See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
18.07.1957
+3726203911
+3725169011
tonu.pihu@taltech.ee
Eesti Energia konsultant Tallinna Tehnikaülikooli poolt järgnevates küsimustes:
-väävlipuhastusseadmed DeSOx
-lämmastiku püüdeseadmed DeNOx
-uus 2x300MWel keevkihttehnoloogial töötav energiaplokk (rajamisel)
-ENEFIT-140 ja 280, keevkiht- ja tolmpõletuskatelde tuhakäitluse võimalused
-tuha taaskasutuse võimalused
-biokütuste ja põlevkivi koospõletamine keevkihtplokkides

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Professor (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.03.2013–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Juhtivteadur (1,00)
01.09.1992–28.02.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Vanemteadur (1,00)
01.01.1991–31.12.1992   
Toronto Ülikool, külalisteadur
01.01.1984–31.12.1991   
TTÜ, insener
01.01.1981–31.12.1984   
TTÜ, teadur
01.01.1976–31.12.1981   
TTÜ, Mehaanikateaduskond, üliõpilane
 
 
Haridustee
Kõrgem
1976–1981   
Tallinna Polütehniline Instituut
1972–1976   
Tallinna Ehitus- ja mehhaanikatehnikum
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Rahvusvahelise konverentsi "BAU- Second International Oil Shale Conference , Al-Balqa Applied University, October 9-11,2018" teaduskomitee liige
2017−...   
Energiatehnoloogia instituudi nõukogu liige
2014−2016   
Soojustehnika instituudi nõukogu liige
2012−2014   
Mehaanika teaduskonna nõukogu liige
2008−2010   
Mehaanika teaduskonna nõukogu liige
2000−2003   
Soojustehnika instituudi nõukogu liige
2000−2003   
Mehaanika teaduskonna nõukogu liige
 
 
Lisainfo
PhD kaitsmiskomitee liige:
1.Dmitri Goljandin "Disintegrator Milling System Development and Milling Technologies of Different Materials", Tallinn University of Technology, 2013
2.Kadriann Tamm "Leaching of the Water-soluble Calcium Components of Oil Shale Waste Ash", Tallinn University of Technology, 2016
3.Birgit Maaten "The Composition and Reactivity of Different Oil Shales and the Products Formed During Thermal Treatment" Tallinn University of Technology, 2018.

Õppetegevus on põhiliselt seotud doktoriõppe tudengitega: 1. MXX9020 - Uurimisteemakeskne individuaalõpe, 2. MXX9030 – Doktoriseminarid, 3. MXX9040 – Ametipraktika. ;
Loengud soojuse- ja elektri koostootmisjaamade spetsialistidele - 2008 Tartu Soojus, 2010 Pärnu Fortum Termest.;
Põlevkivialane koostöö Ameerika ja Eesti vahel. (Grant number SEN100-12-GR001);
Kütuse põletamise alused - loengud Eesti Energia spetsialistidele - 2016;
Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri spetsialistide koolitus - 2018;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Tõnu Pihu, TTÜ kuldmärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika ; TÄPSUSTUS: Riiklike ja rahvusvaheliste teadusprojektide juhtimiskogemus - CO2 emissiooni vähendamine põlevkivi katlas hapnikurikkas keskkonnas põletamisel (Oxy-Fuel); põlevkivielektrijaamade käiduga seotud soojustehniliste ja keskkonnakaitse probleemide lahendamine - sealhulgas põlevkivituha ladestamise probleemid; põlevkivi ja biokütuste koospõletamine CFB kateldes ja sellega seonduvate küttepindade saastumise ja korrosiooni protsesside uurimine.
 
 
Lisainfo
Tehnikateaduste kandidaat
Kõrgem Atestatsioonikomisjon, 1991
Vastavalt Thomson Reuters WoS 26.03.2020 T. Pihu on 43 ISI publikatsiooni autor, tsiteeritud on 428 korda, H-indeks 12

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.1.
1999
3.1.
1999
1.1.
1998
3.4.
1998
1.1.
1997
1.3.
1997
9.06.2020
18.07.1957
+3726203911
+3725169011
tonu.pihu@taltech.ee
Consultant of Eesti Energia Ltd. (ENEFIT) in following major topics:
-desulphurization equipment DeSOx
-denitrification equipment DeNOx
-new 2x300MWel CFB energy unit (under construction)
-ash handling possibilities from ENEFIT-140 and 280, CFB- and PF boilers
-reuse of ash (calcium oxide)
-biomass and oil shale co-combustion in CFB boilers

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Professor (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Leading Research Scientist (1,00)
01.03.2013–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Leading Research Scientist (1,00)
01.09.1992–28.02.2013   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Senior Researcher (1,00)
01.01.1991–31.12.1992   
University of Toronto, visiting research scientist
01.01.1984–31.12.1991   
TUT, engineer
01.01.1981–31.12.1984   
TUT, Research Scientist
01.01.1976–31.12.1981   
TUT, Mechanical Faculty, Student
 
 
Education
Higher
1976–1981   
Tallinn University of Technology
1972–1976   
Tallinn College of Engineering 1976
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of Scientific advisory board of the Second International Oil Shale Conference (BAU) , Al-Balqa Applied University, October 9-11,2018
2017−...   
Member of Council, Department of Energy Technology
2014−2016   
Member of Council, Department of Thermal Engineering
2012−2014   
Member of Council, Faculty of Mechanical Engineering
2008−2010   
Member of Council, Faculty of Mechanical Engineering
2000−2003   
Member of Council, Department of Thermal Engineering
2000−2003   
Member of Council, Faculty of Mechanical Engineering
 
 
Additional information
Member of PhD defence committee:
1.Dmitri Goljandin "Disintegrator Milling System Development and Milling Technologies of Different Materials", Tallinn University of Technology, 2013
2.Kadriann Tamm "Leaching of the Water-soluble Calcium Components of Oil Shale Waste Ash", Tallinn University of Technology, 2016
3.Birgit Maaten "The Composition and Reactivity of Different Oil Shales and the Products Formed During Thermal Treatment" Tallinn University of Technology, 2018.

Learning activities are primarily related to doctoral students: 1. MXX9020 - Personal motivation on the research topic, 2. MXX9030 – Doctoral seminars, 3. MXX9040 – Profession training. ;
Lectures to the specialists of the heat and power co-generation plants - 2008 Tartu Soojus, 2010 Pärnu Fortum Termest.;
Oil shale related collaboration between Estonia and U.S. Department of State (Grant number SEN100-12-GR001).;
Fuel combustion technology - lectures to the specialists of the state enterprise Eesti Energia - 2016;
Training for the specialists of the Environmental Board, the Ministry of the Environment and the Environment Agency - 2018;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Tõnu Pihu, Gold badge (Tallinn University of Technology)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research ; SPECIFICATION: Experienced in the management of national and international research projects - reduction of CO2 emission of oil shale (OS) boiler using oxygen-rich combustion air (Oxy-Fuel); OS power plants operational problems related to thermal engineering and environmental protection - including oil shale ash land filling problems; OS and bio fuel co-combustion and related heating surfaces fouling and corrosion processes in large scale CFB boilers.
 
 
Additional information
Cand. of Tech.Sciences (PhD)
Higher Evaluation Committee, 1991
According Thomson Reuters WoS 26.03.2020 T. Pihu is author of 43 ISI publications, cited 428 times, H- index 12.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.1.
1999
3.1.
1999
1.1.
1998
3.4.
1998
1.1.
1997
1.3.
1997
9.06.2020