This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
26.01.1980
+372 620 2506
+372 53 48 4084
viktoria.voronova@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Senior Lecturer (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Lecturer (1,00)
01.02.2015–31.12.2015   
Eesti Energia AS, expert (0,50)
01.09.2012–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, Lecturer (1,00)
2007–31.08.2012   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Emedical LLC, development specialist
01.01.2002–31.12.2004   
Department of Chemical Engineering, Tallinn University of Technology, laboratory technician
 
 
Education
2005–2013   
Tallinn University of Technology , PhD student - speciality - environmental engineering
2003–2005   
Tallinn University of Technology - master degree - speciality: environmental management and cleaner production
1998–2003   
Tallinn University of Technology, bachelor degree - speciality: chemistry and technolgy of environmental protection
1995–1998   
Kohtla - Järve Joint Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
working environment representative
2014−...   
a member of master thesis defense comission in the Institute of Chemical Engineering
 
 
Additional information
Project management:
2018 - Sustainable management of Phosphorus in Baltic countries (InPhos)
2017 - Waste Education Initiative (Waste - EI), which aims to raise awareness in waste management among schoolchildren.
2017 - GURINIMAS - The objective of the project is the reduction of the nitrogen load into Gulf of Riga in close cooperation between Estonian and Latvian authorities and research institutions. The integrated nitrogen management system for Estonian and Latvian governmental institutions will be composed based on the inventory of nitrogen sources and flows with the aim to reduce nutrient load to the sea.

2011-2013 “Sustainable Uses of Baltic Marine Resources (SUBMARINER)” – The overall objective of Submariner is to actively influence the improvement of environmental conditions and foster the economic development of the BSR by promoting new sustainable marine uses. The role of TUT was to make the full inventory of reed harvesting and utilization in Haapsalu, Mataslu Bay. Assessment of innovative uses of reed in BSR (biomass, nutrient removal). The output of the assessment was published in Submariner Compendium (2012) under the chapter of Reed harvesting. Organization of local workshop and facilitation of the session about knowledge gaps in data availability of BSR marine resources in the final International Conference in Gdansk in 2013.
2007-2010 “Water scenarios for Europe and neighboring states (SCENES)” – collection of the data and comparison of different scenarios in Peipsi catchment area. Organization of regional workshops.
2009-2011 “The development of Pay as You Throw (PAYT) in Hellas, Estonia and Cyprus” – exhaustive inventory of waste management systems in Estonia and providing the required database for the future implementation of PAYT schemes. Organization of international conference in Tallinn, concerning waste management and knowledge share.
Lecturing:
Since 2016 - EKV8320 Theory and equipment of sludge and waste treatment
Since 2012 - EKE3030 Water chemistry and microbiology
Since 2012 - EKK0170 Air pollution and prevention Since 2010 - EKE8260 Environmental Management Systems
Since 2007 - EKE8200 Life Cycle Analyses,

Training:
February 2017 - participated in the course about providing e-support to the lecture.
22. Sept. - 1Dec. 2016 - passed a training course on pedagogical psychology and sociology.
Nov.2017 - training on waste management acts and explanations about legislative requirements.
23-26 Oct.2016 - participated in Baltic University teachers Conference on Education for Sustainable Development, Rogow , Poland.
Okt. 2007 - Wageningen University, Wageningen, Netherlands, training course - "Scenario development - understanding and applying multi-scale and participatory concepts and tools".
Juuni 2007 - Tampere, Finland - Interdisciplinary research training course for doctoral students.
2006 - 2007 - Hamburg Technical University, Hamburg, Germany - environmental management systems in small and medium sized enterprises, scholarship.

Commissioned works:
February, April 2017 - participated as a lecturer in training course for energy and resource auditors. My topics covered waste treatment technologies and environmental management systems.

January 2016,2017 - Quality assurance check for Estonian national GHG 2015 and 2016 year inventory report in waste sector.

June 2013 - Independent Expertise for life cycle assessment and life cycle costing report for EU-Life OSAMAT project. Ordered by Eesti Energia AS.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Viktoria Voronova, Outstanding paper Award, Emerald LiteratiNetwork
2012, Viktoria Voronova, Viktoria Voronova, Olaf Herman scholarship for PhD students
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; SPECIFICATION: environmental management systems, life cycle assessment, environmental researches.
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.1.
2015
1.2.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2010
3.1.
2009
1.1.
2007
3.4.
2006
2.11.2020
26.01.1980
+372 620 2506
+372 53 48 4084
viktoria.voronova@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Vanemlektor (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Lektor (1,00)
01.02.2015–31.12.2015   
Eesti Energia AS, spetsialist (0,50)
01.09.2012–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Lektor (1,00)
2007–31.08.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Teadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Emedical OÜ, arendusspetsialist
01.01.2002–31.12.2004   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemiatehnika Instituut, laborant
 
 
Haridustee
2005–2013   
Tallinna Tehnikaülikool, doktorikraad - eriala: keskkonnatehnika
2003–2005   
Tallinna Tehnikaülikool - magistrikraad - eriala: keskkonnajuhtimine ja puhtam tootmine
1998–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, bakalaureusekraad - eriala: keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia
1995–1998   
Kohtla - Järve Ühisgümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
töökeskkonnavolinik
2014−...   
Keemiatehnikainstituudi magistritööde kaitsmiskomisjoniliige
 
 
Lisainfo
Projekti juhtimine:
2018 - Fosfori säästev majandamine Baltimaades (InPhos)
2017 - Jäätmealane koolitus (Waste-EI), mis on suunatud koolilaste jäätmekäitluse teadlikkuse tõstmisele.
2017 - GURINIMAS - Projekti eesmärgiks on lämmastiku koormuse vähendamine Riia lahele koostöös Eesti ja Läti ametiasutuste ja teadusasutustega.Selleks koostatakse lämmastiku haldamise integreeritud süsteem tuginedes lämmastiku allikate ja voogude inventuurile, et vähendada selle koormust merele.
2011-2013 - SUBMARINER - Läänemere ressurside säästlik kasutamine - osalesin uuringus pillirooressursi innovaativne kasutamine Läänemere Regioonis.
2007-2010 - SCENES- Veestenaariumid Euroopa ja naaberiikides - andmete kogumine ja stsenaariumide võrdlus PÖeipsi Järve vesikonna näitel. Seminaride organiseerimine Eestis.
2009- 2011 - MOJE - maksa oma jäätmete eest süsteemi välja arendamine Kreekas, Eestis ja Küprosel - detailne inventuuri analüüs jäätmekäitlusest Eestis, andmebaasi väljaarendamine MOJE süsteemi juurutamiseks. Rahvusvahelise konverentsi organiseeroimine Tallinnas jäätmekäitlusvaldkonnas.
Õppetöö:
Alates 2016 - EKV8320 Muda ja prügikäitluse teooria ning seadmed
Alates 2012 - EKE3030 Veekeemia ja mikrobioloogia
Alates 2012 - EKK0170 Õhusaaste vältimine ja juhtimine
Alates 2010 - EKE8260 Keskkonnajuhtimissüsteemid Alates 2007 - EKE8200 Olelusringi hindamine kursuse

Täiendkoolitused:

Veebruar 2017 - läbisin e-toe loomise kursust.
22 Sept. - 1.dets.2016 - on läbinud täiendkoolituse pedagoogilise psühholoogia ja sotsioloogia.
Nov.2016 - on läbinud jäätmekäitlusalase koolituse ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused.
23-26 Oktoober 2016 - osalesin Baltimaade Ülikoolide õpetajate konverentsil teemal "Haridus Säästva arengu jaoks", Rogow, Poola.
Okt. 2007 - Wageningen Ülikool, Wageningen, Holland, koolitus - " Stsenaariumide väljatöötamine - multi- skaalade ja osaluse mõistete ning instrumentide arusaamine ja kasutamine" .
Juuni 2007 - Tampere, Soome - interdistsiplinaarne uurimuslik koolitus doktorantidele.
2006- 2007 - Hamburgi Tehnikaülikool, Hamburg, Saksamaa - Keskkonnajuhitmissüsteemid väiksetes ja keskmistes ettevõttetes, stipendium.

Tellitud tööd:

Veebruar, Aprill 2017 - osalesin lektorina Energia ja ressursitõhususe audiitorite koolitusel.Rääkisin jäätmekäilusest ja keskkonnajuhtimissüsteemidest.

Jaanuar 2016,2017 - Kvaliteeditagamise (QA – quality assurance) kontrolli aruanne Eesti riikliku kasvuhoonegaaside 2015 ja 2016 aastate inventuuri ja inventuuriaruande jäätmesektori kohta.

Juuni 2013 - tellimustöö - sõltumatu ekspertiis olelusringi hindamise aruandele Euroopa Liidu projekti OSAMAT raames. Tellija on Eesti Energia AS

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Viktoria Voronova, Silmapaistva artikli auhind, Emerald LiteratiNetwork
2012, Viktoria Voronova, Viktoria Voronova, Olaf Hermani nimeline stipendium doktorantidele
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: keskonnajuhtimissüsteemid, olelusringi hindamine, keskkonnauuringud.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.1.
2015
1.2.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2010
3.1.
2009
1.1.
2007
3.4.
2006
2.11.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 10 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.2.2.1.14.1.VIR17122Evaluation of water quality and territories vulnerability in Daugava river basin 01.03.201731.12.2018Alvina ReihanTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture13 000,00 EUR
1.1.5.3.4.1.3.3.VA18024Sustainable management of Phosphorus in Baltic countries01.01.201831.03.2020Viktoria VoronovaTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture43 800,00 EUR
1.2.2.1.VFP19048Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic Production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe01.10.201930.09.2023Viktoria VoronovaTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture300 000,00 EUR
1.2.2.1.16.2.VERT17129Waste education initiative01.09.201731.08.2020Viktoria VoronovaTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture27 005,00 EUR
MUULep7012Investigation of municipal landfill leachate water sources and analyses of chemical composition to develop improved treatment technologies07.03.200731.01.2008Enn LoiguTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection86 280,66 EUR
MUUKIK8097Investigation of landfill leachate water and analysis of different treatment technologies - II phase01.07.200831.03.2010Enn LoiguTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection124 874,22 EUR
1.2.2.1.VIR20028Development of Daily Allowable Maximum Loads of pollutants and fostering agreements between stakeholders in pilot catchment areas on effective measures to decrease nutrient load to the Gulf of nutrient load to the Gulf of Riga01.05.202030.04.2022Arvo IitalTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture89 280,00 EUR
1.2.2.1.14.1.VIR17111Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga01.04.201730.09.2019Arvo IitalTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture106 250,00 EUR
MUULep13102Sõltumatu ekspertiis "EU- Life OSAMAT LIFE09 ENV/EE/000227 LCA and LCC report 2nd version" kohta.14.05.201310.06.2013Enn LoiguTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection1 350,00 EUR
MUUVEU423The development of Pay As You Throw Systems in Hellas,Estonia and Cyprus HEC-PAYT05.01.200904.07.2011Enn LoiguTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection57 217,99 EUR