22.01.1967
737 5464
piret.luik@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, arvutiteaduse instituut, Informaatika didaktika dotsent (1,00)
12.01.2010–31.08.2012   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsiaalteaduskonna dekanaat, prodekaan
01.01.2010–31.12.2012   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond; Prodekaan
01.09.2008–31.12.2009   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, osakonna juhataja
08.10.2007–31.08.2008   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, osakonna juhataja
01.01.2007–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; kutseõpetajate programmijuht (0,10)
01.02.2006–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, õppetooli hoidja
05.09.2005–01.02.2006   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, õppetooli hoidja
01.03.2005–31.08.2007   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, haridusjuhtimise dotsent (1,00)
01.03.2005–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, 2005-2007 haridusjuhtimise dotsent, 2007-2017 haridustehnoloogia dotsent (0,10)
01.02.2005–28.02.2005   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, hariduskorralduse lektor (1,00)
01.09.2004–31.01.2005   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, erakorraline lektor (0,50)
01.09.2001–31.01.2005   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, pedagoogilise uurimustöö lektor (0,50)
01.09.1995–20.06.2001   
Leie Põhikool, matemaatikaõpetaja (1,00)
01.08.1990–30.05.1993   
a/s Leie, programmeerija (1,00)
 
 
Haridustee
2000-2004 Tartu Ülikool eriala: pedagoogika doktorantuur
1997-1999 Tartu Ülikool eriala: pedagoogika magistrantuur
1992-1997 Tartu Ülikool eriala: kasvatusteadused
1985-1990 Tartu Ülikool eriala: rakendusmatemaatika
1974-1985 Tõstamaa Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Konverentsi EC-TEL (European Conference for Technology-Enhanced Learning) senior PC liige
2018−...   
Konverentsi ICEM (The annual conference of International Council of Educational Media) PC liige
2017−...   
Ajakirja "Scandinavian Journal of Educational Research" retsensent
2017−...   
ajakirja "Education and Information Technologies" retsensent
2014−...   
Eesti Haridusteaduste ajakirja (EHA) retsensent
2012−...   
ajakirja "Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking" retsensent
2011−...   
ajakirja "Britisch Jpurnal of Educational Technology" retsensent
2010−...   
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) liige
2007−...   
ajakirja “Computers & Education” retsensent
2007−...   
ajakirja "Journal of Computer Assisted Learning" retsensent
2005−...   
European Educational Research Association (EERA) liige ning ECER konverentsi retsensent ja paneeli juht
2002−...   
EAPS-i liige
2002−...   
HITSA (varasemalt Tiigrihüppe) koolitaja ja koolituste väljatöötaja
2014−2015   
Eesti Haridusteaduste ajakirja erinumbri "Digikultuur haridusruumis" toimetaja
2011−2012   
Tiigrihüppe Sihtasutuse nõukoja liige
2011−2016   
Õpetajate digipädevuste mudeli väljatöötamise komisjoni liige
2010−2012   
Tartu Ülikooli Õppekomisjoni liige
2010−2010   
Sotsiaal- ja haridusteaduskonna Nõukogu liige
2009−2013   
Peter Langi seeria "Estonian Studies in Education" toimetaja
2009−2011   
Pedagogicumi nõukogu liige
2006−2009   
AARE (Australian Association For Research In Education) liige
2006−2010   
SA Archimedes haridusvaldkonna ekspert
2005−2006   
Haridus- ja Teadusministeeriumi töörühma ‘Eesti koolides aastatel 2006-2008 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise arengukava projekti koostamine’ liige.
2001−2011   
Tiigrihüppe Sihtasutuse ekspertkomisjoni liige.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Piret Luik, Haridus- ja Teadusministeerium, II preemia võõrkeeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias II preemia artikli "Perceptions of technological, pedagogocal and content knowledge (TPACK) among pre-service teachers in Estonia" eest
2014, Piret Luik, Haridus- ja Teadusministeerium, eesti keeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias preemia Eesti Haridusteaduste ajakirja erinumbri "Õpetajakoolitus ja kõrgkoolipedagoogika" eest
2005, Piret Luik, Kasvatusteaduslike tööde konkursil didaktilis-rakenduslike tööde preemia
1997, Piret Luik, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursi II preemia
1989, Piret Luik, I preemia Füüsika- ja Matemaatikateaduskondade üliõpilaste rahvusvahelisel konverentsil
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; TÄPSUSTUS: Õppetöö korraldus digitaalses õpikeskkonnas, sh MOOC keskkonnas
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; TÄPSUSTUS: Õpitarkvara efektiivsus ja selle valik õppetööks
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; TÄPSUSTUS: Küberkiusamine
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktor (ph D) pedagoogika erialal
Tartu Ülikool 2004

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.01.2020
22.01.1967
737 5464
piret.luik@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Associate Professor in Didactics of Informatics (1,00)
12.01.2010–31.08.2012   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Dean's Office, Vice Dean
01.01.2010–31.12.2012   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education; Vice Dean
01.09.2008–31.12.2009   
University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Head of Office
08.10.2007–31.08.2008   
University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Head of Office
01.01.2007–31.08.2017   
University of Tartu, University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education; program leader of VET curriculum (0,10)
01.02.2006–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Holder of Chair
05.09.2005–01.02.2006   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Holder of Chair
01.03.2005–31.08.2007   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Associate Professor (1,00)
01.03.2005–31.08.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, 2005-2007 associated prof. of educational leadership, 2007-2017 ass.professor of educational technology (0,10)
01.02.2005–28.02.2005   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Lecturer (1,00)
01.09.2004–31.01.2005   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Lecturer extraordinarius (0,50)
01.09.2001–31.01.2005   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Lecturer (0,50)
01.09.1995–20.06.2001   
Leie Põhikool, Leie Basic School, teacher of Mathematics (1,00)
01.08.1990–30.05.1993   
a/s Leie, programmer (1,00)
 
 
Education
2000-2004 University of Tartu doctorate student of education
1997-1999 University of Tartu post-graduate student pf education
1992-1997 University of Tartu student of education
1985-1990 University of Tartu student of applied mathematics
1974-1985 Tõstamaa Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
EC-TEL (European Conference for Technology-Enhanced Learning) senior PC member
2018−...   
ICEM (The annual conference of International Council of Educational Media) PC member
2017−...   
Revewer of the journal "Scandinavian Journal of Educational Research"
2017−...   
reviewer of the journal "Education and Information Technologies"
2014−...   
reviewer of the journal EHA
2012−...   
reviewer of the journal "Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking"
2011−...   
reviewer of the journal "Britisch Jpurnal of Educational Technology"
2010−...   
Member of European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
2007−...   
Reviewer of the journal "Computers & Education"
2007−...   
reviewer of journal "Journal of Computer Assisted Learning"
2005−...   
member of European Educational Research Association (EERA) and reviwer
2002−...   
Member of EAPS
2002−...   
Trainer and developer of training courses for HITSA (previously Tiger Leap Foundation)
2014−2015   
Editor of the special issue "Digital culture in education" of the journal EHA
2011−2012   
Memeber of Council of Tiger Leap Foundation
2011−2016   
Member of the Commission for Developing a Model of Digital Competences for Teachers
2010−2012   
Member of the University of Tartu Study Committee
2010−2010   
Member of Council of the Faculty of Social Sciences and Education
2009−2013   
Editor of The series "Estonian Studies in Education" By Pere Lang Publishing Company
2009−2011   
Member of the consortium Pedagigicum
2006−2009   
Member of AARE (Australian Association For Research In Education)
2006−2010   
Expert of the educational field of Foundation Archimedes
2005−2006   
Member of working team 'Compilation plan for development for implementation of ICT in Estonian schools in 2006-2008'
2001−2011   
Member of the expert commission of Tiger Leap Foundation.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Piret Luik, Estonian Ministry of Education and Research, The second award in category of research papers published in foreign languages "Perceptions of technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) among pre-service teachers in Estonia"
2014, Piret Luik, Estonian Ministry of Education and Research, award in category of research papers published in Estonian language
2005, Piret Luik, Award of educational didactic-applied studies
1997, Piret Luik, II award of the Estonian Science Academy for students scientific works
1989, Piret Luik, I award in the phisics' and mathematics' students' international conference
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S281 Computer-assisted education ; SPECIFICATION: Educational management in digital environment including MOOCs
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S281 Computer-assisted education ; SPECIFICATION: Efficiacy of educational software and it's selection principles
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S281 Computer-assisted education ; SPECIFICATION: Cyberbullying
 
 
Additional information
Doctor of Philosophy (Education)
University of Tartu 2004

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.01.2020
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
2.2.VSVHI18417IT studies and STEM skill development in Estonian schools01.09.201830.04.2019Leo SiimanTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut7 900,00 EUR
MUULSHHI14161Koolijuhtide uuring01.11.201428.02.2015Hasso KukemelkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut8 041,66 EUR
MUUSHTPK05091Mobiilsusoetus. European Conference on Educational Research20.05.200512.10.2005Piret LuikTartu Ülikool511,29 EUR
MUULSVHI19184 OECD TALIS 2018 Eesti riikliku raporti koostamine 07.03.201930.04.2020Merle TaimaluTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut29 500,00 EUR
MUULHTHT08215Sülearvutid õpilastele01.11.200801.10.2009Piret LuikTartu Ülikool20 924,23 EUR
MUUNSVHI16281Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendamine01.04.201630.09.2018Anzori BarkalajaTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut1 399 948,50 EUR
MUUSSHZU10194Õpetajate IKT kasutusaktiivsuse mõju õpilaste tehnoloogia teadlikule kasutusoskusele13.12.201020.12.2013Pille Pruulmann-VengerfeldtTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut36 164,47 EUR
MUUNSHHI10511Õpetejate professionaalne areng ja selle toetamine (ÕPA)01.01.201013.12.2013Edgar KrullTartu Ülikool143 801,21 EUR
ETFETF7180Õpilaste oskuste ja vigade dünaamika uurimine tagasisidet ja nõuandeid võimaldavas ülesannete lahendamise keskkonnas01.01.200731.12.2010Rein PrankTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond27 922,74 EUR