13.07.1949
7473253
53435172
kai.piirsoo@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, peaspetsialist (0,50)
2007–2016   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (1,00)
2005–2006   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (0,50)
1986–2005   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (1,00)
01.01.1974–31.12.1986   
TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, nooremteadur
01.01.1972–31.12.1974   
TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, vanemlaborant
 
 
Haridustee
2005–2006   
Eesti Maaülikool, doktorantuur
1968–1972   
Tartu Riiklik Ülikool, botaanika
1957–1967   
Viljandi I Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
ekspert suurte jõgede fütoplanktoni alal EL XGIG-Large Rivers töörühmas
1981-1989.a. osalenud NSVL-Soome koostöörühma "Soome lahe kaitseks" bioloogia alatöörühma töös eksperdina.
1992-1997.a. osalenud rahvuvahelise teadlaste assotsiatsiooni "Baltic Marine Biologists, BMB, 27. töörühma töös.
Ränivetikate seminar 25-28.02.1995, Pärnu, kaaskorraldaja.
7. rahvusvaheline sümpoosium kalade füsioloogiast, toksikoloogiast ja vee kvaliteedist, 12-15. 05.2003, Tallinn, kaaskorraldaja.
Põhjamaade ränivetikauurijate nõupidamine, 20-23.05.2005, Muhu, kaaskorraldaja
 
 
Loometöö
Vetikakoosluse struktuur ja seda mõjutavate ökoloogiliste tegurite uurimine jõgedes.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2016
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
2.3.
2006
3.4.
2006
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.5.
2000
1.1.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
1.2.
1996
6.7.
1996
1.2.
1983
26.06.2018
13.07.1949
7473253
53435172
kai.piirsoo@emu.ee

Career

Institutions and positions
2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, chief specialist (0,50)
2007–2016   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (1,00)
2005–2006   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (0,50)
1986–2005   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (1,00)
01.01.1974–31.12.1986   
1974-1986 Institute of Zoology and Botany, Junior Reseach Associate
01.01.1972–31.12.1974   
1972-1974 Tartu University, Department of Botany, Laboratory Assistent
 
 
Education
2005–2006   
Estonian University of Life Sciences. PhD studient
1968–1972   
Tartu University, botany
1957–1967   
I Secondary School of Viljandi
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
expert in the EU XGIG-Large Rivers phytoplankton group
1981-1989: expert in the cooperative working group "Protection of Gulf of Finland"
1992-1997: I participated in the work of BMB WG 27
Intercalibration seminar of diatom species in the Baltic Sea, 25-28.02.1995, Pärnu, co-ordinator.
7th International Symposium Fish physiology, toxicology and water quality, 12-15.05.2003, Tallinn, co-ordinator.
Nordic Diatomist's Meeting, 20-23.05.2005, Muhu, co-ordinator.
 
 
Creative work
.

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2016
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
2.3.
2006
3.4.
2006
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.5.
2000
1.1.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
1.2.
1996
6.7.
1996
1.2.
1983
26.06.2018