Mari-Liis Kalvik

7.09.1979
+372 6177517
mariliis.kalvik@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2016–...    Eesti Keele Instituut, Vanemleksikograaf (0,50)
2012–...    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,50)
2012–29.02.2016    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (0,50)
2011–2012    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,40)
2011–2012    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (0,60)
2009–2010    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (0,20)
2009–2010    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (0,80)
2005–2009    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (1,00)
04.08.2004–01.04.2005    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2002 baccalaureus artium (eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Tartu Ülikool)
2003 eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse (Tartu Ülikool)
2004 magister artium (eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Tartu Ülikool)
2012–2015    ekstern Tartu Ülikooli eesti- ja soomeugri keeleteaduse doktoriõppes
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Emakeele Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Mari-Liis Kalvik, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi II preemia
2002, Mari-Liis Kalvik, Helga ja Helmut Einpauli stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: dialektoloogia; eksperimentaalfoneetika
 
 
Lisainfo
Ettekandeid rahvusvahelistel konverentsidel (2012–2016):

13.–14.05.2016: XXX foneetikapäevad (Oulu, Soome), ühisettekanne L. Piitsiga “Pronunciation of word-initial h in Estonian”.

10.–14.08.2015: XVIII rahvusvaheline foneetikakongress (Glasgow, Šotimaa), ühisettekanne H. Sahkai ja M. Mihklaga “Acoustic correlates of emphasis in Estonian”.

20.–23.05.2014: VII rahvusvaheline konverents Speech Prosody (Dublin, Iirimaa), ühisettekanne P. Lippuse ja E. L. Asuga “An acoustic study of Estonian word stress”.

25.–26.10.2013: XXVIII foneetikapäevad (Turu, Soome), ühisettekanne H. Sahkai ja M. Mihklaga “Perception of broad, narrow and contrastive focus in Estonian”.

25.–29.08.2013: XIV rahvusvahelise kõnekommunikatsiooni assotsiatsiooni konverents (Lyon, Prantsusmaa), ühisettekanne H. Sahkai ja M. Mihklaga “Prosody of contrastive focus in Estonian”.

15.–17.08.2012: XI rahvusvaheline konverents Nordic Prosody (Tartu, Eesti) ühisettekanne H. Sahkai ja M. Mihklaga “Prosodic effects of information structure in Estonian”.


Osavõtt rahvusvahelistest projektidest:

2014: ESST, Estlandssvenskans språkstruktur (Eestirootsi keele struktuur) S. Schötz, Lundi ülikool, Rootsi; E. L. Asu, Tartu ülikool, Eesti.

2013–2014: The Word Stress Project (http://wordstress.ling.gu.se). Projekti juht A. Eriksson (Göteborgi ülikool, Rootsi), Eesti rühma juht E. L. Asu (Tartu ülikool, Eesti).

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.3.
2016
3.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.1.
2014
3.3.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
3.3.
2012
4.2.
2012
3.3.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
3.3.
2009
3.3.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
3.3.
2004
3.2.
2003

Mari-Liis Kalvik

7.09.1979
+372 6177517
mariliis.kalvik@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.03.2016–...    Institute of the Estonian Language, Senior lexicographer (0,50)
2012–...    Institute of the Estonian Language, Researcher (0,50)
2012–29.02.2016    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (0,50)
2011–2012    Institute of the Estonian Language, Researcher (0,40)
2011–2012    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (0,60)
2009–2010    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (0,20)
2009–2010    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (0,80)
2005–2009    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (1,00)
04.08.2004–01.04.2005    Institute of the Estonian Language, Assistant (1,00)
 
 
Education
2002 BA, University of Tartu (Department of Estonian and Finno-Ugric Languages)
2003 diploma of teacher of Estonian language and literature
2004 MA, University of Tartu (Department of Estonian and Finno-Ugric Languages)
2012–2015    external PHD student, University of Tartu, Institute of Estonian and General Linguistics
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of the Mother Tongue Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Mari-Liis Kalvik, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, II Prize
2002, Mari-Liis Kalvik, Helga and Helmut Einpaul scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: dialectology; experimental phonetics
 
 
Additional information
Conference presentations (2012–2016):

13.–14.05.2016: XXX Fonetiikan päivät (Oulu, Finland), presentation “Pronunciation of word-initial h in Estonian” (co-author L. Piits)

10.–14.08.2015: 18th International Congress of the Phonetic Sciences (Glasgow, Scotland), presentation “Acoustic correlates of emphasis in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M. Mihkla).

20.–23.05.2014: The 7th International Conference on Speech Prosody (Dublin, Ireland), presentation “An acoustic study of Estonian word stress” (co-authors P. Lippus, E. L. Asu).

25.–26.10.2013: XXVIII Fonetiikan päivät (Turku, Finland), presentation “Perception of broad, narrow and contrastive focus in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M. Mihkla).

25.–29.08.2013: The 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Lyon, France), presentation “Prosody of contrastive focus in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M. Mihkla).

15.–17.08.2012: The XI International Conference Nordic Prosody (Tartu, Estonia), presentation “Prosodic effects of information structure in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M. Mihkla).


Participation in international projects:

2014: ESST, Estlandssvenskans språkstruktur (The structure of the Estonian Swedish language). S. Schötz, Lund University, Sweden; E. L. Asu, Tartu University, Estonia.

2013–2014: The Word Stress Project (http://wordstress.ling.gu.se). Project leader A. Eriksson (University of Gothenburg, Sweden), leader of Estonian group E. L. Asu (Tartu University, Estonia).

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.3.
2016
3.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.1.
2014
3.3.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
3.3.
2012
4.2.
2012
3.3.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
3.3.
2009
3.3.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
3.3.
2004
3.2.
2003
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0050023s09Eesti keele alusuuringud keeletehnoloogiliste rakenduste teenistuses 01.01.200931.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut520 915,53 EUR
SFSF0052487s03Eesti keele geograafiline ja diakrooniline teisenemine01.01.200331.12.2007Kristiina RossEesti Keele Instituut463 410,57 EUR
ETFETF5812Eesti keele piirkondlikud aktsendid01.01.200431.12.2007Karl PajusaluTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond32 026,05 EUR
HLKHLK04-26Eesti murrete ja soome-ugri keelte heliarhiivi digitaliseerimine ja väljapanek Internetti01.01.200431.12.2008Meelis MihklaEesti Keele Instituut90 398,29 EUR
EKRMEKRM04-19Eesti murrete sõnaraamat01.01.200431.12.2008Mari KendlaEesti Keele Instituut215 829,63 EUR
ETFETF7998Eestikeelse kõne rütmilisuse peegeldused grammatilistes ja leksikaalsetes struktuurides (ja vice versa)01.01.200931.12.2012Meelis MihklaEesti Keele Instituut50 064,92 EUR
IUTIUT35-1Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine01.01.201531.12.2020Meelis MihklaEesti Keele Instituut222 000,00 EUR
EKRMEKRM07-79Mulgi murdetekstide kogumik "Ennemustitsel Mulgimaal"01.01.200723.12.2007Jüri ViikbergEmakeele Selts2 876,02 EUR
EKRMEKRM08-109Mulgi murdetekstide kogumik “Ennemustitsel Mulgimaal”.01.01.200831.12.2008Jüri ViikbergEmakeele Selts4 793,37 EUR
TKTK145TK145 Eesti-uuringute tippkeskus 01.01.201501.03.2023Meelis MihklaEesti Keele Instituut53 109,00 EUR
  • Leitud 35 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Piits, Liisi; Kalvik, Mari-Liis (2017). Varieeruva vältega sõnade hääldusuuringud kõnesünteesi teenistuses. Margit Langemets jt (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Estonian Papers in Applied Linguistics (xx−xx). Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing [ilmumas].1.1.
Ermus, Liis; Kalvik, Mari-Liis; Laansalu, Tiina (2017). The Archive of the Estonian Dialects and Finno-Ugric Languages at the Institute of the Estonian Language. In: Sofia Björklöf, Santra Jantunen (Ed.). Plurilingual Finnic. Change of Finnic languages in a multilinguistic environment (xx−xx). Helsinki: Finno-Ugrian Society [ilmumas].3.2.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2016). Eesti murrete sõnaraamat. VI köide, 26. vihik (mehine-muska). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.3.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2016). Eesti murrete sõnaraamat. VI köide, 27. vihik (muskama-mütsakas). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Kalvik, Mari-Liis (2015). Emfaas ja fookus eesti keeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 97−122.1.1.
Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2015). Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 49−77.dx.doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.02.1.1.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2015). Eesti murrete sõnaraamat. 26. osa (matma-mussis). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2015). Eesti murrete sõnaraamat. V köide, 25. vihik (maagudama-mehiläne). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Mihkla, Meelis; Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis (2015). Acoustic correlates of emphasis in Estonian. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, August 6-10, 2015. 1−5.3.4.
Mihkla, Meelis; Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis (2015). Acoustic correlates of emphasis in Estonian. Book of Abstracts of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), 10-14 Aug 2015, Glasgow, Scotland. University of Glasgow, A-113−A-114.5.2.
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Kalvik, Mari-Liis (2015). Dialoogilisus kõnes: infostruktuuri prosoodia. Dialoogid - I. Kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome. 59. Kreutzwaldi päevade konverentsi kava ja teesid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 7−8.5.2.
Lippus, Pärtel; Asu, Eva Liina; Kalvik, Mari-Liis (2014). An acoustic study of Estonian word stress. In: Campbell, Nick; Gibbon, Dafydd; Hirst, Daniel (Ed.). Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody (232−235).. Dublin: International Speech Communications Association.3.1.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2014). Eesti murrete sõnaraamat. V köide. 25. osa (maagudama-matkama). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis (2014). Perception of focus size and focus type in Estonian. XXVIII Fonetiikan päivät. Turku 25.-26. lokakuuta 2013. Konferenssijulkaisu. Ed. Jähi, Katri; Taimi, Laura. Turku: Turun yliopisto, 72−79.3.4.
Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis (2013). Prosody of contrstive focus in Estonian. INTERSPEECH-2013, 315−319.1.1.
Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis (2013). Prosodic effects of the information structure in Estonian. Proceedings of International Conference: Nordic Prosody XI, Tartu, 15.-17.08.2012. Ed. E. L. Asu-Garcia. Peter Lang Verlag, 323−332.3.1.
Kendla, Mari; Kalvik, Mari-Liis; Laansalu, Tiina (2013). Eesti murrete sõnaraamat (veebiversioon, 24.-28 vihik, lõpetis-ninaõrs). 10.15155/3-00-0000-0000-0000-06338L.3.3.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina, Viikberg, Jüri (toim.) (2013). Eesti murrete sõnaraamat. V köide. 24. vihik (lõpetis-maaglema). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis (2013). Prosody of contrastive focus in Estonian. Interspeech 2013 : 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Lyon, France, 25-29 August, Conference Program & Abstract Book. Lyon, France: International Speech Communication Association, 65.5.2.
Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Kalvik, Mari-Liis; Kiissel, Indrek; Sirts, Risto; Tamuri, Kairi (2012). Estonian speech synthesis: applications and challenges/Синтез речи эстонского языка: применение и вызовы. In: A. E. Kibrik (Ed.). Computational Linguistics and Intellectual Technologies, Papers from the Annual International Conference "Dialogue" (2012) (443−453).. Moskva: РГГУ.3.2.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina; Viikberg, Jüri (toim.) (2012). Eesti murrete sõnaraamat. V köide. 23. vihik (looma-lõpetama). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Juhkam, Evi (2012). Murdetekstid. Kalvik, Mari-Liis; Neetar, Helmi (Toim.). Harju-Madise murrak (23−418).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.4.2.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Tärk, Tiina (Toim.) (2011). Eesti murrete sõnaraamat. V köide, 22. vihik (likahama-loom). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Mihkla, Meelis; Kalvik, Mari-Liis (2011). Significant features of Estonian word prosody. Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences: The 17th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII), Hong Kong, China, August 17-21, 2011. Ed. Wai-Sum Lee & Eric Zee. Hong Kong: City University of Hong Kong, 1378−1381.3.4.
Kalvik, Mari-Liis (2011). Välteist Viru ranna keeles. Oma Keel, 2, 27−32.6.3.
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivEesti Keele InstituutLiis Ermus