Katri Kall

7313827
katri.kall@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2013–...    Eesti Maaülikool, Lektor (1,00)
01.09.2011–31.08.2012    Eesti Maaülikool, Lektor (0,50)
1998–31.08.2012    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
01.09.1996–31.08.1998    Eesti Maaülikool, Tehniline töötaja (1,00)
 
 
Haridustee
1995–1998    Eesti Põllumajandusülikool põllumajanduse ökonoomika ja ettevõtluse eriala (magistrikraad)

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S187 Põllumajandusökonoomika; PÕHISUUND: Põllumajandustootmise efektiivsus ja konkurentsivõime, mahepõllumajanduslik tootmine

Katri Kall

7313827
katri.kall@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2013–...    Estonian University of Life Sciences, Lecturer (1,00)
01.09.2011–31.08.2012    Estonian University of Life Sciences, Lecturer (0,50)
1998–31.08.2012    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
01.09.1996–31.08.1998    Estonian University of Life Sciences, Technical staff (1,00)

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S187 Agricultural economics