27.08.1978
indreksr@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Dotsent (0,60)
01.07.2018–...   
Sisekaitseakadeemia, Professor (0,90)
2015–2018   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Lektor (0,50)
2012–2018   
Sisekaitseakadeemia, Finantskolledž, Maksunduse ja tolli õppetool, dotsent (1,00)
2009–2012   
Sisekaitseakadeemia, Finantskolledž, Maksunduse ja tolli õppetool, lektor (1,00)
2009–2015   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste instituut, Lektor (0,50)
2007–2008   
Eesti Konjunktuuriinstituut AS, Teadur (0,70)
2005–2009   
Sisekaitseakadeemia, Halduskolledž, Majanduse ja rahanduse õppetool, juhataja-lektor (1,00)
2003–2005   
Sisekaitseakadeemia, Halduskolledž, Majanduse ja rahanduse õppetool, lektor (1,00)
 
 
Haridustee
2013–2017   
Tallinna Ülikool, loodusteaduse magister (matemaatika)
2006–2011   
Tartu Ülikool, filosoofiadoktor (majandusteadus)
2000–2004   
Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduste magistri kraad (rahvamajandus)
1996–2000   
Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste bakalaureuse kraad (rahvamajandus)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Ajakirja The Open Transportation Journal retsensent
2017−...   
Ajakirja Injury Prevention retsensent
2016−...   
Ajakirja American Journal of Preventive Medicine retsensent
2013−...   
Ajakirja Public Health retsensent
2017−2018   
Artiklite kogumiku "R&D in the Field of Public Safety: Selected Theoretical and Empirical Viewpoints" kaastoimetamine Kosovo sisejulgeoleku akadeemias
2016−2018   
Kosovo sisejulgeoleku akadeemia uurimis- ja arendusinstituudi arendamine, mestimisprojekt, lühiajaline ekspert
2014−2015   
Sisekaitseakadeemia teadus-, arendus- ja loometegevuse motivatsioonisüsteemi ja välisfinantseerimise arendamine, töörühma juht
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2018-... Maailma Terviseorganisatsioon, pilootuurimisprojekt tubaka salakaubandusest, akadeemiline uurija;
2018-... Vanalinna Hariduskolleegium, rahvusvahelise majanduse õpetaja (tunnitasuline) ;
2018 Täiendkoolitus "Avalike projektide tasuvus" rahandusministeeriumi ametnikele, lektor;
2018 Avatud täiendkoolitus "Avalike projektide tasuvus", lektor;
2017-2018 Tolli ja maksunduse eriala õppekava arendamine, töörühma liige;
2017-2018 Koolitusprogramm "Kinnisvaramaaklerite kutseeksamiks ettevalmistus", teema "Majandusalased baasteadmised, kinnisvaraturg ja analüüs" lektor;
2016 Täiendkoolitus "Avalike projektide tasuvusanalüüs" Jõgevamaa omavalitsusametnikele, lektor;
2013 Täiendkoolitus "Õigusaktide majanduslike mõjude hindamine" haridus- ja teadusministeeriumi ametnikele, lektor;
2013 Täiendkoolitusprogramm "Mõjude hindamise lühikoolitus" keskkonnaministeeriumi ametnikele, teema "Majanduslike mõjude hindamise meetodid" lektor;
2012-2017 Uute riigiametnike sisseelamiskoolitused, riigieelarve lektor;
2011-2012 Täiendkoolitustsükkel "Parem õigusloome ja õigusaktide mõjude hindamine", teema "Majanduslike mõjude hindamise meetodid" lektor;
2010 Koolitusprogramm "Saare maakonna omavalitsuste koostöö ja juhtimisvõimekuse arendamine", teema "Projektide teostatavuse ja tasuvuse analüüsi teooria ja praktika" lektor;
2010 Täiendkoolitusprogramm "Õppenõustamiskeskuse juhtimine ja nõustamissüsteemi arendamine", teema "Finantsjuhtimise alused" lektor;
2006-2008 Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, avaliku sektori ökonoomika lektor (tunnitasuline);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Indrek Saar, Eesti Panga teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika; PÕHISUUND: Riigirahandus, sotsiaalne tasuvusanalüüs, avalike poliitikate optimeerimine, mõjude kvantitatiivne hindamine
 
 
Lisainfo
Täiendkoolitustel osalemine:
2019 R statistikaprogrammi koolitus (8 tundi)
2019 Ühisõpetamine moodulipõhistel õppekavadel (1-päevane koolitus)
2018 GIS kompetentsi arendamine ja lõimimine tasemeõppesse (8-päevane koolitus)
2017 Uus riigihangete seadus (1 koolituspäev)
2012 Kõrgkooliõpikute koostamine (3-päevane koolitus)
2005 Teadmiste edastamise efektiivsuse suurendamine (1 koolituspäev)
2003 Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis (160 tundi)

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2019
1.1.
2018
2.5.
2018
1.3.
2017
2.5.
2017
6.2.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.1.
2011
2.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2009
5.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.3.
2006
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2004
6.7.
2004
6.7.
2000
18.10.2019
27.08.1978
indreksr@gmail.com

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2018–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Associate Professor (0,60)
01.07.2018–...   
Estonian Academy of Security Sciences, Professor (0,90)
2015–2018   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, lecturer (0,50)
2012–2018   
Estonian Academy of Security Sciences, Financial College, Chair of Taxation and Customs, docent (1,00)
2009–2012   
Estonian Academy of Security Sciences, Financial College, Chair of Taxation and Customs, lecturer (1,00)
2009–2015   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Lecturer (0,50)
2007–2008   
Estonian Institute of Economic Research, Researcher (0,70)
2005–2009   
Estonian Academy of Security Sciences, Public Administration College, Chair of Economy and Finance, head of the chair (1,00)
2003–2005   
Estonian Academy of Security Sciences, Public Administration College, Chair of Economy and Finance, lecturer (1,00)
 
 
Education
2013–2017   
University of Tallinn, Master in Natural Sciences (Mathematics)
2006–2011   
University of Tartu, Doctor of Philosophy (Economics)
2000–2004   
Tallinn University of Technology, master`s degree in economics (public economics)
1996–2000   
Tallinn University of Technology, bachelor`s degree in social sciences (public economics)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Reviewer for The Open Transportation Journal
2017−...   
Reviewer for the Injury Prevention
2016−...   
Reviewer for the American Journal of Preventive Medicine
2013−...   
Revewer for the Public Health (journal)
2017−2018   
The collection of articles "R&D in the Field of Public Safety: Selected Theoretical and Empirical Viewpoints", co-editing at the Kosovo Academy for Public Safety
2016−2018   
Developing the research and development institute of the Kosovo Academy for Public Safety, twinning project, short-term expert
2014−2015   
Developing the motivation system and external funding of the R&D in the Estonian Academy of Security Sciences, chair of the working group
 
 
Additional career information
2018-... World Health Organization, Pilot research project on illicit trade in tobacco products, academic researcher;
2018-... Old Town Educational College, teacher (hourly paid) of international economics;
2018 Continuing training "Social profitability of public projects" for the employees of the Ministry of Finance, lecturer;
2018 Public continuing training "Social profitability of public projects", lecturer;
2017-2018 Developing the curricula in the field of customs and taxation, member of the working group;
2017-2018 Continuing training programme "Preparation for the vocational examination of the real estate agents", lecturer of the topic "Basic knowledge of economy, analysis of the real estate market";
2016 Continuing training "Social profitability of public projects" for the employees of the local governments in Jõgevamaa, lecturer;
2013 Continuing training "Economic impact evaluation of regulations" for the employees of the Ministry of Education and Research, lecturer;
2013 Continuing training programme "Short training on impact evaluation" for the public employees of the Ministry of the Environment, lecturer of the topic "The methods for the economic impact evaluation";
2012-2017 Adjustment training for new state employees, lecturer of public budget;
2011-2012 Continuing training cycle "Better regulation and regulatory impact evaluation", the lecturer of the topic "The methods for the economic impact evaluation";
2010 Continuing training programme "Developing the cooperation and management capabilities of local governments in Saaremaa", lecturer of the topic "The theory and practice of the project feasibility and profitability";
2010 Continuing training programme "Developing the administration and counselling system of the study counselling centre", lecturer of the topic "Basics of financial management" ;
2006-2008 Pärnu College, University of Tartu, lecturer (hourly paid) of public economics ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Indrek Saar, Eesti Pank`s research award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALITY: S180 Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy ; SPECIALITY: Public finance, social cost-benefit analysis, optimization of public policies, quantitative impact evaluation
 
 
Additional information
Continuing education:
2019 R statistical software training (8 hours)
2019 Joint teaching on module based curricula (1 day training)
2018 Developing and ingerating the GIS competences in the degree studies
2018 New Public Procurement Act (1 day training)
2012 Compiling the textbooks for higher education (3 day training)
2005 Increasing the effectiveness of knowledge transfer (1 day training)
2003 Studying and teaching in higher education (160 hours)

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2019
1.1.
2018
2.5.
2018
1.3.
2017
2.5.
2017
6.2.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.1.
2011
2.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2009
5.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.3.
2006
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2004
6.7.
2004
6.7.
2000
18.10.2019
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUKS 14 IB JH 01Kosovo Twinning II 01.10.201530.01.2019Kristi KuluSisekaitseakadeemia1 400 000,00 EUR
MUUTRU17020A Multimodaalsete kaubaterminalide konkurentsivõime analüüs 20.02.201720.03.2017Erik TerkTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut10 000,00 EUR
MUU6.1-5/413Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku finantseerimise uurimisgrupp22.12.201101.09.2013Uno SilbergSisekaitseakadeemia18 144,00 EUR
1.1.7.4.1.TF3118 TLÜ riigi ja omavalitsuse teadus- ning arenduskeskuse (ROTAK) loomiseks võimekuste arendamine 01.01.201931.12.2019Leif KalevTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut28 000,00 EUR