Raivo Jaaniso

31.07.1958
+372 737 4731
raivo.jaaniso@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.06.2015–...    Tartu Ülikool, Loodus ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut, sensortehnoloogiate töörühma juhataja (1,00)
01.01.1998–31.05.2015    Institute of Physics, University of Tartu, Vanemteadur (1,00)
01.01.1997–31.12.1998    EV haridusministeerium, ekspert materjaliteaduste alal
01.01.1990–31.12.1996    Genfi Ülikool, maitre-assistant
01.01.1989–31.12.1990    Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut, vanemteadur
01.01.1984–31.12.1989    Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut, nooremteadur
 
 
Haridustee
1976–1981    TÜ, füüsika
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    materjaliteaduse doktorikraadide andmise TÜ ühisnõukogu liige
2001−...    TÜ Füüsika Instituudi teadusnõukogu liige
2015−2016    COST tegevuse TD1105 (European Network on New Sensing Technologies for Air-Pollution Control and Environmental Sustainability – EuNetAir) juhtkomitee liige
2010−2014    EV Kaitseministeeriumi teadusnõukogu liige
2003−2009    Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni liige
2001−2004    Eesti Füüsika Seltsi esimees
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengukursused Tartu Ülikoolis:
2000/2001-... Füüsikalised materjalitehnoloogiad (LOFY.02.010)
2003/2004-2010/2011 Nanotehnoloogiad (LOFY.02.050)
2005/2006-... Sensorid ja sensormaterjalid(LOFY.02.028)
2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 Aine optilised omadused (LOFY.02.040)
2012/2013 Optika (LOFY.01.008);

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; PÕHISUUND: impulss-lasersadestamine, optiline spektroskoopia, sensormaterjalid
 
 
Lisainfo
Eesti Füüsika Seltsi liige,
Ameerika Optikaühingu (Optical Society of America) liige

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2002
3.1.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
1.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1988
1.1.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986

Raivo Jaaniso

31.07.1958
+372 737 4731
raivo.jaaniso@ut.ee

Career

Institution and position
01.06.2015–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, head of the group of sensor technologies (1,00)
01.01.1998–31.05.2015    Institute of Physics, University of Tartu, Senior Researcher (1,00)
01.01.1997–31.12.1998    full-time expert in material sciences, Estonian Ministry of Education
01.01.1990–31.12.1996    maitre-assistant (senior assistant professor), University of Geneva
01.01.1989–31.12.1990    Senior Researcher, Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences
01.01.1984–31.12.1989    Junior Researcher, Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences
 
 
Education
1976–1981    University of Tartu, diploma in physics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    member of the UT council for awarding PhD degrees in material sciences
2001−...    member of the scientific council of the Institute of Physics, University of Tartu
2015−2016    MC member of COST Action TD1105 (European Network on New Sensing Technologies for Air-Pollution Control and Environmental Sustainability – EuNetAir)
2010−2014    member of the Research Council of the Estonian Ministry of Defence
2003−2009    Estonian Science Foundation - member of the expert commission
2001−2004    President of the Estonian Physical Society
 
 
Additional career information
Courses at the University of Tartu:
2000/2001-… Physical Material Technologies (LOFY.02.010)
2003/2004-2010/2011 Nanotechnologies (LOFY.02.050)
2005/2006-… Sensors and Sensor Materials (LOFY.02.028)
2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 Optical Properties of Matter (LOFY.02.040)
2012/2013 Optics (LOFY.01.008);

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIALITY: pulsed laser deposition, optical spectroscopy, sensor materials
 
 
Additional information
member of the Estonian Physical Society,
member of the Optical Society of America

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2002
3.1.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
1.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1988
1.1.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6010Edendatud funktsionaalsete materjalide lasersadestus01.01.200431.12.2006Raivo JaanisoTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond51 098,19 EUR
ETFETF5547Foononvabad jooned kui kõrglahutusega spektroskoopia, ühe lisandimolekuli spektroskoopia, spektrite sälkamise nurgakivi01.01.200331.12.2006Karl RebaneTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut44 303,55 EUR
IUTIUT34-27Fotoindutseeritud protsessid gaasitundlike materjalide edendamiseks01.01.201531.12.2020Raivo JaanisoTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut300 000,00 EUR
MUUMLTFY16096RGrafeenil põhinevad murrangulised tehnoloogiad01.04.201631.03.2018Harry AllesTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut356 650,00 EUR
MUUMLOFY14146RGRAPHENE - Grafeenil põhinevad revolutsioonid IKT-s ja mujal01.10.201431.03.2016Harry AllesTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut138 280,00 EUR
MUUSLOKT12181T (3.2.1101.12-0014)Haruldaste muldmetallide ühendite süntees, karakteriseerimine ja kasutamine sünteetilise kütuse sünteesireaktorites ja teistes kõrgtehnoloogilistes seadmetes01.04.201230.04.2015Enn LustTartu Ülikool573 157,20 EUR
MUUSLOFY12196T (3.2.1101.12-0020)Kesteriidid - uued materjalid rakendusteks päikeseenergeetikas - materjalide tekkemehhanismid, -kineetika ja fundamentaalsed omadused01.09.201231.12.2014Raivo JaanisoTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond71 250,00 EUR
ETFETF6655Korrastamatus ja juhtivuselektronide dünaamika Ti5Te4 tüüpi kristallivõrega ühendites01.01.200631.12.2006Tea AvarmaaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond10 737,16 EUR
SFSF0180058s07Madaladimensionaalsed struktuurid ja nende rakendused01.01.200731.12.2012Jaak KikasTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut1 984 775,57 EUR
ETFETF6537Nanomeetriliste pinnastruktuuride formeerimise meetodid ja struktuuride mõned omadused.01.01.200531.12.2009Ilmar KinkTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond73 460,79 EUR
SFSF0382149s02Nanostruktuursed materjalid01.01.200231.12.2006Arnold RosentalTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut792 696,19 EUR
ETFETF7160Optoelektroonsed gaasisensormaterjalid01.01.200731.12.2010Raivo JaanisoTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond59 827,44 EUR
ETFETF8306Uued funktsionaalsed materjalid nanostruktuursete oksiidide baasil01.01.201031.12.2012Marco KirmTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut36 730,63 EUR
  • Leitud 83 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Puust, Laurits; Kiisk, Valter; Eltermann, Marko; Mändar, Hugo; Saar, Rando; Lange, Sven; Sildos, Ilmo; Dolgov, Leonid; Matisen, Leonard; Jaaniso, Raivo (2017). Effect of ambient oxygen on the photoluminescence of sol–gel-derived nanocrystalline ZrO2:Eu,Nb. Journal of Physics D: Applied Physics, 50 (21).10.1088/1361-6463/aa6c48 [ilmumas].1.1.
Kodu, Margus; Berholts, Artjom; Kahro, Tauno; Kook, Mati; Ritslaid, Peeter; Seemen, Helina; Avarmaa, Tea; Alles, Harry; Jaaniso, Raivo (2017). <p>Graphene functionalised by laser-ablated V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> for a highly sensitive NH<sub>3</sub> sensor</p>. Beilstein Journal of Nanotechnology, 8, 571−578.10.3762/bjnano.8.61.1.1.
Berholts, Artjom; Kodu, Margus; Kahro, Tauno; Renge, Indrek; Avarmaa, Tea; Alles, Harry; Jaaniso, Raivo (2017). Graphene-based gas sensors modified by pulsed laser deposition for NO2 and NH3 detection. <i></i> FMTDK Teaduskonverents,.5.2.
Puust, Laurits; Kiisk, Valter; Eltermann, Marko; Mändar, Hugo; Saar, Rando; Lange, Sven; Sildos, Ilmo; Dolgov, Leonid; Matisen, Leonard; Jaaniso, Raivo (2017). WIDE-RANGE OXYGEN SENSING RESPONSE IN THE PHOTO-LUMINESCENCE OF SOL-GEL-PREPARED ZrO2:Eu3+ NANOPARTICLES. <i>FM&amp;NT 2017 book of abstracts: FM&amp;NT Tartu, Estonia, Apr. 24-27 2017.</i> FM&amp;NT 2017 Book of Abstracts, 120−120.5.2.
Dolgov, L.; Pidhirnyi, D.; Dovbeshko, G.; Lebedieva, T.; Kiisk, V.; Heinsalu, S.; Lange, S.; Jaaniso, R.; Sildos, I. (2016). Graphene-Enhanced Raman Scattering from the Adenine Molecules. Nanoscale Research Letters, 11:197, 1−5.10.1186/s11671-016-1418-5.1.1.
Kodu, Margus; Berholts, Artjom; Kahro, Tauno; Avarmaa, Tea; Kasikov, Aarne; Niilisk, Ahti; Alles, Harry; Jaaniso, Raivo (2016). Highly sensitive NO2 sensors by pulsed laser deposition on graphene. Applied Physics Letters, 109, 113108.10.1063/1.4962959.1.1.
Nurk, Gunnar; Vestli, Mihkel; Möller, Priit; Jaaniso, Raivo; Kodu, Margus; Mändar, Hugo; Romann, Tavo; Kanarbik, Rait; Lust, Enn (2016). Mobility of Sr in Gadolinia Doped Ceria Barrier Layers Prepared Using Spray Pyrolysis, Pulsed Laser Deposition and Magnetron Sputtering Methods. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2), F88− F96.10.1149/2.0531602jes.1.1.
Krustok, J.; Raadik, T.; Jaaniso, R.; Kiisk, V.; Sildos, I.; Marandi, M.; Komsa, H.-P.; Li, B.; Zhang, X.; Gong, Y.; Ajayan, P. M. (2016). Optical study of local strain related disordering in CVD-grown MoSe2 monolayers. Applied Physics Letters, 109, 253106.10.1063/1.4972782.1.1.
Šutka, Andris; Kodu, Margus; Pärna, Rainer; Saar, Rando; Juhnevica, Inna; Jaaniso, Raivo; Kisand, Vambola (2016). Orthorhombic CaFe2O4: A promising p-type gas sensor. Sensors and Actuators B-Chemical, 224, 260−265.10.1016/j.snb.2015.10.041.1.1.
Kodu, Margus; Avarmaa, Tea; Jaaniso, Raivo; Leemets, Kaur; Mändar, Hugo; Nagirnyi, Vitali (2016). <p>Pulsed laser deposition of CdWO4 thin films</p>. Superlattices and Microstructures, 98, 18−28.10.1016/j.spmi.2016.08.007.1.1.
Eltermann, Marko; Utt, Kathriin; Lange, Sven; Jaaniso, Raivo (2016). Sm3+ doped TiO2 as optical oxygen sensor material. Optical Materials, 51, 24−30.10.1016/j.optmat.2015.11.020.1.1.
Nurk, Gunnar; Möller, Priit; Vestli, Mihkel; Jaaniso, Raivo; Kodu, Margus; Mändar, Hugo; Kanarbik, Rait; Lust, Enn (2016). Mobilty of Sr in Gadolinia Doped Ceria SOFC Chemical Barrier Layers Prepared Using Spray Pyrolysis, Pulsed Laser Deposition and Magnetron Sputtering Methods. In: Subhash C Singhal (Ed.). Solid Oxide Fuel Cells XIV (SOFC-XIV) issue of &quot;ECS Transactions&quot; (F88−F96). The Electrochemical Society. (2).3.1.
Berholts, Artjom; Kodu, Margus; Kahro, Tauno; Avarmaa, Tea; Alles, Harry; Jaaniso, Raivo (2016). Functionalization of graphene-based sensors by pulsed laser deposition for detection of NO2. <i>EcoBalt 2016, Tartu, Estonia, October 9–12, 2016..</i> EcoBalt2016, 56.5.2.
Kodu, Kodu; Berholts, Artjom; Kahro, Tauno; Veinla, Markus; Avarmaa, Tea; Niilisk, Ahti; Alles, Harry; Jaaniso, Raivo (2016). <p>Laser deposition on graphene – a versatile method for developing environmental sensors</p>. <i>E-MRS Spring Meeting 2016, Lille Grand Palais - France, 2-6. 05.2016.</i> emrs, X11−X11.5.2.
Jaaniso, Raivo (2016). Ninaga nutiseademed. Horisont (14−18).6.3.
Kivirand, K.; Floren, A.; Kagan, M.; Avarmaa, T.; Rinken, T.; Jaaniso, R. (2015). Analyzing the biosensor signal in flows: Studies with glucose optrodes. Talanta, 131, 74−80.10.1016/j.talanta.2014.07.061.1.1.
Berholts, Artjom; Kahro, Tauno; Kodu, Margus; Avarmaa, Tea; Niilisk, Ahti; Alles, Harry; Jaaniso, Raivo (2015). Functionalization of graphene by pulsed laser deposition: impact on gas sensitivity. <i>Graphene Week 2015, Manchester, Suurbritannia, 22-26 June 2015.</i> Graphene Flagship, 149.5.2.
Kodu, Margus; Berholts, Artjom; Kahro, Tauno; Avarmaa, Tea; Niilisk, Ahti; Alles, Harry; Jaaniso, Raivo (2015). Gas Sensors Based on PLD-Modified Graphene for Environmental Monitoring. <i>THIRD INTERNATIONAL ACTION WORKSHOP New Trends and Challenges for Air Quality Control, Riga, Latvia, 26-27 March 2015.</i> 5.2.
Pidhirnyi, D.; Dovbeshko, G.; Dolgov, L.; Sildos, I.; Lange, S.; Kiisk, V.; Jaaniso, R.; Kaplas, T.; Svirko, Yu. (2015). Graphene enhanced Raman Scattering effect from biological molecules. <i>International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2015), 26-29 August 2015, Lviv, Ukraine.</i> Eurosvit, 369.5.2.
Pidhirnyi, D.; Dovbeshko, G.; Kaplas, T.; Svirko, Yu.; Lange, S.; Kiisk, V.; Jaaniso, R.; Dolgov, L.; Sildos, I. (2015). Graphene enhanced Raman scattering from deoxyribonucleic acid constituents. <i>Physics and technology of thin films and nanosystems, XV International conference, May 11-16, Ivano-Frankivsk, Ukraine.</i> 244.5.2.
Kodu, M.; Arroval, T.; Avarmaa, T.; Jaaniso, R.; Kink, I.; Leinberg, S.; Savi, K.; Timusk, M. (2014). Effect of oxygen on active Al concentration in ZnO:Al thin films made by PLD. Applied Surface Science, 320, 756−763.10.1016/j.apsusc.2014.08.138.1.1.
Berholts, Artjom; Kahro, Tauno; Floren, Aare; Alles, Harry; Jaaniso, Raivo (2014). Photo-activated oxygen sensitivity of graphene at room temperature. Applied Physics Letters, 105 (16), 163111.10.1063/1.4899276.1.1.
Jaaniso, Raivo; Kahro, Tauno; Kozlova, Jekaterina; Aarik, Jaan; Aarik, Lauri; Alles, Harry; Floren, Aare; Gerst, Alar; Kasikov, Aarne; Niilisk, Ahti; Sammelselg, Väino (2014). Temperature induced inversion of oxygen response in CVD graphene on SiO2. Sensors and Actuators B-Chemical, 190, 1006−1013.10.1016/j.snb.2013.09.068.1.1.
Berholts, A.; Kahro, T.; Floren, A.; Alles, H.; Jaaniso, R. (2014). Light-activated gas sensitivity of graphene in ambient conditions. <i>Graphene Week 2014, 23-27 June, Göteburg, Sweden.</i> 213.5.2.
Jaaniso, Raivo; Kahro, Tauno; Floren, Aare; Alles, Harry (2014). Transducer function of conductometric graphene gas sensors. <i>GRAPHEsp2014, Lanzarote, Spain, 18-21. 02.2014.</i> 108.5.2.
  • Leitud 16 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Application of advanced modulation techniques for improved sensitivity and selectivity of fluorescence sensorsLanevski, DmitridoktorikraadKoit Mauring; Eric Robert Tkaczyk; Raivo JaanisoJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut
Clarification and optimization of the mechanism of luminescence based gas sensing in oxide nanomaterials - doktorikraadSven Lange; Raivo JaanisoJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Elektroenergia ülekande protsessid polüvinüülkarbasoolil põhinevates orgaaniliste valgusdioodide materjalides - magistrikraad (teaduskraad)Raivo JaanisoKaitstud2005Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Materjaliteaduse instituut
Er:YAG kilede kasvatamine impulss-lasersadestamisega ja sadestusprotsessi optiline monitooring - magistrikraad (teaduskraad)Raivo JaanisoKaitstud2002Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut
Fotoindutseeritud muutused süsiniku nanotorudest valmistatud kilede elektrijuhtivuses erinevates gaasikeskkondades - magistrikraad (teaduskraad)Raivo JaanisoKaitstud2005Tartu Ülikool
Grafeeni fotoindutseeritud gaasitundlikkuse uuringud - magistrikraadRaivo Jaaniso; Harry AllesKaitstud2013Tartu Ülikool
Impulsslaser-sadestus aparatuuri väljatöötamine teemandisarnaste süsinikkilede sünteesiks ja saadud kilede omaduste sõltuvuse uurimine sünteesi parameetritest - magistrikraad (teaduskraad)Enn Lust; Raivo JaanisoKaitstud2002Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Light-enhanced gas sensitivity of graphene and graphene-based sensor materials - doktorikraadHarry Alles; Raivo JaanisoJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Luminestsentsi kustumiskineetika modelleerimine hapnikutundlikes materjalides - doktorikraadRaivo JaanisoJuhendamiselTartu Ülikool
Monobaarium gallaadi õhukeste kilede lasersadestamine ning struktuuri ja elektriliste omaduste uurimine - magistrikraadRaivo JaanisoKaitstud2007Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Materjaliteaduse instituut
Pd-porfüriinidega aktiveeritud polümeerkilede hapnikutundlikkuse heterogeensuse ja fotostabiilsuse uuringud - magistrikraad (teaduskraad)Raivo JaanisoKaitstud2005Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut
Pulsed laser deposition of magnesium oxide and ternary barium oxides for plasma display protective layers - doktorikraadRaivo JaanisoKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Spektraalsälkamine Sm2+: Ba12F19Cl5-xBrx kristallkiududes ja nende selektiivspektroskoopia - magistrikraad (teaduskraad)Raivo JaanisoKaitstud2001Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Materjaliteaduse instituut
Synthesis and characterization of the diamond-like carbon thin films prepared by pulsed laser deposition method - doktorikraadEnn Lust; Raivo JaanisoKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Süsiniknanotorude funktsionaliseerimine fenüülhüdrasiiniga ja gaasitundliku komposiitmaterjali valmistamine - magistrikraad (teaduskraad)Uno Mäeorg; Tea Avarmaa; Raivo JaanisoKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Orgaanilise keemia õppetool
Uued meetodid süsiniknanotorude funktsionaliseerimiseks ning gaasitundlikud materjalid funktsionaliseeritud nanotorude baasil - doktorikraadRaivo Jaaniso; Uno MäeorgJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond