See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
13.06.1975
+3727313173
alexander.ryabchikov@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
26.05.2020–...   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Kaasprofessor (1,00)
07.10.2019–06.04.2020   
Läti Põllumajandusülikool, Külalisdotsent (0,20)
2006–2020   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Dotsent (1,00)
01.01.2002–31.12.2006   
Eesti Põllumajandusülikool; Assistent (1.0)
01.01.2001–31.12.2002   
Eesti Põllumajandusülikool; Assistent (0.5)
01.01.2000–31.12.2000   
Eesti Põllumajandusülikool; Teadur (0.5)
01.01.1997–31.12.1999   
Eesti Põllumajandusülikool; Laborant (0.5)
 
 
Haridustee
1999–2005   
Eesti Põllumajandusülikool; Doktoriõpe, filosoofiadoktor (tehnikateadused)
1997–1999   
Eesti Põllumajandusülikool; maaehituse õppekava, magistriõpe, magister (tehnikateadused)
1993–1997   
Eesti Põllumajandusülikool; Diplomiõpe, põllumajanduse mehhaniseerimise diplom
1992–1993   
Eesti Põllumajandusülikool; Eesti keele õppimine
1982–1992   
Mari El Vabariik; Oršanka rajoon, Tširki keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Eesti Rahvuslik Mehaanika Komitee, liige
2013−...   
Tehnikateadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige ja sekretär
2009−...   
Tehnikateaduse doktorantide atesteerimiskomisjoni liige
2019−2019   
Välisekpert Läti Põllumajandusülikooli ehituseriala magistri- ja doktoriõppekavade hindamisel
2018−2019   
NUTIKAS rakendusuuringu L180098MIMV "Teravilja kuivatamise ja hoidmise uue meetodi arendamine" vastutav täitja.
2012−2017   
Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna juhataja
2011−2012   
Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna õppetöö juht
2010−2012   
Projekti ETF8459 "Jääkpingete uurimine termopihustatud ja sadestatud pinnetes" vastutav täitja
2006−2006   
Eesti Maaülikooli maaehituse eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees
 
 
Lisainfo
Loetavad ained:

MI.0112 Ehitusmehaanika I (5.0 EAP); MI.0113 Ehitusmehaanika II (5.0 EAP); MI.1059 Ehitusmehaanika III (4.0 EAP); MI.1886 Tugevusõpetus I (4.0 EAP); MI.1887 Tugevusõpetus II (4.0 EAP); MI.1788 Tugevusõpetuse lühikursus (4.0 EAP); MI.0445 Materjalide ja konstruktsioonide mehaanika (6 EAP); MI.1774 Teadustöö ja ehitusalased katsed (3.0 EAP).

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS VALDKOND: T155 Pinded ja pinnatehnoloogia; TÄPSUSTUS: Jääkpingete eksperimentaalmehaanika
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS VALDKOND: T152 Komposiitmaterjalid
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS VALDKOND: T230 Hooneehitus; TÄPSUSTUS: Kiudbetooni uurimine.
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; TÄPSUSTUS: Jääkpingete experimentaalmehaanika
 
 
Lisainfo
Enesetäienduskursused:

1) Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis (4.0 AP). TÜ Avatud Ülikool, 17.10.2005.-28.02.2006.

2) Eesti keel: praktiline teksti ja kõneõpetus (1.0 AP). EMÜ Avatud Ülikool, 02.02.-06.04.2006.

3) Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasiside andmine (0.5 AP). TÜ Haridusteaduskond, 7.10.-3.12.2008.

4) Uued lähenemised teadustööde juhendamisel (1.0 AP). TÜ Haridusteaduskond, 13.01.-15.01.2009.

5) Konfliktide lahendamine (0.25 EAP). Tartu Ülikool, 18.11.2010.

6) Arukas ajajuhtimine (0.25 EAP). Tartu Ülikool, 24.11.2010.

7) Keskastme juhtide koolitus (6 EAP). Tartu Ülikool, 12.01.2012-04.05.2012.

8) Kuidas ühtlustada juhtimisalaseid põhimõtteid ja teadmisi Eesti Maaülikoolis. Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ, 06.-07.11.2013.

9) Inglise keel õppetöös B1 keeleoskustasemel (3 EAP). Eesti Maaülikool, 27.02.2014-22.05.2014.

10) Üliõpilaste juhendamine akadeemilise teksti koostamisel (1 EAP), Tartu Ülikool; 12.03.2015-02.04.2015.

11) Inglise keele intensiivkursus lektoritele (2 EAP). SpainBcn-Programs, Barcelona; 20.04.2015-24.04.2015.

12) Avalik esinemine õppejõududele (0.5 EAP). Tartu Ülikool, 21.04.2016-22.04.2016.

13) Õppejõult õppejõule (1.0 EAP), Tartu Ülikool, 30.08.2016-06.12.2016.

14) Meediakoolitus (1.0 EAP), Märt Treier, 01.11.-02.11.2016.
15) Veebiseminaride läbiviimine õppetöös (2 tundi). Veebikoolitus, Veronika Tuul, 14.04.2020.
16) Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis (6.0 AP). Tartu Ülikool, 23.09.2021.-03.03.2022.

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
3.1.
2019
3.1.
2018
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
2.3.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
1999
8.09.2021
13.06.1975
+3727313173
alexander.ryabchikov@emu.ee

Career

Institutions and positions
26.05.2020–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Accociate Professor (1,00)
07.10.2019–06.04.2020   
Latvian University of Life Sciences and Technologies, Visiting professor (0,20)
2006–2020   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Associate Professor (1,00)
01.01.2002–31.12.2006   
Estonian Agricultural University; Assistant (1.0)
01.01.2001–31.12.2002   
Estonian Agricultural University; Assistant (0.5)
01.01.2000–31.12.2000   
Estonian Agricultural University; Researcher (0.5)
01.01.1997–31.12.1999   
Estonian Agricultural University; Laboratory Assistant (0.5)
 
 
Education
1999–2005   
Estonian Agricultural University; Doctoral study, Ph.D(Eng)
1997–1999   
Estonian Agricultural University; Rural Building, Master's study, M.Sc(Eng)
1993–1997   
Estonian Agricultural University; Diploma study, diploma in agricultural engineering
1992–1993   
Estonian Agricultural University; Study of the Estonian language
1982–1992   
Mari El Republic, Orshanka district, Secondary school of Chirki
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Estonian National Committee for Mechanics, member
2013−...   
The member and secretary of the defence board of doctoral theses in engineering sciences
2009−...   
The member of the certifying commission of PhD students
2019−2019   
Ekspert for evaluation of Master's and PhD study programs at Latvia University of Life Sciences and Technologies.
2018−2019   
NUTIKAS applied research L180098MIMV "Development of drying and storing technology for corns". Principal investigator.
2012−2017   
Head of of the Department of Rural Building at Estonian University of Life Sciences
2011−2012   
Manager of study of the Department of Rural Building at Estonian University of Life Sciences
2010−2012   
Principal investigator of the project ETF8459 "Investigation of residual stresses in thermally sprayed and deposited coatings"
2006−2006   
Chairman of the defence komission of speciality of rural building at Estonian University of Life Sciences
 
 
Additional information
Subjects:

MI.0112 Structural Mechanics I (5.0 EAP); MI.0113 Structural Mechanics II (5.0 EAP); MI.1059 Structural Mechanics III (4.0 EAP); MI.1886 Strength of Materials I (4.0 EAP); MI.1887 Strength of Materials II (4.0 EAP) MI.1788 Short course of strength of materials (4.0 EAP); MI.0445 Mechanics of materials and structures (6 EAP); MI.1774 Scientific research and experiments in civil engineering (3.0 EAP).

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS RESEARCH FIELD: T155 Coatings and surface treatment ; SPECIFICATION: Experimental mechanics of residual stresses
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS RESEARCH FIELD: T152 Composite materials
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS RESEARCH FIELD: T230 Building construction ; SPECIFICATION: Investigation of fibre reinforced concrete
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; SPECIFICATION: Experimental mechanics of residual stresses
 
 
Additional information


Self-education courses:

1) Learning and teaching in higher education (4.0 AP). University of Tartu, Open University, 17.10.2005.-28.02.2006.

2) Estonian language: teaching of text writing and speeking (1.0 AP) Estonian University of Life Sciences, open University, 02.02.-06.04.2006.

3) Supervising and giving feedback to research works of students (0.5 AP). University of Tartu, Faculty of Education, 7.10.-3.12.2008.

4) New approaches to supervision of scientific works (1.0 AP). University of Tartu, Faculty of Education, 13.01.-15.01.2009.

5) Conflict solving (0.25 EAP). University of Tartu, 18.11.2010.

6) Wise management of time (0.25 EAP). University of Tartu, 24.11.2010.

7) Training of middle manager (6 EAP). University of Tartu. 12.01.2012-04.05.2012.

8) How to unify the principles of leading and knowledge in Estonian University of Life Sciences. Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ, 06.-07.11.2013.

9) English in academic studies, level B1 (3 EAP). Estonian University of Life Sciences, 27.02.2014-22.05.2014.

10) Supervision of students in writing of academic text (1 EAP). University of Tartu, 12.03.2015-02.04.2015.

11) English for lecturers intensive course (2 EAP). SpainBcn-Programs, Barcelona; 20.04.2015-24.04.2015.

12) Appear for lecturers. University of Tartu (0.5 EAP), 21.04.2016-22.04.2016.

13) From lecturer to lecturer (1.0 EAP), University of Tartu, 30.08.2016-06.12.2016.

14) Media training (1.0 EAP), Märt Treier, 01.11.-02.11.2016.
15) Webinars in teaching (2 hours). Webinar. Veronika Tuul, 14.04.2020.
16. Learning and teaching in higher education (6.0 EAP). University of Tartu, 23.09.2021.-03.03.2022.

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
3.1.
2019
3.1.
2018
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
2.3.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
1999
8.09.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF8459Jääkpingete uurimine termopihustatud ja sadestatud pinnetes01.01.201031.12.2012Alexander RyabchikovEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut35 585,84 EUR
ETFETF7227Komposiitmaterjalide ja -pinnete kulumiskindluse modelleerimine01.01.200731.12.2009Renno VeinthalTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond23 382,46 EUR
MUUAR12134Kõrgtehnoloogiliste õhukeste pinnete rakendamine tööriistade kulumiskindluse tõstmisel.01.09.201230.06.2015Priidu PeetsaluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut855 012,84 EUR
SFSF0140091s08Kõvapinded ja pinnatehnika01.01.200831.12.2013Priit KuluTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond705 840,56 EUR
MUUP170064MIMTPuidu füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste katsetamise kombineeritud metoodika väljatöötamine ning tark puidu kasutamine ehituses01.01.201731.12.2018Peeter MuisteEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut70 000,00 EUR
MUU8-2/T7015MIMITeraskiudbetooni tugevusnäitajate uurimine28.02.200701.07.2007Alexander RyabchikovEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut5 279,10 EUR
NSPNSP112TERAVILJA KUIVATAMISE JA HOIDMISE UUE MEETODI ARENDAMINE01.04.201831.03.2019Alexander RyabchikovAS TATOLI120 000,00 EUR
NSP; 2.1.L180098MIMVTeravilja kuivatamise ja hoidmise uue meetodi arendamine 01.04.201831.03.2019Alexander RyabchikovEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut200 000,00 EUR