Harri Kirik

harri.kirik@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2003–...    NUIA PAK, IT tugi
 
 
Haridustee
2008–...    Tartu Ülikool, Infotehnoloogia, MSc
2004–2008    Tartu Ülikool, Infotehnoloogia, BSc

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; PÕHISUUND: Statistiline masintõlge

Harri Kirik

harri.kirik@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2003–...    NUIA PAK, IT support
 
 
Education
2008–...    University of Tartu, Infotechnology, MSc
2004–2008    University of Tartu, Infotechnology, BSc

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; SPECIALITY: Statistical machine translation