Aleksei Tepljakov

2.06.1987
58053357
aleksei.tepljakov@ttu.ee
http://www.starspirals.net/

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutisüsteemide instituut, Teadur (1,00)
01.09.2011–31.12.2015    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Automaatikainstituut, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
2011–2015    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, PhD
2009–2011    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tehnikateaduste magister, CUM LAUDE
2006–2009    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tehnikateaduste bakalaureus
1994–2006    Ehte Humanitaargümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Re:creation virtuaalreaalsuse labori juht
2011−...    IEEE liige
2015−2016    Tallinna Tehnikaülikooli IEEE tudengiharu esimees
2014−2015    Tallinna Tehnikaülikooli IEEE tudengiharu aseesimees
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
* Peaesineja COST/IEEE-CASS üritusel teemaga "Murruline PID reguleerimine: Häälestus ja praktiline rakendamine"
* Ajakirja külalistoimetaja: Special Issue on Recent Advances in the Design and Applications of Fractional-Order Circuits and Systems---International Journal of Electronics and Communications (AEÜ);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Aleksei Tepljakov, American Control Conference 2013: "PID Control" istungi parim ettekanne
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogia; CERCS ERIALA: T125 Automatiseerimine, robootika, control engineering ; PÕHISUUND: Murrulistel tuletistel põhinev juhtimine
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogia; CERCS ERIALA: T125 Automatiseerimine, robootika, control engineering ; PÕHISUUND: Keeruliste süsteemide identifitseerimine murruliste mudelite abil
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS ERIALA: T121 Signaalitöötlus ; PÕHISUUND: Murrulistel tuletistel põhinev analoog- ja digitaalfiltrite disain
 
 
Lisainfo
Õpetatavad ained: (1) ISS0031 Modelleerimine ja identifitseerimine (loengud ja praktikumid); (2) ISS0023 Arukad juhtimissüsteemid (külalisloengud).
Õppelaboratooriumi arendus: laboriseadmete disain ja ehitamine aines "ISS0065 Automaatikavahendid".
Bakalaureuse- ja magistritööde juhendamine.
Automaatika instituudi bakalaureustööde kaitsmiskomisjoni liige (2013-...).
Veebipõhiste õppelahenduste arendaja (http://a-lab.ee/edu/, 2013-...).
Automaatjuhtimise õppe- ja teaduslabori kaasloomine ja arendamine (http://www.a-lab.ee/).
Virtuaal- ja täiendatud reaalsuse teaduslabori kaasloomine ja projektide haldamine (http://recreation.ee/)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
2.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011

Aleksei Tepljakov

2.06.1987
58053357
aleksei.tepljakov@ttu.ee
http://www.starspirals.net/

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Systems, Researcher (1,00)
01.09.2011–31.12.2015    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Control, Engineer (1,00)
 
 
Education
2011–2015    Tallinn University of Technology, Faculty of Information Technology, PhD
2009–2011    Tallinn University of Technology, Faculty of Information Technology, MSc, CUM LAUDE
2006–2009    Tallinn University of Technology, Faculty of Information Technology, BSc
1994–2006    Ehte Humanitaargümnaasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Head of Re:creation Virtual Reality lab
2011−...    IEEE member
2015−2016    Tallinn University of Technology IEEE Student Branch Chair
2014−2015    Tallinn University of Technology IEEE Student Branch Vice Chair
 
 
Additional career information
* Keynote Speaker at COST/IEEE-CASS Training School with talk "Fractional-Order PID Control: Tuning and Practical Implementation"
* Guest Editor for Special Issue on Recent Advances in the Design and Applications of Fractional-Order Circuits and Systems---International Journal of Electronics and Communications (AEÜ);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Aleksei Tepljakov, American Control Conference 2013: Best Presentation Award in the "PID Control" session
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.13. Mechanical Engineering, Automation Technology and Manufacturing Technology; CERCS SPECIALTY: T125 Automation, robotics, control engineering ; SPECIALITY: Fractional calculus based control
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.13. Mechanical Engineering, Automation Technology and Manufacturing Technology; CERCS SPECIALTY: T125 Automation, robotics, control engineering ; SPECIALITY: Identification of complex systems based on fractional models
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS SPECIALTY: T121 Signal processing ; SPECIALITY: Design of fractional calculus based analog and digital filters
 
 
Additional information
Courses read: (1) ISS0031 Modeling and Identification (lectures and practical works); (2) ISS0023 Intelligent Control Systems (invited lectures).
Design and development of laboratory equipment for subject "ISS0065 Control Instrumentation".
Supervision of Bachelor and Master's theses.
Member of the B.Sc. examination board (2013-...).
Developer of the web-based educational solutions (http://a-lab.ee/edu/, 2013-...).
Cofounder of Control Systems Research Laboratory (http://a-lab.ee/).
Cofounder and Project Manager for Re:creation Virtual and Augmented Reality laboratory (http://recreation.ee/)

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
2.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011