11.01.1986
737 5092
mehis.rohtla@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2022–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur (1,00)
01.06.2019–31.12.2021   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur (0,50)
01.07.2018–31.05.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur (1,00)
01.01.2016–30.06.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, ihtüoloogia teadur (1,00)
01.03.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, ihtüoloogia ja kalanduse nooremteadur (1,00)
01.09.2012–28.02.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, insener (1,00)
01.02.2012–31.08.2012   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, insener (0,50)
01.10.2009–31.01.2012   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, insener (0,50)
16.10.2008–30.09.2009   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (0,60)
15.05.2008–15.10.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
2010–2015   
Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut, Zooloogia osakond, doktoriõpe (ihtüoloogia ja kalandus)
2008–2010   
Tartu Ülikool, magistriõpe (zooloogia ja hüdrobioloogia, cum laude)
2005–2008   
Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe (bioloogia)
1993–2005   
Lasnamäe Üldgümnaasium (endine 62. keskkool)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Mehis Rohtla, Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, diplom „Matsalu lahe haugi (Esox lucius L.) rännete uurimine otoliidi mikrokeemia abil"
2010, Mehis Rohtla, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde II preemia „Matsalu lahe haugi (Esox lucius L.) rännete uurimine otoliidi mikrokeemia abil"
2008, Mehis Rohtla, Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, III preemia „Avamere tuuleparkidest ja nende võimalikust mõjust kalastikule”
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
6.3.
2014
3.1.
2013
1.1.
2012
6.3.
2009
23.12.2019
11.01.1986
737 5092
mehis.rohtla@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2022–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow in Ichthyology and Fisheries Science (1,00)
01.06.2019–31.12.2021   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow in Ichthyology and Fisheries Science (0,50)
01.07.2018–31.05.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow in Ichthyology and Fisheries Science (1,00)
01.01.2016–30.06.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Research Fellow in Ichthyology (1,00)
01.03.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Junior Research Fellow in Ichthyology and Fisheries Science (1,00)
01.09.2012–28.02.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Engineer (1,00)
01.02.2012–31.08.2012   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Engineer (0,50)
01.10.2009–31.01.2012   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Engineer (0,50)
16.10.2008–30.09.2009   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (0,60)
15.05.2008–15.10.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (1,00)
 
 
Education
2010–2015   
University of Tartu, Estonian Marine Institute, Department of Zoology, PhD studies (ichthyology and fisheries)
2008–2010   
University of Tartu, MSc studies (zoology and hydrobiology, cum laude)
2005–2008   
University of Tartu, BSc studies (biology)
1993–2005   
High school

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Mehis Rohtla, National competion of student science, diploma for "Investigating the migrations of Matsalu Bay pike (Esox lucius L.) by the means of otolith microchemistry"
2010, Mehis Rohtla, Estonian Academy of Sciences, the competition of student science, II price "Investigating the migrations of Matsalu Bay pike (Esox lucius L.) by the means of otolith microchemistry"
2008, Mehis Rohtla, National competition of student science, III price "Offshore windfarms and their possible effects on fish"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
6.3.
2014
3.1.
2013
1.1.
2012
6.3.
2009
23.12.2019
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULLTMI18186Eeluuringute koostamine kalade rände võimaldamiseks ja kudetingimuste parandamiseks (hanke osad 7 ja 8)09.03.201815.09.2019Markus VetemaaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut103 400,00 EUR
1.1.7.2.LLTMI17470Eeluuringute koostamine kalade rände võimaldamiseks ja kudetingimuste parandamiseks (lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamine Pirita jõe alamjooksul ja Vääna jõe alam- ja keskjooksul)05.10.201715.01.2018Martin KeslerTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut10 794,00 EUR
RITA1AlamprojektLLTMI19275 (RITA1/02-60-07)Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused01.01.201931.12.2021Mehis RohtlaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut156 173,45 EUR
MUULLOMI15030Eesti riikliku kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ja analüüs, teadusvaatlejate paigutamine Eesti lipu all sõitvatele kalalaevadele ning teadussoovituste koostamine kalavarude haldamiseks01.01.201531.12.2017Toomas SaatTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut2 462 766,00 EUR
3.1.LLTMI16063Emajõe süsteemi latikate otoliitide keemilise analüüsi läbiviimine ja selle põhjal hinnangu andmine kalade päritolule ja rännetele10.03.201631.10.2017Markus VetemaaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut16 666,66 EUR
1.1.7.LLTMI17557Kalandussektori riikliku töökava täitmine 2018-201901.01.201831.12.2019Toomas SaatTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut1 674 790,00 EUR
ETFETF8281Mageveekalade reproduktiivne potentsiaal Läänemere idaosa rannikumeres01.01.201031.12.2014Anu AlbertTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut55 219,32 EUR
1.1.7.2.1SLTMI16369 (595)Merisiia ja meritindi asurkondade struktuur ja varu formeerumise bioloogilised alused01.09.201631.05.2018Markus VetemaaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut70 660,00 EUR
SFSF0180005s10Minevikust tulevikku - Läänemere populatsioonide ja ökosüsteemide areng muutlike välisjõudude tingimustes01.01.201031.12.2015Henn OjaveerTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut841 560,50 EUR
1.1.7.2.1SLTMI16009 (10924)Ogaliku varu ja ökoloogia uuringud Eesti merealadel01.01.201601.10.2017Lauri SaksTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut63 757,86 EUR
1.1.7.1.LLTMI18130Piirkondlike kalapüügipiirangute ning kalade piirmõõtude kaasajastamine01.02.201806.11.2020Lauri SaksTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut258 333,33 EUR
MUUSLOMI12209TPoolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused15.10.201230.06.2015Markus VetemaaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut198 375,00 EUR
MUULLTMI19206 Projekti "Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine" elluviimisega seotud tegevuste läbiviimine rannikumerel20.03.201920.07.2020Markus VetemaaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut45 000,00 EUR
1.1.7.1.LLTMI17429Väheväärtuslike kalaliikide ja võõrliikide efektiivse väljapüügi metoodika analüüs15.09.201701.10.2018Lauri SaksTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut76 000,00 EUR