Marju Luts-Sootak

3.03.1966
737 5396
marju.luts-sootak@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, asedirektor
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, õiguse ajaloo professor (1,00)
TÜ õigusteaduskond:
1990-92 stažöör-uurija;
1992-93 lektor;
1994-97 õppeülesande täitja;
1997-2001 erakorraline teadur (0,5);
2001 dotsent, õiguse ajaloo õppetooli hoidja;
2003 professor, õiguse ajaloo õppetooli juhataja
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, teadusprodekaan
01.03.2014–31.08.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, prodekaan
01.09.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õiguse ajaloo professor (1,00)
01.09.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2008–31.08.2013    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õiguse ajaloo professor (1,00)
01.09.2008–31.08.2013    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2006–31.08.2008    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2003–31.08.2008    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õiguse ajaloo professor (1,00)
 
 
Haridustee
1984 Nõo keskkool;
1990 TÜ õigusteaduskond;
1992-93 magistrantuur TÜ õigusteaduskond;
1993-99 doktorantuur TÜ õigusteaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    TÜ eelarvekomisjoni liige
2016−...    ajakiri Juridica, peatoimetaja
2016−...    ajakiri Juridica International: Law Review University of Tartu, peatoimetaja
2014−...    Õpetatud Eesti Selts, esimees
2014−...    Tartu Ülikooli senati liige
2013−...    GLOSSAE: European Journal of Legal History, rahvusvahelise nõukogu liige
2012−...    Balti Ajaloo Komisjon, liige
2011−...    internetiajakirja Miscellanea Historico-Iuridica toimetuskolleegiumi liige
2011−...    Latvijas Universitātes raksti : Juridiskā zinātne, toimetuskolleegiumi liige
2011−...    ajakirja Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte teadusliku nõukogu liige
2011−...    internetifoorumi European Legal Roots teadusliku nõukogu liige
2010−...    Euroopa Võrdleva Õigusajaloo Ühingu liige
2008−...    internetiajakirja Forum Historiae Iuris kaasväljaandja
2008−...    Õpetatud Eesti Selts, juhatuse liige
2008−...    TÜ ajaloomuuseumi sariväljaande "Tartu ülikooli ajaloo küsimusi" toimetuskolleegiumi liige
2007−...    Soome Teaduste Akadeemia õigusteaduslike granditaotluste ekspertiis
2002−...    Saksa-Eesti Juristide Ühingu (Deutsch-Estnische Juristenvereinigung) liige
2002−...    Saksa Õigusajaloolastepäev, liige
2001−...    TÜ Õigusteaduskonna nõukogu liige
2001−...    DAAD Eesti stipendaiaatide seltsi asutajaliige, juhatuse liige
2001−...    TÜ interdistsiplinaarse Eetikakeskuse nõukogu liige;
2001−...    DAAD Eesti valikukomisjoni liige;
1999−...    Õigusajaloolise Uurimisseltsi Hannover-Frankfurt (Rechtshistorischer Studienkreis Hannover-Frankfurt/M e.V.) liige
1997−...    Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie) Eesti sektsiooni asutajaliige
1994−...    Rahvusvahelise Võrdleva Õiguse Ühingu (Gesellschaft für Rechtsvergleichung) liige
2014−2014    Max Plancki Ühing, ekspertarvamus instutuudi direktori kandidaadist
2013−2013    Kopenhageni ülikool, Õiguskultuuride Uurimiskeskuse evalveerimiskomisjoni liige
2012−2016    Eesti Vabariigi pesidendi mõttekoja liige
2011−2012    Helsingi Ülikool, õigusteaduskonna tenure track professori ekspertkomisjoni liige
2011−2011    EKKA, õiguse doktoriõppekavade üleminekuhindamise komisjon, liige
2010−2013    EKKA, õiguse bakalaureuse- ja magistriõppekavade üleminekuhindamise komisjon, liige
2009−2015    Tartu Ülikooli kirjastamiskomisjon, valdkond Socialia - liige
2009−2014    võrgustikupartner - International Max Planck Research School dor Comparative Legal History/Internationales Max-Planck Forschungskolleg für vergleichende Rechtsgeschichte
2008−2012    Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat, toimetuskolleegiumi liige
2004−2007    Euroopa Õigusajaloo Max-Planck-Instituudi rahvusvahelise koostööprojekti "Modernse Ida-Euroopa õiguskultuurid. Traditsioonid ja siirded" teadusliku nõukogu liige
1995−2002    Rahvusvahelise Kriminaalõiguse Ühingu (Association Internationale de Droit Penal) liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli väike medal
2010, Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli aumärk
2005, Marju Luts-Sootak, rektor von Ewersi auhind (Rektor von Ewers-Preis) 2005
1998, Marju Luts-Sootak, Roman Herzogi stipendium 1998-2000
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H240 Tänapäeva ajalugu (umbes 1800 kuni 1914)
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: Õigusajalugu, õigusfilosoofia, juriidiline meetodiõpetus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: H300 Õiguse ajalugu

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
4.1.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
4.2.
2014
4.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.5.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
1.3.
2005
4.2.
2005
6.1.
2005
3.1.
2004
3.4.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
4.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
1.2.
1998
1.3.
1998
6.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
6.2.
1997
1.3.
1996
1.3.
1994
1.3.
1991

Marju Luts-Sootak

3.03.1966
737 5396
marju.luts-sootak@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Assistant Director
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor (1,00)
University of Tartu, Faculty of Law:
1990-92 assistant reseacher;
1992-93 lecturer;
1994-97 extraordinary lecturer;
1997-2001 extraordinary researcher (part time);
2001 docent, ass. head of Department of Legal History;
2003 professor of Legal History
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.03.2014–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Professor (1,00)
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head of Chair
01.09.2008–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Professor of Legal History (1,00)
01.09.2008–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head of Chair
01.09.2006–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head of Chair
01.09.2003–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Professor of Legal History (1,00)
 
 
Education
1984 Nõo Secondary School;
1990 University of Tartu, Faculty of Law;
1992-93 University of Tartu, Faculty of Law, Master studies;
1993-99 University of Tartu, Faculty of Law, Doctoral studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Committee on Budgets, University of Tartu, member
2016−...    journal Juridica, editor-in-chief
2016−...    journal Juridica International: Law Review University of Tartu, editor-in-chief
2014−...    Learned Estonian Society, chairman
2014−...    Senate of the University of Tartu, member
2013−...    GLOSSAE: European Journal of Legal History, member of International Advisory Board
2012−...    Baltische Historische Komission, member
2011−...    web-journal Miscellanea Historico-Iuridica - member of Editorial Board
2011−...    Acta universitatis Latviensis : Law, member of Editorial Board
2011−...    Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte, member of board
2011−...    European Legal Roots - member of board
2010−...    European Society for Comparativ Legal History, member
2008−...    web-journal Forum Historiae Iuris coeditor
2008−...    Learned Estonian Society, member of board
2008−...    Annales of University Museum of Tartu, member of Editorial Board
2007−...    Academy of Finland, proposals in law, ezpert
2002−...    German-Estonian Society of Lawyers, member
2002−...    Deutscher Rechtshistorikertag, member
2001−...    member of council of the Faculty of Law, University of Tartu
2001−...    Member of Board, Society of DAAD-Alumni in Estonia
2001−...    Member of Council of Ethical Centre at the University of Tartu;
2001−...    Member of Estonian Election Committee of German Academic Exchange Service 2001;
1999−...    member of reserch network Hannover-Frankfurt in legal history
1997−...    member of International Society for Legal and Social Philosophy, Estonian section
1994−...    member of International Assdociation for Comparative Law
2014−2014    Max Planck-Gesellschaft, peer-review of the candidate of director for Max Planck-Institute of Europaen Legal History
2013−2013    University of Copenhagen, comission for the evaluation of Centre for Studies in Legal Culture, member of comission
2012−2016    member of Scientific Board by the President of Republic of Estonia
2011−2012    University of Helsinki, comission of experts for evaluation of tenure track candidates, member
2011−2011    Estonian Higher Education Quality Agency, Quality assessment of study programmes in law, curricula of PhD-studies, member of comission
2010−2013    Estonian Higher Education Quality Agency, Quality assessment of study programmes in law, curricula of bachelor and master, member of comission
2009−2015    member of Publication Comission: Socialia, University of Tartu
2009−2014    Network-partner of International Max Planck Research School dor Comparative Legal History/Internationales Max-Planck Forschungskolleg für vergleichende Rechtsgeschichte
2008−2012    Annales Litterarum Societatis Esthonicae, member of Editorial Board
2004−2007    2004 Member of Scientific Board on the Project of Max Planck-Institut for European Legal History "Legal Cultures of Modern Eastern Europe. Traditions and Transfers"
1995−2002    member of International Association for Penal Law

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Marju Luts-Sootak, The small medal of University of Tartu
2010, Marju Luts-Sootak, Honorary Sign of the University of Tartu
2005, Marju Luts-Sootak, Rector von Ewers-Price 2005
1998, Marju Luts-Sootak, Roman Herzog Scholarship 1998-2000
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALTY: H240 Contemporary history (circa 1800 to 1914)
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: H300 History of law
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
4.1.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
4.2.
2014
4.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.5.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
1.3.
2005
4.2.
2005
6.1.
2005
3.1.
2004
3.4.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
4.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
1.2.
1998
1.3.
1998
6.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
6.2.
1997
1.3.
1996
1.3.
1994
1.3.
1991
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
SFSF0181782s01Eesti õigussüsteemi reform, areng ja vastastikune toime EL õiguskorraga01.01.200131.12.2005Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond54 133,17 EUR
IUTIUT20-50Inimõiguste ja nende diskursuse areng Vene Föderatsioonis ning selle koostoime inimõigustega Euroopas ja maailmas01.01.201431.12.2019Lauri MälksooTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond332 000,00 EUR
ETFETF6647Kinnisvaraõiguse moderniseerimine Eestis 19.-21. saj.01.01.200631.12.2008Marju Luts-SootakTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond34 512,30 EUR
ETFETF7923Läänemere regiooni õiguskultuurid juriidilistes ajakirjades: ajalooline ja võrdlev perspektiiv01.01.200931.12.2011Marju Luts-SootakTartu Ülikool, Õigusteaduskond41 537,75 EUR
MUUSOIEO13145Saksa-Eesti XVII Academica nädala raames toimuva konverentsi „Modernse riigihalduse lätetel“ (24.-25. oktoobril 2013.a ) kulude osaline katmine10.09.201331.10.2013Marju Luts-SootakTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut5 000,00 EUR
SFSF0362484Bs03Teaduse retseptsioon Eesti ühiskonnas 18.-20. sajandil01.01.200331.12.2007Erki TammiksaarTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond124 755,53 EUR
ETFETF9209Õiguslik paljusus kui oht, väljakutse ja võimalus - Eesti kogemused võrdlevas ja ajaloolises perspektiivis01.01.201231.12.2015Marju Luts-SootakTartu Ülikool, Õigusteaduskond52 800,00 EUR
EKKMEKKM15-401Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat01.01.201531.12.2018Marju Luts-SootakTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond4 000,00 EUR
  • Leitud 117 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Luts-Sootak, Marju (2017). Liivimaa Rootsi-aegne kohtuelu uuemas trükisõnas. Akadeemia, 4, 579−585.1.3.
Pihlajamäki,Heikki (2017). „ ... nii et ühelgi osalisel poleks õiglast põhjust kaebamiseks.“ Rootsi 1630. ja 1632. aasta alamkohtute reform ja talurahvakohtud Liivimaal. Akadeemia, 4, 596−610.1.3.
Luts-Sootak, Marju (2017). „Filosofeerida“ koos Jegorovitega: Jüri Jegorov 95. Juridica, 2, 122−127.1.3.
Siimets-Gross, Hesi; Luts-Sootak, Marju; Kiirend-Pruuli, Katrin (2017). The Legal Act as an Instrument for the Consolidation of a Nation from Inside: Discussions about the Estonian Draft Civil Code 1936/40 from a Comparative Perspective. In: Anna Klimaszewska, Michal Gladek (Ed.). Culture - Identity - Legal Instrumentalism (00−00). Gdansk: BRILL Academic Publishers. (History of Law Book) [ilmumas].3.1.
Luts-Sootak, Marju (2017). Zu der Universalität der Pandektenwissenschaft – am Beispiel der baltischen Privatrechtswissenschaft nach der Kodifikation vom 1864 geprüft. Hans-Peter Haferkamp, Tilman Repgen. Wie pandektistisch war die Pandektistik? Symposion aus Anlass des 80. Geburtstags von Klaus Luig am 11. September 2015 (51−81). Mohr Siebeck.3.1.
Luts-Sootak, Marju (2016). Avenarius, Martin, Fremde Traditionen des römischen Rechts. Einfluß, Wahrnehmung und Argument des ‚rimskoe pravo‘ im russischen Zarenreich des 19. Jahrhunderts, Wallstein Verlag, Göttingen 2014, ISBN 978-3-8353-1541-9. ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, GERMANISTISCHE ABTEILUNG, 133, 592−595.1.1.
Luts-Sootak, Marju (2016). Balti Eraseaduse (1864/65) koht ja kohatus Euroopa kodifikatsioonide peres. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat / Annales Litterarum Societatis Esthonicae, 2016, 56−72.1.2.
Luts-Sootak, Marju (2016). Das Prinzip der Öffentlichkeit in den baltischen Justizreformdebatten in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Danuta Janicka. Judiciary and Society between Privacy and Publicity. 8th Conference on Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd-6th September 2015, Toruń. (433−462). Toruń: Wydawnictwo naukowe Univerytetu Mikołaja Kopernika.3.2.
Luts-Sootak, Marju (2016). Saateks. Marju Luts-Sootak, Ene Andresen (Toim.). Michael Stolleis, Avalik õigus Saksamaal. Ajalooline ülevaade (16.–21. sajand) (1−7). Tallinn: Juura.3.2.
Stolleis, Michael (2016). Avalik õigus Saksamaal. Ajalooline ülevaade (16.-21. sajand). Juura.4.1.
Luts-Sootak, Marju (2016). Dear reader. Juridica International: Law Review of University of Tartu, 24, 1.<a href='http://dx.doi.org/10.12697/JI.2016.24.00' target='_blank'>10.12697/JI.2016.24.00</a>.6.8.
Luts-Sootak, Marju (2015). Spieß, Karl-Heinz (Hrsg.), Ausbildung und Verbreitung des Lehnswesens im Reich und in Italien im 12. Und 13. Jahrhundert (= Vorträge und Forschungen, hrsg. von Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Bd. LXXVI). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2013. 371 S., ISBN 978-3-7995-6876-0. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 132, 536−539.1.1.
Luts-Sootak, Marju (2014). [Rez.] Bewusstes Erinnern und bewusstes Vergessen. Der juristische Umgang mit der Vergangenheit in den Ländern Mittel- und Osteuropas, hg. v. Angelika Nußberger/ Caroline von Gall (= Jus Internationale et Europaeum, hg. v. Thilo Marauhn/Christian Walter, Bd. 52), Mohr Siebeck, Tübingen 2011. 400 S., ISBN 978-3-16-150862-2. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 131, 496−501.1.1.
Leppik, Marelle; Luts-Sootak, Marju (2014). Die Verfassungsgerichtsbarkeit nach Estlands Grundgesetz 1920 und in der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Juridiskā zinātne / Law. Journal of the University of Latvia, 7, 21−31.1.2.
Luts-Sootak, Marju (2014). Die baltischen Kapitulationen von 1710 und die Gesetzbücher des 19. Jahrhunderts. Karsten Brüggemann, Mati Laur, Pärtel Piirimäe . Die baltischen Kapitulationen von 1710 (153−182).. Köln, Weimar, Wien: Böhlau. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte ; 23).3.1.
Stolleis, Michael (2014). Seaduse silm. Ühe metafoori ajalugu. Juura, Õigusteabe AS.4.2.
Luts-Sootak, Marju (2013). [Rez.:] Thomas Ditt: „Stoßtruppfakultät Breslau“. Rechtswissenschaft im „Grenzland Schlesien“ 1933-1945. (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 67.) Mohr Siebeck. Tübingen 2011. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 62 (3), 531−533.1.1.
Luts-Sootak, Marju; Siimets-Gross, Hesi (2013). Das römischrechtliche precarium im deutsch-baltischen und estnischen Recht: eine Besonderheit aus der estnischen Rechtsgeschichte. Juridica International: Law Review of University of Tartu, xx, 222−230.1.2.
Luts-Sootak, Marju (2013). Eesti õigusajakirjanduse tsaariaegne kevade. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat / Annales Litterarum Societatis Esthonicae, 9−32.1.2.
Лутс-Соотак, Марью (2013). Гражданское уложение Остзейских губерний (1864/65) как памятник римскому праву. Древнее Право. Ius antiquum, 28 (3), 166−186.1.2.
Luts-Sootak, Marju (2013). Eestikeelse õigusajakirjanduse unustatud algus. Juridica, 264−274.1.3.
Luts-Sootak, Marju; Sedman, Marin (2013). Ambivalences of the Legality Principle in Penal Law of the Baltic Provinces in the Russian Empire (1710-1917). In: Georges Martyn; Anthony Musson; Heikki Pihlajamäki (Ed.). From the Judge’s Arbitrium to the Legality Principle. Legislation as a Source of Law in Criminal Trials (317−349).. Berlin: Duncker &amp; Humblot. (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History/Vergleichende Untersuchungen zur kontinentaleuropäischen und anglo-amerikanischen Rechtsgeschichte; 31).3.1.
Luts-Sootak, Marju (2013). Über die Dynamik in der Justizverfassung im schwedisch beherrschten Estland im 16. und 17. Jahrhundert. Frank L. Schäfer; Werner Schubert. Justiz und Justizverfassung/Judiciary and Judicial System. Siebter Rechtshistorikertag im Ostseeraum, 3.-5. Mai 2012 Schleswig-Holstein/7th Conference in Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd-5th Mat 2012 Schleswig-Holstein (107−124).. Frankfurt/Main jt: Peter Lang Verlag. (Rechtshistorische Reihe).3.1.
Kivistik, Olja (2012). &quot;Kohtuniku ees seisab kaks jumalat, kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida.&quot;. Juridica, XX, 169−175.1.3.
Oestmann, Peter (2012). Õiguspärane ja õigusvastane piinamine ius commune kriminaalprotsessis. Juridica, 1, 52−62.1.3.
  • Leitud 12 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Modernse hüpoteegiõiguse põhimõtted Vene impeeriumi üldises ja Balti kubermangude kohalikus õiguses. 19.-20. sajandi reformid ja reformiplaanidDmitri IljinskimagistrikraadMarju Luts-SootakKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Asja mõiste ja liigitus klassikalise ajastu Rooma õiguses Gaiuse Institutsioonide näitel - magistrikraad (teaduskraad)Marju Luts-SootakKaitstud2002Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Das "Liv-, Est- und Curlaendisches Privatrecht" (1864/65) and das römische Recht im Baltikum - doktorikraadMarju Luts-SootakKaitstud2011Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Õiguse ajaloo õppetool
Kaitseväelaste distsiplinaarasjade ja süütegude menetlusKabrits, GerdamagistrikraadMarju Luts-Sootak; Marin SedmanKaitstud2015Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Latin terms in the Estonian legal language: form, meaning and influences - doktorikraadMarju Luts-Sootak; Anne LillKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve Eesti Vabariigi Riigikohtu praktika näitel 1920. – 1940. aastalMarelle LeppikdoktorikraadMarju Luts-SootakJuhendamiselTartu Ülikool
Riigikohtu praktika tahtliku tapmise asjades (1920–1940) - magistrikraadMarju Luts-SootakKaitstud2009Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Riigivastased süüteod tsaarivene üldkaristusõiguslikes allikates ja Tallinna ringkonnakohtu praktikas (1903-1917) - magistrikraadMarju Luts-SootakKaitstud2013Tartu Ülikool
Ristisõda kui kanoonilise õiguse instituut ja selle kohaldamine Eesti- ja Liivimaal 13. sajand I veerandil Oad, KristjanmagistrikraadMarju Luts-SootakKaitstud2014Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Talude vaba omandamine ja võõrandamine Eestimaa ja Liivimaa kubermangusHaljas, SvenmagistrikraadMarju Luts-SootakKaitstud2007Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
The deconstruction of legal subjectivity - doktorikraadMarju Luts-SootakJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
The plurality of criminal law acts in the Republic of Estonia from 1918-1940 - doktorikraadMarju Luts-SootakJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond