Lauri Mälksoo

28.01.1975
737 6042
lauri.malksoo@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2019    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, akadeemik
01.01.2016–31.08.2019    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, rahvusvahelise õiguse professor (1,00)
01.01.2013–...    Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimees
01.01.2016–31.12.2016    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, osakonna juhataja
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, instituudi juhataja
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, akadeemik
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, rahvusvahelise õiguse professor (1,00)
04.12.2013–31.08.2014    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, akadeemik
15.01.2013–31.01.2013    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, instituudi juhataja
20.01.2010–20.01.2013    Tartu Ülikool, Riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi juhataja (1,00)
15.01.2010–14.01.2013    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, instituudi juhataja
01.09.2009–31.08.2014    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, rahvusvahelise õiguse professor (1,00)
01.09.2009–31.08.2014    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2006–31.08.2009    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, õppetooli hoidja
01.02.2005–31.08.2009    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, rahvusvahelise õiguse ja EL õiguse dotsent (1,00)
01.09.2003–31.01.2005    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, rahvusvahelise õiguse ja EÜ õiguse lektor (0,75)
01.01.2002–31.12.2013    Eesti Vabariigi õiguskantsleri nõunik (osalise tööajaga)
01.09.1999–31.08.2003    Tartu Ülikool, Õppeülesannete täitja õigusteaduskonnas (0,10)
01.09.1998–30.06.1999    Tartu Ülikool, Tudeng-assistent õigusteaduskonnas (0,10)
 
 
Haridustee
2013–2014    Emile Noel fellowship New Yorgi Ülikooli õigusteaduskonnas
2006–2007    Post-doc Tokyo Ülikooli õigusteaduskonnas
2004–2005    Post-doc New Yorgi Ülikooli õigusteaduskonnas
2001–2001    Rahvusvahelise õiguse seminar Rahvusvahelise Õiguse Komisjoni (ILC) juures Genfis
1999–2002    Dr. iur., Berliini Humboldti Ülikooli õigusteaduskond (summa cum laude)
1999–1999    Praktikant ÜRO juriidilises osakonnas New Yorgis
1998–1999    LL.M., Georgetowni Ülikooli õigusteaduskond (with distinction)
1997–1997    Haagi Rahvusvahelise Õiguse Akadeemia rahvusvahelise avaliku õiguse kursus
1995–1996    Göttingeni Ülikooli õigusteaduskond (vahetusüliõpilane)
1993–1998    LL.B., Tartu Ülikooli õigusteaduskond (cum laude)
1982–1993    Abja Keskkool (Gümnaasium)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Alalise Vahekohtu liige
2016−...    Ajakirjade 'Juridica' ja 'Juridica International' toimetuskolleegiumi liige
2016−...    Review of Central and East European Law, toimetuskolleegiumi liige
2016−...    Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies; liige
2015−...    Rahvusvahelise õiguse instituudi assotsieerunud liige
2015−...    Justiitsministri õigusloome nõukoja liige
2015−...    Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige
2015−...    Ajakirja 'Mezhdunarodnoe pravosudie' (International Justice) nõuandva kolleegiumi liige
2014−...    Eesti Juristide Liidu volikogu liige
2014−...    Saksa Rahvusvahelise Õiguse Ühingu liige
2013−...    Baltic Yearbook of International Law peatoimetaja (üks kolmest)
2013−...    Eesti Teaduste Akadeemia liige
2012−...    Inimõiguste Instituudi liige
2012−...    Martensi rahvusvahelise õiguse suveülikooli algataja ja programmijuht (Pärnus)
2010−...    Moscow Journal of International Law nõuandva kolleegiumi liige
2010−...    Venemaa Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni liige
2009−...    European Yearbook on Human Rights teadusliku nõukogu liige
2007−...    Raamatusarja "Studies in the History of International Law" toimetuskolleegiumi liige (Brill/Martinus Nijhoff)
2007−...    East European and Russian Yearbook of International and Comparative Law toimetuskolleegiumi liige
2004−...    Euroopa inimõiguste ja demokratiseerimise magistriprogrammi juhataja Tartu Ülikoolis
1998−...    Ameerika Rahvusvahelise Õiguse Ühingu liige
2015−2016    Euroopa Ülikoolidevahelise Inimõiguste ja Demokratiseermise Keskuse juhatuse liige
2013−2015    Science Europe, sotsiaalteaduste komitee asutajaliige
2011−2015    Tartu Ülikooli CEURUS-e nõukogu liige
2011−2013    Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse nõukogu esimees
2011−2011    Euroopa Rahvusvahelise Õiguse Ühingu 4. uurimisfoorumi peakorraldaja (Tallinnas)
2010−2013    Avatud Eesti Fondi nõukogu liige
2008−2016    Euroopa Rahvusvahelise Õiguse Ühingu tegevjuhatuse liige
2006−2012    Eesti Vabariigi Presidendi mõttekoja liige
2005−2013    Baltic Yearbook of International Law toimetuskollegiumi liige (Brill/Martinus Nijhoff)
 
 
Loometöö
-;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Kutsutud esineja 06.12.2008 ÜRO Peaassamblee eriistungil, mis tähistas 60 a möödumist Inimõiguste Ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest; kutsutud esineja 25.01.2013 Euroopa Inimõiguste Kohtus; esineja EL-i ja Hiina inimõiguste seminaril Pekingis 2004. ja 2012.a;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Lauri Mälksoo, Eesti Vabariigi riiklik teaduspreemia sotsiaalteadustes
2016, Lauri Mälksoo, Marshall Shulman Book Prize, Honorable mention; monograafia "Russian Approaches to International Law" eest; Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (AEEES)
2015, Lauri Mälksoo, Ajakirja 'Akadeemia' socialia aastaauhind
2006, Lauri Mälksoo, JSPS (Japanese Society for the Promotion of Science) post-doc stipendum
2004, Lauri Mälksoo, Hauser Research Scholarship (New Yorgi Ülikoolis post-doc'i tegemiseks)
2003, Lauri Mälksoo, Berliini Humboldti Ülikooli õigusteaduskonna "Raamatukogu Sõprade Klubi" auhind parima teaduskonna dissertatsiooni eest
2000, Lauri Mälksoo, Konrad Adenaueri Fondi doktorantuuristipendium
1999, Lauri Mälksoo, Berliini saadkutekoja stipendium
1999, Lauri Mälksoo, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursi preemia magistritöö eest
1998, Lauri Mälksoo, Senaator Edmund S. Muskie stipendium USA-s LL.M-i tegemiseks
1995, Lauri Mälksoo, Göttingeni Ülikooli stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: rahvusvaheline avalik õigus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S112 Inimõigused
 
 
Lisainfo
-

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
2.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
1.3.
2015
2.1.
2015
4.1.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.4.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
1.3.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
1.3.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.3.
2008
6.3.
2008
3.1.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
2.1.
2003
3.1.
2003
6.7.
2003
3.1.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.2.
1999
1.3.
1998

Lauri Mälksoo

28.01.1975
737 6042
lauri.malksoo@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2019    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Academician
01.01.2016–31.08.2019    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor of International Law (1,00)
01.01.2013–...    Director of the Estonian Foreign Policy Institute
01.01.2016–31.12.2016    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Head of Office
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Head of Institute
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Head of Chair
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Academician
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor of International Law (1,00)
04.12.2013–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Academician
15.01.2013–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Head of Institute
20.01.2010–20.01.2013    University of Tartu, Director of the Institute of Constitutional and International Law (1,00)
15.01.2010–14.01.2013    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Head of Institute
01.09.2009–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor of International Law (1,00)
01.09.2009–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Head of Chair
01.09.2006–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Head of Chair
01.09.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Holder of Chair
01.02.2005–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Associate Professor of International Law (1,00)
01.09.2003–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Lecturer (0,75)
01.01.2002–31.12.2013    Adviser of the Chancellor of Justice of the Republic of Estonia (part-time)
01.09.1999–31.08.2003    University of Tartu, Contractual lecturer in the Faculty of Law (0,10)
01.09.1998–30.06.1999    University of Tartu, Student-assistant in the Faculty of Law (0,10)
 
 
Education
2013–2014    Emile Noel Fellowship at NYU School of Law
2006–2007    Post-doc at Tokyo University Faculty of Law
2004–2005    Hauser Research Scholar at NYU School of Law
2001–2001    International law seminar at the International Law Comission (ILC) in Geneva
1999–2002    Dr.iur. Berlin Humboldt University Faculty of Law (summa cum laude)
1999–1999    Intern in the General Legal Division of the UN Secretariat in New York
1998–1999    LL.M., Georgetown University Law Center (with distinction)
1997–1997    Hague Academy of International Law public international law course
1995–1996    Göttingen University Faculty of Law (exchange student)
1993–1998    LL.B. Tartu University Faculty of Law (with distinction)
1982–1993    Abja Secondary School (Gymnasium)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of the Permanent Court of Arbitration
2016−...    Editorial board member of 'Juridica' and 'Juridica International' (Law Review of the University of Tartu)
2016−...    Review of Central and East European Law, member of the editorial board
2016−...    Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies; member
2015−...    Associate member of the Institut de droit international
2015−...    Member of the Advisory Council on Legislation at the Minister of Justice of the Republic of Estonia
2015−...    Member of the evaluation committee of the Estonian Research Agency
2015−...    Member of the scientific advisory board of the law journal 'Mezhdunarodnoe pravosudie' (International Justice)I
2014−...    Memeber of the Board of the Estonian Lawyers' Union
2014−...    Member of the German Society of International Law
2013−...    Editor-in-chief of the Baltic Yearbook of International Law (one of the three editors-in-chief)
2013−...    Member of the Estonian Academy of Sciences
2012−...    Member of the Estonian Institute of Human Rights
2012−...    Founder and program director of the Martens Summer School on International Law (in Pärnu, Estonia)
2010−...    Member of the advisory council to Moscow Journal of International Law
2010−...    Member of the Russian Association of International Law
2009−...    European Yearbook on Human Rights, member of the scientific advisory board
2007−...    Member of the Editorial Board of the series "Studies in the History of International Law" at Brill/Martinus Nijhoff
2007−...    Member of the Editorial Board of the East European and Russian Yearbook of International and Comparative Law
2004−...    Director of the European Master's Programme in Human Rights and Democratization at the University of Tartu
1998−...    Member of the American Society of International Law
2015−2016    Member of the Board of the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization (EIUC)
2013−2015    Science Europe, inaugural member of the Scientific Committee for the Social Sciences
2011−2015    Member of the Council of the Centre of the EU-Russia Studies (CEURUS) of the University of Tartu
2011−2013    Chairman of the Board of the International Centre of Defence Studies
2011−2011    Main organizer of the 4th Research Forum of the European Society of International Law (in Tallinn)
2010−2013    Member of the board of the Open Estonia Foundation
2008−2016    Member of the Executive Board of the European Society of International Law
2006−2012    Member of the Academic Advisory Board of the President of the Republic of Estonia
2005−2013    Member of the Editorial Board of the Baltic Yearbook of International Law (Brill/Martinus Nijhoff)
 
 
Creative work
;
 
 
Additional career information
Invited speaker (representing the East European group of states) on 06.12.2008 at a special session of the UN General Assembly, celebrating the 60th anniversary of the Universal declaration of Human Rights. Invited speaker on 25.01.2013 at the European Court of Human Rights. Speaker at the EU-China Human Rights Seminar in Beijing in 2004 and 2012.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Lauri Mälksoo, Estonian National Science Award in social sciences
2016, Lauri Mälksoo, Marshall Shulman Book Prize for an outstanding monograph dealing with the international relations, foreign policy or foreign-policy decision-making of any of the states of the former Soviet Union or Eastern Europe, Honorable mention; Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (AEEES)
2015, Lauri Mälksoo, Annual award of the journal 'Akadeemia' in social sciences
2006, Lauri Mälksoo, Post-doc stipend of the JSPS (Japanese Society for the Promotion of Science)
2004, Lauri Mälksoo, Hauser Research Scholarship (for post-doc studies at NYU School of Law)
2003, Lauri Mälksoo, Dissertation Award of the "Society of the Friends of Humboldt University Law Library"
2000, Lauri Mälksoo, Doctoral studies stipend of the Konrad Adenauer Foundation
1999, Lauri Mälksoo, Stipend of the Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin
1999, Lauri Mälksoo, Estonian Academy of Sciences, award in student works category for MA thesis
1998, Lauri Mälksoo, Senator Edmund S. Muskie award for studying in a U.S. LL.M. programme
1995, Lauri Mälksoo, Stipend of the University of Göttingen
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIALITY: public international law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S112 Human rights
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
2.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
1.3.
2015
2.1.
2015
4.1.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.4.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
1.3.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
1.3.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.3.
2008
6.3.
2008
3.1.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
2.1.
2003
3.1.
2003
6.7.
2003
3.1.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.2.
1999
1.3.
1998
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
SFSF0181782s01Eesti õigussüsteemi reform, areng ja vastastikune toime EL õiguskorraga01.01.200131.12.2005Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond54 133,17 EUR
ETFETF7182Friedrich Martens (1845-1909) ja Eesti rahvusvahelise õiguse teaduse panus üleilmsesse rahvusvahelise õiguse teadusesse01.01.200731.12.2008Lauri MälksooTartu Ülikool, Õigusteaduskond25 155,62 EUR
IUTIUT20-50Inimõiguste ja nende diskursuse areng Vene Föderatsioonis ning selle koostoime inimõigustega Euroopas ja maailmas01.01.201431.12.2019Lauri MälksooTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond332 000,00 EUR
MUUMOIAO09H5R (241025)INTLAWRUSSIA - Rahvusvaheline õigus ja mitteliberaalsed riigid. Rahvusvahelise õiguse doktriin ja kohaldamine Vene Föderatsioonis01.09.200931.08.2014Lauri MälksooTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse õppetool500 000,00 EUR
MUUMOIAO15137Martensi rahvusvahelise õiguse suveülikooli toetus 2016-2018 ja TÜ rahvusvahelise õiguse raamatukogu väljaarendamine01.10.201530.09.2018Lauri MälksooTartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond40 000,00 EUR
ETFETF8087Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste doktriin ning praktika Vene Föderatsioonis01.01.200931.12.2012Lauri MälksooTartu Ülikool, Õigusteaduskond43 608,46 EUR
MUUSOIAO09142Riigiõiguse-alaste raamatute ostmine TÜ riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi tarvis11.12.200915.09.2010Lauri MälksooTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut25 564,66 EUR
MUUSOIAO10181Toetus Riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi tegevuse käivitamiseks23.11.201001.02.2013Lauri MälksooTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut57 520,48 EUR
  • Leitud 86 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Mälksoo, L. (2017). The Soviet Approach to the Right of Peoples to Self-Determination: Russia's Farewell to jus publicum europaeum. Journal of the History of International Law, 19 (2), 200−218.1.1.
Valdaru, Kert; Asari, Eva-Maria; Mälksoo, Lauri (2017). Põgenikekriisi mõju Euroopale ja Eestile. Tammaru, Tiit; Kallas, Kristina; Eamets Raul (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul (49−56). Tallinn: Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Mälksoo, L. (2016). Russia’s Constitutional Court Defies the European Court of Human Rights. European Constitutional Law Review, 12 (2), 377−395.<a href='http://dx.doi.org/10.1017/S1574019616000237' target='_blank'>10.1017/S1574019616000237</a>.1.1.
Mälksoo, L. (2016). Venemaa käsitused rahvusvahelisest õigusest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.1.
Mälksoo, L. (2016). Conciliation within the Framework of Dispute Settlement Procedures: An East European Perspective. In: C. Tomuschat, R. Pisillo Mazzeschi, D. Thürer (Ed.). Conciliation in International Law. The OSCE Court of Conciliation and Arbitration (12−25). Leiden: BRILL Academic Publishers.3.1.
Mälksoo, L. (2016). International Legal Theory in Russia: A Civilizational Perspective, or Can Individuals Be Subjects of International Law? In: A. Orford, F. Hoffmann (Ed.). The Oxford Handbook of the Theory of International Law (257−275). Oxford University Press.3.1.
Alvarez, J.; Bowring, B.; Varaki, M.; Merezhko, O.; Haskell, J.D.; Dolidze, A.; Roele, I.; Steinorth, C.; Mäger, K.; Bogush, G., Tymchenko, L.; Chan, P.W.; Muller, W.; Mulyun, V.; Bilkova, V.; Gliszczynska-Grabias; A. Sledzinska-Simon; Letnar Cernic J.; Cracuniean, L.-M.; Simspon, G. (2016). Baltic Yearbook of International Law. Leiden: BRILL Academic Publishers.4.1.
Mälksoo, L. (2016). Comparative International Law: Lessons Learned from Russia. <i>Proceedings of the 109th Annual Meeting of the American Society of International Law, 109: Aprill 2015, Washington, DC.</i> Ed. Monica Hakimi; Natalie L. Reid; Samuel Witten. Washington, DC; ASIL: American Society of International Law, 93−96.5.2.
Mälksoo, Lauri (2016). Venemaa-vastased sanktsioonid ja Krimmi annekteerimise mittetunnustamispoliitika: kuidas edasi? Diplomaatia (7−10). (Aprill).6.3.
Mälksoo, Lauri (2016). Euroopa Inimõiguste Kohtu inimesepilt. Arvustus Katri Lõhmuse raamatule &quot;Caring Autonomy. European Human Rights Law and the Challenge of Individualism&quot; (Cambridge University Press, 2015). Juridica, 6, 431−433.6.9.
Mälksoo, L. (2016). Rezension zu Peeter Järvelaid&#39;s Buch &#39;Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu&#39;. Mati Laur; Karsten Brüggemann. Forschungen zur baltischen Geschichte (282−285). Akadeemiline Ajalooselts.6.9.
Mälksoo, L. (2015). Friedrich Martens ja tema aeg: Kui Venemaa kuulus rahvusvahelise õiguse Euroopa-traditsiooni. Akadeemia, 8, 1347−1372.1.3.
Mälksoo, L. (2015). Russian Approaches to International Law. Oxford: Oxford University Press.2.1.
Schmitt, M.N.; Pitts, C.; Bnnelier-Christakis, K.; Huang, Z.; Ivanov, E.; Jensen, E.T.; Kozik, A.L.; Tsagourias, N.; Värk, R.; Watts, S. (2015). Baltic Yearbook of International Law 2014. BRILL Academic Publishers.4.1.
Mälksoo, L. (2015). Kust tulevad Eesti juristid. Arvustus Peeter Järvelaid&#39;i raamatule &quot;Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu&quot; (Argo, 2015). Sirp, 24−25.6.9.
Mälksoo, L. (2014). F.F.Martens and His Time: When Russia Was an Integral Part of the European Tradition of International Law. European Journal of International Law, 25 (3), 811−829.1.1.
Mälksoo, L. (2014). Rahvusvahelise õiguse muutuv kaleidoskoop ja Eesti. Vikerkaar, 60−67.1.3.
Mälksoo, L. (2014). Razmyshlenia ob &#39;Istorii mezhdunarodnoga prava&#39; (Davida Isaakovicha Fel&#39;dmana i Yuria Yakovlevicha Baskina). I.A. Tarkhanov; A.I. Abdullin. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii &#39;Mezhdunarodnyi pravoporyadok v sovremennom mire i rol&#39; Rossii v ego ukreplenii&#39;, posvyashennoi 90-letiu Davida Isaakovicha Fel&#39;dmana (61−64).. Moscow: STATUT.3.4.
Taluntyte, G.; Dumberry, P.; Turp, T.; Apolevic, J. (2014). Baltic Yearbook of International Law 2013. Leiden/Boston: BRILL Academic Publishers.4.1.
Mälksoo, Lauri (ed.) (2014). Russia and European Human-Rights Law: The Rise of the Civilizational Argument. Leiden/Boston : BRILL Academic Publishers.4.1.
Kasekamp, Andres; Mälksoo, Lauri (2014). Estonian Foreign Policy Yearbook 2013. Eesti Välispoliitika Instituut.4.2.
Mälksoo, L. (2013). The Human Rights Concept of the Russian Orthodox Church and Its Patriarch Kirill I: A Critical Appraisal. In: Benedek, Wolfgang; Benoit-Rohmer, Florence; Karl, Wolfram; Nowak Manfred (Ed.). European Yearbook on Human Rights (403−416).. Vienna: Neuer Wissenschaftlicher Verlag.3.2.
Mälksoo, L. (2012). Markin v Russia. American Journal of International Law, 106 (4), 836−842.1.1.
Mälksoo, L. (2012). Russia and European Human Rights Law: Margins of the Margin of Appreciation (Conclusions to the symposium &quot;Russia and European Human Rights Law: Progress, Tensions, and Perspectives&quot;. Review of Central and East European Law, 37, 359−369.1.1.
Mälksoo, Lauri (2012). Russia and European Human Rights Law: Progress, Tensions, and Perspectives. Introduction. Review of Central and East European Law, 37, 161−170.<a href='http://dx.doi.org/10.1163/092598812X13274154886746' target='_blank'>10.1163/092598812X13274154886746</a>.1.1.
  • Leitud 26 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Autonoomsete relvasüsteemide võimaliku keelustamise alustest rahvusvahelises õiguses Kotsar, MadismagistrikraadLauri MälksooKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Euroopa Liidu inimõiguspoliitika diskursus Valgevene näitelmagistrikraadMaria Mälksoo; Lauri MälksooKaitstud2011Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, Rahvusvaheliste suhete õppetool
Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste õiguskaitse standardid ja nende mõju Venemaa Föderatsiooni rahvusvähemuste õigsukaitsele - magistrikraad (teaduskraad)Lauri MälksooKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Euroopa vahistamismääruse täitmisest keeldumine kui õigusprobleemPaabumets, JoannamagistrikraadLauri MälksooKaitstud2013Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
European Legal And Political Mechanisms in Promotion of Freedom of Expression in The Norm-Violating State: Case of Russian FederationmagistrikraadEveliis Padar; Lauri MälksooKaitstud2013Tartu Ülikool
Human Rights Standards in Russia at the Example of Article 1 Protocol 1 of the European Convention of Human Rights (ECHR) - doktorikraadLauri MälksooJuhendamiselTartu Ülikool
Inimembrüo elu ja inimväärikuse kaitse biomeditsiinis embrüonaalsete tüvirakuliinide eraldamise, crispr/cas9 ning mitokondri asendamise meetodite näitel Reidla, KadrimagistrikraadLauri MälksooKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Kogunemisvabaduse tagamine Vene Föderatsioonis ning selle vastavus rahvusvahelisele kogunemisvabaduse standardile - doktorikraadLauri MälksooJuhendamiselTartu Ülikool
Kultuuriväärtuste kaitse relvakonflikti korral ja sõjalise vajaduse doktriin - magistrikraad (teaduskraad)Lauri MälksooKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Martensi klausel rahvusvahelises õiguses - magistrikraad (teaduskraad)Lauri MälksooKaitstud2009Tartu Ülikool
Mõjutustegevuse piirid rahvusvahelises õigusesSinisalu, ArnolddoktorikraadLauri MälksooKaitstud2012Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Non-Governmental Organisations as amicus curiae in International Court ProceedingsAvvo, StinamagistrikraadLauri MälksooKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Panevežys - Saldutiškise raudtee kaasus ja nõude rahvusliku iseloomu kriteerium diplomaatilise kaitse õiguse tekkimiselMartin MändveermagistrikraadLauri MälksooKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Põhiõiguste kolmikmõju ja Euroopa Liidu õiguse horisontaalne kohaldatavusmagistrikraadMadis Ernits; Lauri MälksooKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse õppetool
Rahvusvaheliste organisatsioonide otsused rahvusvahelise õiguse allikana ÜRO Peaassamblee resolutsioonide näitel Tudelep JanamagistrikraadLauri MälksooKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Rahvusvaheliste organisatsioonide vastutuse kodiftseerimine Rahvusvahelise Õiguse Komisjoni poolt: omistamisega seotud õigusprobleemeAleksander TsuimanmagistrikraadLauri MälksooKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Russia's International Legal Claims in its Adjacent Seas: the Realm of Sea as Extension of Sovereignty - doktorikraadLauri MälksooKaitstud2013Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Sovereignty in Cyberspace: Organised Hypocrisy?Adamson, LiisimagistrikraadLauri MälksooKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
The Estonian Straits: Exceptions to the Strait Regime of Innocent or Transit PassageAlexander LottdoktorikraadLauri Mälksoo; Alex G. Oude Elferink; Heiki LindpereKaitstud2017Tartu Ülikool
The influence of Basic rights and fundamental freedoms specifically the right to fair procedure and the right to legal protection on the legal systems of the European Union and its Member States when enforcing international sanctions against individuals - doktorikraadLauri MälksooJuhendamiselTartu Ülikool
Treaty Interpretation in the WTO Dispute Settlement: the Problem of Fragmentation Paberits GettermagistrikraadLauri MälksooKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Universal Human Rights in National Contexts: Application of International Rights of the Child in Estonia, Finland and Russia - doktorikraadLauri MälksooKaitstud2015Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse õppetool
Vene Föderatsioon EIK-s: senised arengutendentsid Belavin JevgenimagistrikraadLauri MälksooKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Verfassung und Verfassungsänderung in Estland. Eine Analyse zu Theorie und Praxis mit vergleichenden Anmerkungen zum deutschen Recht - doktorikraadLauri Mälksoo; Angelika NussbergerKaitstud2015Universität zu Köln
Üksikisik halduskontrolli taotlejana - ELTL artikli 263 arengud ja võrdlus liikmesriikide õigusegamagistrikraadJaanika Erne; Lauri MälksooKaitstud2014Tartu Ülikool