Artur Jõgi

20.12.1978
+3726204370
+37255943711
jogi.artur@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
29.08.2009–31.12.2011    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool, Teadur (1,00)
2007–30.06.2008    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Uute tootmistehnoloogiate ja -prots.doktorikool, Erakorraline teadur (0,25)
2005–16.01.2009    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool, erakorraline teadur (0,25)
 
 
Haridustee
2004–2008    Filosoofiadoktori kraad (PhD), Tallinna Tehnikaülikool
2001–2004    Farmaatsiamagister, Tartu Ülikool
2001–2001    Gümnaasiumi keemiaõpetaja diplom, Tartu Ülikool
1999–2001    Keemiamagister, Tartu Ülikool
1996–1999    Bakalaureus, Tartu Ülikool
1985–1996    Tallinna 53. Keskkool
 
 
Loometöö
kuue publikatsiooni autor;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
2.3.
2008
5.2.
2008
5.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005

Artur Jõgi

20.12.1978
+3726204370
+37255943711
jogi.artur@gmail.com

Career

Institution and position
29.08.2009–31.12.2011    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Organic Chemistry, Researcher (1,00)
2007–30.06.2008    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Uute tootmistehnoloogiate ja -prots.doktorikool, Extraordinary Researcher (0,25)
2005–16.01.2009    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Organic Chemistry, Extraordinary Researcher (0,25)
 
 
Education
2004–2008    Doctor of Philosophy (PhD), Tallinn University of Technology
2001–2004    Master of Pharmacy (M. Pharm.), Tartu University
2001–2001    Diploma of Chemisty teacher, Tartu University
1999–2001    Master of Chemistry (M. Sc.), Tartu University
1996–1999    Bachelor of Chemistry (B. Sc.), Tartu University
1985–1996    Tallinn secondary 53. School
 
 
Creative work
author of six publication;

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
2.3.
2008
5.2.
2008
5.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
  • Leitud 16 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Jõgi, A.; Jäälaid, R.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). 4´-Asendatud nukleosiidi analoogide süntees ja nende bioloogiline aktiivsus. Teaduskonverentsi teesid: XXXI Eesti Keemiapäevad, Tallinn, 2010. 36.5.2.
Jõgi, A.; Jäälaid, R.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). The synthesis of 4´-substituted nucleoside analogues and their biological activity. Program & Abstracts: International Conference on Organic Synthesis, Riga, Latvia, June27-30,2010. P059.5.2.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Kailas, T.; Müürisepp, M.; Lopp, M. (2009). Synthesis of 4 '-aryl-2 ',3 '-dideoxynucleoside analogues. Tetrahedron, 65 (15), 2959−2965.1.1.
Jõgi, Artur; Ilves, Marit; Paju, Anne; Pehk, Tõnis; Kailas, Tiiu; Müürisepp, Aleksander-Mati; Lopp, Margus. (2008). Asymmetric synthesis of 4'-C-benzyl-2,3-dideoxynucleoside analogues from 3-benzyl-2-hydroxy-2-cyclopentane-1-one. Tetrahedron: asymmetry, 19 (5), 628−634.1.1.
Jõgi, A. (2008). 4'-asendatud 2',3'-dideoksünukleosiidi analoogide süntees. (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool). Tallinn: TTU Press.2.3.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2008). Synthesis of 4'-substituted 2',3'-dideoxynucleoside analogues. Balticum Organicum Syntheticum. International Conference on Organic Synthesis. Program and Abstract Book. Vilnius, 2008: Balticum Organicum Syntheticum. International Conference on Organic Synthesis. June 29-July 2, 2008, Vilnius. 97.5.2.
Lopp, M.; Jõgi, A.; Paju, A.; Siirde, K. (2007). New asymmetric chemical oxidation in the synthesis of chiral anti-cancer nucleoside analogues. European Journal of Pharmaceutical Sciences , 32 (1) : Supplement 1: The 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Tallinn-Tartu (Estonia), 13-15 September 2007 . Amsterdam, Boston, London etc.: Elsevier Science BV, S5.5.1.
Paju, Anne; Laos, Marit; Jõgi, Artur; Päri, Malle; Jäälaid, Raissa; Pehk, Tõnis; Kanger, Tõnis; Lopp, Margus (2006). Asymmetric synthesis of 2-alkyl-substituted 2-hydroxyglutaric acid γ-lactones. Tetrahedron Letters, 47 (26), 4491−4493.1.1.
Jõgi, Artur; Pehk, Tõnis; Kailas, Tiiu; Müürisepp, Aleksander-Mati; Kanger, Tõnis; Lopp, Margus (2006). Asymmetric synthesis of 2-phenyl-5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acids. Synthesis-Stuttgart, 18, 3031−3036.1.1.
Laos, M., Jõgi, A., Päri, M., Jäälaid, R., Paju, A., Pehk, T., Kanger, T., Lopp, M. (2006). Asymmetric synthesis of 2-alkyl-substituted 2-hydroxyglutaric acid gamma-lactones. A simple access to DAG-lactone template. , Abstracts of the International Conference on Organic Synthesis-BOS2006, : International Conference on Organic Synthesis-BOS2006, June 25-29, 2006, p.108.. 108−108.5.2.
Jõgi, A., Paju, A., Pehk, T., Müürisepp, A.-M., Kailas, T., Lopp, M. (2006). Synthesis of 3-phenyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-ones and their Asymmetric Oxidation. Abstracts of the International Conference on Organic Synthesis-BOS2006: International Conference on Organic Synthesis-BOS2006, June 25-29, 2006,. 100−100.5.2.
"Jõgi, Artur;Ilves, Marit;Paju, Anne;Pehk, Tõnis;Lopp, Margus" (2005). 3-bensüül-2-hüdroksü-2-tsüklopenteen-1-ooni süntees ja selle asümmeetriline oksüdatsioon = The synthesis of 3-benzyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one and its asymmetric oxidation. XXIX Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 29th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn: TTY puuduv kirjastus, 23−24.5.2.
Laos, Marit; Jõgi, Artur; Paju, Anne; Kanger, Tõnis; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus (2005). Asymmetric synthesis of 2-benzyl- and 2-benzyloxymethyl g-lactone acids. 14 th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC14). Helsinki: TTY puuduv kirjastus, 309−309.5.2.
"Jõgi, Artur;Paju, Anne;Pehk, Tõnis;Lopp, Margus" (2005). p-asendatud 3-fenüül-2-hüdroksü-2-tsüklopenteen-1-ooni derivaatide süntees ja nende asümmeetriline oksüdatsioon = The synthesis and asymmetric oxidation of p-substituted 3-phenyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one derivates. XXIX Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 29th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn: TTY puuduv kirjastus, 21−22.5.2.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2005). The synthesis and asymmetric oxidation of p-substituted 3-phenyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one derivatives, 29th Estonian Chemistry Days. 29th Estonian Chemistry Days, Abstracts of Scientific Conference. 21−22.5.2.
Jõgi, A.; Ilves, M.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2005). The synthesis of 3-benzyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one and its asymmetric oxidation. 29th Estonian Chemistry Days, Abstracts of Scientific Conference. 23−24.5.2.
  • Leitud 1 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisP2008000402.06.2008Rahvusvaheline (IPC)4′-arüül-2′,3′-dideoksünukleosiidi analoogidMargus Lopp; Anne Paju; Artur Jõgi; Raissa Jäälaid; Tõnis Pehk; Kaarel SiirdeTallinna Tehnikaülikool;
AS Cambrex Tallinn;
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS