Piret Luik

22.01.1967
737 6162
piret.luik@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2007–...    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; kutseõpetajate programmijuht
alates 2004 Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, pedagoogika osakond, haridusjuhtimise dotsent
2001-2004 Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, pedagoogika osakond, lektor
2000-2001 Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, pedagoogika osakond, erakorraline teadur
1995-2001 Leie Põhikool, matemaatikaõpetaja
1994-1995 Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus (lepinguliselt)
1993-1995 Kesk-Eesti Statistikabüroo, analüütik (lepinguliselt)
1991-1992 Kalmetu Põhikool, informaatikaringi juhendaja (lepinguliselt)
1990-1993 a/s “Leie”, programmeerija
01.01.2010–31.12.2012    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond; Prodekaan
01.09.2007–31.12.2009    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, haridustehnoloogia dotsent (1,00)
01.03.2005–31.08.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, haridusjuhtimise dotsent (1,00)
 
 
Haridustee
2000-2004 Tartu Ülikool eriala: pedagoogika doktorantuur
1997-1999 Tartu Ülikool eriala: pedagoogika magistrantuur
1992-1997 Tartu Ülikool eriala: kasvatusteadused
1985-1990 Tartu Ülikool eriala: rakendusmatemaatika
1974-1985 Tõstamaa Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    1.1 tasemel ajakirja "Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking" retsensent
2011−...    1.1 tasemel ajakirja "Britisch Jpurnal of Educational Technology" retsensent
2010−...    European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) liige
2009−...    Peter Langi seeria "Estonian Studies in Education" toimetaja
2007−...    1.1 tasemel ajakirja “Computers & Education” retsensent
2006−...    ajakirja "Open Educational Journal" toimetuskolleegiumi liige
2006−...    AARE (Australian Association For Research In Education) liige
2005−...    European Educational Research Association (EERA) liige ning ECER konverentsi retsensent ja paneeli juht
2001−...    Tiigrihüppe Sihtasutuse ekspertkomisjoni liige.
Haridus- ja Teadusministeeriumi töörühma ‘Eesti koolides aastatel 2006-2008 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise arengukava projekti koostamine’ liige.
EAPS-i liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2005, Piret Luik, Kasvatusteaduslike tööde konkursil didaktilis-rakenduslike tööde preemia
1997, Piret Luik, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursi II preemia
1989, Piret Luik, I preemia Füüsika- ja Matemaatikateaduskondade üliõpilaste rahvusvahelisel konverentsil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; PÕHISUUND: Õppetöö korraldus digitaalses õpikeskkonnas
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; PÕHISUUND: Õpitarkvara efektiivsus ja selle valik õppetööks
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; PÕHISUUND: Küberkiusamine
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktor (ph D) pedagoogika erialal
Tartu Ülikool 2004

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2015
1.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
2.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.5.
2002
3.2.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
3.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
3.5.
1998
6.3.
1989

Piret Luik

22.01.1967
737 6162
piret.luik@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2007–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education; program leader of VET curriculum
since 2004 University of Tartu Faculty of Education Department of General Education, associated prof.
2001-2004 University of Tartu Faculty of Education Department of General Education, lecturer
2000-2001 University of Tartu Faculty of Philosophy Department of Education, special scientist
1995-2001 Leie Basic School, teacher of Mathematics
1994-1995 Estonian Demo-Research Centre (contractually)
1993-1995 Statistic Bureau of Central Estonia, analyst (contractually)
1991-1992 Kalmetu Basic School, tutor of informatics workshop (contractually)
1990-1993 Stock Company of Leie, programmer
01.01.2010–31.12.2012    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education; Vice Dean
01.09.2007–31.12.2009    University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Associate Professor (1,00)
01.03.2005–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Associate Professor (1,00)
 
 
Education
2000-2004 University of Tartu doctorate student of education
1997-1999 University of Tartu post-graduate student pf education
1992-1997 University of Tartu student of education
1985-1990 University of Tartu student of applied mathematics
1974-1985 Tõstamaa Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    reviewer of the journal "Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking"
2011−...    reviewer of the journal "Britisch Jpurnal of Educational Technology"
2010−...    Member of European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
2009−...    Editor of The series "Estonian Studies in Education" By Pere Lang Publishing Company
2007−...    Reviewer of the journal "Computers & Education"
2006−...    Member of Editorial board of the Journal "Open Education Journal"
2006−...    Member of AARE (Australian Association For Research In Education)
2005−...    member of European Educational Research Association (EERA) and reviwer
2001−...    Member of the expert commission of Tiger Leap Foundation.
Member of working team 'Compilation plan for development for implementation of ICT in Estonian schools in 2006-2008'
Member of EAPS

Qualifications

 
 
Honours & awards
2005, Piret Luik, Award of educational didactic-applied studies
1997, Piret Luik, II award of the Estonian Science Academy for students scientific works
1989, Piret Luik, I award in the phisics' and mathematics' students' international conference
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S281 Computer-assisted education ; SPECIALITY: Educational management in digital environment
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S281 Computer-assisted education ; SPECIALITY: Efficiacy of educational software and it's selection principles
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S281 Computer-assisted education ; SPECIALITY: Cyberbullying
 
 
Additional information
Doctor of Philosophy (Education)
University of Tartu 2004

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2015
1.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
2.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.5.
2002
3.2.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
3.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
3.5.
1998
6.3.
1989
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULSHHI14161Koolijuhtide uuring01.11.201428.02.2015Hasso KukemelkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut8 041,66 EUR
MUUSHTPK05091Mobiilsusoetus. European Conference on Educational Research20.05.200512.10.2005Piret LuikTartu Ülikool511,29 EUR
MUULHTHT08215Sülearvutid õpilastele01.11.200801.10.2009Piret LuikTartu Ülikool20 924,23 EUR
MUUNSVHI16281Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendamine01.04.201630.09.2018Anzori BarkalajaTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut1 399 948,50 EUR
MUUSSHZU10194Õpetajate IKT kasutusaktiivsuse mõju õpilaste tehnoloogia teadlikule kasutusoskusele13.12.201020.12.2013Pille Pruulmann-VengerfeldtTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut36 164,47 EUR
MUUNSHHI10511Õpetejate professionaalne areng ja selle toetamine (ÕPA)01.01.201013.12.2013Edgar KrullTartu Ülikool143 801,21 EUR
ETFETF7180Õpilaste oskuste ja vigade dünaamika uurimine tagasisidet ja nõuandeid võimaldavas ülesannete lahendamise keskkonnas01.01.200731.12.2010Rein PrankTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond27 922,74 EUR
  • Leitud 117 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Hommik, C. & Luik, P. (2017). Adapting the Survey of Attitudes Towards Statistics (SATS-36) for Estonian Secondary School Students. Statistics Education Research Journal, 16 (1), 228−239.1.1.
Muuli, Eerik; Papli, Kaspar; Tõnisson, Eno; Lepp, Marina; Palts, Tauno; Suviste, Reelika; Säde, Merilin; Luik, Piret (2017). Automatic assessment of programming assignments using image recognition. In: Élise Lavoué, Hendrik Drachsler, Katrien Verbert, Julien Broisin, Mar Pérez-Sanagustín (Ed.). Data Driven Approaches in Digital Education (153−163). Springer.10.1007/978-3-319-66610-5_12.3.1.
Lepp, Marina; Luik, Piret; Palts, Tauno; Papli, Kaspar; Suviste, Reelika; Säde, Merilin; Tõnisson, Eno (2017). MOOC in Programming: A Success Story. In: Campbel, Laurie; Hartshorne, Richard (Ed.). Proceedings of the International Conference on e-Learning (ICEL) (138−147).12th International Conference on e- Learning, 1 - 2nd June 2017, USA. Academic Publishing International (API).3.1.
Lepp, Marina; Luik, Piret; Palts, Tauno; Papli, Kaspar; Suviste, Reelika; Säde, Meriline; Hollo, Kaspar; Vaherpuu, Vello; Tõnisson, Eno (2017). Self- and Automated Assessment in Programming MOOCs. In: Desirée Joosten-ten Brinke, Mart Laanpere (Ed.). Technology Enhanced Assessment (TEA 2016) (72−85). Springer Proceedings of Communications in Computer and Information Science (CCIS). (Communications in Computer and Information Science).10.1007/978-3-319-57744-9_7.3.1.
Taimalu, Merle; Luik, Piret; Täht, Karin (2017). Teaching Motivations and Perceptions during the First Year of Teacher Education in Estonia. In: Helen M. G. Watt, Paul W. Richardson, Kari Smith (Ed.). Global Perspectives on Teacher Motivation (189−219). Cambridge University Press.3.1.
Luik, Piret; Taimalu, Merle (2016). Factors of Participants and Blogs that Predict Blogging Activeness During Teaching Practice and Induction Year. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 17 (1), 180−194.10.19173/irrodl.v17i1.2169 .1.1.
Säre, Egle; Luik, Piret; Tulviste, Tiia (2016). IMPROVING PRE-SCHOOLERS' REASONING SKILLS USING THE PHILOSOPHY FOR CHILDREN PROGRAMME. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 20 (3), 273−295.10.3176/tr.2016.3.03.1.1.
Säre, Egle; Luik, Piret; Fisher, Robert (2016). Supporting educational researchers and practitioners in their work in education: Assessing the verbal reasoning skills of five- to six-year-old children. European Early Childhood Education Research Journal, 24 (6), 638-651.10.1080/1350293X.2016.1213564.1.1.
Luik, Piret; Taimalu, Merle (2016). Pedagoogilisel praktikal ja kutseaastal osalejate kogemused blogipostituste põhjal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (1), 119−158.10.12697/eha.2016.4.1.05.1.2.
Luik, P., Siibak, A., Normak, P. (2015). Eessõna. Digikultuur haridusruumis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 3 (2), 1−9.10.12697/eha.2015.3.2.01.1.2.
Naruskov, K.; Luik, P. (2015). Küberkiusamise fenomeni tajumine Eesti õpilaste seas: sooline võrdlus kiusamise kriteeriumite ja liikide alusel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 3 (2), 186−215.10.12697/issn2346-562X.1.2.
Luik, Piret; Normak, Peeter; Siibak, Andra; Laanpere, Mart (2015). Digikultuur haridusruumis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.10.12697/issn2346-562X.4.1.
Luik, Piret (2015). Kas õpetajate professionaalne areng saab toimuda e-toel? Õpetajate Leht, xxx.6.6.
Kalk, Karmen; Luik, Piret; Taimalu, Merle; Täht, Karin (2014). VALIDITY AND RELIABILITY OF TWO INSTRUMENTS TO MEASURE REFLECTION: A CONFIRMATORY STUDY. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 18 (2), 121−134.10.3176/tr.2014.2.02.1.1.
Luik, Piret; Taimalu, Merle (2014). Relationships between Blogging Activeness and the Characteristics of Participants and Blogs during Teaching Practice and Induction Year. Advances in Web-Based Learning - ICWL 2014: The International Conference of Web-based Learning, 14.-17. August 2014, Tallinn. Ed. Popescu, E., Lau, R.W.H., Pata, K., Leung, H., Laanpere, M. Springer, 11−21.3.1.
Taimalu, M.; Luik, P. (2014). Changes of motivations for choosing teaching career among student teachers during the first year of teacher education in Estonia. In: .ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, 02 - 05 Sept. Porto. 5.2.
Luik, P.; Lepp, L.; Kontkanen, S. (2014). TPACK Course Participants Understandings About The Teachers' Role Using Pictures And Metaphors. In: .ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, 02 - 05 Sept. Porto. 5.2.
Luik, P.; Taimalu, M. (2014). Tutors as Supporters of Learning in Blogs. In: .ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, 02 - 05 Sept. Porto. 5.2.
Luik, Piret (2014). Türgi (haridus)tehnoloogiaga tutvumas. E-õppe Uudiskiri, 34, 30−31.6.3.
Sofia, Berne; Frisen, Ann; Schultze-Krumbholz, Anja; Scheithauer, Herbert; Naruskov, Karin; Luik, Piret; Katzer, Catarina; Erentaite, Rasva; Zukauskiene, Rita (2013). Cyberbullying assessment instruments: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 18 (2), 320−334.10.1016/j.avb.2012.11.022.1.1.
Krips, H.; Luik, P.; Taimalu, M.; Kukemelk, H.; Saparniene, D.; Saparnis, G.; Soininen, M.; Merisuo-Storm, T. (2013). The Value Priorities of Adolescents in Estonia, Lithuania and Finland: a Comparative Perspective. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 3 (3), 233−245.1.2.
Voltri, Olivia; Luik, Piret; Taimalu, Merle (2013). http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2013.1.06. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 1 (1), 97−123.10.12697/eha.2013.1.06 Refback.1.2.
Menesini, E.; Nocentini, A.; Palladino, B. E.; Scheithauer, H.; Scultze-Krumbholtz, A.; Frisén, A.; Berne, S.; Luik, P.; Naruskov, K.; Ortega, R.; Calamestra, J.; Blaya, C. (2013). Definitions of cyberbullying. In: Smith, P. K.; Steffgen, G. (Ed.). Cyberbullying through the new media (23−36).. London and New York: Psychology Press Taylor & Francis Group.3.1.
Frisén, A.; Berne, S.; Schultze, Krumbholtz, A.; Scheithauer, H.; naruskov, K.; Luik, P.; Katzer, C.; Erentaite, R.; Zukauskiene, R. (2013). Measurement issues: a systematic review of cyberbullying instruments. In: Smith, P. K.; Steffgen, G. (Ed.). Cyberbullying through the new media (37−62).. Psychology Press Taylor & Francis Group.3.1.
Luik, Piret (2013). Blogi kui õpetaja suhtlemiskeskkond. Krull, E.; Leijen, Ä.; Lepik, M.; Mikk, J.; Talts, L.; Õun, T. (Toim.). Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine. Projekti „Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine“ tulemused õpetajakoolituse teenistuses (142−153).. Eesti Ülikoolide Kirjastus.3.2.
  • Leitud 20 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
4-8aastaste laste verbaalse põhjendamisoskuse arendamine lastega filosofeerimise metoodika kauduSäre, EgledoktorikraadPiret Luik; Robert FisherJuhendamiselTartu Ülikool
Auditoorse ja veebipõhise õppe kombineerimine keeleõppesSoosaar, ReetmagistrikraadPiret LuikKaitstud2007Tartu Ülikool
Blogi kui reflekteerimisvahendi kasutamine kutseaastal ja selle seosed suhtlemiskompetentuse, suhtlemiskeskkonna eelistuse ja sotsiaalse kohaloleku tajumisegaKalk, KarmendoktorikraadPiret Luik; Merle TaimaluJuhendamiselTartu Ülikool
E-õpe muusikahariduses: õppija ja õppematerjali interaktsiooniKäo, KristodoktorikraadPiret LuikJuhendamiselTartu Ülikool
E-õppe alases täiendkoolituses osalemise ajendid ja takistused kutsekoolide õpetajate ja kõrgkoolide õppejõudude endi hinnangulDremljuga-Telk, MaritmagistrikraadPiret LuikKaitstud2014Tartu Ülikool
Evaluating the effectiveness of computer-based statistics based on the Wolfram projectHommik, CaritadoktorikraadTerje Hõim; Piret Luik; Märt MölsJuhendamiselTartu Ülikool
Filosoofiliste vestluste ja tegevuste rakendamise võimalused lastega ühe algklassi näitelSäre, EglemagistrikraadPiret LuikKaitstud2010Tartu Ülikool
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine ajaloo tunnisLuisk, Üllemagistrikraad (teaduskraad)Pille Valk; Piret LuikKaitstud2004Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Informaatika õppetool
Koolitusmooduli „Õppeprotsess digiajastul“ loomine ja hindamine Rosenberg, AnnemagistrikraadPiret LuikKaitstud2014Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
KüberkiusamineNaruskov, KarindoktorikraadPiret LuikJuhendamiselTartu Ülikool
Küberkiusamine kolme Tartu linna ja kolme Tartu maakonna kooli näitelNaruskov, KarinmagistrikraadPiret LuikKaitstud2009Tartu Ülikool
Märkide keel koolikeskkonna virtuaalses maailmasKalamees, KatrindoktorikraadPiret Luik; Valdur MikitaJuhendamiselTartu Ülikool
Puhastusteenindajana töötamine ja eriala õppimine koolitustel osalejate pilgu läbiAlt, Helgemagistrikraad (teaduskraad)Tiia Pedastsaar; Piret LuikKaitstud2008Tartu Ülikool
Student perceptions of master teacher in Estonian universitiesJõemaa, KarinamagistrikraadMari Karm; James Groccia; Piret LuikKaitstud2013Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Suhtekorraldus ja kommunikatsioonijuhtimine koolis riigigümnaasiumite näitelTikerperi, Mari-LiismagistrikraadMaria Murumaa-Mengel; Piret LuikKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
Suunatud uurimuslik õpe ja lapse kognitiivne areng algklassidesJaani, Jutamagistrikraad (teaduskraad)Toomas Tenno; Piret LuikKaitstud2010Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebipõhise õppe strateegia projektPaal, KadrimagistrikraadPiret LuikKaitstud2006Tartu Ülikool
Õpilaste hinnangud kooli kliimale, enda heaolule ja toimetulekule Waldorf-ja tavakoolide võrdlusesLeinus, IngridmagistrikraadEne-Silvia Sarv; Piret LuikKaitstud2014Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Õpilaste vigade dünaamika tagasisidet ja nõuandeid võimaldavas ülesannete lahendamise keskkonnas T-algebraKaljula, JanikadoktorikraadPiret LuikJuhendamiselTartu Ülikool
Õppematerjali "Matemaatika töölehtede komplekt 5. klassile" koostamineSalumaa, AnnelimagistrikraadLea Lepmann; Piret LuikKaitstud2008Tartu Ülikool