Marina Grišakova

marina.grisakova@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kirjandusteooria professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kirjandusteooria professor (1,00)
01.04.2013–31.08.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, maailmakirjanduse dotsent (1,00)
01.01.2013–31.03.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, vanemteadur (0,50)
01.09.2012–31.03.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, maailmakirjanduse dotsent (0,50)
01.09.2011–01.02.2012    Briti Akadeemia, külalisteadlane (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, vanemteadur (0,50)
01.02.2010–30.04.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, vanemteadur (0,50)
01.09.2008–31.01.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, erakorraline vanemteadur (0,50)
01.09.2008–31.08.2012    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, maailmakirjanduse dotsent (0,50)
01.01.2008–31.05.2008    Ohio State University, Department of English, külalisteadlane interdistsiplinaarses projektis "Narrative" (1,00)
01.02.2007–31.08.2008    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, erakorraline vanemteadur (1,00)
2007–31.01.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Erakorraline vanemteadur (1,00)
01.01.2007–01.05.2007    Hamburgi Ülikool, Interdistsiplinaarne Narratoloogiakeskus, külalisteadur (1,00)
01.03.2005–31.01.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, maailmakirjanduse erakorraline teadur (1,00)
01.05.2004–31.08.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, maailmakirjanduse lektor (1,00)
20.10.2001–20.12.2001    Konstanzi Ülikool, Kirjanduse ja kunstide osakond, Külalisteadur (1,00)
01.01.1993–31.12.2004    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Germaani-romaani osakond, Maailmakirjanduse õppetool; Lektor
01.01.1992–31.12.1993    Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Semiootika osakond; Lektor
01.01.1988–31.12.1990    Tartu Ülikool, Ajaloo ja semiootika labor (juh. J. Lotman); assistent, teadur
01.01.1984–31.12.1988    Tartu Ülikool, Orientalistika kabinet; Insener
 
 
Haridustee
2003–2003    suvekool "Visual Studies Today" Kesk-Euroopa Ülikoolis (Budapest)
2000–2006    Tampere Ülikool (Soome), Dr Philos, Comparative Literature
1999–1999    Avatud Eesti Fondi stipendiaat (stažeerimine New Yorgi Ülikooli võrldeva kirjandusteaduse osakonnas)
1992–1992    itaalia keele ja kultuuri suvekool (Bergamo Ülikool, Itaalia); diplom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    ICLA kirjanduse, kunstide ja meedia uurimiskomitee aseesimees/ ICLA Research Committee on Literature, Arts and Media, Vice-Chair
2016−...    Society for the Study of Cultural Evolution, asutajaliige
2016−...    Academia Europaea (European Academy of Humanities, Letters and Sciences), kutsutud liige
2016−...    TÜ Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli nõukogu liige
2016−...    Acta Structuralica (Šveits), rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2014−...    Narrare: Center for Interdisciplinary Narrative Studies (Tampere Ülikool), Rahvusvahelise Nõuandekogu liige
2014−...    CLCWeb: Comparative Literature and Culture (USA), rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2014−...    monograafiasarja Transcript (kirjastus Legenda, Oxford) Rahvusvahelise Nõuandekogu liige
2013−...    SINS (Summer Course in Narrative Study), Aarhusi Ülikool (Taani), partner
2013−...    SIIM (Studies on Intermediality and Intercultural Mediation) Research Program (University Complutense, Madrid), partner
2013−...    Image & Narrative (Belgia) toimetuskolleegiumi liige, retsensent
2013−...    Style (USA), retsensent
2013−...    Southern Semiotic Review (USA) rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2013−...    Rahvusvahelise uurimisvõrgustiku Cognitive Futures in the Humanities liige
2012−...    Rahvusvahelise uurimisrühma Narrative and Complex Systems liige
2011−...    Studia Litteraria Estonica, toimetuskolleegiumi liige
2010−...    TÜ Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi esindaja ja koordinaator rahvusvahelises projektis LACE
2008−...    Euroopa Narratoloogia Võrgustiku liige
2008−...    Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi maailmakirjanduse eriala kaitsmiskomisjoni liige
2008−...    Narratoloogia ja tekstiteooria terminibaas Kultuuriteaduste ja kunstide instituudis (projekti juht)
2007−...    TÜ Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi nõukogu liige
2007−...    Euroopa Võrdleva Kirjandusteaduse Võrgustiku liige
2006−...    International Society for the Study of Narrative, liige
2005−...    Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kraadiõppe vastuvõtukomisjoni liige
2004−...    Eesti Semiootika Seltsi liige
2003−...    Erasmuse programmi koordinaator kirjanduse ja teatriteaduse osakonnas
1996−...    Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioonii liige
1996−...    "Interlitteraria" toimetuskolleegiumi liige
2015−2015    Ajakirja Methis retsensent
2015−2015    Poetics Today (Iisrael-USA), retsensent
2015−2015    Inamori Fondi Kyoto Auhinna nominaator kunstide ja filosoofia valdkonnas (teema "Thought and Ethics")
2015−2015    Aarhus Institute for Advanced Studies, COFUND (EU FP7, Marie Curie Actions) grantide retsensent
2015−2015    European Research Council, retsensent
2015−2016    Soome Akadeemia, kultuuri ja ühiskonna teadusnõukogu, hindamispaneeli liige
2014−2014    International Journal of Communication (USA), retsensent
2013−2013    Alexander von Humboldt Stiftung, retsensent
2013−2015    Euroopa Võrdleva Kirjandusteaduse Võrgustiku tegevkomitee ex-officio liige (immediate past General Coordinator)
2013−2014    Soome Akadeemia, kultuuri ja ühiskonna teadusnõukogu, hindamispaneeli liige
2012−2012    Flandria Teadusfondi (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO) välisekspert
2012−2012    Euroopa Teadusfondi (European Science Foundation) välisekspert
2012−2012    New Readings (UK), retsensent
2011−2011    Eesti Teadusfondi projektide retsensent
2011−2012    Rahvusvahelise Filosoofia ja Kirjanduse Assotsiatsiooni (IAPL) liige
2011−2012    Inamori Fondi Kyoto Auhinna nominaator kunstide ja filosoofia valdkonnas (2012)
2011−2013    Euroopa Võrdleva Kirjandusteaduse Võrgustiku Peakoordinaator (General Coordinator)
2010−2013    Rahvusvahelise Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni (ICLA) Tegevnõukogu (Executive Council) liige
2010−2015    Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli TÜ komisjoni liige
2010−2010    Aarhus University Press, retsensent
2009−2009    Semiootika osakonna doktorantide atesteerimiskomisjoni liige
2009−2011    Society for Literature, Science, and the Arts (SLSA), liige
2009−2015    Euroopa Võrdleva Kirjandusteaduse Võrgustiku tegevkomitee liige
2009−2012    Rahvusvahelise Narratiiviuurijate Võrgustiku StoryNet (Augsburgi Ülikool) liige
2009−2012    Euroopa Esteetika Seltsi liige
2008−2012    Narrative Research Lab, Aarhusi Ülikool, välispartner
2007−2010    Projekti "Narratiivi semiootika ja kultuuri interdistsiplinaarne analüüs" (ETF 7166) juht
2007−2008    British Comparative Literature Association, liige
2007−2011    Projekti Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustik (Nordic Network of Narrative Studies) juht
2006−2007    TÜ kirjanduse ja rahvaluule osakonna nõukogu liige
2006−2007    Põhjamaade-Eesti narratoloogide koostööskeemi koordinaator
1999−2006    Rahvusvahelise V. Nabokovi seltsi liige
 
 
Loometöö
2005: Ravenna teatri "Fanny & Alexander" konsultant V.Nabokovi romaani "Ada" lavaversiooni loomisel;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengukursused: Argikäitumise semiootika, Kultuuriteooria, Kirjanduse filosoofia, Lääne-Euroopa romaan: teooria ja praktika, Postmodernism ja kirjandus, Sissejuhatus kirjandusteadusesse, Sissejuhatus võrdlevasse kirjandusteadusesse, Kultuur ja narratiiv, Narratiiviteoooria, Sissejuhatus kognitiivsesse narratoloogiasse, Kirjandus ja film, Filmiteose analüüs, Kirjandus ja müüt, Žanriteooria, Intermediaalsed uuringud, Intermediaalsus ja jutustamine, Magistriseminar maailmakirjandusest, Humanitaar- ja sotsiaalteaduse aktuaalseid probleeme;
Ettekanded Tartu-Moskva semiootika suvekoolis (Kääriku, 1986), Briti neoformalistide ringi konverentsil (Oxford, 1991), rahvusvahelistel J. Lotmani konverentsidel Tartus ja Moskvas, rahvusvahelistel EVKA konverentsidel Tartus, BASSEES konverentsil (Cambridge, 2002), Rahvusvahelise Semiootika Assotsiatsiooni Kongressil (Lyon, 2004).

2018, mai: peaesineja konverentsil "On the Nature and Function of Literary Lists" Antwerpeni ülikoolis (Belgia).

2018, jaanuar: LACE (rahvusvahelise koostööprojekti LIterature and Change in Europe) talvekooli "Narrative in Use" korraldamine Tartus, akadeemiline koordinaator

2017, september: plenaaresineja Euroopa Narratoloogia Võrgustiku 5.rahvusvahelisel konverentsil Prahas

2017, september: Academia Europaea ja ALLEA aastakonverents (Budapest); konverentsieelse tööseminari "Storytelling and Resilience" esineja

1.09.2017-1.09.2018: China Scholarship Council's Postgraduate Overseas Study Program stipendiaadi Yuan Deyu doktoritöö juhendaja

2017, veebruar: Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli intensiivseminari "Event in Literature, Arts, and Life" kaaskorraldaja (akadeemiline koordinaator)

2016: H. Hardwicki doktoritöö “The Narrative Role of Films in Four Contemporary Novels” (Helsingi Ülikool, võrdleva kirjandusteaduse õppetool) retsenseerimine

2016, september: ASAP (Association for the Study of the Arts of the Present) 8. rahvusvahelise sümpoosioni "Alternatives to the Present" (Tartus) programmikomitee liige, ümarlaua osaleja

2016, august: rahvusvahelise konverentsi "The Stories of Hope and Fear: Mapping Emotions and Affects in Life, Arts, and Literature" peakorraldaja (kaaskorraldajad Tampere Ülikooli School of Literary and Translation Studies, Helsingi Ülikooli Department of Finnish Studies)

2016, juuli: (koos Caroline Fischeri ja Massimo Fusillo'ga) sessiooni "Comparison and Intermediality: The Gesamtkunstwerk" korraldaja ja juht ICLA rahvusvahelisel kongressil Viinis

2016, juuli: TÜ rahvusvahelise suveülikooli programmi "Juri Lotman and the Semiotics of Culture" lektor

2015, aprill: võrgustiku "Cognitive Futures in the Humanities" konverents "Forging Futures from the Past" (Oxford); ENN konverents "Modelling Narratives Across Borders" (Ghent)

2015, jaanuar: kutsutud lektor talvekooli "Narrative in Use: New Developments in Narrative Theory" moodulis "Narrative Across Media" (Groningeni Ülikool)

2014, november: kutsutud esineja PÖFFi filmikonverentsil "Vaadata. Lugeda. Mõista" (korraldaja K.Pärn)

2014, november: plenaarloeng "Thinking Fast and Slow. The Naturalized Film Aesthetics of the 1990s-2000s" konverentsil "Fiction: Worlds, Meanings, Markets" (Ida-Soome ülikool, Joensuu)

2014, oktoober: kutsutud lektor, loeng "Narratiiv ja minapilt posthumanismi ajastul" sarjas "Loenguid märgisusteemide alalt", TÜ semiootika osakonnas

2014, juuni: paneeli "Narrative and Complexity II" kutsutud osaleja konverentsil "Narrative Matters 2014: Récit et Savoir" Pariisis (American University of Paris)

2014, mai: külalislektor Euroopa Ülikoolis Peterburis, loeng "Komplekssuse poeetika ja uue keele otsing 1980-2000.-te filmikunstis"

2014, aprill: konverentsi "Cognitive Futures in the Humanities 2014" (Durhami ülikool, UK) osaleja

2014, märts: paneeli "Narrative & Complexity" kutsutud osaleja ISSN aastakonverentsil MITis (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA)

2012-2014: COFUND (EU FP7 Marie Curie Actions) Nina Kresova järeldoktori projekti "Storytelling on Web 2.0: The case of migrants' personal blogs" juhendaja

2013, november: kutsutud esineja konverentsil "Literary Theory as a Theory of Arts and Humanities" (Tübingeni Ülikool, Saksamaa)

2013, september: Leedu EL-i eesistumise konverentsi "Horizons for Social Sciences and the Humanities"(Vilnius) kutsutud osaleja

2013, september: REELC/ ENCLS 4. Rahvusvahelise Kongressi Teaduskomitee liige (peakorraldaja Madeira Ülikool)

2013, juuli: sessiooni "Comparative Literature in Europe: State of the Art" (5 seminarist koosnev REELC/ ENCLS sessioon) korraldaja ja juht Rahvusvahelise Võrdleva Kirjanduse Assotsiatsiooni (ICLA) kongressil Pariisis

2013, juuli: ICLA sessiooni "Consciousness and the Brain" kutsutud esineja Rahvusvahelise Võrdleva Kirjanduse Assotsiatsiooni kongressil Pariisis (sessiooni korraldaja Suzanne Nalbantian)

2013, juuni: sessiooni "Intermedial Narrative Minds I and II" korraldaja ja juht (koos M. Hatavaraga) ISSN aastakonverentsil Manchesteris (UK)

2013, aprill: rahvusvahelise uurimisrühma Narrative & Complex Systems tööpaja Yorki Ülikoolis (UK)

2013, veebruar: diskussiooni ja tööpaja "Narratology and Narrative Theory between Science and Meta-Hermeneutics" (koos L.Korthals Altes'ega)juht KTKDK talvekoolis "Truth and Method: From Freedom to Values"

2012, november: plenaaresineja seminaril "Narrative, Interrupted" (Tampere Ülikool, Soome)

2012, oktoober: Kultuuriteooria tippkeskuse konverents "In, Out and In Between: Dynamics of Cultural Borders", plenaardiskussiooni juhtimine

2012, september: ICLA Tegevnõukogu seminari “Intersections, Interferences, Interdisciplines: Literature with Other Arts” kutsutud esineja (korraldaja Prof.Saussy)

2012, juuli: seminari "Narrative and Complex Systems" kutsutud osaleja (University of York, Center for Complex Systems Analysis)

2012, juuni: plenaaresineja Iiri Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni 1. konverentsil "Transitions in Comparative Studies" (University College Cork, Iirimaa)

2012, juuni: StoryNet seminar "Narrative and Entertainment" (Amsterdam University, School of Communication Research), osaleja

2012, juuni: REELC/ ENCLS Tegevkomitee videokonverentsi korraldaja

2012, mai-juuni: sümpoosioni "The Advent of Cognitive Literary/ Arts Criticism and the Future of Continental Philosophy" (Invited Symposium; korraldaja Donald Wehrs) kutsutud esineja Rahvusvahelise Filosoofia ja Kirjanduse Assotsiatsiooni (IAPL) aastakonverentsil Tallinnas

2012, märts: Euroopa Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste Alliansi assamblee kutsutud osaleja (Brüssel)

2011, detsember: Euroopa Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste Alliansi koosoleku kutsutud osaleja (Amsterdam)

2011, november: külalislektor Bournemouth'i Ülikooli Meediakoolis (Media School, University of Bournemouth, UK)

2011, oktoober: külalisloengud Tšehhi Teaduste Akadeemia Tšehhi Kirjanduse Instituudis Prahas

2011, september: osalemine ICLA Tegevnõukogu nõupidamisel; ettekanne ICLA kollokviumil "Fractured, Transformed, Travelling Narratives in Writing, Performance, and the Arts” (London, Goldsmiths College)

2011, september: Euroopa Võrdleva Kirjandusteaduse Võrgustiku Peaassamblee korraldaja ja juht Skopje kongressil Makedoonias

2011, august: kutsutud lektor suvekoolis "Narrative Theories in Action" (Aarhusi Ülikool, Taani), kognitiivse ja transmediaalse narratoloogia moodulis

2011, mai: NNNSi konverents "Teaching Narrative and Teaching Through Narrative" Tampere Ülikoolis (sessiooni juht, ümarlaua "Making Sense in Literature and Social Sciences" kutsutud osaleja)

2011, aprill: Rahvusvahelise Narratiiviuurijate Seltsi konverents Washingtoni Ülikoolis St. Louis'es, paneeli "Cognitive Film Studies II" korraldaja, paneeli juht

2011, märts: esineja ja paneeli juht Euroopa Narratoloogia võrgustiku konverentsil (Kolding, Taani), ettekanne “Editing and Cognition: Indexicality in Film Narrative”

2011, jaanuar: talvekooli "Time & Temporality: Categories, Models and Narratives" (Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool) kutsutud lektor, kraadiõppurite sessiooni juht (koos Prof. J. Brockmeieriga)

2010, november: külalisloengud ja seminarid ("Subjectivity and Embodiment in Cinema", "Theory and Interpretation in the Humanities") Groningeni Ülikooli Kirjanduse, Kultuuri ja Meedia osakonnas

2010, november: NNNS konverents "Narrative Ethics" Oslos (esineja, paneeli juht)

2010, oktoober: rahvusvahelise intensiivseminari "Narrative Interactions: Stories, Identities and Voices" kaaskorraldaja (Kultuuriteaduste ja Kunstide Doktorikooli ning Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustiku ühisüritus; lektorid L.-C. Hydén, R. Page, J. Alber, M. Grishakova)

2010, august: kutsutud lektor suvekoolis "New Media/ New Narratives" (Aarhusi Ülikool, Taani)

2010, mai: NNNSi rahvusvahelise konverentsi "New Developments in Narratology: Cognitive, Communicative and Philosophical Approaches" peakorraldaja (plenaaresinejad Prof. G. Currie, D. Hutto, M.-L. Ryan)

2010, mai: kutsutud lektor semiootika kevadkoolis (Tartu)

2009, november: konverentsi "Northern Self-Fashionings. Narrating the Self in the Nordic Region" (Kolding, Taani) kaaskorraldaja

2009, september: ettekanne "Borderland Spaces of Contemporary Europe: Cinematographic Representations" Euroopa Võrdleva Kirjandusteaduse Võrgustiku kongressil Vilniuses

2009, august: kutsutud lektor suvekoolis "Narrating the Extreme" (Aarhusi Ülikool, Taani)

2009, juuni: kutsutud esineja sessioonil "Unnatural Narratives" Rahvusvahelise Narratiiviuurijate Seltsi (ISSN) aastakonverentsil Birminghamis (UK)

2009, mai: NNNS konverents „Approaching Core Concepts and Disputed Forms in Interdisciplinary Narrative Studies” (Örebro, Rootsi)

2009, aprill: osalemine Euroopa Esteetika Seltsi Assambleel Fribourgis (Šveitsis)

2009, märts: Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustiku avakonverentsi "Nordic Narratology" (Stockholm) kaaskorraldaja, paneeli juht, esineja

2008: kutsutud esineja FRIAS'i rahvusvahelisel seminaril „Unnatural Narratives”, Freiburgi Ülikool, Saksamaa

2008: Soome-Taani-Eesti seminari "Intermediality and Storytelling" korraldaja Tartus (külalislektorid Prof. B. McHale, Assoc.Prof. P.-K. Hansen, M. Hatavara, M. Lehtimäki)

2008: (koos A. Saroga) Erasmuse intensiivõppe programmi “Everyman Today and Tomorrow: Motif and Character in European Literature, Theatre, Media” koordinaator (Lodzi Ülikool; osalejad: Poola, Sloveenia, Eesti, Leedu)

2008, aprill: külalisloeng “Literariness, Fictionality, and the Theory of Possible Worlds” projekti “Narrative” uurimisseminaril (Ohio Ülikoolis)

2007, november: kutsutud esineja rahvusvahelisel seminaril “The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction” Örebro Ülikoolis Rootsis

2007, mai: külalisloeng "On the Narrative Theory of Action" Interdistsiplinaarse Narratoloogiakeskuse uurimisseminaril Hamburgis (Saksamaa)

2007: Briti Võrdleva Kirjanduse Assotsiatsiooni IX Rahvusvaheline konverents „Folly“ (Goldsmiths, Londoni Ülikool, paneel „Narrative and Folly“), esineja

2007: Rahvusvahelise Narratiiviuurijate Seltsi aastakonverents Washingtonis, DC; ettekanne

2007: Põhjamaade-Eesti narratoloogide nõupidamise korraldaja (Tartus)

2006-2007: rahvusvahelise konverentsi "Memory from Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices, and Mediations" korraldava toimkonna liige

2006: International Summer School for Semiotic and Structural Studies, Imatra, Soome, esineja

2005: kutsutud lektor semiootika sügiskoolis (loeng „Kirjandus kui poeetiline, poliitiline ja biogeneetiline objekt”)

2004, oktoober: Tartu-Tampere kraadiõppurite seminari “Literary and Theatre Studies in Tartu and Tampere” korraldaja

2003, veebruar: rahvusvahelise seminari “Intertextuality and Intersemiosis” korraldaja Tartus

2001: külalisloengud Kieli Ülikoolis (Saksamaa)

1997-1998: stažeerimine Columbia ülikoolis (New York), seminarisarjade “Tänapäeva tsivilisatsioon” ning "Kirjandus ja humanitaarteadused" korraldamine (koostöös Columbia Ülikooliga);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Marina Grišakova, Academia Europaea (European Academy of Humanities, Letters and Sciences), kutsutud liige
2011, Marina Grišakova, Briti Akadeemia külalisteadlase grant
2008, Marina Grišakova, NordForski grant 080153 (Põhjamaade-Eesti narratiiviuurijate võrgustik), põhitaotleja, projekti juht
2008, Marina Grišakova, William J. Fulbrighti stipendium (Ohio Osariigi Ülikool, interdistsiplinaarne projekt "Narrative")
2007, Marina Grišakova, DAADi uurimisstipendum teadlastele ja akadeemikutele (Hamburgi Ülikooli Narratoloogiakeskus)
2006, Marina Grišakova, NordForski grant Põhjamaade narratiiviuurijate nõupidamise läbiviimiseks Tartus
2004, Marina Grišakova, Eesti Kultuurkapitali (kirjanduse sihtkapitali) stipendium
2004, Marina Grišakova, Eesti Kultuurkapitali (audiovisuaalse kunsti sihtkapitali) stipendium
2002, Marina Grišakova, Tampere Ülikool, uurimisstipendium
2001, Marina Grišakova, Konstanzi Ülikool, uurimisstipendium
2001, Marina Grišakova, Soome Akadeemia, uurimisstipendium
2000, Marina Grišakova, Tampere Ülikool, CIMO uurimisstipendium
1999, Marina Grišakova, Helsingi Ülikool, CIMO uurimisstipenidium
1997, Marina Grišakova, Columbia Ülikooli (USA) stipendium, õppejõudude vahetusskeem
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Narratoloogia, kirjandus ja filosoofia, kultuurisemiootika, filmiteooria
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Kirjandusteooria, kirjandussemiootika, võrdlev kirjandusteadus
 
 
Lisainfo
1995-2008: külalisloengud Saksamaal, Soomes, Venemaal.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.3.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
2.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
1.1.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
5.2.
2007
2.1.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.1.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
1.2.
1997
3.2.
1997
6.7.
1997
3.2.
1995
1.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1992
4.1.
1992
1.2.
1989
1.2.
1987
1.3.
1987

Marina Grišakova

marina.grisakova@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Professor of Literary Theory (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Professor of Literary Theory (1,00)
01.04.2013–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor of Comparative Literature (1,00)
01.01.2013–31.03.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow (0,50)
01.09.2012–31.03.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor in Comparative Literature (0,50)
01.09.2011–01.02.2012    British Academy, Visiting Scholar (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow (0,50)
01.02.2010–30.04.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow (0,50)
01.09.2008–31.01.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.09.2008–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor in Comparative Literature (0,50)
01.01.2008–31.05.2008    Ohio State University, Department of English, Project Narrative, Senior Visiting Scholar (1,00)
01.02.2007–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
2007–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
01.01.2007–01.05.2007    Hamburg University, Interdisciplinary Center for Narratology, Research Fellow (1,00)
01.03.2005–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.05.2004–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Lecturer (1,00)
20.10.2001–20.12.2001    University of Konstanz, Department of Literature and Arts, Visiting Researcher (1,00)
01.01.1993–31.12.2004    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of German and Romance Languages and Literatures, Lecturer of Comparative Literature
01.01.1992–31.12.1993    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Department of Semiotics, Lecturer
01.01.1988–31.12.1990    University of Tartu, Research Group of History and Semiotics (director prof. J. Lotman), Researcher
01.01.1984–31.12.1988    University of Tartu, Cabinet of Orientalistics, Engineer
 
 
Education
2003–2003    summer school “Visual Studies Today” in the Central European University, Budapest
2000–2006    University of Tampere (Finland), Dr Philos, Comparative Literature
1999–1999    Open Estonia Foundation fellowship for young lecturers ( New York University, Department of Comparative Literature)
1992–1992    Summer School of Italian language and culture in Bergamo University (diploma)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    ICLA Research Committee on Literature, Arts and Media, Vice-Chair
2016−...    Society for the Study of Cultural Evolution, founding member
2016−...    Member of the Academia Europaea, European Academy of Humanities, Letters and Sciences (by invitation)
2016−...    UT Graduate School of Culture Studies and Arts, member of the Board
2016−...    Acta Structuralica (Switzerland), member of the international editorial board
2014−...    Narrare: Center for Interdisciplinary Narrative Studies (Tampere University), International Advisory Board member
2014−...    CLCWeb: Comparative Literature and Culture (USA), member of the International Advisory Board
2014−...    "Transcript" book series (Legenda, Oxford), International Advisory Board member
2013−...    SINS (Summer Course in Narrative Study), University of Aarhus (Denmark), partner
2013−...    SIIM (Studies on Intermediality and Intercultural Mediation) Research Program (University Complutense, Madrid), partner
2013−...    Image & Narrative (Belgium), member of the editorial board, reviewer
2013−...    Style (USA), reviewer
2013−...    Southern Semiotic Review (USA), Editorial Associate
2013−...    International Research Network Cognitive Futures in the Humanities, member
2012−...    Member of the Narrative and Complex Systems Research Group
2011−...    Studia Litteraria Estonica, member of the editorial board
2010−...    representative of the UT Institute of Cultural Research and Arts in the project LACE (Literature and Change in Europe)
2008−...    member of the European Narratology Network
2008−...    Institute of Cultural Research and Fine Arts, Comparative Literature, member of the postgraduate defence committee
2008−...    Terminological database of narratology and text theory (Institute of Cultural Research and Fine Arts), project leader
2007−...    member of the Council of the Institute of Cultural Research and Fine Arts
2007−...    member of the European Network for Comparative Literary Studies
2006−...    member of the International Society for the Study of Narrative
2005−...    member of the graduate admission committee of the Institute of Cultural Research and Fine Arts
2004−...    Member of the Estonian Association of Semiotic Studies
2003−...    Departmental Erasmus coordinator
1996−...    Member of the Estonian Association of Comparative Literature
1996−...    "Interlitteraria", member of the editorial board
2015−2015    Journal Methis, reviewer
2015−2015    Poetics Today (Israel-US), reviewer
2015−2015    Nominator for the 2016 Kyoto Prize in Arts and Philosophy (Inamori Foundation Japan), in the field of "Thought and Ethics"
2015−2015    Aarhus Institute for Advanced Studies, COFUND (EU FP7, Marie Curie Actions) fellowships reviewer
2015−2015    European Research Council, expert reviewer
2015−2016    Academy of Finland, Research Council for Culture and Society, member of a review panel
2014−2014    International Journal of Communication (USA), reviewer
2013−2013    Alexander von Humboldt Stiftung, expert reviewer
2013−2015    European Network for Comparative Literary Studies, ex-officio member of the Executive Committee (immediate past General Coordinator)
2013−2014    Academy of Finland, Research Council for Culture and Society, member of a review panel
2012−2012    Reviewer for the Research Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO)
2012−2012    Reviewer for the European Science Foundation
2012−2012    New Readings (UK), reviewer
2011−2011    Reviewer for the Estonian Science Foundation
2011−2012    International Association for Philosophy and Literature, member
2011−2012    Nominator for the 2012 Kyoto Prize in Arts and Philosophy (Inamori Foundation Japan)
2011−2013    General Coordinator of the European Network for Comparative Literary Studies
2010−2013    member of the Executive Council of the International Comparative Literature Association (ICLA)
2010−2015    representative of the Tartu University committee in the Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts
2010−2010    Aarhus University Press, reviewer
2009−2009    member of the graduate accreditation committee of the Department of Semiotics
2009−2011    member of the Society for Literature, Science, and the Arts (SLSA)
2009−2015    European Network for Comparative Literary Studies, member of the Executive Committee
2009−2012    International Narrative Network StoryNet (University of Augsburg), member
2009−2012    member of the European Society for Aesthetics
2008−2012    Narrative Research Lab, University of Aarhus, international partner
2007−2010    "The Semiotics of Narrative and Interdisciplinary Analysis of Culture" (Estonian Science Foundation, Grant 7166), project leader
2007−2008    member of the British Comparative Literature Association
2007−2011    Nordic Network of Narrative Studies, project leader
2006−2007    member of the Council of the Department of Literature and Folklore, Tartu University
2006−2007    coordinator of the Nordic-Estonian narratological partnership scheme
1999−2006    Member of the International V. Nabokov Society
 
 
Creative work
2005: adviser for the Ravenna theatrical company Fanny & Alexander's stage-adaptation of V. Nabokov's "Ada" ;
 
 
Additional career information
Courses: Semiotics of Everyday Behavior, Theory of Culture, Philosophy of Literature, The European Novel: Theory and Practice, Postmodernism and Literature, Introduction to Literary Criticism, Introduction to Comparative Literature, Culture and Narrative, Narrative Theory, Introduction to Cognitive Narratology, Film and Fiction, Film Analysis, Literature and Myth, Genre Theory, Intermedial Studies, Intermediality and Storytelling, Master's Seminar in Comparative Literature, Current Problems in the Humanities and Social Sciences;
Presentations in the Semiotic Summer School (Kaeriku, 1986), at the session of the British Neoformalist Circle (Oxford, 1991), the international Lotman conferences in Tartu and Moscow, international EACL conferences in Tartu, BASEES annual conference (Cambridge , 2002), 8th Congress of the International Association for Semiotic Studies (2004, Lyon, France).

2018, mai: keynote speaker at the conference on the nature and function of literary lists (University of Antwerp, Belgium)

2018, January: LACE (international project Literature and Change in Europe) winter school "Narrative in Use" in Tartu, academic coordinator

2017, September: keynote speaker at the 5th International Conference of the European Narratology Network in Prague

2017, September: Joint Annual Conference of Academia Europaea and ALLEA "Sustainability and Resilience"(Budapest); pre-conference workshop "Storytelling and Resilience", speaker

1.09.2017-1.09.2018: China Scholarship Council's Postgraduate Overseas Study Program fellow Yuan Deyu's PhD thesis supervisor

2017, February: co-organizer (academic coordinator) of the intensive seminar "Event in Literature, Arts, and Life" in the Graduate School of Cultural Studies and Arts

2016: reviewer of H. Hardwick's doctoral dissertation “The Narrative Role of Films in Four Contemporary Novels” (University of Helsinki, Comparative Literature)

2016, September: ASAP (Association for the Study of the Arts of the Present) 8th international symposium "Alternatives to the Present" (Tartu), member of the Program Committee, round table speaker

2016, August: organizer of the international conference "The Stories of Hope and Fear: Mapping Emotions and Affects in Life, Arts, and Literature" (co-organizers Tampere University School of Literary and Translation Studies, Helsinki University Department of Finnish Studies)

2016, July: (together with Caroline Fischer and Massimo Fusillo) organizer and chair of the session"Comparison and Intermediality: The Gesamtkunstwerk" at the ICLA International Congress in Vienna

2016, July: lecturer in the UT international summer university program "Juri Lotman and the Semiotics of Culture"

2015, April: conference "Cognitive Futures in the Humanities 2015: Forging Futures from the Past" (Oxford); ENN conference "Modelling Narratives Across Borders" (Ghent), participant

2015, January: invited lecturer in the winter school's "Narrative in Use: New Developments in Narrative Theory" module "Narrative Across Media" (University of Groningen)

2014, November: invited participant of the Black Nights Film Festival conference (organizer K. Pärn)

2014, November: plenary "Thinking Fast and Slow. The Naturalized Film Aesthetics of the 1990s-2000s" at the conference "Fiction: Worlds, Meanings, Markets" (University of Eastern Finland, Joensuu)

2014, October: invited lecture "Narrative and the Self in the Posthumanist Age" (in the series "Lectures in Sign Systems Studies", UT Dept. of Semiotics)

2014, June: speaker in the panel "Narrative & Complexity II" at the conference "Narrative Matters 2014: Récit et Savoir" in Paris (American University of Paris)

2014, May: guest lecturer in the St.-Petersburg European University, lecture "Poetics of Complexity and Search for a New Language in Contemporary Cinema (1980-2000s)"

2014, April: "Cognitive Futures in the Humanities 2014" (Durham University, UK), speaker

2014, March: invited speaker in the panel "Narrative & Complexity" at the ISSN conference in MIT (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA)

2012-2014: supervisor of Nina Kresova`s COFUND (EU FP7 Marie Curie Actions) postdoctoral research project "Storytelling on Web 2.0: The case of migrants' personal blogs"

2013, November: conference "Literary Theory as a Theory of Arts and Humanities" (University of Tübingen, Germany), invited speaker

2013, September: invited participant of the Lithuanian EU Presidency's Conference "Horizons for Social Sciences and the Humanities" (Vilnius)

2013, September: member of the Scientific Committee of the REELC/ ENCLS 4th International Congress (University of Madeira)

2013, July: organizer of the REELC/ ENCLS seminar session "Comparative Literature in Europe: State of the Art" (5 seminars) at the International Comparative Literature Association (ICLA) Congress in Paris

2013, July: invited speaker of the ICLA session "Consciousness and the Brain" at the ICLA Congress in Paris (session organizer Suzanne Nalbantian)

2013, June: organizer (together with M. Hatavara) of the session "Intermedial Narrative Minds I and II" at the ISSN annual conference in Manchester (UK)

2013, April: participant of the workshop Narrative and Complex Systems (York University, UK)

2013, February: coordinator of the discussion and of the workshop "Narratology and Narrative Theory between Science and Meta-Hermeneutics" (together with L.Korthals Altes) in the GSCSA winter school "Truth and Method: From Freedom to Values"

2012, November: keynote speaker at the workshop "Narrative, Interrupted" (University of Tampere, Finland)

2012, October: CECT (Center of Excellence in Cultural Theory) Conference "In, Out and In Between: Dynamics of Cultural Borders"; chair of the plenary session

2012, September: participant of the ICLA Executive Council seminar “Intersections, Interferences, Interdisciplines: Literature with Other Arts” (organizer Prof. Saussy)

2012, July: invited participant of the workshop "Narrative and Complex Systems" (University of York, Center for Complex Systems Analysis)

2012, June: plenary speaker at the inaugural conference of the Irish Comparative Literature Association "Transitions in Comparative Studies" (University College Cork, Ireland)

2012, June: organizer of the video-conference of the REELC/ ENCLS Executive Committee

2012, June: StoryNet workshop "Narrative and Entertainment" (Amsterdam University, School of Communication Research), participant

2012, May-June: invited speaker of the Invited Symposium "The Advent of Cognitive Literary/ Arts Criticism and the Future of Continental Philosophy" (organizer Donald Wehrs) at the Annual Conference of the International Association for Philosophy and Literature (IAPL) in Tallinn

2012, March: invited participant at the Assembly of the European Alliance of the Humanities and Social Sciences (Brussels)

2011, December: invited participant of the meeting of the European Alliance for the Social Sciences and the Humanities (Amsterdam)

2011, November: guest lecturer in the University of Bournemouth, Media School (UK)

2011, October: guest lectures in the Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Prague

2011, September: participant of the ICLA Executive Council meeting and the ICLA Colloquium "“Fractured, Transformed, Travelling Narratives in Writing, Performance, and the Arts” (London, Goldsmiths College)

2011, September: organizer and chair of the ENCLS General Assembly (Skopje, Macedonia)

2011, August: invited lecturer in the summer school "Narrative Theories in Action" (Aarhus University): the modules of cognitive and transmedial narratology

2011, May: NNNS conference "Teaching Narrative and Teaching Through Narrative", Tampere University (session chair, invited participant of the panel discussion "Making Sense in Literature and Social Sciences")

2011, April: conference of the International Society for the Study of Narrative, University of Washington in St. Louis, "Cognitive Film Studies II" (panel organizer and chair)

2011, March: speaker and panel chair at the 2nd Conference of the European Narratology Network (Kolding), presentation “Editing and Cognition: Indexicality in Film Narrative”

2011, January: winter school "Time & Temporality: Categories, Models and Narratives" (Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts), invited lecturer, chair (together with Prof. J. Brockmeier) of a graduate session

2010, November: guest lectures and seminars ("Subjectivity and Embodiment in Cinema", "Theory and Interpretation in the Humanities") in Groningen University, Dept. of Literature, Culture and Media

2010, November: NNNS conference "Narrative Ethics" in Oslo (speaker, panel chair)

2010, October: lecturer and a co-organizer of the international intensive seminar "Narrative Interactions: Stories, Identities and Voices" (cosponsored by the Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts and Nordic Network of Narrative Studies)

2010, August: invited lecturer in the summer school "New Media/ New Narratives" (Aarhus University)

2010, May: organizer of the international conference "New Developments in Narratology: Cognitive, Communicative and Philosophical Approaches" (co-sponsored by the NordForsk and Estonian Science Foundation)

2010, May: invited lecturer in the Semiotic Spring School (Tartu)2009, November: co-organizer of the network conference "Nothern Self-Fashionings. Narrating the Self in the Nordic Region" (Kolding, Denmark)

2009, September: presentation "Borderland Spaces of Contemporary Europe: Cinematographic Representations" at the Congress of the European Network for Comparative Literary Studies in Vilnius

2009, August: invited lecturer in the summer school "Narrating the Extreme" (Aarhus University)

2009, June: invited speaker at the session on Unnatural Narratives at the ISSN (International Society for the Study of Narrative) annual conference in Birmingham (UK)

2009, May: NNNS workshop „Approaching Core Concepts and Disputed Forms in Interdisciplinary Narrative Studies”, Örebro, Sweden

2009: participated in the inaugural Congress of the European Society for Aesthetics (Fribourg, Switzerland)

2009, March: co-organizer of the NNNS inaugural conference "Nordic Narratology" (Stockholm); presentation "Performative Aspects of Narrative Fiction"

2008: invited talk "Redefining the Human: Frames and Stereotypes” at the FRIAS international conference "Unnatural Narratives”, Freiburg University, Germany

2008: organizer of the international postgraduate workshop "Intermediality and Storytelling" (Tartu)

2008: (together with A. Saro) partner-coordinator of the Erasmus intensive learning program “Everyman Today and Tomorrow: Motif and Character in European Literature, Theater, Media” (April 6-20, University of Lodz, participating countries: Poland, Slovenia, Estonia, Lithuania)

2008: guest talk “Literariness, Fictionality, and the Theory of Possible Worlds” at the research seminar of the project “Narrative” (Ohio State University)

2007, November: invited presentation „The Concept of Literariness: Classical and Postclassical Approaches” (the international seminar “The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction”, Örebro University, Sweden)

2007, May: guest talk "On the Narrative Theory of Action" at the research seminar of the Interdisciplinary Center for Narratology, Hamburg

2007, July: IX International Conference of the British Comparative Literature Association „Folly“ (Goldsmiths, University of London, panel „Narrative and Folly“), speaker

2007, March: Conference of the International Society for the Study of Narrative (Washington, DC), speaker

2007: organizer of the consultative meeting of Nordic-Estonian narratologists in Tartu

2006-2007: member of the organizing committee of the international conference "Memory from Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices, and Mediations"

2006: International Summer School for Semiotic and Structural Studies, Imatra, Finland; speaker

2005: invited lecturer in the autumn semiotic school in Tartu ( lecture "Literature as a Poetic, Political and Biogenetic Object")

2004: organizer of the international postgraduate seminar "Literary and Theater Studies in Tartu and Tampere"

2003: organizer of the international seminar "Intertextuality and Intersemiosis" (Tartu)

2001: guest lectures in the University of Kiel (Germany)

1997-1998: participated in the faculty exchange between Tartu and Columbia University (New York); conducted core seminars in Contemporary Civilization and Literature and Humanities (in co-operation with Columbia University);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Marina Grišakova, Member of the Academia Europaea, European Academy of Humanities, Letters and Sciences (by invitation)
2011, Marina Grišakova, British Academy Visiting Scholar grant
2008, Marina Grišakova, NordForsk grant 080153 (Nordic Network of Narrative Studies), main applicant, project leader
2008, Marina Grišakova, William J. Fulbright scholarship for senior researchers (Ohio State University, Project "Narrative")
2007, Marina Grišakova, DAAD research scholarship for university academics and scientists (Interdisciplinary Centre for Narratology, Hamburg)
2006, Marina Grišakova, NordForsk grant ("seed money") to conduct a consultative meeting of the Nordic-Baltic narratologists in Tartu
2004, Marina Grišakova, Estonian Cultural Endowment (Endowment for Literature) scholarship
2004, Marina Grišakova, Estonian Cultural Endowment (Endowment for Audiovisual Arts) scholarship
2002, Marina Grišakova, research scholarship of Tampere University
2001, Marina Grišakova, research fellowship of the University of Konstanz
2001, Marina Grišakova, research scholarship of the Academy of Finland
2000, Marina Grišakova, Tampere University, CIMO research scholarship
1999, Marina Grišakova, Heslinki University, CIMO research scholarship
1997, Marina Grišakova, Columbia Univeristy (U.S.) scholarship, core curriculum faculty exchange
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIALITY: Narratology, literature and philosophy, semiotics of culture, film theory
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: Semiotics and theory of literature, comparative literature
 
 
Additional information
1995-2008: guest lectures in Germany, Finland and Russia.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.3.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
2.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
1.1.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
5.2.
2007
2.1.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.1.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
1.2.
1997
3.2.
1997
6.7.
1997
3.2.
1995
1.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1992
4.1.
1992
1.2.
1989
1.2.
1987
1.3.
1987
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182140s02Eesti kirjandus ja maailmakirjandus intertekstuaalsuse paradigmas01.01.200231.12.2006Jüri TalvetTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond124 499,89 EUR
TKTK145Eesti-uuringute tippkeskus01.01.201601.03.2023Liina LukasTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut1 581 787,32 EUR
PUTPUT192Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas01.01.201331.12.2016Marina GrišakovaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut168 000,00 EUR
SFSF0180157s08Identiteedipoliitika dünaamilised perspektiivid – dialoogi ja konflikti analüüs01.01.200831.12.2013Art LeeteTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond249 010,92 EUR
PUT; PUT_OPPUT1481Imaginaarsete narratiivsete stsenaariumide roll kultuuridünaamikas01.01.201731.12.2020Marina GrišakovaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut49 200,00 EUR
SFSF0180040s07Maailmakirjandus eesti kultuuris. Eesti kirjandus maailmakirjanduses (ajalooline ja kaasaegne paradigma)01.01.200731.12.2012Jüri TalvetTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond270 567,97 EUR
ETFETF7166Narratiivi semiootika ja kultuuri interdistsiplinaarne analüüs01.01.200731.12.2010Marina GrišakovaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond45 560,83 EUR
ETFETF8874Narratiivi vormid ja funktsioonid tänapäeva kultuuris: narratiiv kui kognitsiooni, kommunikatsiooni ning tähendusloome viis01.01.201131.12.2015Marina GrišakovaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond35 644,80 EUR
MUUSFLKU07195Narratoloogia ja tekstiteooria andmebaasi areng15.10.200731.12.2007Marina GrišakovaTartu Ülikool3 195,58 EUR
MUUMFLKU08179Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustik.01.08.200801.09.2011Marina GrišakovaTartu Ülikool117 278,64 EUR
ERMOSERMOS52Storytelling on Web 2.0: The case of migrants' personal blogs27.02.201226.02.2014Nina KresovaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond64 100,00 EUR
  • Leitud 103 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Grišakova, Marina (2017). Kirjanduse kummalisus [10.mail 2016.a. kirjandusteooria professuuri avamise puhul peetud inauguratsiooniloeng]. Akadeemia, 1, 28−37.1.3.
Grishakova, M. (2017). A Mistake that Worked: on the Narrative Dynamics of Knowledge and Ignorance. In: R. Walsh, S. Stepney (eds.). Narrating Complexity (x−x). Dordrecht-Heidelberg-New York-London: Springer [ilmumas].3.1.
Grishakova, M. (2017). Delay Structures in Narrative and Cultural Dynamics. In: Grishakova, M.; Poulaki, M. (eds.) (Ed.). Cognition and Narrative Complexity (x−x).. Lincoln: University of Nebraska Press [ilmumas].3.1.
Grishakova, M. (2017). Interface Ontologies. In: Ryan, Marie-Laure, and Alice Bell (Ed.). Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology (x−x).. Lincoln: University of Nebraska Press. (Frontiers of Narrative ) [ilmumas].3.1.
Grishakova, M.; Poulaki, M. (2017). Narrative Complexity: Cognitive and Experiential Interfaces. In: Grishakova, M.; Poulaki, M. (Ed.). Cognition and Narrative Complexity (x−x). Lincoln : University of Nebraska Press. (Frontiers of Narrative ) [ilmumas].3.1.
Grishakova, M. (2017). Semiotics/ Structuralism. In: Richter, David H. (Ed.). The Blackwell Companion to Literary Theory (x−x). Malden-Oxford: Wiley-Blackwell [ilmumas].3.1.
Grishakova, Marina (2017). The Politics of Pronouns in Fiction: Multi-teller and multi-voiced stories. In: Gibbons, Alison, and Andrea Macrae (Ed.). Perspectives on Pronouns in Literature (x−x). London-New York: Palgrave Macmillan [ilmumas].3.1.
Grishakova, Marina; Poulaki, Maria (eds.) (2017). Cognition and Narrative Complexity. Lincoln : University of Nebraska Press [ilmumas].4.1.
Grishakova, M. (2016). Hybridity Denaturalized: Response to Brian Richardson's Essay on Unnatural Narrative Theory. Style, 50 (4), 450−455.1.1.
Grishakova, Marina; Sorokin, Siim (2016). Notes on Narrative, Cognition, and Cultural Evolution. Sign Systems Studies, 44 (4), 542−561.10.12697/SSS.2016.44.4.04.1.1.
Grishakova, M.; Salupere, S. (2015). A School in the Woods: Tartu-Moscow Semiotics. In: Grishakova, M., Salupere, S. (eds.). Theoretical Schools and Circles in the Twentieth-Century Humanities: Literary Theory, History, Philosophy. (173−195).. London-New York: Routledge.3.1.
Grishakova, Marina; Salupere, Silvi (2015). Theoretical Schools and Circles in the Twentieth-Century Humanities: Literary Theory, History, Philosophy. London-New York : Routledge.4.1.
Grishakova, M. (2015). Multi-teller and multi-voiced narration across media. In: Modelling Narrative Across Borders. (58−59).Modelling Narrative Across Borders. Fourth International Conference of the European Narratology Network. Ghent University, April 16-18, 2015.. 5.2.
Grishakova, M. (2014). "Unruly Fictions": Literature, Mimesis, and Media. In: Gillespie, Gerald; Saussy, Haun (Ed.). Intersections, Interferences, Interdisciplines: Literature with Other Arts (213−227).. Bern-Berlin-Brussels-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien: Peter Lang Publishers House. (New Comparative Poetics ; 30).3.1.
Grishakova, Marina (2014). Fiction as a Cognitive Challenge: Explorations into Alternative Forms of Selfhood and Experience. In: Bruhn, Mark J.; Wehrs, Donald R. (Ed.). Cognition, Literature, and History (190−205).. London-New York: Routledge. (Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature ).3.1.
Grishakova, M. (2014). Naturally Complex Narrative Minds: "Complexity" and "Hybridity" as Nomadic Concepts. Cognitive Futures in the Humanities. Durham, 24-26 April 2014 [Abstract]. In: Cognitive Futiures in the Humanities. Book of Abstracts. (1−1).Cognitive Futures in the Humanities. 2nd International Conference. Durham, UK, 24-26 April 2014.. Durham .5.2.
Boldrini, Lucia; Grishakova, Marina; Reynolds, Matthew (2013). Introduction to New Work in Comparative Literature in Europe. CLC Web: Comparative Literature and Culture, 15 (7), x−x.10.7771/1481-4374.2375.1.1.
Grishakova, M. (2013). Complexity, Hybridity, and Comparative Literature. CLC Web: Comparative Literature and Culture, 15 (7), x−x.10.7771/1481-4374.2379.1.1.
Grishakova, M. (2013). Critical Theory in Russia and the West. Slavonic and East European Review, 91 (2), 333−335.10.5699/slaveasteurorev2.91.2.0333.1.1.
Grishakova, M. (2013). La littérature en transition: fiction et adaptation d’un média à l’autre. Revue de littérature comparée, 348 (4), 399−412.1.1.
Grishakova, M. (2013). Epílogo a Cultura y explosión de J. Lotman. Sobre Cultura y explosión: J. Lotman y la escuela de Tartu-Moscú en los 1980 y 90. Mundo Eslavo, 12, 81−91.1.2.
Grishakova, M.; Läänemets, M. (2013). Jacob Edmond. A Common Strangeness: Contemporary Poetry, Cross-Cultural Encounter, Comparative Literature. Recherche Littéraire / Literary Research, 29, 51−55.1.2.
Grishakova, M. (2013). Vision and Word: A Seat of the Semiotic Conflict. 语言与图像的符际冲突. Jianghai Academic Journal, 2, 36−40.1.2.
Grishakova, M.; Boldrini, L.; Reynolds, M. (2013). Bibliography of New Work in Comparative Literature in Europe. In: New Work in Comparative Literature in Europe. Special Issue.. Purdue University Press.3.3.
Grishakova, Marina; Boldrini, Lucia; Reynolds, Matthew (guest eds.) (2013). New Work in Comparative Literature in Europe. Special Issue of CLCWeb: Comparative Literature and Culture. West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.4.1.
  • Leitud 18 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"Cyrano de Bergerac" adaptatsiooniteooria ja libretoloogia valgusesKesonen, HelenamagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
"Promises of Paradise": Critiques of Consumerism in Vladimir Nabokov's Lolita, Martin Amis's Money: A Suicide Note and Michel Houllebecq's AtomisedLavey, Nicola OpheliamagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2014Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Balti õpingute keskus
Adaptatsiooni ja vaatepunkti poeetika: Biograafilise filmiteose kirjanduslikud ja dokumentaalsed allikadKangur, KatrindoktorikraadMarina Grišakova; kaasjuhendaja Jakob Lothe (Oslo Ülikool)JuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Asjad tegelaste maailmades: fenomenoloogiline vaade kirjanduseleKruusmägi, AnetemagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Bajo el signo de Proteo: Estudio comparado de temas y motivos en las obras de J. L. Borges y V. NabokovKresova, NinadoktorikraadMarina Grišakova; Manuel Caceres SanchezKaitstud2007Universidad de Granada, Espa?a
Ebausaldusväärne jutustaja ja püsivalt ebausaldusväärne kirjandus Tammjärv, MaiamagistrikraadMarina Grišakova; Jaak TombergKaitstud2012Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Gooti elemendid Angela Carteri jutukogus "The Bloody Chamber" ja Karen Orlau kogumikus "Sealtmaalt" (võrdlev analüüs)Jets, KairimagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2009Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Hotel Viru as a Monument: Social Space and Memory Balazs, AnnamagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2014Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Balti õpingute keskus
Jan Troelli "Hamsun": filminarratiiv ja selle (auto)biograafilised alustekstidKangur, KatrinmagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2009Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Kultuuritekstide narratiivne tähendustamine ja kontekstualiseerimine: jutuvestmine kui kogukondlik fenomen popkultuurilises interaktiivses esitusruumisSiim SorokindoktorikraadÜlo Valk; Marina GrišakovaJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Mapping a Transmedia Storyworld - A Narratological Approach to the Halo Transmedia FranchiseJaagola, KarldoktorikraadRaili Marling; Marina GrišakovaJuhendamiselTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Piiblimotiivid Karl Ristikivi ajaloolises sarjas Keedus, KristamagistrikraadMarina Grišakova; Eva LepikJuhendamiselTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Prantsuse strukturalismi ja poststrukturalismi retseptsioon eesti esseistikas ja kriitikasVilks, ElomagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Spordiromaan kui ilukirjanduslik žanr Kiris, ArturmagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2015Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Surma kui eimiski kogemine ja tähendus läbi kirjanduseMänni, AllanmagistrikraadMarina GrišakovaKaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
The Role of Structure of Accentuation in Memorizing of Narrative TextsSobchuk, OlegmagistrikraadMarina Grišakova; Peeter ToropKaitstud2013Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut
Tütarlapse kujutamisviise nullindate eesti proosas massikirjanduslike representatsioonireeglite taustalRenel, ErikamagistrikraadMarina Grišakova; Leena Kurvet-KäosaarKaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Õudusnarratiivid:definitsioon, omadused ja funktsioonidKairi JetsdoktorikraadMarina GrišakovaJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut