15.07.1983
552 0843
sander.kutti@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Tartu kolledž, Laboratooriumi juhataja (0,50)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Tartu kolledž, Lektor (0,50)
01.09.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool , Laboratooriumi juhataja (0,50)
01.09.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool , Lektor (0,50)
01.02.2014–01.09.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool , Laboratooriumi juhataja (0,75)
01.09.2013–01.09.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool , Lektor (0,25)
01.09.2009–01.02.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, insener (1,00)
01.04.2008–01.09.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, laborant (0,50)
 
 
Haridustee
2007–2009   
MA: Tartu Ülikool. Loodus- ja Tehnoloogiateaduskond
2004–2007   
BA: Tartu Ülikool. Füüsika-Keemiateaduskond
1990–2002   
Tartu Kivilinna Gümnaasium
 
 
Lisainfo
Läbitud loengkursus "Kõrgkoolipedagoogika" 2012/2013 sügissemestril Eesti Maaülikoolis.

Loengukursused:
Keskkonnatehnoloogiad 3EAP (2013-...)
Biogeokeemilised tsüklid ja mullakaitse 3EAP (2013-...)
Keskkonnaseire 4EAP (2015-...)
Üliõpilastööde koostamise põhimõtted 2EAP (2015-...)
Erialapraktika 5EAP (2015-...)
Magistripraktika 5EAP (2015-...)

Juhendatud bakalaureusetööd:
Airika Vettik "Antibiootikumide esinemise mõju mikroobikooslusele kompostitavas materjalis" (2012)
Svetlana Gil "Komposteerimisprotsessi dünaamika lähtuvalt abiootilistest teguritest" (2012)
Helen Sõmerik "Mikroorganismid alternatiivsete biodiisli tootjatena" (2013)
Markus Tamme "Bioclere BK tüüpi reovee biopuhasti puhastusefektiivsus Kergu küla näitel" (2013)
Rinaldo Rüütli "Akvapoonilise süsteemi sobilikkus salatitaimede kasvatamiseks sisetingimustes" (2013)
Jana Mihkelson "Termostateeritud reoveesette kompostimisprotsess kontrollitud tingimustes" (2014)
Mairi Staškevitš "Mikrobioloogiliste parameetrite ajaline muutus kompostitavas materjalis" (2014)
Triin Rist "Ehitusmaterjalina kasutatavatel pilliroomattidel esinev mikroobikooslus" (2014)
Kerli Ojakivi "Puidutööstuses jääkmaterjalina tekkiva puutuha võimalikud kasutusvaldkonnad" (2016);

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2010
3.4.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
23.04.2019
15.07.1983
552 0843
sander.kutti@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Tartu College, Head of Laboratory (0,50)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Tartu College, Lecturer (0,50)
01.09.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Department of Environmental Protection, Head of Laboratory (0,50)
01.09.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Department of Environmental Protection, Lecturer (0,50)
01.02.2014–01.09.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Department of Environmental Protection, Head of Laboratory (0,75)
01.09.2013–01.09.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Department of Environmental Protection, Lecturer (0,25)
01.09.2009–01.02.2014   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, engineer (1,00)
01.04.2008–01.09.2009   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Other staff (0,50)
 
 
Education
2007–2009   
MA: University of Tartu. Faculty of Science and Technology
2004–2007   
BA: University of Tartu. Faculty of Physics and Chemistry
1990–2002   
Tartu Kivilinna Gymnasium
 
 
Additional information
;

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2010
3.4.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
23.04.2019