Mari-Liis Kalvik

7.09.1979
+372 6177517
mariliis.kalvik@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2016–...    Eesti Keele Instituut, Vanemleksikograaf (0,50)
2012–...    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,50)
2012–29.02.2016    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (0,50)
2011–2012    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,40)
2011–2012    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (0,60)
2009–2010    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (0,20)
2009–2010    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (0,80)
2005–2009    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (1,00)
04.08.2004–01.04.2005    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2002 baccalaureus artium (eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Tartu Ülikool)
2003 eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse (Tartu Ülikool)
2004 magister artium (eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Tartu Ülikool)
2012–2015    ekstern Tartu Ülikooli eesti- ja soomeugri keeleteaduse doktoriõppes
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Emakeele Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Mari-Liis Kalvik, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi II preemia
2002, Mari-Liis Kalvik, Helga ja Helmut Einpauli stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: dialektoloogia; eksperimentaalfoneetika
 
 
Lisainfo
Ettekandeid rahvusvahelistel konverentsidel (2012–2016):

13.–14.05.2016: XXX foneetikapäevad (Oulu, Soome), ühisettekanne L. Piitsiga “Pronunciation of word-initial h in Estonian”.

10.–14.08.2015: XVIII rahvusvaheline foneetikakongress (Glasgow, Šotimaa), ühisettekanne H. Sahkai ja M. Mihklaga “Acoustic correlates of emphasis in Estonian”.

20.–23.05.2014: VII rahvusvaheline konverents Speech Prosody (Dublin, Iirimaa), ühisettekanne P. Lippuse ja E. L. Asuga “An acoustic study of Estonian word stress”.

25.–26.10.2013: XXVIII foneetikapäevad (Turu, Soome), ühisettekanne H. Sahkai ja M. Mihklaga “Perception of broad, narrow and contrastive focus in Estonian”.

25.–29.08.2013: XIV rahvusvahelise kõnekommunikatsiooni assotsiatsiooni konverents (Lyon, Prantsusmaa), ühisettekanne H. Sahkai ja M. Mihklaga “Prosody of contrastive focus in Estonian”.

15.–17.08.2012: XI rahvusvaheline konverents Nordic Prosody (Tartu, Eesti) ühisettekanne H. Sahkai ja M. Mihklaga “Prosodic effects of information structure in Estonian”.


Osavõtt rahvusvahelistest projektidest:

2014: ESST, Estlandssvenskans språkstruktur (Eestirootsi keele struktuur) S. Schötz, Lundi ülikool, Rootsi; E. L. Asu, Tartu ülikool, Eesti.

2013–2014: The Word Stress Project (http://wordstress.ling.gu.se). Projekti juht A. Eriksson (Göteborgi ülikool, Rootsi), Eesti rühma juht E. L. Asu (Tartu ülikool, Eesti).

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.3.
2016
3.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.1.
2014
3.3.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
3.3.
2012
4.2.
2012
3.3.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
3.3.
2009
3.3.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
3.3.
2004
3.2.
2003

Mari-Liis Kalvik

7.09.1979
+372 6177517
mariliis.kalvik@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.03.2016–...    Institute of the Estonian Language, Senior lexicographer (0,50)
2012–...    Institute of the Estonian Language, Researcher (0,50)
2012–29.02.2016    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (0,50)
2011–2012    Institute of the Estonian Language, Researcher (0,40)
2011–2012    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (0,60)
2009–2010    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (0,20)
2009–2010    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (0,80)
2005–2009    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (1,00)
04.08.2004–01.04.2005    Institute of the Estonian Language, Assistant (1,00)
 
 
Education
2002 BA, University of Tartu (Department of Estonian and Finno-Ugric Languages)
2003 diploma of teacher of Estonian language and literature
2004 MA, University of Tartu (Department of Estonian and Finno-Ugric Languages)
2012–2015    external PHD student, University of Tartu, Institute of Estonian and General Linguistics
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of the Mother Tongue Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Mari-Liis Kalvik, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, II Prize
2002, Mari-Liis Kalvik, Helga and Helmut Einpaul scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: dialectology; experimental phonetics
 
 
Additional information
Conference presentations (2012–2016):

13.–14.05.2016: XXX Fonetiikan päivät (Oulu, Finland), presentation “Pronunciation of word-initial h in Estonian” (co-author L. Piits)

10.–14.08.2015: 18th International Congress of the Phonetic Sciences (Glasgow, Scotland), presentation “Acoustic correlates of emphasis in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M. Mihkla).

20.–23.05.2014: The 7th International Conference on Speech Prosody (Dublin, Ireland), presentation “An acoustic study of Estonian word stress” (co-authors P. Lippus, E. L. Asu).

25.–26.10.2013: XXVIII Fonetiikan päivät (Turku, Finland), presentation “Perception of broad, narrow and contrastive focus in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M. Mihkla).

25.–29.08.2013: The 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Lyon, France), presentation “Prosody of contrastive focus in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M. Mihkla).

15.–17.08.2012: The XI International Conference Nordic Prosody (Tartu, Estonia), presentation “Prosodic effects of information structure in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M. Mihkla).


Participation in international projects:

2014: ESST, Estlandssvenskans språkstruktur (The structure of the Estonian Swedish language). S. Schötz, Lund University, Sweden; E. L. Asu, Tartu University, Estonia.

2013–2014: The Word Stress Project (http://wordstress.ling.gu.se). Project leader A. Eriksson (University of Gothenburg, Sweden), leader of Estonian group E. L. Asu (Tartu University, Estonia).

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.3.
2016
3.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.1.
2014
3.3.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
3.3.
2012
4.2.
2012
3.3.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
3.3.
2009
3.3.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
3.3.
2004
3.2.
2003