Anne Põder

21.11.1981
7313019
5255627
anne.poder@emu.ee
A-9600-2014
0000-0003-1402-1948

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Teadur (1,00)
2005–2010    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, spetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
2010–...    Eesti Maaülikool, doktoriõpe, maamajanduse ökonoomika
2005–2008    Eesti Maaülikool, turunduse ja juhtimise eriala, teadusmagistriõpe
1999–2004    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, sotsioloogia bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    MTÜ Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI liige; tarbijate teadlikkuse uuringud ja arendus
2011−...    Akadeemiline Ühistegevuse Selts, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Anne Põder, Eesti Maaülikool Raefondi preemia õppejõududele ja teadustöötajatele Tartu linna heaks tehtud töö eest
2013, Anne Põder, Rein Otsasoni Fondi stipendium
2013, Anne Põder, Stipendium "Põllumees kui tippjuht"; konverentsi "Põllumees kui tippjuht" põllumajandussektori tippjuhi valimise komisjoni ja EMÜ Joosep Tootsi Fondi konkursil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S212 Tööjõu- ja ettevõtlussotsioloogia; PÕHISUUND: Sotsiaalmajanduslikud protsessid maapiirkonnas; ettevõtlus maapiirkonnas
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S188 Arenguökonoomika; PÕHISUUND: Regionaalne areng; maapiirkondade areng

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
1.2.
2016
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.2.
2009
1.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007

Anne Põder

21.11.1981
7313019
5255627
anne.poder@emu.ee
A-9600-2014
0000-0003-1402-1948

Career

Institution and occupation
2010–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Researcher (1,00)
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Other staff (1,00)
 
 
Education
2010–...    Estonian University of Life-Sciences, PhD studies (agricultural economics and management)
2005–2008    Estonian University of Life-Sciences, master studies (marketing and management)
1999–2004    Tartu University, department of sociology, bachelor studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    NGO Consumer Protection Society Ugandi, member; research on and development of consumer awareness on consumer rights
2011−...    Estonian Academic Cooperation Society, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Anne Põder, Estonian University of Life- Sciences' Raefond foundation award to academic staff for work done for Tartu municipality
2013, Anne Põder, Rein Otsason Fund's grant
2013, Anne Põder, Stipend „Farmer as a top manager“ in the competition by the organisers of the conference "Farmer as a top manager" and Joosep Toots Fund in Estonian University of Life-Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S212 Sociology of labour, sociology of enterprise ; SPECIALITY: Socioeconomic processes in rural areas; rural entrepreneurship
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S188 Economics of development ; SPECIALITY: Regional development; rural development
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
1.2.
2016
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.2.
2009
1.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007