25.04.1977
6203362
marit.kauk-kuusik@taltech.ee
endise nimega Marit Kauk

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Päikeseenergeetika materjalide teaduslabori juhataja (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Direktor (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, direktori kt (1,00)
2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Vanemteadur (1,00)
2005–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjalitead. ja materjalide tehnol.doktorikool, erakorraline teadur (0,10)
2005–2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Teadur (1,00)
2002–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Teadur (1,00)
1999–2002   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, insener (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, keemia- ja materjaliteaduskond, Phd.
2000–2002   
Tallinna Tehnikaülikool, keemia- ja materjaliteaduskond, loodusteaduste magister, 2002
1996–2000   
loodusteaduste bakalaureus, 2000
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
TTÜ Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi nõukogu liige
2017−...   
Päikesenenrgeetika materjalide labori juhataja
2014−...   
esindaja koostöövõrgus Nordic-PV
2004−...   
Euroopa Materjaliteaduse Ühingu liige
2017−2021   
AR17092 Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+) vastutav täitja
2016−2016   
ESA projekti VA16006 "Crystalsoli toote kohandamine Kuu keskkonna tingimustele" vastutav täitja
2015−2016   
TTÜ Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige
2015−2016   
TTÜ Materjaliteaduse instituudi nõukogu esimees
2015−2016   
Materjaliteaduse instituudi direktor
2012−2015   
ETF grandiprojekti ETF9346 "Mittetoksilistest ja maapõues laialt levinud materjalidest valmistatud monoterakiht päikesepatareide arendamine" vastutav täitja
2012−2017   
R&D projekti Lep12065 "CZTS monoterakiht päikesepatareide efektiivsuse parandamine" vastutav täitja
2008−2011   
ETF grandiprojekti ETF7678 "CuInSe2 legeerimine võõrlisanditega ja alternatiivsed puhverkihid rakendamiseks monoterakihi päikesepatareides" vastutav täitja
2007−2008   
Materjalitehnika Ühingu esimees
 
 
Lisainfo
01.10.2003-31.12.2003 külalisteadur, Universität Stuttgart, Institut für Physikalische Elektronik (IPE), Saksamaa;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Marit Kauk-Kuusik, I koht TTÜ rakenduslike teadustööde konkursil uurimistööga "Uute päikesepaneelide väljatöötamine"
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; TÄPSUSTUS: Päikeseenergeetika
 
 
Lisainfo
2001 NATO ASI – “Photovoltaic and Photoactive Materials – Properties, Technology and Application”, Sozopol, Bulgaria
2002 CEI- Europe Advanced Technology Education “Thin Film Deposition and Applications” Uppsala, Rootsi
2005 1st International Summer Academy on Photovoltaics”, Berliin, Saksamaa
2006 Young scientists summer school on photovoltaics, Pärnumaa, Eesti
2006 E-MRS 2006 Spring Meeting, Nizza, Prantsusmaa
2008 23rd EU PVSEC, Valencia, Hispaania
2008 Nordic seminar on modelling of CIGS devices, Uppsala, Rootsi
2009 E-MRS 2009 Spring meeting, Strasbourg, Prantsusmaa
2010 35th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Honolulu, USA
2010 1st European Kesterite Workshop, Uppsala, rootsi
2011 E-MRS 2011 Spring & Bilateral Meeting, Nizza, Prantsusmaa
2011 EUROMAT 2011, Montpellier, Prantsusmaa
2011 2nd Workshop in Kesterites, Barcelona, Hispaania
2012 E-MRS 2012 Spring Meeting, Strasbourg, Prantsusmaa
2013 4th Kesterite Workshop, Berliin, Saksamaa
2014 E-MRS 2014 Spring Meeting, Lille, Prantsusmaa
2014 5th European Kesterite Workshop, Tallinn, Eesti
2015 6th European Kesterite Workshop, Newcastle upon Tyne, Inglismaa
2016 PVSEC-26, Singapore, Singapore
2017 PVSEC-27, Otsu, Jaapan
2018 E-MRS 2018 Spring Meeting, Strasbourg,Prantsusmaa
2018 ICTMC-21, Boulder, USA
2019 E-MRS 2019 Spring Meeting, Nizza,Prantsusmaa
2019 10th International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapur
2019 "36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition" Marseille, Prantsusmaa
2019 10th European Kesterite Workshop, Uppsala, Rootsi

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
6.8.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2011
1.1.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
2.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.1.
2002
7.01.2020
25.04.1977
6203362
marit.kauk-kuusik@taltech.ee
former name Marit Kauk

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Senior Researcher (1,00)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Head of the Laboratory of Photovoltaic Materials (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Director (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Acting Director (1,00)
2009–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Senior Researcher (1,00)
2005–2006   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Materjalitead. ja materjalide tehnol.doktorikool, Extraordinary Researcher (0,10)
2005–2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Researcher (1,00)
2002–2005   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Researcher (1,00)
1999–2002   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Engineer (1,00)
 
 
Education
2002–2006   
Tallinn University of Technology, PhD. 2006
2000–2002   
Tallinn University of Technology, master degree, 2002
1996–2000   
Tallinn Technical University, Bachelor, 2000
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Member of Council of Department of Materials and Environmental Technology
2017−...   
Head of the Laboratory of Photovoltaic Materials
2014−...   
representative in Nordic-PV network
2004−...   
European Materials Research Society member
2017−2021   
Principal investigator of infrastrucute project AR17092 "Center of nanomaterials research and technologies (NAMUR+)
2016−2016   
Principal investigator of ESA project VA16006 "Adapting CRYSTALSOL Product to a Moon Enviroment"
2015−2016   
Member of Council of Faculty of Chemical and Materials Technology
2015−2016   
Head of Council of Department of Materials Science
2015−2016   
Head of the Department of Materials Science
2012−2015   
Principal investigatior of ETF grant ETF9346 "Development of CZTS monograin powders towards abundant and non-toxic materials for solar cells"
2012−2017   
Principal investigator of R&D project Lep12065 "Increasing the efficiency of CZTS semiconductor material"
2008−2011   
Principal investigator of ETF grant ETF7678 "Extrinsic doping of CuInSe2 and alternative buffer layers for monograin layer solar cells application"
2007−2008   
Estonian Materials Engineering Society
 
 
Additional information
01.10.2003-31.12.2003 Visiting Researcher, Universität Stuttgart, Institut für Physikalische Elektronik (IPE), Germany;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Marit Kauk-Kuusik, First award in research competition in Tallinn University of Technology "Development of new type of solar cells"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; SPECIFICATION: Solar energy
 
 
Additional information
2001 NATO ASI – “Photovoltaic and Photoactive Materials – Properties, Technology and Application”, Sozopol, Bulgaria
2002 CEI- Europe Advanced Technology Education “Thin Film Deposition and Applications” Uppsala, Sweden
2005 1st International Summer Academy on Photovoltaics”, Berlin, Germany
2006 Young scientists summer school on photovoltaics, Pärnumaa, Estonia
2006 E-MRS 2006 Spring Meeting, Nice,France
2008 23rd EU PVSEC, Valencia, Spain
2008 Nordic seminar on modelling of CIGS devices, Uppsala, Sweden
2009 E-MRS 2009 Spring meeting, Strasbourg, France
2010 35th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Honolulu, USA
2010 1st European Kesterite Workshop, Uppsala,Sweden
2011 E-MRS 2011 Spring & Bilateral Meeting, Nizza, France
2011 EUROMAT 2011, Montpellier, France
2011 2nd Workshop in Kesterites, Barcelona, Spain
2012 E-MRS 2012 Spring Meeting, Strasbourg, France
2013 4th Kesterite Workshop, Berliin, Germany
2014 E-MRS 2014 Spring Meeting, Lille, France
2014 5th European Kesterite Workshop, Tallinn, Estonia
2015 6th European Kesterite Workshop, Newcastle upon Tyne, UK
2016 PVSEC-26, Singapore, Singapore
2017 PVSEC-27, Otsu, Japan
2018 E-MRS 2018 Spring Meeting, Strasbourg, France
2018 ICTMC-21, Boulder, USA
2019 E-MRS 2019 Spring Meeting, Nice,France
2019 10th International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapore
2019 "36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition" Marseille, France
2019 10th European Kesterite Workshop, Uppsala, Sweden

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
6.8.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2011
1.1.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
2.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.1.
2002
7.01.2020