Kaja Orupõld

kaja.orupold@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Dotsent (1,00)
2011–2016    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Vanemteadur (1,00)
2006–2011    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Dotsent (1,00)
1999–2006    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut, Kolloid-ja keskkonnakeemia õppetool, kolloid- ja keskkonnakeemia lektor (0,50)
1997–2005    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, Erakorraline teadur (0,50)
1994–1995    Lund University, Sweden, Lundi Ülikool (Rootsi) , Biotehnoloogia osakond, külalisuurija (1,00)
1993–1997    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut, Kolloid-ja keskkonnakeemia õppetool, Teadur (1,00)
1991–1992    Eesti Teaduste Akadeemia, Zooloogia ja botaanika instituut, keemik (0,50)
 
 
Haridustee
1994–2000    Doktoriõpe, Tartu Ülikool, PhD kolloid- ja keskkonnakeemia erialal, 2000
1992–1994    Magistatuur, Tartu Ülikool, MSc kraad kolloid- ja keskkonnakeemia erialal, 1994
1987–1992    Tartu Ülikool, diplom keemia erialal, 1992
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Toksikoloogia Seltsi juhatuse liige
2001−...    Retsenseerinud artikleid ajakirjades Chemosphere, Water Research, Environmental Toxicology and Chemistry, Environmental Science and Pollution Research, Bioresource Technology, ATLA, Oil Shale, Agronomy Research
2000−...    Eesti Veeühingu liige
1997−...    Eesti Toksikoloogia Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1993, Kaja Orupõld, üliõpilaste teadustööde vabariikliku konkursi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; CERCS ERIALA: P305 Keskkonnakeemia ; PÕHISUUND: a) keskkonna monitooringul ja analüüsis kasutatavad meetodid ning jäätmete testimismeetodid; b) metallid keskkonnas liikuvuse ja biosaadavuse uurimine; c) biodegradatsiooni (anaeroobsed ja aeroobsed protsessid) iseloomustavad parameetrid; nende kasutamine reovete, jäätmete ning rohtse biomassi biokonversiooni hindamiseks.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
3.5.
2010
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.2.
1996
1.1.
1995

Kaja Orupõld

29.07.1969
kaja.orupold@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Associate Professor (1,00)
2011–2016    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Senior Researcher (1,00)
2006–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene and Control, Associate Professor (1,00)
1999–2006    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Chair of Colloidal and Environmental Chemistry, lecturer in colloidal and environmental chemistry (0,50)
1997–2005    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Extraordinary Researcher (0,50)
1994–1995    Lund University, Sweden, Deptartment of Biotechnology, visiting scientist (1,00)
1993–1997    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Chair of Colloidal and Environmental Chemistry, Researcher (1,00)
1991–1992    Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, chemist (0,50)
 
 
Education
1994–2000    Doctoral studies, University of Tartu, PhD in colloidal and environmental chemistry, 2000
1992–1994    Master studies, University of Tartu, MSc degree in colloidal and environmental chemistry, 1994
1987–1992    University of Tartu, diploma in chemistry, 1992
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Member of the board of the Estonian Society of Toxicology
2001−...    Reviewing papers in Chemosphere, Water Research, Environmental Toxicology and Chemistry, Environmental Science and Pollution Research, Bioresource Technology, ATLA, Oil Shale, Agronomy Research
2000−...    Member of the Estonian Water Association
1997−...    Member of the Estonian Society of Toxicology

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment; CERCS SPECIALTY: P305 Environmental chemistry ; SPECIALITY: a) methods used in environmental monitoring and analysis as well as testing of wastes; b) metals mobility and bioavailability in the environment; c) parameters to estimate biodegradability (aerobic and anaerobic), their use in estimation of bioconversion efficiency of wastewaters, wastes and crops.
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
3.5.
2010
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.2.
1996
1.1.
1995