Piret Luik

22.01.1967
piret.luik@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
alates 2004 Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, pedagoogika osakond, haridusjuhtimise dotsent
2001-2004 Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, pedagoogika osakond, lektor
2000-2001 Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, pedagoogika osakond, erakorraline teadur
1995-2001 Leie Põhikool, matemaatikaõpetaja
1994-1995 Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus (lepinguliselt)
1993-1995 Kesk-Eesti Statistikabüroo, analüütik (lepinguliselt)
1991-1992 Kalmetu Põhikool, informaatikaringi juhendaja (lepinguliselt)
1990-1993 a/s “Leie”, programmeerija
01.01.2010–31.12.2012    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond; Prodekaan
01.09.2007–31.12.2009    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, haridustehnoloogia dotsent (1,00)
01.01.2007–31.08.2017    Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; kutseõpetajate programmijuht (0,10)
01.03.2005–31.08.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, haridusjuhtimise dotsent (1,00)
 
 
Haridustee
2000-2004 Tartu Ülikool eriala: pedagoogika doktorantuur
1997-1999 Tartu Ülikool eriala: pedagoogika magistrantuur
1992-1997 Tartu Ülikool eriala: kasvatusteadused
1985-1990 Tartu Ülikool eriala: rakendusmatemaatika
1974-1985 Tõstamaa Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    1.1 tasemel ajakirja "Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking" retsensent
2011−...    1.1 tasemel ajakirja "Britisch Jpurnal of Educational Technology" retsensent
2010−...    European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) liige
2009−...    Peter Langi seeria "Estonian Studies in Education" toimetaja
2007−...    1.1 tasemel ajakirja “Computers & Education” retsensent
2006−...    ajakirja "Open Educational Journal" toimetuskolleegiumi liige
2006−...    AARE (Australian Association For Research In Education) liige
2005−...    European Educational Research Association (EERA) liige ning ECER konverentsi retsensent ja paneeli juht
2001−...    Tiigrihüppe Sihtasutuse ekspertkomisjoni liige.
Haridus- ja Teadusministeeriumi töörühma ‘Eesti koolides aastatel 2006-2008 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise arengukava projekti koostamine’ liige.
EAPS-i liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2005, Piret Luik, Kasvatusteaduslike tööde konkursil didaktilis-rakenduslike tööde preemia
1997, Piret Luik, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursi II preemia
1989, Piret Luik, I preemia Füüsika- ja Matemaatikateaduskondade üliõpilaste rahvusvahelisel konverentsil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; PÕHISUUND: Õppetöö korraldus digitaalses õpikeskkonnas
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; PÕHISUUND: Õpitarkvara efektiivsus ja selle valik õppetööks
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; PÕHISUUND: Küberkiusamine
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktor (ph D) pedagoogika erialal
Tartu Ülikool 2004

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2015
1.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
2.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.5.
2002
3.2.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
3.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
3.5.
1998
6.3.
1989

Piret Luik

22.01.1967
piret.luik@ut.ee

Career

Institution and occupation
since 2004 University of Tartu Faculty of Education Department of General Education, associated prof.
2001-2004 University of Tartu Faculty of Education Department of General Education, lecturer
2000-2001 University of Tartu Faculty of Philosophy Department of Education, special scientist
1995-2001 Leie Basic School, teacher of Mathematics
1994-1995 Estonian Demo-Research Centre (contractually)
1993-1995 Statistic Bureau of Central Estonia, analyst (contractually)
1991-1992 Kalmetu Basic School, tutor of informatics workshop (contractually)
1990-1993 Stock Company of Leie, programmer
01.01.2010–31.12.2012    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education; Vice Dean
01.09.2007–31.12.2009    University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Associate Professor (1,00)
01.01.2007–31.08.2017    University of Tartu, University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education; program leader of VET curriculum (0,10)
01.03.2005–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Associate Professor (1,00)
 
 
Education
2000-2004 University of Tartu doctorate student of education
1997-1999 University of Tartu post-graduate student pf education
1992-1997 University of Tartu student of education
1985-1990 University of Tartu student of applied mathematics
1974-1985 Tõstamaa Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    reviewer of the journal "Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking"
2011−...    reviewer of the journal "Britisch Jpurnal of Educational Technology"
2010−...    Member of European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
2009−...    Editor of The series "Estonian Studies in Education" By Pere Lang Publishing Company
2007−...    Reviewer of the journal "Computers & Education"
2006−...    Member of Editorial board of the Journal "Open Education Journal"
2006−...    Member of AARE (Australian Association For Research In Education)
2005−...    member of European Educational Research Association (EERA) and reviwer
2001−...    Member of the expert commission of Tiger Leap Foundation.
Member of working team 'Compilation plan for development for implementation of ICT in Estonian schools in 2006-2008'
Member of EAPS

Qualifications

 
 
Honours & awards
2005, Piret Luik, Award of educational didactic-applied studies
1997, Piret Luik, II award of the Estonian Science Academy for students scientific works
1989, Piret Luik, I award in the phisics' and mathematics' students' international conference
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S281 Computer-assisted education ; SPECIALITY: Educational management in digital environment
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S281 Computer-assisted education ; SPECIALITY: Efficiacy of educational software and it's selection principles
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S281 Computer-assisted education ; SPECIALITY: Cyberbullying
 
 
Additional information
Doctor of Philosophy (Education)
University of Tartu 2004

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2015
1.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
2.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.5.
2002
3.2.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
3.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
3.5.
1998
6.3.
1989