22.03.1985
+3725207955
marju.tamm@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
02.01.2018–...   
Eesti Maaülikool, Nooremteadur (1,00)
01.01.2010–31.12.2012   
Kihnu Väina Merepark LIFE Baltcoast projekti koordinaator
 
 
Haridustee
2012–21.05.2019   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, rakendushüdrobioloogia, doktorantuur
2010–2012   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, veekogude ökoloogia (MSc)
2007–2010   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ning elustiku kaitse (BSc)
2003–2006   
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, sotsiaaltöö (BA); lisaeriala Hispaania keel ja kultuur
2000–2003   
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
29.07.2019
22.03.1985

Career

Institution(s) and position(s)
02.01.2018–...   
Estonian University of Life Sciences, Junior Researcher (1,00)
01.01.2010–31.12.2012   
Kihnu Strait Marinepark LIFE Baltcoast project manager
 
 
Education
2012–21.05.2019   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Applied Hydrobiology, (PhD)
2010–2012   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Ecology of aquatic systems (MSc)
2007–2010   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Ecology and Nature Conservation (BSc)
2003–2006   
University of Tallinn, Institute of Social work, Social work (BA)
2000–2003   
Pärnu Sütevaka Private High School of Humanities
29.07.2019