7.02.1972
priit.zingel@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Vanemteadur (1,00)
2008–2012   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Vanemteadur (0,50)
2005–2008   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (0,50)
2005–2012   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Teadur (0,50)
01.01.2003–31.12.2004   
EPMÜ Loomakasvatusinstituut; Teadur
01.01.1998–31.12.2003   
EPMÜ Zoologgia ja Botaanika Instituut; Teadur
01.01.1995–31.12.1998   
EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut; Laborant
 
 
Haridustee
1997–2001   
Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna bioloogia osakonna zooloogia ja hüdrobioloogia instituudi doktorant, Ph.D hüdrobioloogia erialal kaitstud 2001. aasta juunis teemal: “Planktiliste tsiliaatide osa järvede ökosüsteemis”
1995–1997   
Tartu Ülikooli zooloogia ja hüdrobioloogia instituudi magistrant, magistrikraad hüdrobioloogia erialal kaitstud 1997. aasta juunis teemal “Planktilised tsiliaadid Võrtsjärves: erinevate kogumis- ja fikseerimismeetodite võrdlus, koosluse struktuur ...
1990–1995   
Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna bioloogia osakonna üliõpilane, diplomitöö “Tsiliaatide ööpäevane vertikaalne migratsioon Võrtsjärves”
1987–1990   
Tallinna 3. Keskkool
1979–1987   
Tallinna 27. Algkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
Tegevus sõltumatu eksperdina: SA ETF granditaotluste ja lõpparuannete hindamine bio-geoteaduste, põllumajandusteaduste ning keskkonna ja eluslooduse valdkondades
2003−...   
Kahe ETF grandi (5425, 8969) hoidja
2001−...   
Tadusartiklite käsikirjade retsenseerimine veeteaduste valdkonnas (European Journal of Protistology; Estuarine, Coastal and Shelf Science; Hydrobiologia; Aquatic Ecology; Oceanological and Hydrobiological Studies; Acta Ichthyologica et Piscatoria)
2012−2012   
Raamatu: “Lake Kinneret: Ecology and Management” retsenseerimine
2005−2009   
EMÜ Põllumajandus- ja loodusteaduste alaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni sekretär
 
 
Loometöö
Tõlkinud inglise keelest (kahasse Tiina Zingeliga) järgmised romaanid:
Tolkien, J. R. R. Silmarillion. Tallinn, Tiritamm 1999&2002.
Almond, D. Skellig. Tallinn, Tiritamm 2000.
Jordan, R. Maailma silm. Tallinn, Tiritamm 2004.
.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Priit Zingel, Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise III preemia
2015, Priit Zingel, Eesti Vabariigi teaduspreemia bio-geoteaduste alal
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2006
3.5.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
2.2.
2004
2.2.
2004
6.7.
2004
2.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
6.7.
2002
2.3.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
6.7.
2000
1.1.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
3.2.
1998
3.5.
1997
18.02.2020
7.02.1972
priit.zingel@emu.ee

Career

Institutions and positions
2013–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Senior Researcher (1,00)
2008–2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Senior Researcher (0,50)
2005–2008   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (0,50)
2005–2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Researcher (0,50)
01.01.2003–31.12.2004   
2003-2004 researcher EAU Institute of Animal Breeding
01.01.1998–31.12.2003   
1998-2003 researcher EAU Institute of Zoology and Botany,
01.01.1995–31.12.1998   
1995-1998 laboratory assistant EAU Institute of Zoology and Botany,
 
 
Education
1997–2001   
1997-2001, doctoral studies at the Institute of Zoology and Hydrobiology, University of Tartu, Ph.D (Biology;Hydrobiology) of University of Tartu (graduated in June 1997; Ph.D thesis on ‘The role of planktonic ciliates in lake ecosystems’.
1995–1997   
1995-1997, master studies at the Institute of Zoology and Hydrobiology, University of Tartu, Master of Biology (Hydrobiology) of University of Tartu (graduated in June 1997; Master Thesis on ‘Planktonic ciliates in Lake Võrtsjärv: comparison of different methods of collecting and fixing, community structure and seasonal dynamics’ (in Estonian)).
1990–1995   
1990-1995, biology studies at the faculty of Biology and Geography of University of Tartu (graduated in June, 1995; Diploma work on ‘Diurnal vertical migration of planktonic ciliates in Lake Võrtsjärv’ (in Estonian)).
1987–1990   
1987-1990, Tallinn Secondary School No. 3.
1979–1987   
1979-1987, Tallinn Elementary School No.27.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
Activity as an independent expert: Evaluation of applications and final reports of research grants of the Estonian Science Foundation in fields of geo-biosciences, agricultural sciences and environment & biosciences
2003−...   
Holder of 2 grants (5425, 8969) from Estonian Science Foundation
2001−...   
Reviewing of manuscripts in water sciences (European Journal of Protistology; Estuarine, Coastal and Shelf Science; Hydrobiologia; Aquatic Ecology; Oceanological and Hydrobiological Studies; Acta Ichthyologica et Piscatoria)
2012−2012   
Reviewing of book: “Lake Kinneret: Ecology and Management”
2005−2009   
Secretary of the Doctoral Committee for Agricultural and Environmental sciences of the EULS

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Priit Zingel,
2015, Priit Zingel, Scientific award of Estonian Republic
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2006
3.5.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
2.2.
2004
2.2.
2004
6.7.
2004
2.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
6.7.
2002
2.3.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
6.7.
2000
1.1.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
3.2.
1998
3.5.
1997
18.02.2020