Ringa Raudla

4.11.1979
5213990
ringa.raudla@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut , Professor (1,00)
01.10.2014–31.01.2015    Põhja-Karolliina Ülikool Charlotte-is, külalisteadur (1,00)
01.09.2014–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool, Professor (1,00)
01.09.2010–31.08.2014    Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool, Vanemteadur (1,00)
01.01.2010–31.12.2010    Eesti Vabariigi Rahandusministeerium, nõuandev ekspert (0,10)
01.06.2009–15.07.2009    Erfurdi Ülikool, Külalislektor (1,00)
01.02.2008–31.01.2009    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, avaliku halduse lektor (0,20)
01.01.2008–31.08.2010    Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool, Teadur (1,00)
01.01.2008–30.04.2008    Eesti Vabariigi Riigikontroll, nõuandev ekspert (0,20)
01.01.2008–31.01.2008    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, avaliku halduse lektor (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, avaliku halduse lektor (1,00)
01.09.2005–31.08.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, avaliku halduse erakorraline lektor (0,75)
15.07.2004–30.09.2004    Eesti Vabariigi Rahandusministeerium, praktikant ja konsultant (1,00)
01.01.2004–31.03.2004    Innopolis Ltd, konsultant (1,00)
2003–2003    Tartu Ülikool, Assistent (1,00)
15.06.2002–31.07.2002    Eesti Vabariigi Õiguskantsler, praktikant ja konsultant (1,00)
01.03.2002–31.08.2002    Balti-Ameerika partnerlusprogramm, koordinator (0,30)
01.08.2001–31.12.2001    Eesti ÜRO Assotsiatsioon, projektijuht (1,00)
01.06.2001–31.07.2001    Eesti Vabariigi Siseministeerium, praktikant (1,00)
 
 
Haridustee
2004–2009    Doktorikraad majandusteaduses, Erfurdi Ülikool
2003–2004    MA avaikus halduses ja sotsiaalpoliitikas, Tartu Ülikool
1999–2003    BA avalikus halduses, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige
2016−...    Ajakirja Governance toimetuskolleegiumi liige
2016−...    Ajakirja Perspectives on Public Management and Governance toimetuskolleegiumi liige
2015−...    Toimetuskolleegiumi liige, Urban Affairs Review ajakiri
2015−...    Toimetuskolleegiumi liige, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
2015−...    Toimetuskolleegiumi liige, ajakiri International Journal of Public Sector Management
2013−...    IIAS (International Institute of Administrative Sciences) teaduskomisjoni liige
2013−...    Fiskaalse ja finantsadminstratsiooni teemalise uurimisgrupi koordinator, International Institute of Administrative Sciences
2013−...    Avaliku halduse doktoriprogrammi juht
2010−...    Nõukogu liige, NISPAcee
2008−...    Magistritööde kaitsmise komisjoni liige, Avaliku halduse instituut, Tallinna Tehnikaülikool
2013−2017    COST Action IS1207 "Local Public Sector Reforms: An International Comparison" (LocRef), juhtkomitee liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Retsensent ajakirjades: Journal of Public Administration Research and Theory; Public Administration Review; European Journal of Political Research; Public Administration and Policy; Governance; Public Administration; International Review of Administrative Sciences; Acta Oeconomica; Public Finance and Management; Politics; Administrative Culture;
Õpetatud kursused Tallinna Tehnikaülikoolis:

2015/2016 sügis:
Sotsiaalteaduste meetodid (MA) 39 üliõpilast
Õigusaktide majanduslik analüüs (MA) 35 üliõpilast
Doktoriseminar 8 üliõpilast

2014/2015 Kevad:
Riigi rahandus (BA): 66 üliõpilast
Avaliku sektori finantsjuhtimine (MA): 37 üliõpilast
Avaliku halduse erikursus (PhD): 5 üliõpilast

2013/2014 Sügis
Sotsiaalteaduste meetodid (MA, PhD): 37 üliõpilast
Õigusaktide majanduslik analüüs (MA): 38 üliõpilast
Doktoriseminar: 9 üliõpilast

2013/2014 Kevad
Riigi rahandus (BA): 55 üliõpilast
Doktoriseminar: 5 üliõpilast

Kevad 2013:
Riigi rahandus (BA): 54 üliõpilast
Avaliku sektori finantsjuhtimine (MA): 41 üliõpilast
Doktoriseminar (PhD): 13 üliõpilast.

Sügis 2012/2013:
Sotsiaalteaduste meetodid (MA, PhD): 50 üliõpilast
Doktoriseminar (PhD): 12 üliõpilast

Kevad: 2012
Riigi rahandus (MA): 33 üliõpilast
Riigi rahandus (BA): 69 üliõpilast
Sotsiaalteaduste meetodid (MA): 13 üliõpilast

Sügis 2011/2012
Sotsiaalteaduste meetodid (MA, PhD): 17 üliõpilast
Õigusmajanduslik analüüs (MA): 22 üliõpilast

Kevad 2011
Sotsiaalteaduste meetodid (MA): 31 üliõpilast
Riigi rahandus (BA): 82 üliõpilast

Sügis 2010/2011
Sotsiaalteaduste meetodid (MA, PhD): 34 üliõpilast

Õpetatud kursused kuni 2010:

Kevadsemester 2010: Sotsiaalteaduste meetodid (MA), 40 üliõpilast, Riigi rahandus (BA), 32 üliõpilast, Riigi rahandus (MA), 23 üliõpilast, Tallinna Tehnikaülikool

Sügissemester 2009: Sotsiaalteaduste meetodid (Doktorandid), Sotsiaalteaduste meetodid (MA), 30 üliõpilast, Õigusaktide majanduslik analüüs (MA, BA), 65 üliõpilast, Tallinna Tehnikaülikool
Kevadsemester 2009: Sotsiaalteaduste meetodid (doktorandid), Teadustöö meetodid (MA), 25 üliõpilast, Tallinna Tehnikaülikool; Finantsjuhtimine avalikus sektoris, 35 üliõpilast, Erfurdi Ülikool.
Sügissemester 2008: Riigi rahandus (MA), 25 üliõpilast, Õigusaktide majandusliku analüüs avalikus halduses (BA), 75 üliõpilast; Tallinna Tehnikaülikool; Teadustöö alused (MA), 25 üliõpilast, Tartu Ülikool.
Kevadsemester 2008: Sotsiaalteaduste meetodid (MA), 25 üliõpilast, Tallinna Tehnikaülikool; Õigusaktide majanduslik analüüs; 17 üliõpilast, Tartu Ülikool)
Sügissemester 2007: Teadustöö alused (MA), 30 üliõpilast, Tartu Ülikool
Kevadsemester 2007: Riigi rahandus (MA), 15 üliõpilast, Tartu Ülikool
Kevadsemester 2005: Teadustöö meetodid (MA), 30 üliõpilast, Tartu Ülikool
Sügissemester 2005: Riigi rahandus (MA), 20 üliõpilast, Tartu Ülikool
Sügissemester 2003: Avaliku halduse filosoofia ja meetodid (BA), 60 üliõpilast, Tartu Ülikool.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Ringa Raudla, Parim teadusartikkel sotsiaalteadustes, Tallinna Tehnikaülikool
2013, Ringa Raudla, Parim artikkel sotsiaalteaduste valdkonnas Tallinna Tehnikaülikoolis
2011, Ringa Raudla, Parim artikkel sotsiaalteaduste valdkonnas Tallinna Tehnikaülikoolis
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; PÕHISUUND: avalik haldus, riigi rahandus

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
2.1.
2010
3.2.
2010
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2005
1.2.
2003

Ringa Raudla

4.11.1979
5213990
ringa.raudla@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance , Professor (1,00)
01.10.2014–31.01.2015    University of North Carolina at Charlotte, visiting researcher (1,00)
01.09.2014–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Chair of Governance, Professor (1,00)
01.09.2010–31.08.2014    Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Chair of Governance, Senior Researcher (1,00)
01.01.2010–31.12.2010    Estonian Ministry of Finance, advisory expert (0,10)
01.06.2009–15.07.2009    University of Erfurt, Visiting lecturer (1,00)
01.02.2008–31.01.2009    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Lecturer (0,20)
01.01.2008–31.08.2010    Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Chair of Governance, Researcher (1,00)
01.01.2008–30.04.2008    National Audit Office of Estonia, advisory expert (0,20)
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Lecturer (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Lecturer (1,00)
01.09.2005–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Lecturer extraordinarius (0,75)
15.07.2004–30.09.2004    Estonian Ministry of Finance, intern and consultant (1,00)
01.01.2004–31.03.2004    Innopolis Ltd, consultant (1,00)
2003–2003    University of Tartu, Assistant (1,00)
15.06.2002–31.07.2002    Legal Chancellor of Estonia, intern and consultant (1,00)
01.03.2002–31.08.2002    Baltic-American Partnership Programme, coordinator (0,30)
01.08.2001–31.12.2001    United Nations Association of Estonia, project manageger (1,00)
01.06.2001–31.07.2001    Estonian Ministry of Interior, intern (1,00)
 
 
Education
2004–2009    Doctoral Degree in Economics (Dr. rer. pol.), University of Erfurt
2003–2004    MA in Public Administration and Social Policy, University of Tartu
1999–2003    BA in Public Administration, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Founding member of the Young Academy of Sciences of Estonia
2016−...    Member of editorial board, Governance
2016−...    Member of editorial board, Perspectives on Public Management and Governance
2015−...    Member of Editorial Board, Urban Affairs Review
2015−...    Member of Editorial Board, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
2015−...    Member of editorial advisory board, International Journal of Public Sector Management
2013−...    Member of Programme and Scientific Advisory Committee of IIAS (International Institute of Administrative Sciences)
2013−...    Coordinator of Study Group on Fiscal and Financial Administration, IIAS (International Institute of Administrative Sciences)
2013−...    Director of the PhD Programme in Public Administration, at Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance
2010−...    Member of Steering Committee, NISPACee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe)
2008−...    Member of MA thesis defence committee, Ragnar Nurkse School
2013−2017    COST Action IS1207 "Local Public Sector Reforms: An International Comparison" (LocRef), member of Management Committee
 
 
Additional career information
Reviewer for the following journals: Journal of Public Administration Research and Theory; Public Administration Review; European Journal of Political Research; Public Administration and Policy; Governance; Public Administration; International Review of Administrative Sciences; Acta Oeconomica; Public Finance and Management; Politics; Administrative Culture;
Courses taught at Tallinn University of Technology
2015/2016 Fall semester
Research methods in social sciences (MA): 39 students
Economic analysis of law (MA): 35 students.
PhD seminar: 8 students.

2014/2015 Spring semester
Riigi rahandus (BA): 66 students
Public sector financial management (MA): 37 students
Special course in public administration (PhD): 5 students

2013/2014 Spring semester:
Public finance (BA): 55 students
PhD seminar: 5 students

Fall semester 2013/2014:
Research methods in Social Sciences (MA, PhD): 46 students
Law & Economics (MA): 38 students
PhD Seminar: 9 students

Spring semester 2013:
Public finance (BA): 54 students
Financial management in the public sector (MA): 41 students
PhD Seminar/Special Course in Public Policy (PhD): 13 students

Fall semester 2012/2013:
Research methods in social sciences (MA, PhD): 50 students
PhD Seminar: 12 students

Spring semester 2012
Public finance (MA): 33 students
Public finance (BA): 69 students
Research methods in social sciences (MA): 13 students

Fall semester 2011/2012
Research methods in social sciences (MA): 17 students
Law and Economics (MA): 22 students

Spring semester 2011
Research methods in social sciences (MA): 31 students
Public finance (BA): 82 students

Fall semester 2010/2011
Research methods in social sciences (MA): 34 students

Spring semester 2010
Research methods in social sciences (MA): 40 students
Public finance (BA): 32 students
Public finance (MA): 23 students

Fall semester 2009/2010
Research methods in social sciences (MA, PhD) 30 students
Law & Economics (BA, MA): 65 students

Spring semester 2009:
Research methods in social sciences (PhD, MA): 25 students

Fall semester 2008/2009:
Public finance (MA): 25 students
Law & Economics analysis in public administration (BA): 75 students

Spring semester 2008:
Research methods in social sciences (MA): 25 students
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Ringa Raudla, The best article award in social sciences, Tallinn University of Technology
2013, Ringa Raudla, Best article in social sciences, Tallinn University of Technology
2011, Ringa Raudla, Best article in social sciences, Tallinn University of Technology
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; SPECIALITY: public administration, public finance
 
 

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
2.1.
2010
3.2.
2010
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2005
1.2.
2003
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0140094s08Avalik haldus ja areng väikeriikides01.01.200831.12.2013Rainer KattelTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond252 091,19 EUR
MJDMJD43Evolution of Fiscal Governance Institutions in Estonia from 1994 to 200901.03.201028.02.2013Ringa RaudlaTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond79 907,14 EUR
PUT; PUT_SPPUT1142Fiskaalse valitsemise arengud Euroopa riikides: Kriisi mõjud ja tuleviku väljavaated01.01.201631.12.2019Ringa RaudlaTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 96 000,00 EUR
MUUB26Kuidas seletada poliitika muutusi: finants- ja fiskaalbürokraatia Balti regioonis01.05.201301.05.2015Ringa RaudlaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool36 000,00 EUR
EMPEMP264Kuidas seletada poliitika muutusi: finants- ja fiskaalbürokraatia Läänemere regioonis01.01.201430.04.2017Rainer KattelTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 226 575,00 EUR
MUUETAG13160Poliitikamuutuste mõistmine: finants- ja fiskaalbürokraatia Läänemere regioonis01.01.201431.03.2016Rainer KattelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise õppetool251 750,00 EUR
IUTIUT19-13Väljakutsed riigi moderniseerimisele 21. sajandi Euroopas: teoreetilise arengud ja tulevikustsenaariumid01.01.201431.12.2019Wolfgang Johannes Max DrechslerTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 512 000,00 EUR
SFSF0140063s12Väljakutsed riigi moderniseerimisele 21. sajandi Euroopas: teoreetilised väljakutsed ja tulevikustsenaariumid01.01.201231.12.2013Wolfgang Johannes Max DrechslerTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond116 960,00 EUR
  • Leitud 58 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Raudla, R.; Douglas, J. W., Randma-Liiv, T.; Savi R. (2017). &quot;Fiscal Crisis and Expenditure Cuts: The Influence of Public Management Practices on Cutback Strategies in Europe.&quot;. The American Review of Public Administration, 47 (3), 376−394.<a href='http://dx.doi.org/10.1177/0275074016661029' target='_blank'>10.1177/0275074016661029</a>.1.1.
Raudla, R.; Douglas, J. W.; Savi, R.; Randma-Liiv, T. (2017). Fiscal Crisis and Expenditure Cuts: The Influence of Public Management Practices on Cutback Strategies in Europe. The American Review of Public Administration, 47 (3), 376−394.<a href='http://dx.doi.org/10.1177/0275074016661029' target='_blank'>10.1177/0275074016661029</a>.1.1.
Krenjova, J.; Raudla, R. (2017). Policy Diffusion at the Local Level: Participatory Budgeting in Estonia. Urban Affairs Review, xx−xx [ilmumas].1.1.
Karo, E.; Kattel, R.; Raudla, R. (2017). Searching for exits from the Great Recession: Coordination of fiscal consolidation and growth enhancing innovation policies in Central and Eastern Europe. Europe-Asia Studies, xx−xx [ilmumas].1.1.
Raudla, R.; Douglas, J.; Randma-Liiv, T.; Savi, R. (2017). The Impact of Greater Centralization on the Relevance of Performance Information in European Governments during the Fiscal Crisis. Administration &amp; Society, 1−20.<a href='https://doi.org/10.1177/0095399716680055' target='_blank'>10.1177/0095399716680055</a> [ilmumas].1.1.
Raudla, R. (2017). Budgetary Institutions. In: Jürgen G. Backhaus (Ed.). Encylopaedia of Law and Economics (xx−xx). Springer [ilmumas].3.1.
Raudla, R. (2017). Institutional Economics. In: Backhaus, Jürgen (Ed.). Encyclopedia of Law and Economics (xx−xx). Springer [ilmumas].3.1.
Raudla, R. (2017). Performance Budgeting. In: Farazmand, A. (Ed.). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (xx−xx). Springer International Publishing.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2561-1' target='_blank'>10.1007/978-3-319-31816-5_2561-1</a> [ilmumas].3.1.
Raudla, R.; Juuse, E.; Cepilovs, A. (2017). Policy Learning from Crisis in Financial Regulation and Supervision:Comparative Analysis of Estonia, Latvia and Sweden. <i>The Baltic states at 99: Past, Present and Future The 12th Conference on Baltic Studies in Europe University of Latvia, Riga, Latvia, 19-21 June, 2017.</i> University of Latvia,.5.2.
Raudla, R.; Cepilovs, A.; Kuokštis, V.; Kattel, R. (2016). Fiscal Policy Learning from Crisis: Comparative Analysis of the Baltic Countries. Journal of Comparative Policy Analysis, 1−16.<a href='http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2016.1244947' target='_blank'>10.1080/13876988.2016.1244947</a>.1.1.
Raudla, R.; Douglas, J. W.; Taro, K.; Agu, C. (2016). The Impact of Performance Audit on Public Sector Organizations: The Case of Estonia. Public Organization Review, 16 (2), 217−233.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s11115-015-0308-0' target='_blank'>10.1007/s11115-015-0308-0</a>.1.1.
Douglas, J. W.; Raudla, R.; Kravchuk, R. (2016). Reforming the Fiscal Constitution: Holding Politicians Accountable Through Greater Transparency. In: A. Marciano; G. Ramello (Ed.). Law and Economics in Europe and the U.S: The Legacy of Juergen Backhaus (75−87). Springer. (The European Heritage in Economics and the Social Sciences; 18).<a href='http://dx.doi.org//10.1007/978-3-319-47471-7_5' target='_blank'>/10.1007/978-3-319-47471-7_5</a>.3.1.
Karo, E.; Kattel, R.; Raudla, R. (2016). The contradictions of academic capitalism: the case of the Estonian R&amp;D system. In: E. Samier (Ed.). Ideologies in Educational Administration and Leadership (79−92). Routledge Taylor &amp; Francis Ltd.3.1.
Raudla, R. (2016). Chapter 6: Estonia. In: Moynihan, D.; Beazley, I. (Ed.). Toward Next-Generation Performance Budgeting : Lessons from the Experiences of Seven Reforming Countries (55−72). Washington, DC: World Bank.<a href='http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0954-5' target='_blank'>10.1596/978-1-4648-0954-5</a>.3.2.
Raudla, R.; Tammel, K. (2015). Creating Shared Service Centres for Public Sector Accounting. Accounting, Auditing &amp; Accountability Journal, 28 (2), 158−179.1.1.
Raudla, Ringa; Savi, Riin; Randma-Liiv, Tiina (2015). Cutback management literature in the 1970s and 1980s: Taking stock. International Review of Administrative Sciences, 81 (3), 433−456.1.1.
Raudla, Ringa; Karo, Erkki; Valdmaa, Kaija; Kattel, Rainer (2015). Implications of project-based funding of research on budgeting and financial management in public universities. Higher Education, 70 (6), 957−971.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s10734-015-9875-9' target='_blank'>10.1007/s10734-015-9875-9</a>.1.1.
Raudla, R.; Randma-Liiv, T.; Savi, R. (2015). Public Sector Financial and Personnel Management during Cutbacks: Looking back at the Literature of the 1970s and 1980s. Halduskultuur - Administrative Culture, 16 (2), 117−140.1.1.
Douglas, J.; Raudla, R.; Hartley, R. (2015). Shifting Constellations of Actors and their Influence on Policy Diffusion: A Study of the Diffusion of Drug Courts. Policy Studies Journal, 43 (4), 484−511.1.1.
Raudla, R.; Douglas, J. W.; Randma-Liiv, T.; Savi, R. (2015). The Impact of Fiscal Crisis on Decision-Making Processes in European Governments: Dynamics of a Centralization Cascade. Public Administration Review, 75 (6), 848−852.<a href='http://dx.doi.org/10.1111/puar.12381' target='_blank'>10.1111/puar.12381</a>.1.1.
Raudla, Ringa; Savi, Riin (2015). The Use of Performance Information in Cutback Budgeting. Public Money and Management, 35 (6), 409−416.1.1.
Karo, E.; Kattel, R.; Raudla, R. (2015). Aftermath of the Great Recession: Challenges of coordinating fiscal consolidation and growth enhancing innovation policies in Central and Eastern Europe. Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics, 63, 1−28.1.3.
Raudla, R. (2015). The Thickness of the Veil of Uncertainty and Its Effects on Constitution-Making in Post-Communist Transition: The 1992 Constitution of Estonia. L. M. Imbeau and S. Jacob . Behind a Veil of Ignorance? Power and Uncertainty in Constitutional Design (203−222).. Springer.3.1.
Raudla, R. (2015). Riigi eelarvestrateegia roll fiskaalpoliitika teostamisel. Vetik, R. (Toim.). Eesti Inimarengu Aruanne 2014/2015 (255−259). SA Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Raudla, R. (2015). The Effects of Electoral Rules on Public Finances: Taking Stock. In: H. Peukert (Ed.). Taking Up the Challenge: Festschrift for Jürgen Backhaus (105−140).. Marburg: Metropolis.3.2.
  • Leitud 28 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"Euroopastumine diskursusliku institutsionalismi raamistikus: Eesti rahvusvahelise kaitse poliitika näitel"Killu VantsimagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool
Creating Shared Service Centers for Public Sector Accounting: The Case of EstoniaKaide TammeldoktorikraadRinga RaudlaKaitstud2017Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
EESTI FINANTSINSPEKTSIOONI RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE MEETMETE KUJUNEMINE AASTATEL 2004-2008 JA NENDE MÕJU ANALÜÜS Andres PalumaamagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Elektrituru kujundamine EestisRiina MännistemagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool
Environmental policy instruments, technological innovation and green technologies: The case of EstoniaValdmaa, KaijadoktorikraadRinga Raudla; Erkki KaroJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Euroopa Liidu makromajandusliku stabiilsuse parandamise ja eelarvete järelevalve meetmete mõju Eesti eelarveprotsessile - magistrikraadRinga RaudlaKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Euroopa Liidu makromajandusliku stabiilsuse parandamise ja eelarvete järelevalve meetmete mõju Eesti eelarveprotsessileKeel, KatimagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool
Europeanization of budgeting processes? - the impact of EU`s macroeconomic and fiscal surveillance measures - doktorikraadRinga RaudlaJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Impact of fiscal crises on public administration: Cutback management and changes in decision-makingRiin SavidoktorikraadRinga Raudla; Tiina Randma-LiivKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Kulu-tulu analüüsi kasutamise võimalikkusest hasartmänguregulatsiooni mõjude hindamisel EestismagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2011Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut
Maksuvõlgade sissenõudmistoimingute mõju maksukuulekusele: Eesti juhtumMaris ToomessalumagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2009Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, Avaliku halduse õppetool
Participatory Budgeting at the Local Level: Models, Context, ApplicationJelizaveta KrenjovamagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Participatory Budgeting – Theory and Practice in Dialogue - doktorikraadRinga RaudlaJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Registreeritud töötutele Eestis pakutava tööturukoolituse mõju- ja kulu-tulu analüüsKristi VillsaarmagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Securitization and Governance of Cyberspace – Case study on cyber security policy and public administration capacity in EstoniaHelena RaudmagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Strateegiline planeerimine Eesti riigikaitses: õppetunde ülejäänud avalikule sektorile? - doktorikraadRinga RaudlaJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Haldusjuhtimise ja halduspoliitika õppetool
Sõltumatu eelarvenõukogu loomine EestisMari PajussaarmagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Tegevusload ja litsentsid kui poliitikainstrumendid: Eesti juhtumPiret SchasminmagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Tulemusauditite mõju avalikus sektoris Eesti näitelCherlin AgumagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool
Tullemusinformatsiooni kasutamise võimalustest kahe Eesti ameti näitelAnni AntonmagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool
Tööandja pensioni rakendamine EestisAnu NeemelomagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool
Understanding Policy Change: Financial and Fiscal Bureaucracy in the Baltic Sea Region - doktorikraadRinga RaudlaJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse analüüsAstrid PetersonmagistrikraadRinga RaudlaKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
“BUREAUCRATS AND THEIR ROLE IN FISCAL POLICY-MAKING AND PUBLIC SECTOR INNOVATION” - doktorikraadRinga Raudla; Veiko LemberJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
“Detsentraliseermine avalikus sektoris, selle eelised ja puudused riigi kutseõppeasutuse lahtiriigistamise näitel Eestis” magistrikraadRinga RaudlaKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut