Els Heinsalu

13.04.1980
els.heinsalu@kbfi.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    Niels Bohri Rahvusvaheline Akadeemia, Niels Bohri Instituut, Kopenhaageni Ülikool, järeldoktor
01.01.2008–31.12.2011    Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex Systems, University of the Balearic Islands and the Spanish National Research Council, järeldoktor
01.01.2008–30.06.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,08)
2007–2014    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1,00)
01.01.2007–31.12.2007    Camerino Ülikool, Füüsika Teaduskond, külalisdoktorant
01.08.2006–31.08.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Teoreetilise füüsika instituut, stohhastika erakorraline teadur (0,50)
01.10.2005–31.12.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsika-keemiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,10)
01.07.2005–31.07.2006    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Teoreetilise füüsika instituut, stohhastika erakorraline teadur (0,25)
2005–2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Materjaliteaduse ja materjalide tehnoloogia doktorikool, Erakorraline teadur (0,10)
01.01.2005–31.12.2006    Augsburgi Ülikool, Füüsika Instituut, külalisdoktorant
01.01.2005–30.06.2005    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Teoreetilise füüsika instituut, stohhastika erakorraline teadur (0,50)
2004–2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Teoreetilise füüsika instituut, Erakorraline teadur (0,50)
01.01.2004–31.12.2005    Philipps-Ülikool Marburg, füüsikalise keemia instituut, arvutisimulatsioonide töögrupp, teaduslik kaastööline
 
 
Haridustee
2004–2008    Tartu Ülikool, Ph.D. teoreetilises füüsikas
2002–2004    Tartu Ülikool, M. Sc. teoreetilises füüsikas
1998–2002    Tartu Ülikool, B. Sc. füüsikas
1993–1998    Rakvere Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president
2016−...    Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige
2015−...    KBFI Teadusnõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Retsensent ajakirjadele Physical Review Letters, Physical Review E, Physica A, European Physical Journal B;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Els Heinsalu, L'Oreal−Unesco Balti stipendium For Women in Science
2008, Els Heinsalu, Eesti üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, I preemia doktoriõppe üliõpilaste astmes, Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2008, Els Heinsalu, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia
2006, Els Heinsalu, Eesti üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, I preemia doktoriõppe üliõpilaste astmes, Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2005, Els Heinsalu, Münsteri Ülikooli auhind
2004, Els Heinsalu, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkurss, II auhind
2004, Els Heinsalu, Eesti Füüsika Seltsi üliõpilaspreemia
2002, Els Heinsalu, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkurss, II auhind
2002, Els Heinsalu, Münsteri Ülikooli auhind
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P190 Matemaatiline ja üldine teoreetiline füüsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline füüsika, termodünaamika; PÕHISUUND: stohhastilised protsessid; difusiooniprotsessid; komplekssüsteemid (ökoloogiast inspireeritud mudelid, keelte dünaamika, majandusfüüsika)
 
 
Lisainfo
- FNU individuaalne järeldoktori grant Niels Bohri Rahvusvahelise Akadeemia juures, Taani Teaduse, Innovatsiooni ja Kõrgema Hariduse Ministeerium (2012-2014)
- järeldoktori grant IFISCi juures, University of the Balearic Islands, the Balearic Government (2009-2011)
- Archimedese Sihtasutus, Kristjan Jaagu stipendiumid, grant külastamaks prof. F. Marchesoni gruppi Camerino Ülikoolis (2006)
- Euroopa Teadusfond, StochDyn Projekt, grant külastamaks prof. F. Marchesoni gruppi Camerino Ülikoolis (2006)
- Archimedese Sihtasutus, Kristjan Jaagu Stipendiumid, grant külastamaks prof. P. Hänggi gruppi Augsburgi Ülikoolis (2005)
- Euroopa Teadusfond, StochDyn Projekt, grant külastamaks prof. P. Hänggi gruppi Augsburgi Ülikoolis (2004)
15/08/2017:
h-index: 12
viidatud: 459

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
6.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
2.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004

Els Heinsalu

13.04.1980
els.heinsalu@kbfi.ee

Career

Institution and occupation
2015–...    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Researcher (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    Niels Bohr International Academy, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, postdoc
01.01.2008–31.12.2011    Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex Systems, University of the Balearic Islands and the Spanish National Research Council, postdoctoral researcher
01.01.2008–30.06.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,08)
2007–2014    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Researcher (1,00)
01.01.2007–31.12.2007    University of Camerino, Department of Physics, visiting PhD student
01.08.2006–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Theoretical Physics, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.10.2005–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,10)
01.07.2005–31.07.2006    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Theoretical Physics, Research Fellow extraordinarius (0,25)
2005–2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Doctoral school of material science and material technology, Extraordinary Researcher (0,10)
01.01.2005–31.12.2006    University of Augsburg, Institute of Physics, visiting PhD student
01.01.2005–30.06.2005    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Theoretical Physics, Research Fellow extraordinarius (0,50)
2004–2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Theoretical Physics, Extraordinary Researcher (0,50)
01.01.2004–31.12.2005    Philipps-University Marburg, Institute of Physical Chemistry, group of computer simulations, scientific co-worker
 
 
Education
2004–2008    University of Tartu, Ph.D. in theoretical physics
2002–2004    University of Tartu, M. Sc. in theoretical physics
1998–2002    University of Tartu, B. Sc. in physics
1993–1998    Gymnasium Rakvere
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    president of the Estonian Young Academy of Sciences
2016−...    Founding member of the Estonian Young Academy of Sciences
2015−...    Member of the Scientific Board of NICPB
 
 
Additional career information
Referee for the journals Physical Review Letters, Physical Review E, Physica A, European Physical Journal B;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Els Heinsalu, The L’Oréal-UNESCO For Women in Science fellowship
2008, Els Heinsalu, The Estonian national contest for student research papers, 1-st award in doctoral level, Natural sciences and engineering
2008, Els Heinsalu, Annual award of Estonian Physics Society
2006, Els Heinsalu, The Estonian national contest for student research papers, 1-st award in doctoral level, Natural sciences and engineering
2005, Els Heinsalu, Prize of the University of Mynster
2004, Els Heinsalu, The 2-nd award of the Estonian Academy of Science for student research papers
2004, Els Heinsalu, The student prize of Estonian Physical Society
2002, Els Heinsalu, The 2-nd award of the Estonian Academy of Science for student research papers
2002, Els Heinsalu, Prize of the University of Mynster
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS SPECIALTY: P190 Mathematical and general theoretical physics, classical mechanics, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics; SPECIALITY: stochastic processes; diffusion processes; complex systems (ecological models, language dynamics, econophysics)
 
 
Additional information
- FNU individual postdoctoral grant at Niels Bohr International Academy, financed through Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2012-2014)
- postdoctoral grant at IFISC, University of the Balearic Islands, financed through the Balearic Government (2009-2011)
- Archimedes Foundation, Kristjan Jaak Scholarships, grant to visit the group of prof. F. Marchesoni at the University of Camerino (2006)
- European Science Foundation, StochDyn Project, Exchange Grant to visit the group of prof. F. Marchesoni at the University of Camerino (2006)
- Archimedes Foundation, Kristjan Jaak Scholarships, grant to visit the group of prof. P. Hänggi at the University of Augsburg (2005)
- European Science Foundation, StochDyn Project, Exchange Grant to visit the group of prof. P. Hänggi at the University of Augsburg (2004)
15/08/2017:
h-index: 12
number of citations: 459

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
6.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
2.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF9462Kondenseeritud aine, bioloogiliste ja kompleksete süsteemide ruumilis-ajaline dünaamika01.01.201231.12.2015Els HeinsaluKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut69 600,00 EUR
SFSF0690030s09Kõrgete energiate ja teoreetiline füüsika01.01.200931.12.2013Martti RaidalKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut709 164,91 EUR
IUTIUT23-6Massi päritolu01.01.201431.12.2019Martti RaidalKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut758 800,00 EUR
IUTIUT39-1Mitmekesisuse roll kompleksetes süsteemides01.01.201531.12.2020Els HeinsaluKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut240 000,00 EUR
ETFETF6789Müra poolt indutseeritud nähtused mittehomogeensetes ja anisotroopsetes keskkondades01.01.200631.12.2009Teet ÖrdTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond41 741,15 EUR
MTTMTT60Search for New Physics beyond the Standard Model and astrophysical implications01.05.201131.07.2015Emidio GabrielliKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut544 000,00 EUR
ETFETF7466Statistilise füüsika kaasasegsed meetodid: rakendused difusiooni protsessidele komplekssüsteemides01.01.200831.12.2011Marco PatriarcaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut44 330,30 EUR
SFSF0182647s04Stohhastilised protsessid mittetasakaalulistes füüsikalistes süsteemides01.01.200431.12.2008Risto TammeloTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond367 491,98 EUR
MTTMTT59Top quark physics and exotic searches with the CMS detector01.08.201131.07.2015Andrea GiammancoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut512 000,00 EUR
TKTK133Tume universum01.01.201631.08.2023Martti RaidalKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 989 000,00 EUR
  • Leitud 40 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Patriarca, Marco; Heinsalu, Els; Singh, Amrita; Chakraborti, Anirban (2017). Kinetic Exchange Models as D Dimensional Systems: A Comparison of Different Approaches. In: Frédéric Abergel, Hideaki Aoyama, Bikas K. Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Nivedita Deo, Dhruv Raina, Irena Vodenska (Ed.). Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions (147). Springer International Publishing AG. (New Economic Windows).<a href='10.1007/978-3-319-47705-3' target='_blank'>978-3-319-47705-3</a>.3.1.
Leonard, Jean Leo; Heinsalu, Els; Patriarca, Marco; Sharma, Kiran; Chakraborti, Anirban (2017). Patterns of Linguistic Diffusion in Space and Time: The Case of Mazatec. In: Frederic Abergel, Hideaki Aoyama, Bikas K. Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Nivedita Deo, Dhruv Raina, Irena Vodenska (Ed.). Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions (227). Springer International Publishing AG. (New Economic Windows).3.1.
Patriarca, Marco; Heinsalu, Els; Chakraborti, Anirban; Kaski, Kimmo (2017). The Microscopic Origin of the Pareto Law and Other Power-Law Distributions. In: Frédéric Abergel, Hideaki Aoyama, Bikas K. Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Nivedita Deo, Dhruv Raina, Irena Vodenska (Ed.). Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions (159). Springer International Publishing AG. (New Economic Windows).3.1.
Patriarca, M.; Heinsalu, E.; Marzola, L.; Chakraborti, A.; Kaski, K. (2016). Power-Laws as Statistical Mixtures. In: Battiston, S.; DePellegrini, F.; Caldarelli, G.; Merelli, E. (Ed.). Springer Proceedings in Complexity (271−282). Springer. (Springer Proceedings in Complexity).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-29228-1_23' target='_blank'>10.1007/978-3-319-29228-1_23</a>.3.1.
Hernandez-Garcia, E.; Heinsalu, E.; Lopez, C. (2015). Spatial patterns of competing random walkers. Ecological Complexity, 21, 166.1.1.
Heinsalu, E.; Patriarca, M. (2015). Uni- vs. bi-directional kinetic exchange models. International Journal of Computational Economics and Econometrics, 5 (3), 213−219.1.2.
Leonard, J.L.; Patriarca, M.; Darlu, P.; Heinsalu, E. (2015). Modeling Regional Variation from EAS: Complexity and Communal Aggregates. In: Aurrekoetxea, G.; Romero, A.; Etxebarria, A. (Ed.). Linguistic variation in the Basque language and education-I - Euskararen bariazioa eta bariazioaren irakaskuntza-I (145−172). Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua – Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco.3.2.
Heinsalu, Els; Patriarca, Marco (2014). Kinetic models of immediate exchange. The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems, 87, 170.<a href='http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2014-50270-6' target='_blank'>10.1140/epjb/e2014-50270-6</a>.1.1.
Mitarai, N.; Heinsalu, E.; Sneppen, K. (2014). Speciation, Diversification, and Coexistence of Sessile Species That Compete for Space. PLoS ONE, 9, e96665.<a href='http://dx.doi.org/0.1371/journal.pone.0096665' target='_blank'>0.1371/journal.pone.0096665</a>.1.1.
Heinsalu, E.; Patriarca, M.; Leonard, J.L. (2014). The Role of Bilinguals in Language Competition. Advances in Complex Systems, 17, 1450003.1.1.
Polian, G.; Leonard, J.L.; Heinsalu, E.; Patriarca, M. (2014). Variacion Dialectal Del Tseltal (Maya Occidental) En Los Ambitos Morfologico, Fonologico Y Lexico: Un Enfoque Holistico. Leonard, J.L.; Kihm, A.. Patterns In Mesoamerican Morphology (280). Paris: Michel Houdiard Editeur.3.2.
Patriarca, Marco; Heinsalu, Els (2014). Kinetic wealth-exchange models: A short review. <i>Fourth International Conference on Complex Systems and Applications, Le Havre, Normandie, France, June 23-26, 2014.</i> Toim. M.A. Aziz-Alaoui, Cyrille Bertelle, Xinzhi Liu, Damien Olivier. 129−136.3.4.
Heinsalu, Els; Hernández-Garcia, Emilio; López, Cristóbal (2013). Clustering Determines Who Survives for Competing Brownian and Lévy Walkers. Physical Review Letters, 110, 258101.<a href='http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.258101' target='_blank'>10.1103/PhysRevLett.110.258101</a>.1.1.
Heinsalu, Els (2013). Konkureerivad Browni ja Levy uitlejad. Eesti Füüsika Seltsi Aastaraamat 2012 (81−95).. Eesti Füüsika Selts.3.2.
Heinsalu, E.; Hernandez-Garcia, E.; Lopez, C. (2012). Competitive Brownian and Levy walkers. Physical Review E, 85, 041105.<a href='http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.85.041105' target='_blank'>10.1103/PhysRevE.85.041105</a>.1.1.
Heinsalu, E.; Hernández-García , E.; López, C. (2011). Erratum: Spatial clustering of interacting bugs: Lévy flights versus Gaussian jumps. Europhysics Letters, 95, 69902.<a href='http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/95/69902' target='_blank'>10.1209/0295-5075/95/69902</a>.1.1.
Patriarca, Marco; Heinsalu, Els; Kitt, Robert; Kalda, Jaan (2011). Majandusfüüsika Eestis. Eesti Füüsika Seltsi Aastaraamat 2010 (81−92).. Tartu: Eesti Füüsika Selts.3.2.
Raidal, M.; Heinsalu, E.; Hektor, A.; Kannike, K.; Müntel, M. (2011). THE QUESTION OF MASS - ORIGIN, SEARCHES AND PROPERTIES. RESEARCH IN ESTONIA. PRESENT AND FUTURE. (44−59).. Eesti Teaduste Akadeemia.6.4.
Patriarca, Marco; Heinsalu, Els; Chakraborti, Anirban (2010). Basic kinetic wealth-exchange models: common features and open problems. European Physical Journal B, 73, 145.<a href='http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2009-00418-6' target='_blank'>10.1140/epjb/e2009-00418-6</a>.1.1.
Heinsalu, Els; Hernández-García, Emilio; López, Cristóbal (2010). Spatial clustering of interacting bugs: Lévy flights versus Gaussian jumps. Europhysics Letters, 92, 40011.<a href='http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/92/40011' target='_blank'>10.1209/0295-5075/92/40011</a>.1.1.
Heinsalu, Els; Patriarca, Marco; Marchesoni, Fabio (2010). Stochastic resonance in a surface dipole. Chemical Physics, 375, 410.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2010.03.013' target='_blank'>10.1016/j.chemphys.2010.03.013</a>.1.1.
Patriarca, Marco; Heinsalu, Els; Kitt, Robert; Kalda, Jaan (2010). Econophysics studies in Estonia. Science and Culture, 76, 374−379.1.2.
Heinsalu, Els (2010). Difusioonist jõuväljades. Eesti Füüsika Seltsi aastaraamat (62).. Tartu: Eesti Füüsika Selts.3.2.
Heinsalu, Els; Patriarca, Marco; Goychuk, Igor; Hänggi, Peter (2009). Fractional Fokker-Planck subdiffusion in alternating force fields. Physical Review E, 79, 041137.1.1.
Patriarca, Marco; Heinsalu, Els (2009). Influence of geography on language competition. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388, 174−186.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2008.09.034' target='_blank'>10.1016/j.physa.2008.09.034</a>.1.1.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Diversity in ecological modelsDavid Navidad MaesodoktorikraadEls Heinsalu; Marco Patriarca; Astrid RekkerJuhendamiselTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut