9.04.1947
6204331
+3725207292
anu.viitak@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2013–31.12.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Teadur (0,50)
01.01.2005–31.03.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratoorium, juhataja (1,00)
01.01.2002–31.03.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Analüütilise keemia õppetool, Vanemteadur (0,75)
1988–2001   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Vanemteadur (1,00)
1987–1988   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Juhtivinsener (1,00)
01.01.1970–31.12.1986   
vaneminsener, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi vaneminsener
 
 
Haridustee
1965–1970   
Tallinna Polütehniline Instituut
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
TTÜ Katsekoja Nõukogu liige;
TTÜ keemilise analüüsi labori juhataja;
Eesti Akrediteerimiskeskus assessor (analüütiline keemia)
 
 
Lisainfo
Täiendused:
2004 täiendus, projekt QUA-NAS, Madrid;
2004 täiendus, projekt VIRM, Belgia, Kasterlee;
2004 täiendus, projekt EuropeAID/113156/D/SVEE keemia metroloogia, Helsinki;
2003 koolitus, Referentsmaterjalide valmistamine ja kasutamine Gdansk, Poola;
2002 asessori koolitus, SWEDAC, Eesti;
2002 asessori koolitus, Eesti Akrediteerimiskeskuses;
2001 kursused Eesti Akrediteerimiskeskuses;
1999 assessori koolitus, Eesti Standardi amet;
1997 Phare, PRAQ III tehniline koolitus, regionaalne kvaliteedi tagamise programm;
1993, 1995 täiendus, Kuopio ülikool, keemiateaduskond;
1990 täiendus, Helsingi Ülikool;
1980-1987 6-korral täiendusel Soome Töötervise Instituudis;;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: P300 Analüütiline keemia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)
 
 
Lisainfo
Kraadi ametlik nimetus: Bioloogiateaduste kandidaat

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2013
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
1999
1.2.
1998
5.2.
1998
1.1.
1997
3.4.
1996
1.2.
1995
5.2.
1995
1.2.
1991
18.04.2019
9.04.1947
6204331
+3725207292
anu.viitak@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.01.2013–31.12.2013   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Researcher (0,50)
01.01.2005–31.03.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Laboratory of Chemical Analysis, head of laboratory (1,00)
01.01.2002–31.03.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Analytical Chemistry, Senior Researcher (0,75)
1988–2001   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Senior Researcher (1,00)
1987–1988   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Senior insener (1,00)
01.01.1970–31.12.1986   
senior engineer, Institute of Experimental and Clinical Medicine
 
 
Education
1965–1970   
1970 TUT, department of chemistry, technology engeneer
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of Testing Certification Center Counsil
Head of laboratory Chemical Analaysis Testing Certification Center , TUT
Assessor of Estonian Acreditation Centre
 
 
Additional information
Refresher courses:
2004 project QUA-NAS, Madrid;
2004 project VIRM, Belgium, Katerlee;
2004, project EuropeAID/113156/D/SVEE chemical metrologymetroloogia, Helsinki;
2003 project TRAP_NAS, Gdansk
;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS CLASSIFICATION: P300 Analytical chemistry
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2013
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
1999
1.2.
1998
5.2.
1998
1.1.
1997
3.4.
1996
1.2.
1995
5.2.
1995
1.2.
1991
18.04.2019