See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
29.11.1959
+372 5105229
lehte.tuuling@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, eelkooli pedagoogika nooremlektor (1,00)
01.09.2016–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, psühholoogia ja pedagoogika lektor (0,50)
01.09.2018–31.12.2020   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, eelkooli pedagoogika assistent (1,00)
01.01.2018–31.08.2018   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, eelkooli pedagoogika assistent (0,50)
01.09.2015–30.06.2019   
Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz, Lektor (0,50)
01.09.2012–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz, Lektor (1,00)
2002–2012   
Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz, Õpetajakoolituse osakond, Lektor (1,00)
01.01.1998–31.12.2002   
Rakvere Pedagoogikakool õpetaja
01.01.1981–31.12.1999   
Tallinna Lasteaed/Algkool Pääsupesa lasteaiaõpetaja
01.01.1979–31.12.1981   
Varstu Keskkool õpetaja
 
 
Haridustee
2011–...   
Tallinna Ülikool Doktoriõpe
1991–1996   
Tallinna Pedagoogikaülikool
1978–1979   
Tallinna Kaubandustehnikum
1971–1978   
Varstu Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Euroopa Koolieelse Kasvatuse Uurimise Assotsiatsiooni (EECERA) liige
2009−...   
Eesti Lasteaednike Liidu liige
2003−...   
MTÜ Eesti Lugemisühing liige
2016−2019   
Tallinna Ülikooli senati õppe- ja teaduskomisjoni liige
2009−2019   
Lääne-Virumaa Keskkonnahariduse Ümarlaua liige
2006−2015   
TLÜ Hariduse valdkonnanõukogu liige
 
 
Lisainfo
XI õuesõppe konverents „Õhus on õhku, õhus on asju“ 10. – 11. oktoober 2019 Narvas, korraldaja
01.04 2016 - 31.03.2018. Interreg rahvusvahelise projekti ‘’EmpowerKids - Health education and social advice for low-income families with small children’’ ettevalmistamine ja läbi viimine http://www.empowerkids.eu/content/about-project
Tallinna Ülikool Rakvere Kolledži X rahvusvaheline õuesõppe konverents „Maa meid toidab, maa meid katab“ 17. – 18. mai 2018 Rakveres, korraldaja
Tallinna Ülikool Rakvere Kolledži IX rahvusvaheline õuesõppe konverents „Tuli – sõber või vaenlane“ 23. – 24. mai 2017 Rakveres, korraldaja
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži VIII rahvusvaheline õuesõppe konverents „Vesi meile jõudu annab, vesi suuri laevu kannab“ 25. – 26. mai 2016 Rakveres, korraldaja
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži VII rahvusvaheline õuesõppe konverents "NNN - nina ja näppudega nägemine" 19. - 20. mai 2015 Rakveres, korraldaja
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži VI rahvusvaheline õuesõppe konverents „Riskid ja väljakutsed õuesõppes – on see hea või halb?“ 29.-30. aprillil 2014 Rakveres, korraldaja

The 23rd Annual European Early Childhood Education Research Association (EECERA) Tallinnas 28. - 31. augustil 2013 konverentsi organiseerimis- ja teadusliku komitee liige
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži V rahvusvaheline õuesõppe konverents „Kodu ümbrusest saab õpiõu“ 9.-10. mai 2013 Rakveres, korraldaja
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži IV rahvusvahelise õuesõppe konverents „Tagasi loodusesse“ 2.-3. mail 2012 Rakveres, korraldaja
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži III rahvusvaheline õuesõppe konverents „Õpime õues” – 07. – 08. 10. 2010 Rakveres, korraldaja
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži II rahvusvaheline õuesõppe konverents „Miks minna õue õppima?” – 28. 04. 2009 Rakveres, korraldaja
Web for communication and quidance INTERREG IIIA koostööprojekti raames õpinõustamiskoolituse õppekava koostamine ja kahe rahvusvahelise seminari organiseerimine Põhja-Eesti ülikoolide kolledžite ja rakenduskõrgkoolide ning Lõuna-Soome õpinõustajatele 2006 – 2007.
Kasvatuskonverentsi – Isaga koos on kasvada hea – peakorraldaja 16.04.2005 Rakveres
Projekti VÕIT - võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale 2007-2008 ettevalmistamine ja läbiviimine
Projekti Kultuuri- ja loodusväärtuste piirkonna arenguks tagamise ning keskkonna ja loodusõpetuse integreeritud õppe läbiviimise ettevalmistamine Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis 2007-2008
Projekti Eesti kolledžid regionaalsete e-õppe keskustena 2005-2006 ettevalmistamine ja läbiviimine

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Lehte Tuuling, Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärk õuesõppe ja alushariduse edendamise eest
2019, Lehte Tuuling, Tallinna Ülikooli tänukiri kauaaegse töö ja panuse eest Rakvere kolledži õppejõuna
2017, Lehte Tuuling, Eesti Aasta õppejõu tiitli finalist HTM tänukiri
2017, Lehte Tuuling, Lääne-Virumaa aasta koolitaja eripreemia pikaajalise rahvusvahelise koolitamise eest 2017
2017, Lehte Tuuling, Tänukiri alushariduse valdkonna edendamise eest Tallinna Ülikoolis eriala 50.aastapäeva puhul
2015, Lehte Tuuling, Tallinna Ülikooli tänukiri pikaajalise töö eest kolledži alushariduse ja õpetajakoolituse valdkonna arendamisel
2012, Lehte Tuuling, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise ja tulemusliku lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate koolitamise eest
2012, Lehte Tuuling, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti lasteaiaõpetajate kõrghariduse edendamise ning rahvusvahelise koostöö arendamise eest
2007, Lehte Tuuling, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri täiskasvanud õppija nädala eestvedamise ja elukestva õppe ideede edasikandmise eest
2007, Lehte Tuuling, Lääne-Viru maavanema tänukiri lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate järjepideva koolitamise ja arendamise eest maakonnas
2003, Lehte Tuuling, 2003. aasta TEGIJA Rakvere Linnavalitsuse tiitel ja tänukiri üleriigilise kasvatuskonverentsi Õpetaja ja lapsevanem lapse arengu toetajana" korraldamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika; TÄPSUSTUS: Töökasvatus koolieelses eas Keskkonnaharidus ja õuesõpe Mitmekultuuriline kasvatus ja eesti keele kui teise keele õpetamine
 
 
Lisainfo
Magistrikraadile vastav
Diplom Cum Laude
AC 000670
Eelkoolipedagoogika, psühholoogia õpetaja õppekava
18.juuni 1996

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
5.2.
2017
6.2.
2017
6.2.
2017
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2014
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
3.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
5.2.
2006
5.2.
1999
9.10.2020
29.11.1959
+372 5105229
lehte.tuuling@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Narva College, Junior Lecturer in Early Childhood Pedagogy (1,00)
01.09.2016–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Narva College, Lecturer in Psychology and Pedagogy (0,50)
01.09.2018–31.12.2020   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Narva College, Assistant in Early Childhood Pedagogy (1,00)
01.01.2018–31.08.2018   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Narva College, Assistant in Early Childhood Pedagogy (0,50)
01.09.2015–30.06.2019   
Tallinn University, Rakvere College, Lecturer (0,50)
01.09.2012–31.08.2015   
Tallinn University, Rakvere College, Lecturer (1,00)
2002–2012   
Tallinn University, Rakvere College, Õpetajakoolituse osakond, lecturer (1,00)
01.01.1998–31.12.2002   
Rakvere Pedagogical School teacher
01.01.1981–31.12.1999   
Tallinn Kindergarten/Primary School Pääsupesa preschool teacher
01.01.1979–31.12.1981   
Varstu Secondary School teacher
 
 
Education
2011–...   
Tallinn University Doctoral Studies
1991–1996   
Tallinn Pedagogical University
1978–1979   
Tallinn Commercial School
1971–1978   
Varstu Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Member of EECERA
2009−...   
Member of Estonian Preschool Teachers Unions
2003−...   
Member of Estonian Reading Association
2016−2019   
Member of the Study and Research Committee of the Senate of Tallinn University
2009−2019   
Member of the Lääne-Virumaa Environmental Education Roundtable
2006−2015   
Member of the Education Council of Tallinn University
 
 
Additional information
XI Outdoor Learning Conference "There is air in the air, things are in the air" October 10-11, 2019 in Narva, organizer
01.04 2016 - 31.03.2018. Preparation and implementation of the Interreg international project “EmpowerKids - Health education and social advice for low-income families with small children” http://www.empowerkids.eu/content/about-project
Tallinn University Rakvere College X International Outdoor Learning Conference "Earth feeds us, earth covers us" May 17-18, 2018 in Rakvere, organizer
Tallinn University Rakvere College IX International Outdoor Education Conference "Fire - Friend or Foe" May 23 - 24, 2017 in Rakvere, Organizer
Tallinn University Rakvere College VIII International Outdoor Education Conference “Water gives us strength, water carries big ships” May 25-26, 2016 in Rakvere, organizer
Tallinn University Rakvere College VII International Outdoor Learning Conference "NNN - Seeing with Nose and Fingers" May 19 - 20, 2015 in Rakvere, organizer
Tallinn University Rakvere College VI International Outdoor Education Conference “Risks and Challenges in Outdoor Education - Is It Good or Bad?” 29-30.April 2014 in Rakvere, organizer
The 23rd Annual European Early Childhood Education Research Association (EECERA) Conference in Tallinn University on 28-31 August 2013 Organizing and Scientific Commitee member
Tallinn University Rakvere College's 5th International Outdoor Learning Conference "Around Your Home Becomes a Study Yard" 9-10. May 2013 in Rakvere, organizer
Tallinn University Rakvere College IV International Outdoor Studies Conference "Back to Nature" 2-3. May 2012 in Rakvere, organizer
Tallinn University Rakvere College III International Outdoor Learning Conference “Learning Outdoors” - 07. - 08. 2010 2010 in Rakvere, organizer
Tallinn University Rakvere College II International Outdoor Education Conference "Why go outside to study?" - 28. 04. 2009 in Rakvere, organizer
Web for communication and quidance In the framework of the INTERREG IIIA co-operation project, preparation of a study counseling training curriculum and organization of two international seminars for study counselors of colleges and universities of applied sciences in Northern Estonia and Southern Finland 2006-2007.
Kasvatuskonverentsi – Isaga koos on kasvada hea – peakorraldaja 16.04.2005 Rakveres
Projekti VÕIT - võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale 2007-2008 ettevalmistamine ja läbiviimine
Projekti Kultuuri- ja loodusväärtuste piirkonna arenguks tagamise ning keskkonna ja loodusõpetuse integreeritud õppe läbiviimise ettevalmistamine Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis 2007-2008
Projekti Eesti kolledžid regionaalsete e-õppe keskustena 2005-2006 ettevalmistamine ja läbiviimine

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Lehte Tuuling, The Order of the White Star 5th class of the Republic of Estonia for the promotion of outdoor education and pre-primary education
2019, Lehte Tuuling, Letter of thanks from Tallinn University for its long-term work and contribution as a lecturer at Rakvere College
2017, Lehte Tuuling, Estonian Lecturer of the year Competition finalist 2017
2017, Lehte Tuuling, Lääne-Viru County Special Prize for long-term international training 2017
2017, Lehte Tuuling, Letter of thanks for promoting the field of pre-school education at the Tallinn University
2015, Lehte Tuuling, Letter of thanks from Tallinn University for long-term work in developing the field of college primary education and teacher training
2012, Lehte Tuuling, Letter of thanks from the Ministry of Education and Research for long-term and effective training of kindergarten teachers and parents
2012, Lehte Tuuling, Letter of thanks from the Ministry of Education and Research for the promotion of higher education of Estonian kindergarten teachers and the development of international cooperation
2007, Lehte Tuuling, Letter of thanks from the Ministry of Education and Research for leading an adult learner week and passing on ideas for lifelong learning
2007, Lehte Tuuling, Letter of thanks from Lääne-Viru County Governor for continuous training and development of kindergarten teachers and parents in the county
2003, Lehte Tuuling, Person of the Year title in 2003 and a letter of thanks of the Conference "The teacher and the parents of the child development supporter" of the organization - Rakvere City Government
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIFICATION: Teaching of working habits in early childhood Environmental education and outdoor learning Multicultural education and estonian language as second language
 
 
Additional information
Magistrikraadile vastav
Diplom Cum Laude
AC 000670
Eelkoolipedagoogika, psühholoogia õpetaja õppekava
18.juuni 1996

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
5.2.
2017
6.2.
2017
6.2.
2017
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2014
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
3.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
5.2.
2006
5.2.
1999
9.10.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUTKA16063 (CB465 )EmpowerKids - Terviseteadlikkuse tõstmine ja sotsiaalnõustamine madalama sissetulekuga väikelastega peredele 01.04.201631.03.2018Kristel MändTallinna Ülikool, Rakvere Kolledz50 156,80 EUR