See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
18.07.1957
+3726203911
+3725169011
tonu.pihu@taltech.ee
Eesti Energia konsultant Tallinna Tehnikaülikooli poolt järgnevates küsimustes:
-väävlipuhastusseadmed DeSOx
-lämmastiku püüdeseadmed DeNOx
-uus 2x300MWel keevkihttehnoloogial töötav energiaplokk (rajamisel)
-ENEFIT-140 ja 280, keevkiht- ja tolmpõletuskatelde tuhakäitluse võimalused
-tuha taaskasutuse võimalused
-biokütuste ja põlevkivi koospõletamine keevkihtplokkides

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2019–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Kaasprofessor tenuuris (1,00)
01.09.2017–31.12.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Professor (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.03.2013–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Juhtivteadur (1,00)
01.09.1992–28.02.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Vanemteadur (1,00)
01.01.1991–31.12.1992   
Toronto Ülikool, külalisteadur
01.01.1984–31.12.1991   
TTÜ, insener
01.01.1981–31.12.1984   
TTÜ, teadur
01.01.1976–31.12.1981   
TTÜ, Mehaanikateaduskond, üliõpilane
 
 
Haridustee
Kõrgem
1976–1981   
Tallinna Polütehniline Instituut
1972–1976   
Tallinna Ehitus- ja mehhaanikatehnikum
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Rahvusvahelise konverentsi "BAU- Second International Oil Shale Conference , Al-Balqa Applied University, October 9-11,2018" teaduskomitee liige
2017−...   
Energiatehnoloogia instituudi nõukogu liige
2014−2016   
Soojustehnika instituudi nõukogu liige
2012−2014   
Mehaanika teaduskonna nõukogu liige
2008−2010   
Mehaanika teaduskonna nõukogu liige
2000−2003   
Soojustehnika instituudi nõukogu liige
2000−2003   
Mehaanika teaduskonna nõukogu liige
 
 
Lisainfo
PhD kaitsmiskomitee liige:
1.Dmitri Goljandin "Disintegrator Milling System Development and Milling Technologies of Different Materials", Tallinn University of Technology, 2013
2.Kadriann Tamm "Leaching of the Water-soluble Calcium Components of Oil Shale Waste Ash", Tallinn University of Technology, 2016
3.Birgit Maaten "The Composition and Reactivity of Different Oil Shales and the Products Formed During Thermal Treatment" Tallinn University of Technology, 2018.

Õppetegevus on põhiliselt seotud doktoriõppe tudengitega: 1. MXX9020 - Uurimisteemakeskne individuaalõpe, 2. MXX9030 – Doktoriseminarid, 3. MXX9040 – Ametipraktika.
Loengud soojuse- ja elektri koostootmisjaamade spetsialistidele - 2008 Tartu Soojus, 2010 Pärnu Fortum Termest.
Põlevkivialane koostöö Ameerika ja Eesti vahel. (Grant number SEN100-12-GR001)
Kütuse põletamise alused - loengud Eesti Energia spetsialistidele - 2016
Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri spetsialistide koolitus - 2018

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Tõnu Pihu, TTÜ kuldmärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika ; TÄPSUSTUS: Riiklike ja rahvusvaheliste teadusprojektide juhtimiskogemus - CO2 emissiooni vähendamine põlevkivi katlas hapnikurikkas keskkonnas põletamisel (Oxy-Fuel); põlevkivielektrijaamade käiduga seotud soojustehniliste ja keskkonnakaitse probleemide lahendamine - sealhulgas põlevkivituha ladestamise probleemid; põlevkivi ja biokütuste koospõletamine CFB kateldes ja sellega seonduvate küttepindade saastumise ja korrosiooni protsesside uurimine.
 
 
Lisainfo
Tehnikateaduste kandidaat
Kõrgem Atestatsioonikomisjon, 1991
Vastavalt Thomson Reuters WoS 8.03.2021 T. Pihu on 44 ISI publikatsiooni autor, tsiteeritud on 489 korda, H-indeks 13

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
2.5.
2021
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.1.
1999
3.1.
1999
1.1.
1998
3.4.
1998
1.1.
1997
1.3.
1997

Tööstusomand

7.07.2021
18.07.1957
+3726203911
+3725169011
tonu.pihu@taltech.ee
Consultant of Eesti Energia Ltd. (ENEFIT) in following major topics:
-desulphurization equipment DeSOx
-denitrification equipment DeNOx
-new 2x300MWel CFB energy unit (under construction)
-ash handling possibilities from ENEFIT-140 and 280, CFB- and PF boilers
-reuse of ash (calcium oxide)
-biomass and oil shale co-combustion in CFB boilers

Career

Institutions and positions
01.01.2019–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Tenured Associate Professor (1,00)
01.09.2017–31.12.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Professor (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Leading Research Scientist (1,00)
01.03.2013–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Leading Research Scientist (1,00)
01.09.1992–28.02.2013   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Senior Researcher (1,00)
01.01.1991–31.12.1992   
University of Toronto, visiting research scientist
01.01.1984–31.12.1991   
TUT, engineer
01.01.1981–31.12.1984   
TUT, Research Scientist
01.01.1976–31.12.1981   
TUT, Mechanical Faculty, Student
 
 
Education
Higher
1976–1981   
Tallinn University of Technology
1972–1976   
Tallinn College of Engineering 1976
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of Scientific advisory board of the Second International Oil Shale Conference (BAU) , Al-Balqa Applied University, October 9-11,2018
2017−...   
Member of Council, Department of Energy Technology
2014−2016   
Member of Council, Department of Thermal Engineering
2012−2014   
Member of Council, Faculty of Mechanical Engineering
2008−2010   
Member of Council, Faculty of Mechanical Engineering
2000−2003   
Member of Council, Department of Thermal Engineering
2000−2003   
Member of Council, Faculty of Mechanical Engineering
 
 
Additional information
Member of PhD defence committee:
1.Dmitri Goljandin "Disintegrator Milling System Development and Milling Technologies of Different Materials", Tallinn University of Technology, 2013
2.Kadriann Tamm "Leaching of the Water-soluble Calcium Components of Oil Shale Waste Ash", Tallinn University of Technology, 2016
3.Birgit Maaten "The Composition and Reactivity of Different Oil Shales and the Products Formed During Thermal Treatment" Tallinn University of Technology, 2018.

Learning activities are primarily related to doctoral students: 1. MXX9020 - Personal motivation on the research topic, 2. MXX9030 – Doctoral seminars, 3. MXX9040 – Profession training.
Lectures to the specialists of the heat and power co-generation plants - 2008 Tartu Soojus, 2010 Pärnu Fortum Termest.
Oil shale related collaboration between Estonia and U.S. Department of State (Grant number SEN100-12-GR001).
Fuel combustion technology - lectures to the specialists of the state enterprise Eesti Energia - 2016
Training for the specialists of the Environmental Board, the Ministry of the Environment and the Environment Agency - 2018

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Tõnu Pihu, Gold badge (Tallinn University of Technology)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research ; SPECIFICATION: Experienced in the management of national and international research projects - reduction of CO2 emission of oil shale (OS) boiler using oxygen-rich combustion air (Oxy-Fuel); OS power plants operational problems related to thermal engineering and environmental protection - including oil shale ash land filling problems; OS and bio fuel co-combustion and related heating surfaces fouling and corrosion processes in large scale CFB boilers.
 
 
Additional information
Cand. of Tech.Sciences (PhD)
Higher Evaluation Committee, 1991
According Thomson Reuters WoS 8.03.2021 T. Pihu is author of 44 ISI publications, cited 489 times, H- index 13.

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
2.5.
2021
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.1.
1999
3.1.
1999
1.1.
1998
3.4.
1998
1.1.
1997
1.3.
1997

Industrial property

7.07.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 45 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUVE6043A katlale paigaldatud deNox seadmete vastuvõtukatsed Eesti Elektrijaamas28.06.201331.12.2013Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool49 900,00 EUR
2.1.1.LEP17084Biomassi termokeemiliste protsesside alased teadusuuringud OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaamas09.08.201708.08.2020Alar KonistTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut30 000,00 EUR
MUUAR12003CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas01.01.201231.12.2014Tõnu PihuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool689 970,00 EUR
MUUVE671Eesti Elektrijaama deNOx seadmete vastuvõtukatsete läbiviimine01.08.201431.12.2015Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool138 439,00 EUR
MUULEP16006Eesti elektrijaama 8 energiaploki katelde “heat rate“ määramine07.01.201619.02.2016Tõnu PihuTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool27 495,20 EUR
SFSF0142081s02Eesti energeetilise ressursi säästliku kasutuse teed ja vahendid01.01.200231.12.2006Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond446 678,50 EUR
MUUT225 (0140225s98)Eesti energeetilise ressursi säästliku kasutuse teed ja vahendid01.01.199731.12.2001Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool336 175,27 EUR
MUU018LEesti põlevkivielektrijaamade renoveerimine01.04.200031.03.2003Hendrik ArroTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool46 086,31 EUR
2.1.LEP18015Enefit280 tehase keevkihtkolde sondeerimise metoodika koostamine12.02.201812.04.2018Andres SiirdeTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut18 450,00 EUR
2.1.LEP19004Enefit280-2 õlitehase projekteerimisel kavandatavatele modifikatsioonidele17.02.201931.12.2019Andres SiirdeTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut35 000,00 EUR
SFSF0140024s07Energiaressursside säästlik kasutamine ja protsesside täiustamine põletusseadmetes01.01.200731.12.2012Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond1 324 441,02 EUR
MUU661LHalupuukatla STI40T eeluuring17.04.200617.07.2006Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut3 067,76 EUR
MUUG3422 (ETF3422)Kaltsiumoksiidi käitumine põlevkivi põletamisel keevkihi tingimustes01.01.199831.12.2001Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool28 121,13 EUR
MUULep7038MSKasutustehnoloogiale vastava optimaalse koostisega põlevkivi tootmise tehnolooglised võimalused ning majandusliku otstarbekuse analüüs15.05.200730.09.2008Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut138 049,16 EUR
MUULep10011Katla küttepindade saastumise põhjuste väljaselgitamine ja meetmete kavandamine saastumise vähendamiseks Tallinna Elektrijaamas01.02.201031.07.2013Alar KonistTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool26 000,03 EUR
MUU536LKeevkihtkatla soojuslik efektiivsus15.06.200531.03.2006Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool31 955,82 EUR
RITA1AlamprojektLEP19010EK (RITA1/02-20-02)Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate 01.04.201931.03.2021Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut211 416,00 EUR
MUU029LKloori käitumine põlevkivi keevkiht põletamise tingimustes15.05.200031.03.2001Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool18 534,38 EUR
MUUG5159 (ETF5159)Klooriühendite tekkimine ja mõju põlevkivi keevkihtkateldes toimuvatele protsessidele01.01.200231.12.2005Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool34 643,82 EUR
MUU615FKonvektiivsoojuslevi intensiivistav seade27.01.200630.06.2006Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool8 505,87 EUR
MUU123LKorrosiooniliselt aktiivsete klooriühendite moodustumine põlevkivi põletamisel05.05.200131.03.2002Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool15 977,91 EUR
MUU386LKumerate torulaudadega leek-suitsutorukatel01.11.200331.12.2005Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool77 972,21 EUR
MUULep12192Lubja sisseande süsteemi vastuvõtu katsed plokkidel 3, 4, 5 ja 617.12.201230.03.2013Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool150 400,00 EUR
ETFETF6661Mineraalosa käitumine ja soojusefektid põlevkivi põletamisel keevkihis01.01.200631.12.2009Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond51 934,09 EUR
MUUV243Narva Elektrijaamade keevkihtkatelde katsetused01.06.200431.12.2007Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool12 782,33 EUR