Jaanus Paal

16.09.1947
737 6220
jaanus.paal@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2014–31.12.2014    University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu Ülikool, vanemteadur (0,10)
01.09.2002–31.08.2014    University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, Erakorraline professor (0,20)
01.09.2002–31.08.2014    University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, Vanemteadur (0,80)
01.09.1992–31.08.2002    University of Tartu, Institute of Botany and Ecology, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1993    Estonian Academy of Sciences. Institute of Zoology and Botany, Eesti TA, Zooloogia ja botaanika instituut, teadusdirektor (1,00)
01.01.1991–31.12.1992    Eesti TA, Zooloogia ja botaanika instituut, botaanika ja mükoloogia osakonna juhataja
01.01.1986–31.12.1991    Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, Eesti TA, Zooloogia ja botaanika instituut, vanemteadur (1,00)
01.01.1983–31.12.1986    Tooma Bog Station, HLKV Tooma Soojaam, Jõgeva rajoon, juhataja (1,00)
01.01.1975–31.12.1983    Kivach Nature Reserve, Karelia, Kivatši Riiklik Looduskaitseala, Karjala ANSV, vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
1969–...    1978-1982 – NSVL TA V.N.Komarovi nim. Botaanika Instituudi aspirant
1969-1978 – Tartu Riiklik Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
* Eesti Loodusuurijate Selts
* Rahvusvaheline Soode Kaitse Grupp
* “Latvijas Vegetacija” toimetuskolleegiumi liige
* “Botanica Lithuanica” toimetuskolleegiumi liige
 
 
Loometöö
Taimekoosluste struktuur ja mitmekesisus;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Jaanus Paal, Valgetähe V klassi orden
1999, Jaanus Paal, Eesti Vabariigi teaduspreemia
1991, Jaanus Paal, Karl Ernst von Baeri medal
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: sünökoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: Taimekoosluste struktuur, ökoloogia, klassifikatsioon ja kaitse, bioloogiline mitmekesisus, taimesüstemaatika
 
 
Lisainfo
bioloogiakandidaat
Tartu Riiklik Ülikool, 1984

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
6.3.
2010
6.4.
2010
6.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.5.
2007
6.4.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
5.2.
2004
6.4.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
6.1.
2002
6.1.
2002
6.1.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.7.
2000
1.1.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
4.2.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
1.1.
1997
2.2.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.4.
1997
3.2.
1995
3.2.
1995
6.3.
1995
6.7.
1995
1.1.
1994
4.2.
1994
6.3.
1994
1.2.
1993
2.2.
1993
3.4.
1993
6.3.
1993
6.3.
1992
6.3.
1992
6.6.
1992
6.6.
1992
2.1.
1991
2.2.
1991
3.2.
1991
3.3.
1991
3.3.
1991
6.3.
1991
6.3.
1991
6.3.
1991
6.3.
1990
6.6.
1990
1.3.
1989
1.3.
1989
2.2.
1989
2.2.
1989
3.2.
1989
3.2.
1989
6.6.
1989
3.5.
1988
1.3.
1987
3.2.
1987
6.3.
1986
3.2.
1985
3.2.
1985
3.2.
1985
1.3.
1984
1.3.
1984
1.3.
1983
1.3.
1983
1.3.
1983
1.3.
1983
3.2.
1983
6.3.
1983
1.3.
1982
3.1.
1982
1.3.
1981
1.3.
1980
1.3.
1980
6.3.
1978

Jaanus Paal

16.09.1947
737 6220
jaanus.paal@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2014–31.12.2014    University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Senior Researcher (0,10)
01.09.2002–31.08.2014    University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor extraordinarius (0,20)
01.09.2002–31.08.2014    University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Researcher (0,80)
01.09.1992–31.08.2002    University of Tartu, Institute of Botany and Ecology, University of Tartu, Institute of Botany and Ecology, Professor of botany (1,00)
01.01.1992–31.12.1993    Estonian Academy of Sciences. Institute of Zoology and Botany, Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, Vice director (1,00)
01.01.1991–31.12.1992    Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, head of the Department of Botany and Mycology
01.01.1986–31.12.1991    Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, Senior reseracher (1,00)
01.01.1983–31.12.1986    Tooma Bog Station, Tooma Bog Station, Jõgeva district; Head of station (1,00)
01.01.1975–31.12.1983    Kivach Nature Reserve, Karelia, Russia, Karelia, Kivach Nature Reserve, Senior reseracher (1,00)
 
 
Education
1969–...    1978-1982 – PhD-student in the Komarov Botanical Institute (St.-Peterburg)
1969-1978 – Tartu State University
 
 
R&D related managerial and administrative work
* Estonian Naturalists' Society
* International Mire Conservation Group
* Editorial Board of Latvijas Vegetacija
* Editorial Board of Botanica Lithuanica”
 
 
Creative work
Structure and diversity of plant communities;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Jaanus Paal, The vth class Order of the White Star
1999, Jaanus Paal, National Science Prize
1991, Jaanus Paal, Karl Ernst von Baer medal
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: synecology
 
 
Additional information
Candidate (PhD)
Tartu State University, 1984

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
2.2.
2013
1.1.
2011
1.3.
2011
2.2.
2011
1.1.
2010
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6008Ajalise nihkega interaktsioonid vee ja maa ökosüsteemides01.01.200431.12.2007Tõnu MölsEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut23 269,70 EUR
ETFETF8060Alfa, beeta ja gamma diversiteet Eesti loo- ja laialehistes metsades, nende seos häiringute ning metsa vanusega01.01.200931.12.2012Jaanus PaalTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond49 689,18 EUR
ETFETF5494Eesti lammi- ja sürjametsade liigiline ning tüpoloogiline mitmekesisus, seda tingivad tegurid01.01.200331.12.2006Jaanus PaalTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond35 270,81 EUR
SFSF0182639s04Eesti metsade liigiline ja koosluseline mitmekesisus, seda mõjutavad tegurid01.01.200431.12.2008Jaanus PaalTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond300 768,23 EUR
MUULBGBO05141Eksperthinnang Mäealuse maastikukaitseala loodusväärtuste kohta01.08.200510.09.2005Jaanus PaalTartu Ülikool766,94 EUR
SFSF0180012s09Organismide elupaiga- ja peremehespetsiifilisus ning sellest lähtuvad uuendused looduskaitsestrateegiates01.01.200931.12.2014Asko LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond830 980,85 EUR
MUUSLOOM12006Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute leviku piiramiseks või leevendamiseks01.01.201212.12.2013Ain KullTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut569 180,50 EUR
MUULBGOM07183Õhusaaste uuringud Puhatu LKA, Kurtna LKA ja Agusalu LKA soodel17.09.200718.12.2007Jaanus PaalTartu Ülikool7 605,49 EUR
  • Leitud 204 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Paal, Jaanus (2017). Allmaakaevandusalade taimestik ja taimkate. Paal, Jaanus; Leibak, Eerik (Toim.). Põlevkivi kaevandamine ja elusloodus (89−140). Tartu Ülikooli Kijastus.3.2.
Leibak, Eerik; Paal, Jaanus (2017). Botaaniliste uuringute metoodika. Paal, Jaanus; Leibak, Eerik (Toim.). Põlevkivi kaevandamine ja elusloodus (29−36). Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Paal, Jaanus; Leibak, Eerik (2017). Karjääripuistangute taimestik ja taimkate. Paal, Jaanus; Leibak, Eerik (Toim.). Põlevkivi kaevandamine ja elusloodus (81−88). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Paal, Jaanus (2017). Põlevkivi kaevandamine. Paal, Jaanus; Leibak, Eerik (Toim.). Põlevkivi kaevandamine ja elusloodus (8−18). Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Paal, Jaanus; Jürjendal, Iti, Suija, Ave; Kull, Ain (2016). Impact of drainage on vegetation of transitional mires in Estonia. Mires and Peat, 18, 1−19.10.19189/MaP.2015.OMB.183.1.1.
Kütt, Laura; Lõhmus, Kertu; Rammi, Ilmar-Jürgen; Paal, Taavi; Paal, Jaanus; Liira, Jaan (2016). The quality of flower-based ecosystem services in field margins and road verges from human and insect pollinator perspectives. Ecological Indicators, 70, 409−419.10.1016/j.ecolind.2016.06.009.1.1.
Douda, Jan; Boublík, Karel; Slezák, Michal; Biurrun, Idoia; Nociar, Josef; Havrdová, Alena; Doudová, Jana; Aćić, Svetlana; Brisse, Henry; Brunet, Jörg; Chytrý, Milan; Claessens, Hugues; Csiky, János; Didukh, Yakiv; Dimopoulos, Panayotis; Dullinger, Stefan: FitzPatrick, Úna; Guisan, Antoine; Horchler, Peter J.; Hrivnák, Richard; Jandt, Ute ... Paal, Jaanus (2016). Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs. Applied Vegetation Science, 19 (1), 147−163.10.1111/avsc.12201.1.1.
Paal, Jaanus; Jürisoo, Kristiina; Paal, Taimi (2016). Taimkatte muutuste hindamisest Järvselja looduskaitsekvartali püsiproovialadel. Forestry Studies / Metsanduslikud Uurimused, 63, 5−28.10.1515/fsmu-2015-0006.1.2.
Paal, Jaanus (2016). Tulemaa soodest kõrgmäestikeni. Eesti Loodus, 4, 64−68.6.3.
Paal. Jaanus (2016). Juhtumisi Ussuuri looduskaitsealal. Espenberg, Kerly (Toim.). Otsides Spunki. Tartu Ülikooli töötajate mälestusi reisimisest Nõukogude Liidu ajal. (90−91). Greif OÜ.6.7.
Paal, Jaanus (2016). Magadani ekspeditsioon. Espenberg, Kerly (Toim.). Otsides Spunki. Tartu Ülikooli töötajate mälestusi reisimisest Nõüukogude Liidu ajal. (83−85). Greif OÜ.6.7.
Paal, Jaanus (2016). Üliõpilastega kaugpraktikal Sahhalini ja Kunashiri saarel. Sekeldused Briisiga. Espenberg, Kerly (Toim.). Otsides Spunki. Tartu Ülikooli töötajate mälestusi reisimisest Nõukogude Liidu ajal. (86−89). Tartu: Greif OÜ.6.7.
Paal, Jaanus; Degtjarenko, Polina (2015). Impact of alkaline cement-dust pollution on boreal Pinus sylvestris forest communities: a study at the bryophyte synusiae level. Annales Botanici Fennici, 52, 120−134.1.1.
Paal, Jaanus; Rajandu, Elle; Köster, T. (2015). Saaremaa and Gotland: a Comparison of Calcareous Pine Forests. Baltic Forestry, 21 (1), 2−15.1.1.
Landucci, Flavia; Řezníčková, Marcela; Šumberová, Kateřina; Chytrẏ, Milan; Aunina, Liene; Biţă-Nicolae, Claudia; Bobrov, Alexander; Borsukevych, Lyubov; Brisse, Henry; Čarni, Andraž; Csiky, János; Cvijanović, Dušanka; DeBie, Els; DeRuffray, Patrice; Dubyna, Dmytro; Dimopoulos, Panayotis; Dziuba, Tetiana; FitzPatrick, Úna; Font, Xavier; Gigante, Daniela ... Willner, Wolfgang (2015). WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe. Phytocoenologia, 45, 187−194.10.1127/phyto/2015/0050.1.1.
Paal, Jaanus; Rajandu, Elle (2014). Calcareous pine forests on Gotland, their typology and main soil properties. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 60, 5−23.10.2478/fsmu-2014-0001.1.1.
Liira, Jaan; Jürjendal, Iti; Paal, Jaanus (2014). Do forest plants conform to the theory of island biogeography: the case study of bog islands. Biodiversity and Conservation, 23 (4), 1019−1039.10.1007/s10531-014-0650-5.1.1.
Vellak, Kai; Liira, Jaan; Karofeld, Edgar; Galanina, Olga; Noskova, Maria; Paal, Jaanus (2014). Drastic turnover of bryophyte vegetation on bog microforms initiated by air pollution in northeastern Estonia and bordering Russia. Wetlands, 34 (6), 1097−1108.10.1007/s13157-014-0569-3.1.1.
Triisberg, T; Karofeld, E; Liira, J; Orru, M; Ramst, R; Paal, J. (2014). Microtopography and the properties of residual peat are convenient indicators for restoration planning of abandoned extracted peatlands. Restoration Ecology, 22 (1), 31−39.10.1111/rec.12030.1.1.
Öpik, M.; Zobel, M.; Cantero, J.J.; Davison, J.; Facelli, J.M.; Hiiesalu, I.; Jairus, T.; Kalwij, J.M.; Koorem, K.; Leal, M.E.; Liira, J.; Metsis, M.; Neshataeva, V.; Paal, J.; Phosri, C.; Põlme, S.; Reier, Ü.; Saks, Ü.; Schimann, H.; Thiery, O. ... Moora, M. (2013). Global sampling of plant roots expands the described molecular diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza, 23 (5), 411−430.10.1007/s00572-013-0482-2.1.1.
Paal, J.; Degtjarenko, P.; Suija, A.; Liira, J. (2013). Vegetation responses to long-term alkaline cement dust pollution in Pinus sylvestris-dominated boreal forests – niche breadth along the soil pH gradient. Applied Vegetation Science, 16 (2), 248−259.10.1111/j.1654-109X.2012.01224.x.1.1.
Triisberg, Triin; Karofeld, Edgar; Paal, Jaanus (2013). Factors affecting the re-vegetation of abandoned extraxted peatlands in Estonia: a synthesis from field and greenhouse studies. Estonian Journal of Ecology, 62 (3), 192−211.10.3176/eco.2013.3.02.1.2.
Paal, Jaanus; Leibak, Eerik (2013). Eesti soode seisund ja kaitstus. Tartu: AS Regio.2.2.
Vellak, K; Karofeld, E; Liira, J; Paal, J. (2013). Effect of air pollution on bryophyte vegetation of bogs in NE Estonia and NW Russia. Wetland Systems: Ecology, Functioning and Management.: 2013 SWS European Chapter Meeting International Conference "Wetland Systems: Ecology, Functioning and Management"; Padova, Italy; 1-1 September 2013.. Ed. Borin, M; Malagoli, M; Salvato, M; Tanis, B. Padova, 35−36.5.2.
Paal, Jaanus (2013). Danakili alang - inimkonna häll. GO Reisiajakiri, 3, 44−47.6.6.
  • Leitud 35 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Alam-Pedja looduskaitseala Emajõe-äärsete lamminiitude taimestiku mitmekesisust mõjutavad teguridMetsoja, Jaak-AlbertmagistrikraadKai Vellak; Jaanus PaalKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Allikalise toitumisega alade vee keemilised karakteristikud ja nende seosed taimekooslustegaTeder, TeivimagistrikraadJaanus Paal; Ülo ManderKaitstud2007Tartu Ülikool
Alustaimestu seisund ja muutumine RMK Saare- ja Hiiumaa puhkeala objektidelLiilia TammmagistrikraadTaimi Paal; Jaanus PaalKaitstud2013Eesti Maaülikool
Ammendatud freesturbatootmisalade taimestumist mõjutavad tegurid Pärnu ja Tartu jääksoode näitelLeiner, Elinamagistrikraad (teaduskraad)Jaanus Paal; Taimi PaalKaitstud2005Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnakaitse osakond
Cypripedium calceolus’e L. populatsioonide dünaamikaKull, TiiudoktorikraadJaanus PaalKaitstud1997Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Diversity of lichen species in Estonia: influence of regional and local factorsJüriado, IngadoktorikraadTiina Randlane; Jaanus PaalKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Eestis kasvavate kortslehe (Alchemilla L., Rosaceae) pisiliikide taksonoomiline kontiinum.Pihu, Silviamagistrikraad (teaduskraad)Jaanus PaalKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Factors determining plant and lichen species diversity and composition in Estonian Calamagrostis and Hepatica site type forestsRajandu, ElledoktorikraadJaanus PaalKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Factors influencing the re-vegetation of abandoned extracted peatlands in EstoniaTriisberg-Uljas, TriindoktorikraadEdgar Karofeld; Jaanus PaalKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Forest lichens and their substrata in EstoniaLõhmus, PiretdoktorikraadTiina Randlane; Jaanus PaalKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Kiviõli poolkoksimäe ja Kukruse aherainemäe taimkateLilli PõesastemagistrikraadJaanus Paal; Taimi PaalKaitstud2007Eesti Maaülikool
Kuivendusvee puhastamise vajadus turba kuivendamiselNikkarev, HelenmagistrikraadJaanus PaalKaitstud2009Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Türi Kolledž
Lammimetsade taimkatte struktuur ja alustaimestu liigiline mitmekesisusRannik, Reetmagistrikraad (teaduskraad)Jaanus PaalKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Leeliselise õhusaaste mõju metsakooslustele Kunda tsemenditehase ümbrusesDegtjarenko, PolinamagistrikraadJaanus Paal; Malle MandreKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Lääne-Virumaa lõunapoolse osa soode iseloomustusKätrin SuurkivimagistrikraadJaanus Paal; Taimi PaalKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Mentha arvensise sootüübid; morfomeetria, struktuuriindeksid, kromosoomide arvEda Libemagistrikraad (teaduskraad)Ülle Reier; Jaanus PaalKaitstud1996Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Metskastiku ja sinilille kasvukohatüübi metsade alustaimestiku struktuur ning selle liiglilise mitmekesisuse sõltuvus puistu vanusest ja majandamisestRajandu, Ellemagistrikraad (teaduskraad)Jaanus PaalKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Morphological Variation of the Estonian Anthyllis speciesKöster, Eglemagistrikraad (teaduskraad)Jaanus PaalKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Muutused soontaimede liigirikkuses metsade suktsessiooni käigusKikas, KarinmagistrikraadJaanus PaalJuhendamisel
Perekond Pilosella (Asteraceae) EestisKukk, Toomasmagistrikraad (teaduskraad)Jaanus PaalKaitstud1995Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Perekonna kortsleht (Alchemilla L.) morfoloogiline ja geneetiline varieeruvus Eestis Pihu, SilviadoktorikraadJaanus PaalKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Phytobenthic communities of VäinameriReitalu, Triinmagistrikraad (teaduskraad)Jaanus PaalKaitstud2001Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Püstisurnud puud, nende lihhenofloora koosseis ja omapära vanades soometsadesLõhmus, Piretmagistrikraad (teaduskraad)Jaanus Paal; Tiina RandlaneKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Saaremaa lodumetsade liigiline koosseis ja nende struktuuri kujundavad keskkonnatingimusedVahar, Enelimagistrikraad (teaduskraad)Jaanus Paal; Kai VellakKaitstud2006Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Structure and diversity of the Estonian boreo-nemoral forests and factors determining thatJürjendal, ItidoktorikraadJaan Liira; Jaanus PaalJuhendamiselTartu Ülikool