Tiina Leemets

23.08.1965
6177526
tiina.leemets@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Keele Instituut, vanemkeelekorraldaja (1,00)
1993–2008    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
1992–1993    Keele ja Kirjanduse Instituut, Nooremteadur (1,00)
1988–1992    Keele ja Kirjanduse Instituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
1983–1988    Tartu Riiklik Ülikool, eesti keel ja kirjandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Käsitööteaduse terminite komisjoni liige
2008−...    Lennuameti juures tegutseva lennundusterminoloogia komisjoni liige
2001−...    Eesti Terminoloogia Ühingu liige
1986−...    Emakeele Seltsi liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengukursused Tartu Ülikoolis 1996, 1997;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2000, Tiina Leemets, riigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal (kollektiiv: T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: eesti keelekorraldus, leksikoloogia ja leksikograafia
 
 
Lisainfo
Rahvusvaheline konverents EURALEX 2016, Tbilisi, Gruusia, 06.–10.09.2016. Vaatmikettekanne„Prescriptive Dictionary and Grammar Handbook Linked“ (koos Maire Raadikuga)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2017
3.4.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
3.3.
2014
3.3.
2013
3.2.
2012
1.3.
2011
3.3.
2011
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.3.
2007
1.2.
2006
3.3.
2006
1.2.
2004
3.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.3.
2001
3.3.
2001
3.3.
2000
3.3.
1999
3.2.
1996
1.2.
1994
3.4.
1992
1.2.
1991

Tiina Leemets

tiina.leemets@eki.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    Institute of the Estonian Language, senior language planner (1,00)
1993–2008    Institute of the Estonian Language, research associate (1,00)
1992–1993    Institute of Language and Literature, junior research associate; (1,00)
1988–1992    Institute of Language and Literature, senior assistant (1,00)
 
 
Education
1983–1988    1988 Tartu State University, the Estonian language and literature
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member, Committee on Craft Terminology
2008−...    Member, Committee on Aviation Terminology
 
 
Additional career information
1996, 1997 lectures at the University of Tartu;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2000, Tiina Leemets, National Science Prize in Social Sciences and Humanities (T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
XVII EURALEX International Congress. 6 - 10 September 2016, Tbilisi, Georgia. Poster „Prescriptive Dictionary and Grammar Handbook Linked“ (co-author Maire Raadik)

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2017
3.4.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
3.3.
2014
3.3.
2013
3.2.
2012
1.3.
2011
3.3.
2011
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.3.
2007
1.2.
2006
3.3.
2006
1.2.
2004
3.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.3.
2001
3.3.
2001
3.3.
2000
3.3.
1999
3.2.
1996
1.2.
1994
3.4.
1992
1.2.
1991