5.10.1943
tiiu.marss@taltech.ee
05.10.1943−24.04.1970 Noppel, Tiiu

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, ihtüoloog (1,00)
01.11.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, ihtüoloog (1,00)
15.01.2015–28.02.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, paleontoloogiaspetsialist (1,00)
01.01.2014–31.12.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, paleontoloogiaspetsialist (0,50)
01.01.2011–31.12.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, projektijuht (0,10)
01.07.2009–31.12.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Vanemteadur (0,90)
01.01.2009–30.06.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Vanemteadur (1,00)
2008–2008   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Erakorraline vanemteadur (1,00)
01.01.2006–31.12.2007   
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut; juhtivteadur
01.01.1997–31.12.2006   
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut; vanemteadur
01.01.1995–31.12.1997   
TA Geoloogia Instituut; vanemteadur
01.01.1993–31.12.1995   
TA Geoloogia Instituudi ja Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi ühine paleontoloogia ja stratigraafia õppetool; vanemteadur
01.01.1985–31.12.1993   
(ENSV) TA Geoloogia Instituut; vanemteadur
01.01.1976–31.12.1985   
ENSV TA Geoloogia Instituut; nooremteadur
01.01.1973–31.12.1976   
ENSV TA Geoloogia Instituut; paleontoloogia ja biostratigraafia aspirant
01.01.1970–31.12.1973   
ENSV TA Geoloogia Instituut; insener
01.01.1963–31.12.1965   
ENSV TA Geoloogia Instituut; laborant ja vanemlaborant
 
 
Haridustee
1984–1984   
ENSV TA Geoloogia Instituut; geol.-min. tead. kandidaat (=PhD); kandidaaditöö: Eesti ja Lääne-Läti Siluri selgroogsed
1973–1976   
ENSV TA Geoloogia Instituut; aspirant
1965–1970   
Tartu Riiklik Ülikool; üliõpilane; ülikool lõpetatud geoloogiainseneri diplomiga
1953–1963   
Tallinna 16. Keskkool
1951–1953   
Uderna Algkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1998−...   
TTÜ Geoloogia Instituudi muuseumikomisjoni liige
1997−...   
Rahvusvahelise Selgroogsete Morfoloogia Uurimise Ühingu liige
1995−...   
Rahvusvahelise Paleontoloogia Ühingu liige
1990−...   
Rahvusvahelise Geoloogialiidu Siluri stratigraafia alamkomisjoni kirjavahetajaliige
1990−...   
Balti Stratigraafia Assotsiatsiooni liige
2008−2010   
ETF grant 7334 (grandihoidja): Kaasaegsete kalade välisskeleti ultraskulptuur ning selle tähtsus kalade taksonoomias ja süstemaatikas
2007−2014   
Rahvusvahelise Geoloogiateaduste Liidu (IUGS) geoteaduste programmi teadusnõukogu liige
2004−2007   
ETF grant 5726 (grandihoidja): Paleobalti mere selgroogsed: taksonoomia, fülogenees ja levik Siluris ning Devonis
2003−2007   
RGKP Projekti 491 “Kesk-Paleosoikumi selgroogsete biogeograafia, paleogeograafia, ja kliima” Eesti esindaja ja telodontide uurimise töörühma juht
2000−2002   
ETF grant 4160 (grandihoidja): Varajased selgroogsed (konodondid, agnaadid, kalad) Paadla eal Paleobaltikumis
1997−1999   
ETF grant 2854 (grandihoidja): Siluri konodontide ja varajaste selgroogsete arenguliinid ja detailstratigraafia
1996−2000   
RGKP Projekti 406 "Arktika ümbruse alam- ja kesk-paleosoiliste selgroogsete paleontoloogia ja biostratigraafia" kaasjuht
1996−2008   
TTÜ Geoloogia Instituudi nõukogu liige
1995−1996   
ETF grant 1666 (grandihoidja): Siluri selgroogsete biotsonaalsed skeemid
1990−1995   
Rahvusvahelise Geoloogilise Korrelatsiooni Programmi (RGKP) Projekti 328 "Paleosoikumi mikrovertebraadid" Siluri töörühma juht
1975−1990   
Üleliidulise Paleontoloogia Seltsi liige
 
 
Loometöö
Ilmunud on 151 teadustrükist, neist kolm monograafiat (Märss 1986; Märss et al. 2006; Märss et al. 2007) ja kolm monograafilist artiklit (Märss, Ritchie 1998; Blom, Märss, Miller 2002; Märss et al. 2014); populaarteaduslikke artikleid on kaheksa. Oma uurimistööde tulemusena olen kas individuaalselt või kaasautoritega kindlaks teinud kaks uut Siluri selgroogsete faunat Venemaa ja Kanada arktilistel saartel ning püstitanud 170 uut taksonit (3 seltsi,
23 sugukonda, 1 alamsugukond, 44 perekonda, 99 liiki) Baltikumis, Skandinaavias ning Briti, Severnaja Zemlja, Baillie-Hamiltoni ja Cornwallise saartel ja Kanada loodeosas Mackenzie mäestikus. Olen selgitanud selgroogsete biosündmuste tasemed Siluri selgroogsete levikus, tõestanud, et enamus tuntud Siluri lõuatuid ja kalu elas merelises ja mitte mageveelises keskkonnas, seostanud uute kalaliikide ilmumise Paleobalti mere transgressiivsete arengufaaside maksimumidega. Regionaalse selgroogsete biotsonaalse skeemi autorina algatasin Globaalse Siluri selgroogsete biotsonaalne skeemi loomise (Märss et al. 1995, 1996). Esimesena kaardistasin tervete telodontide soomuskatted Eestist ja Shotimaalt (Märss 1986a,b; Märss & Ritchie 1998), millist tööd ma jätkasin Kanada Arktika telodontide kirjeldamisel (Märss, Wilson, Thorsteinsson 2006). Avastasin telodondil Shielia teise paari paarisuimi (Märss, Ritchie 1998), mis oli oluline varajaste selgroogsete fülogeneesi selgitamisel (Wilson, Märss 2004, 2009).
Olen kirjeldanud kaasaegsete Läänemere kalade väikesi luulisi elemente liikide paremaks iseloomustamiseks (Märss et al. 2010a, b, 2015, 2017). .
 
 
Lisainfo
Oma geoloogilistel ekspeditsioonidel olen kogunud Siluri ja Alam-Devoni selgroogsete materjali järgmistest paikadest: 1970-2013 - Eesti (korduvalt), 1970-1989 - Kesk-Uraalid (korduvalt), 1977- Podoolia, Ukraina, 1989-2001 - Wales, Inglismaa ja Šotimaa (mitmeid kordi), 1993 - Austraalia, 1994 - Kanada Arktilised saared (Baillie-Hamilton, Cornwallis), 1996 - Mackenzie mäestik (Kanada Loodeterritoorium). Uurimismaterjali toonud ka oma lühematelt, peamiselt nõupidamistega seotud välisõitudelt: 1981, 1994 - vastavalt Gotlandi saarele ja Skåne alale Rootsis, 1984, 1988, 1998 - Püharistimägedesse Poolas; 1990 - Ringerike alale Norras, 1991 - Ida-Kanadasse, 1992 - Böömimaale Tšehhi Vabariigis, 1993 -Thüringisse Saksamaal, 1994 - Ida- ja Lõuna-Alpidesse Austrias, 1996 - New Yorgi ning 2000 - Arizona, Nevada, Utah ja Colorado osariikidesse USA-s, 1998 - Edela-Hispaaniasse ja Portugali, 2000 - Timaani ja Lähis-Polaar-Uraali Komi Vabariigis; 2004 - Parana jõgikonda Brasiilias.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Tiiu Märss, Lülitamine raamatusse "Who's Who in the World"
2005, Tiiu Märss, Eesti Vabariigi teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B320 Süstemaatiline botaanika, zooloogia, zoogeograafia ; TÄPSUSTUS: Kaasaegsete kalade soomuste ja nende modifikatsioonide morfoloogilised uuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B330 Paleozooloogia, fülogenees ; TÄPSUSTUS: Siluri agnaatide ja kalade morfoloogia, taksonoomia, süstemaatika, evolutsioon ja biogeograafia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P450 Stratigraafia ; TÄPSUSTUS: Siluri ja Alam-Devoni selgroogsete paleontoloogia, biostratigraafia ja paleoökoloogia
 
 
Lisainfo
geoloogia-mineraloogiateaduste kandidaat (=PhD)ENSV TA Geoloogia Instituut; dissertatsioon kaitstud 1983, kinnitatud NSVL KAK poolt 1984
Aastatel 1980-1986 lugesin Tartu Riikliku Ülikooli geoloogiaosakonnas mikropaleontoloogia kursust ja andsin praktikume ning alates 1993 olen vajadusel lugenud Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudis varajaste selgroogsete paleontoloogia ja biostratigraafia erikursust. 1993. a. - kahekuuline Austraalia Muuseumi stipendium telodontide (Agnatha) uurimiseks; 1994 - kuuenädalane uurimistöö Suurbritannia muuseumides; 2000.a. kuuenädalane ja 2006.a. kahenädalane varajaste kalade alane uurimistöö Edmontonis Alberta Ülikooli bioloogiateaduste osakonnas.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2018
6.8.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
2.1.
2007
3.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.4.
2007
6.4.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
2.1.
2006
5.2.
2006
6.4.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
6.1.
2003
6.3.
2003
6.4.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
6.3.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
3.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
1.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1996
1.1.
1995
1.2.
1995
3.1.
1995
6.3.
1995
3.4.
1994
3.4.
1994
6.7.
1993
1.2.
1992
1.3.
1992
1.1.
1991
1.2.
1991
1.3.
1991
3.2.
1991
3.4.
1991
3.2.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
3.5.
1990
1.2.
1989
3.5.
1989
5.2.
1989
1.1.
1988
1.3.
1988
3.2.
1988
1.3.
1987
5.2.
1987
1.1.
1986
2.2.
1986
3.2.
1986
3.1.
1983
6.7.
1983
1.3.
1982
3.2.
1982
3.2.
1982
5.2.
1982
6.3.
1982
1.3.
1979
1.3.
1978
1.3.
1977
1.3.
1977
1.3.
1977
6.6.
1976
1.3.
1970
9.11.2019
5.10.1943
tiiu.marss@taltech.ee
05.10.1943−24.04.1970 Noppel, Tiiu

Career

Institutions and positions
01.01.2016–31.12.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Ichthyologist (1,00)
01.11.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Ichthyologist (1,00)
15.01.2015–28.02.2015   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, palaeontology specialist (1,00)
01.01.2014–31.12.2014   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, palaeontology specialist (0,50)
01.01.2011–31.12.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Project Manager (0,10)
01.07.2009–31.12.2013   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Senior Researcher (0,90)
01.01.2009–30.06.2009   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Senior Researcher (1,00)
2008–2008   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
01.01.2006–31.12.2007   
Institute of Geology at Tallinn University of Technology; leading scientist
01.01.1997–31.12.2006   
Institute of Geology at Tallinn University of Technology; senior scientist
01.01.1995–31.12.1997   
Institute of Geology of the Academy of Sciences of Estonia; senior scientist
01.01.1993–31.12.1995   
Institute of Geology of Tartu University and Institute of Geology of the Academy of Sciences of Estonia, the joint Chair of Palaeontology and Stratigraphy; senior scientist
01.01.1985–31.12.1993   
Institute of Geology of the Academy of Sciences (of ESSR); senior scientist
01.01.1976–31.12.1985   
Institute of Geology of the Academy of Sciences of ESSR; junior scientist
01.01.1973–31.12.1976   
Institute of Geology of the Academy of Sciences of ESSR; postgraduate student
01.01.1970–31.12.1973   
Institute of Geology of the Academy of Sciences of ESSR; engineer
01.01.1963–31.12.1965   
Institute of Geology of the Academy of Sciences of ESSR; laborant assistant
 
 
Education
1984–1984   
Instutute of Geology of the Academy of Sciences of ESSR; candidate of the geological-mineralogical sciences (=PhD); thesis: Silurian vertebrates of Estonia and West Latvia
1973–1976   
Institute of Geology of the Academy of Sciences of ESSR; postgraduate student of palaeontology and stratigraphy
1965–1970   
Tartu State University; student (graduated as an engineer-geologist)
1953–1963   
Tallinn 16th Secondary School
1951–1953   
Uderna Elementary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
1998−...   
Member of the council of the Geological Museum at the Institute of Geology at TTU
1997−...   
Member of the International Society of Vertebrate Morphology
1995−...   
Member of the International Palaeontological Association
1990−...   
Corresponding member of the Subcommission on Silurian Stratigraphy of the International Union of Geological Sciences
1990−...   
Member of the Baltic Stratigraphical Association
2008−2010   
Grant holder: ESF grant 7334: Ultrasculpture on the exoskeleton of recent fishes, and its value in the taxonomy and systematics of fishes
2007−2014   
Scientific Board Member of the International Geoscience Programme of IUGS
2004−2007   
Grant holder: ESF grant 5726: Vertebrates of the Palaeobaltic Sea: taxonomy, phylogeny and distribution in the Silurian and Devonian
2003−2007   
Estonian representative and leader of the Working Group on thelodont study of the IGCP Project 491 "Middle Palaeozoic Vertebrate Biogeography, Palaeogeography and Climate”
2000−2002   
Grant holder: ESF grant 4160: Early vertebrates (conodonts, agnathans, fishes) of Paadla age in the Palaeobaltic
1997−1999   
Grant holder: ESF grant 2854: Evolutionary lineages of Silurian conodonts and early vertebrates, and high resolution stratigraphy
1996−2000   
Co-leader of the IGCP Project 406 "Circum-Arctic Lower-Middle Palaeozoic vertebrate palaeontology and biostratigraphy"
1996−2008   
Member of the scientific council of the Institute of Geology at TTU;
1995−1996   
Grant holder: ESF grant 1666: Biozonal schemes of Silurian Vertebrates
1990−1995   
Leader of the Silurian Working Group of the International Geological Correlation Program (IGCP) Project 328 "Palaeozoic microvertebrates"
1975−1990   
Member of All-Union Palaeontological Society
 
 
Creative work
I have 151 scientific publications including three monographs (Märss 1986; Märss et al. 2006; Märss et al. 2007) and three monographic papers (Märss, Ritchie 1998; Blom, Märss, Miller 2002; Märss et al. 2014); I have eight popular-scientific papers. As a result of my individual or co-authored researches, two new Silurian vertebrate faunas from the Russian and Canadian Arctic islands have been ascertained and 170 new taxa (3 orders, 23 families, 1 sub-family, 44 genera, 99 species) from the Baltic, Scandinavia, NW of Canada (Mackenzie Mts.), and from the British, Severnaya Zemlya, Baillie-Hamilton and Cornwallis islands have been established. I have characterized the evolutionary events in the distribution of the Silurian vertebrates; proved that the most of known Silurian agnathans and fishes dwelled in marine and not freshwater environments; proved that the appearance of new vertebrate taxa occurred during the transgressive phases of the development of the seas; established the Baltic Silurian vertebrate biozonal scheme and initiated the creation of the Global Silurian Vertebrate Biozonal Scheme (Märss et al. 1995, 1996). I was the first to map articulated thelodont squamations from Estonia and Scotland (Märss 1986a,b; Märss & Ritchie 1998), and continued such work when describing thelodonts from the Canadian Arctic islands(Märss, Wilson, Thorsteinsson 2006). I discovered the second pair of paired fins in thelodont Shielia (Märss, Ritchie 1988), which was important in the investigations of the phylogeny of early vertebrates (Wilson, Märss 2004, 2009).
I have described small ossicles of fishes from the modern Baltic Sea to improve the characterization of species (Märss et al. 2010a, b, 2015, 2017)..
 
 
Additional information
Member of the geological expeditions to collect the Silurian and Lower Devonian vertebrate remains: 1970-2003, in Estonia (repeatedly); 1970-1989, in the Central Urals, Russia (several times); 1977, Podolia, Ukraine; 1989-2001, England, Wales and Scotland, UK (many times); 1993, Australia; 1994, Baillie-Hamilton and Cornwallis islands, Arctic Canada; 1996, Mackenzie Mountains, N.W.T. of Canada. I have collected geological research material also from my short field trips mainly connected with the geological symposia: 1981 and 1994, respectively to Gotland Island and Scania, Sweden; 1984, 1988, 1998, 2017, to Holy Cross Mountains, Poland; 1990, Ringerike in Norway; 1991, Eastern Canada; 1992, Bohemia, Chech Republic; 1993, Thuringia, Germany; 1994, Eastern and Southern Alps, Austria; 1996, New York and 2000, Arizona, Nevada, Utah and Colorado States, USA; 1998, SW of Spain and Portugal; 2000, Timan and Subpolar Urals, Komi Republic; 2004, Parana River Basin, Brazil.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Tiiu Märss, Entry in "Who's Who in the World"
2005, Tiiu Märss, The Estonian National Science Award in geological & biological sciences
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B320 Systematic zoology, zoogeography ; SPECIFICATION: Morphological studies of recent fish scales and their modifications
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B330 Palaeozoology, phylogeny ; SPECIFICATION: Morphology, taxonomy, systematics, evolution and biogeography of the Silurian agnathans and fishes
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P450 Stratigraphy
 
 
Additional information
candidate of the geological-mineralogical sciences (=PhD)Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR; thesis defended in 1983, confirmed by the Higher Evaluation Commission in 1984.
1980-1986 lectures on micropalaeontology at the Department of Geology at Tartu State University; since 1993, special lectures on early vertebrate palaeontology and biostratigraphy in the institutes of Geology at the University of Tartu and Tallinn University of Technology.1993, Australian Museum fellowship for two months to study thelodonts (Agnatha); 1994, six weeks research work in different museums of the U.K.; 2000, six weeks, and 2006, two weeks, research work at the Department of Biological Sciences of the University of Alberta, Edmonton.

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2018
6.8.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
2.1.
2007
3.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.4.
2007
6.4.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
2.1.
2006
5.2.
2006
6.4.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
6.1.
2003
6.3.
2003
6.4.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
6.3.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
3.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
1.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1996
1.1.
1995
1.2.
1995
3.1.
1995
6.3.
1995
3.4.
1994
3.4.
1994
6.7.
1993
1.2.
1992
1.3.
1992
1.1.
1991
1.2.
1991
1.3.
1991
3.2.
1991
3.4.
1991
3.2.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
3.5.
1990
1.2.
1989
3.5.
1989
5.2.
1989
1.1.
1988
1.3.
1988
3.2.
1988
1.3.
1987
5.2.
1987
1.1.
1986
2.2.
1986
3.2.
1986
3.1.
1983
6.7.
1983
1.3.
1982
3.2.
1982
3.2.
1982
5.2.
1982
6.3.
1982
1.3.
1979
1.3.
1978
1.3.
1977
1.3.
1977
1.3.
1977
6.6.
1976
1.3.
1970
9.11.2019
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0331760s01Baltika mandri loodeosa Hilisordoviitsiumi ja Siluri merede ökosüsteemide areng ning nende osast geoloogia progressis01.01.200131.12.2005Dimitri KaljoTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut289 647,59 EUR
ETFETF7334Kaasaegsete kalade välisskeleti ultraskulptuur ning selle tähtsus kalade taksonoomias ja süstemaatikas01.01.200831.12.2010Tiiu MärssTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut45 909,01 EUR
SFSF0140020s08Ordoviitsiumi ja Siluri elustiku mitmekesisus Baltika paleokontinendil: evolutsioon ning muutuva keskkonna mõjud01.01.200831.12.2013Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut883 983,05 EUR
SFSF0332524s03Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafilised skeemid: globaalsete ja Balti regionaalsete stratigraafiliste üksuste analüüs ning skeemide täiustamine biostratigraafia, isotoopgeoloogia ja järjendstratigraafia alusel.01.01.200331.12.2007Linda HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut529 520,79 EUR
ETFETF5726Paleobalti mere selgroogsed: taksonoomia, fülogenees ja levik Siluris ning Devonis01.01.200431.12.2007Tiiu MärssTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut20 835,35 EUR
ETFETF5920Vara-Paleosoikumi mikrofossiilide kvantitatiivse levikupildi stratigraafiline, sedimentoloogiline ja paleobioloogiline tähendus Balti regiooni näidete varal01.01.200431.12.2007Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut40 855,32 EUR
ETFG4160 (ETF4160)Varajased selgroogsed (konodondid, agnaadid, kalad) Paadla eal Paleobaltikumis01.01.200031.12.2002Tiiu MärssTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut12 462,77 EUR