Ene Selart

9.09.1973
ene.selart@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.11.2016–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut, teadmus- ja meediauuringute nooremteadur (1,00)
01.03.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, meediauuringute nooremteadur (0,85)
01.09.2013–31.12.2013    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, meediauuringute nooremteadur (0,35)
2005–2013    SA Tartu Ülikooli Kliinikum, avalikkussuhete spetsialist; Kliinikumi Lehe toimetaja (1,00)
 
 
Haridustee
2003–2004    Tartu Ülikool, filosoofia teaduskond, germaani-romaani filoloogia osakond, konverentsitõlge, MA
1999–1999    Tokyo Gakugei Ülikool (Jaapan), jaapani keele kursus
1999–2001    Tsuda Juku Ülikool (Jaapan), rahvusvahelised suhted ja ajalugu
1996–1997    Tsukuba Ülikool (Jaapan), rahvusvahelised suhted ja ajalugu
1991–1996    Tartu Ülikool, filosoofia teaduskond, ajaloo osakond, BA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, doktoriõpe

Ene Selart

9.09.1973
ene.selart@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.11.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Junior Research Fellow (1,00)
01.03.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Junior Research Fellow of Media Studies (0,85)
01.09.2013–31.12.2013    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Junior Research Fellow (0,35)
2005–2013    Tartu University Hospital, PR specialist, editor of "Kliinikumi Leht" (1,00)
 
 
Education
2003–2004    Tartu University, Faculty of Philosophy, Department of German and Romance languages and literatures, Interpreting, MA
1999–1999    Tokyo Gakugei University (Japan), Japanese language course
1999–2001    Tsuda College (Japan), international relations and history
1996–1997    Tsukuba University (Japan), international relations and history
1991–1996    Tartu University, Faculty of Philosophy, Department of History; BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...    University of Tartu,Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Journalism and Communication, doctoral studies