Anne Põder

21.11.1981
7313019
5255627
anne.poder@emu.ee
A-9600-2014
0000-0003-1402-1948

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Teadur (1,00)
2005–2010    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, spetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
2010–...    Eesti Maaülikool, doktoriõpe, maamajanduse ökonoomika
2005–2008    Eesti Maaülikool, turunduse ja juhtimise eriala, teadusmagistriõpe
1999–2004    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, sotsioloogia bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    MTÜ Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI liige; tarbijate teadlikkuse uuringud ja arendus
2011−...    Akadeemiline Ühistegevuse Selts, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Anne Põder, Eesti Maaülikool Raefondi preemia õppejõududele ja teadustöötajatele Tartu linna heaks tehtud töö eest
2013, Anne Põder, Rein Otsasoni Fondi stipendium
2013, Anne Põder, Stipendium "Põllumees kui tippjuht"; konverentsi "Põllumees kui tippjuht" põllumajandussektori tippjuhi valimise komisjoni ja EMÜ Joosep Tootsi Fondi konkursil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S212 Tööjõu- ja ettevõtlussotsioloogia; PÕHISUUND: Sotsiaalmajanduslikud protsessid maapiirkonnas; ettevõtlus maapiirkonnas
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S188 Arenguökonoomika; PÕHISUUND: Regionaalne areng; maapiirkondade areng

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.2.
2016
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.2.
2009
1.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007

Anne Põder

21.11.1981
7313019
5255627
anne.poder@emu.ee
A-9600-2014
0000-0003-1402-1948

Career

Institution and occupation
2010–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Researcher (1,00)
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Other staff (1,00)
 
 
Education
2010–...    Estonian University of Life-Sciences, PhD studies (agricultural economics and management)
2005–2008    Estonian University of Life-Sciences, master studies (marketing and management)
1999–2004    Tartu University, department of sociology, bachelor studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    NGO Consumer Protection Society Ugandi, member; research on and development of consumer awareness on consumer rights
2011−...    Estonian Academic Cooperation Society, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Anne Põder, Estonian University of Life- Sciences' Raefond foundation award to academic staff for work done for Tartu municipality
2013, Anne Põder, Rein Otsason Fund's grant
2013, Anne Põder, Stipend „Farmer as a top manager“ in the competition by the organisers of the conference "Farmer as a top manager" and Joosep Toots Fund in Estonian University of Life-Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S212 Sociology of labour, sociology of enterprise ; SPECIALITY: Socioeconomic processes in rural areas; rural entrepreneurship
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S188 Economics of development ; SPECIALITY: Regional development; rural development
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.2.
2016
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.2.
2009
1.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T10160MSMSE-RURALNET - Network promoting e-learning for rural development01.12.200830.11.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut16 463,00 EUR
MUU8-2/T9049MSMSEesti põllumajanduse, metsanduse ja loodushoiu süsteemse arendamise abinõude ja EL vastavate poliitikate tulevikusuundade analüüs20.04.200931.01.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut125 548,49 EUR
MUU8-2/T11042MSDSMaaelu arengu indeksi väljatöötamine ja ülevaate koostamine maapiirkondadele iseloomulikest majandus-, keskkonna- ja sotsiaalprobleemidest ning arengusuundumustest03.03.201131.10.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut31 956,00 EUR
MUU8-2/T8002MSMSMaaelu ja maamajanduse jätkusuutlikkus Eestis: senine olukord, peamised mõjutegurid ning arengustsenaariumid01.01.200831.03.2012Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut289 653,53 EUR
MUU8-2/T9051MSMSMaaelu mitmekesistamise valdkonna nõuandetoodete arendamine27.01.200923.10.2009Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut9 049,89 EUR
MUU8-2/T8142MSMSMarjakasvatusalase turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine28.08.200830.10.2008Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut28 974,09 EUR
MUU8-2/T7138MSMSMarjakasvatusalase turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine27.06.200731.10.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut30 031,51 EUR
MUU8-2/T15135MSATNõudlusuuringu tegemine ja äriplaani koostamine alternatiivsete finantsteenuste pakkumiseks19.11.201522.01.2016Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut20 820,00 EUR
1.1.7.L170158MSDSOsalemine Eesti taustaraporti koostaja ja eksperdina Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) juures toimuvatel analüüsi „Innovation, agricultural productivity and sustainability in Estonia“ valmimisega seotud aruteludel ning OECD koostatava innovatsioonianalüüsi jaoks sisendi andmine ja retsenseerimine29.05.201723.11.2017Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut4 166,67 EUR
MUU8-2/T13044MSDSPeamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses01.02.201331.12.2016Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut200 000,00 EUR
MUU8-2/T12162MSDSPilootuuringu "Maapiirkonna ettevõtluse arenguvajadused ja -takistused" läbiviimine27.03.201218.10.2012Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut7 150,00 EUR
MUU8-2/T8024MSMSPõllumajandustootjate valmisolek muutusteks ökoloogilise teadlikkuse, väärtushoiakute ja erinevate praktikate kaudu24.01.200805.12.2008Argo MoorEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut22 591,75 EUR
MUU8-2/T14087MSDSPõlvamaa piirkondliku konkurentsivõime võimaluste väljaselgitamine ja arengueeldused02.07.201420.11.2014Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut2 750,00 EUR
1.1.7.8-2/T9108MSMSRahvusvahelise teaduskonverentsi "Economic Systems Research in Agriculture and Rural Development - Majandussüsteemide teadusuuringud põllumajanduses ja maaelu arengus" teadusartiklite sisuülevaate koostamine ja avaldamine ning trükkimine elektroonilisele andmekandjale (CD-le) 14.09.200929.09.2009Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut3 195,58 EUR
MUU8-2/T10149PKPKTasuvusanalüüsi koostamine lamba- ja kitsekasvatuse valdkonnas Setomaa ja Ape regioonis Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames03.09.201031.03.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut19 045,67 EUR
MUU8-2/T10148MSMSTasuvusanalüüsi koostamine maaressursi kasutamise kohta aianduse valdkonnas Setomaa ja Ape regioonis Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames03.09.201031.03.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut22 714,20 EUR
MUU8-2/T10150MSMSTasuvusanalüüsi koostamine saviressursi kasutamise valdkonnas Setomaa ja Ape regioonis Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames03.09.201031.03.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut20 847,98 EUR
MUU8-2/T15140MSDSTaustaraporti koostamine Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt koostatavale ülevaatele "Eesti innovatsioonipoliitika ja põllumajandusvaldkonna innovatsioonisüsteem"04.12.201515.11.2016Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut39 675,00 EUR
MUUP170057MSDSTeadusteema „Eesti põllumajandussektori jätkusuutlikkus ja uued väljakutsed muutuvates turu- ja keskkonnatingimustes“01.01.201731.12.2018Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut80 000,00 EUR
MUU8-2/T5115MSMS05Toetusvajadus maapiirkonna ettevõtlussektoris08.07.200501.02.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut34 806,28 EUR
MUU8-12/T12193MSDSUuring "Maapiirkonna ettevõtluse arenguvajadused ja -takistused Järvamaal"19.11.201214.12.2012Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut1 083,33 EUR
MUU8-2/T11068MSDSUuringu "Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus" läbiviimine18.05.201103.09.2012Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut44 862,00 EUR
MUU8-2/T10098MSMSValgamaa Partnerluskogu strateegia 2006-2013 vahehindamine ja uuendamine05.04.201030.06.2010Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut8 215,20 EUR
MUU8-2/T6136MSMS06Vähelevinud põllumajandustoodete turuinformatsiooni kogumine, analüüsimine ja levitamine10.08.200613.12.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut37 819,72 EUR
  • Leitud 37 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Põder, A.; Viira, A.-H.; Värnik, R. (2017). Firm entries and exits in Estonian urban municipalities, urban hinterlands and rural peripheries 2005-2012. Journal of Baltic Studies, 48 (3), 285−307.10.1080/01629778.2016.1210661.1.1.
Põder, A. (2017). Demographic changes, local social capital and entrepreneurship in rural municipalities of Estonia. XXVII European Society for Rural Sociology Congress. Uneven processes of rural change: on diversity, knowledge and justice. Book of Abstracts.: 24-27 July 2017. Krakow, Poland.. Jagiellonian University, 153−153.5.2.
Nurmet, M.; Lemsalu, K., Põder, A. (2016). Agricultural insurance in Estonia – Current situation and farmers’ willingness to use crop insurance. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 10 (1), 122−128.1.2.
Viira, Ants-Hannes; Põder, Anne; Värnik, Rando (2014). Discrepancies between the intentions and behaviour of farm operators in the contexts of farm growth, decline, continuation and exit – evidence from Estonia. German Journal of Agricultural Economics, 63 (1), 46−62.1.1.
Põder, A., Nurmet, M. (2014). Estonian Rural and Urban Enterprises' Investments in Fixed Assets and Changes in Sales Revenue From 2005 to 2010. In: Mazure, G. (Ed.). Economic Science for Rural Development (182−188).. Jelgava: Latvia University of Agriculture. (35).3.1.
Põder, Anne; Nurmet, Maire (2014). Investment plans of Estonian rural enterprises for the next 7 years: a comparison of primary, secondary and tertiary sector. NJF Seminar 467, Economic framework conditions, productivity and competitiveness of Nordic and Baltic agriculture and food industries, 12-13 February 2014, Tartu, Estonia. 30−31.5.2.
Põder, Anne; Viira, Ants-Hannes; Omel, Raul (2014). The relation between agricultural and rural development in Estonia. NJF Seminar 467, Economic framework conditions, productivity and competitiveness of Nordic and Baltic agriculture and food industries, 12-13 February 2014, Tartu, Estonia. 28−28.5.2.
Viira, Ants-Hannes; Põder, Anne; Värnik, Rando (2013). The determinants of farm growth, decline and exit in Estonia. German Journal of Agricultural Economics, 62 (1), 52−64.1.1.
Sakk, Oliver; Nurmet, Maire; Põder, Anne (2013). Financing Trends in Estonian Rural Enterprises during the Period of 2005-2010. In: Atkočiūnienė, Vilma (Ed.). Proceedings of The Sixth International Scientific Conference “Rural Development 2013“ 28–29 November, 2013, Kaunas, Lithuania (317−321).. Kaunase, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University. ASU Publishing Center. (1).3.1.
Põder, Anne (2013). Challenges for rural enterprises: a study of Estonian rural enterprises’ problems and the impact of economic and political developments of the last decade. Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis. E-proceedings of XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology.: XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology, 29 July – 1 August 2013 Florence, Italy. Florence, Italy: Laboratorio di studi rurali SISMONDI, Pisa (Italy), 107−108.3.4.
Põder, Anne; Nurmet, Maire; Lemsalu, Katrin (2013). Financial Performance of Estonian Rural Companies in Three Economic Sectors from 2005 to 2010. Ettevõtlus Eesti maapiirkondades: tegevusvaldkondade areng ja probleemid: Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverents 2013, 25-26.01.2013 Põlvas. Eesti Maaülikool,.3.5.
Põder, Anne (2012). Entrepreneurial activity in Western Estonian rural municipalities in 2006 and 2010: a cluster analysis. Economics and Rural Development Research Papers, 8 (1), 32−42.1.2.
Nurmet, M.; Lemsalu, K.; Põder, A. (2012). Financial Performance in Micro and Medium Sized Rural Companies. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 34 (5), 139−147.1.2.
Põder, Anne; Moor, Argo; Luks, Leo (2012). Estonian farmers’ opinions on their environmentally friendly behaviour and knowledge. In: Andra Zvirbule-Berzina (Ed.). Economic Science for Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference. Integrated and Rural Development. (184−189).. Latvia University of Agriculture.3.1.
Leetsar, Jaan; Põder, Anne; Krusealle, Jüri; Värnik, Rando (2012). The development of Estonian agricultural co-operatives and agricultural policy proposals for developing rural economic co-operation. In: Johanna Heiskanen, Hagen Henrÿ, Pekka Hytinkoski, Tapani Köppä (Ed.). New opportunities for co-operatives: new opportunities for people (72−85).. Mikkeli, Finland: University of Helsinki. (University of Helsinki Publications; 27).3.2.
Põder, Anne (2012). Entrepreneurial activity in Estonian rural municipalities from 2006 to 2010: a comparison of urban hinterland and rural periphery. In: Rural Development in Peri-urban Areas: Proceedings of PhD Winter School, February 6- 19, 2012 Vaalbeek, Belgium (182−197).. Univeristy of Ghent.3.4.
Põder, Anne (2012). Estonian rural enterprises: different sectors, problems and challenges. Rural – urban relationship revisited: European Society for Rural Sociology's Summer School, 19- 26.08.12, Ristiina, Finland. 5.2.
Värnik, Rando; Moor, Argo; Sepp, Veiko; Põder, Anne; Prits, Maret; Leetsar, Jaan (2011). Maa, maalisus ja maapiirkonnad. Värnik, Rando (Toim.). Maaelu arengu aruanne 2011 (11−38).. Tartu: EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut.1.3.
Omel, Raul; Värnik, Rando; Põder, Anne (2011). Maaelu arengu hindamine. Värnik, Rando (Toim.). Maaelu arengu aruanne 2011 (39−66).. Tartu: EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut.1.3.
Põder, A.; Nurmet, M.; Värnik, R. (2011). Entreprenurial activity in rural municipalities of three South-Eastern Estonian counties in 2005-2009: a cluster analysis. Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 26, 182−191.3.1.
Põder, Anne; Viira, Ants-Hannes; Putk, Kati (2011). Farmers’ opinions on the outlook of agriculture in Estonia: a multiple regression analysis. In: Rural Development 2011. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference (185−189). Kaunas, Lithunia: Lithuanian University of agriculture. (1).3.1.
Põder, Anne (2011). Factors describing assessments on the personal characteristics and conditions for entrepreneurship development in rural areas: evidence from a survey of Estonia agricultural producers. In: Ľubica Bartová, Peter Fandel (Ed.). “Economics and Social Science Research in Food, Agriculture, Environment and Development” ; Proceeding of European Associaton of Agricultural Economists PhD Workshop 2011, 27 – 29 April 2011, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia (326−337).. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra.3.2.
Viira, Ants-Hannes; Põder, Anne; Värnik, Rando; Ruutas-Küttim, Ruuta (2011). Eesti maaelu arengustsenaariumid. Maaelufoorum 2011: Maaelufoorum, Tartu, 08.11.2011. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 16−17.3.4.
Vahejõe, Kaire; Põder, Anne (2011). Some social and economic aspects of Estonian berry cultivation on the example of producers in Southern Estonia. In: Milan Pospišil (Ed.). Book of Abstracts and the Proceedings of 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, February 14- 18, 2011; Opatija, Croatia (43).. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Agriculture.3.4.
Leetsar, Jaan; Põder, Anne; Krusealle, Jüri; Värnik, Rando (2011). The development of Estonian agricultural cooperatives and agricultural policy proposals for developing rural economic cooperation. New Opportunities for Co-operatives, 23: Abstracts from ICA Global Research Conference 24-27.8 - Mikkeli, Finland. Mikkeli, Finland: Helsinki University, 79−80.3.4.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Alustavate Põlvamaa põllumajandusettevõtjate rahulolu nõustamisteenusega MTÜ Põlvamaa Põllumeeste Liidu Nõuandekeskuse näitelEve JaanusmagistrikraadAnne Põder; Ulvi AjalikKaitstud2013Eesti Maaülikool
Eesti noorte organisatsiooniline pühendumusMilli MaiermagistrikraadAnne PõderKaitstud2012Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Füüsilisest isikust ettevõtjate ja äriühingute hinnangud maapiirkonnale kui elu- ja ettevõtluskeskkonnale ning ettevõtte olukorrale 2012. aasta maaettevõtjate uuringu küsitlusesLiis JaagantmagistrikraadAnne PõderKaitstud2014Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Inimkapitali ja migratsiooni tõuke- ja tõmbetegurite mõju põllumajandustootjate konkurentsivõimele ning hinnangutele piirkonna arengu kohtaKati Putk magistrikraadAnne Põder; Ants-Hannes ViiraKaitstud2011Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Liidrite ja järgijate hinnangud eestvedamisele Viljandimaa kohalike omavalitsuste näitel Merle AasnamagistrikraadAnne PõderKaitstud2015Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Maaettevõtjate hinnangud ettevõtluskeskkonna teguritele ja nende seosed maakondlikke keskuseid iseloomustavate näitajatega 2012.a. maaettevõtlusuuringu andmetelViktoria SavrukmagistrikraadAnne PõderKaitstud2014Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Tööalane ränne ja selle seosed töötajate tasustamise ja tegevusvaldkonnaga Ida-Harju LEADER tegevusgrupi valdadesMaarja SikutmagistrikraadAnne PõderKaitstud2015Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Töötajate motivatsioon ja rahulolematuse põhjused UPM-Kymmene Otepää AS-i näitelSiiri KahromagistrikraadAnne PõderKaitstud2010Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut