20.05.1946
737 5553
hanno.ohvril@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2008–31.08.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, keskkonnafüüsika dotsent (1,00)
1989–2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut, Dotsent (1,00)
1985–1989   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Vanemõpetaja (1,00)
01.01.1969–31.12.1980   
Tartu Observatoorium, insener, nooremteadur
 
 
Haridustee
1964–1969   
Tartu Ülikool, füüsik (atmosfäärifüüsik)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1993−2004   
TÜ füüsikaosakonna nõukogu sekretär
1990−1994   
TÜ geofüüsika nõukogu sekretär

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1990, Hanno Ohvril, Dotsendi kutse, Kõrgem Atestatsioonikomisjon, Moskva
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: Atmosfääri niiskussisaldus ja läbipaistvus, aerosooliosakeste optilised omadused.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia ; TÄPSUSTUS: Atmosfäärioptika ja aktinomeetria. Atmosfääri niiskussisalduse muutlikkus.
 
 
Lisainfo
Füüsika-matematikakandidaat, atmosfäärifüüsika, Aeroloogia Keskobservatoorimum, Moskva, 1977
Doktoritööde oponeerimised: 1996, 1996, 2002 Granada Ülikool;
2006 Viini Ülikool;
2012 Tallinna Tehnikaülikool.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
2.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2002
3.1.
2001
5.2.
2001
5.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
3.1.
1998
1.2.
1996
1.2.
1996
1.3.
1995
1.2.
1990
1.2.
1990
3.1.
1981
2.2.
1972
18.04.2019
20.05.1946
737 5553
hanno.ohvril@ut.ee

Career

Institutions and positions
1985-until now - Senior Lecturer, Docent, Institute of Environmental Physics, University of Tartu.
01.01.2008–31.08.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor (1,00)
1989–2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Environmental Physics, Associate Professor (1,00)
1985–1989   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Senior Teacher (1,00)
 
 
Education
1964–1969   
Diploma in Physics (Atmospheric Physics), University of Tartu, 1969
 
 
R&D related managerial and administrative work
1993−2004   
Secretary of the Physical Department, University of Tartu, 1993-2004
1990−1994   
Secretary of the Council of Geophysics, University of Tartu, 1990-1994

Qualifications

 
 
Honours & awards
1990, Hanno Ohvril, Associate Professor (Docent), Higher Attestation Comission, Moscow
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology ; SPECIFICATION: Optics of the atmosphere and actinometry. Variability of atmospheric humidity content.
 
 
Additional information
Candidate of Physics and Mathematics (= PhD) in Atmospheric Physics,
Central Aerological Observatory, Moscow, 1977
Official opponent of PhD dissertations: 1996, 1996, 2002 University of Granada, Spain;
2006 University of Vienna, Austria;
2012 Tallinn University of Technology, Estonia.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
2.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2002
3.1.
2001
5.2.
2001
5.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
3.1.
1998
1.2.
1996
1.2.
1996
1.3.
1995
1.2.
1990
1.2.
1990
3.1.
1981
2.2.
1972
18.04.2019