kulliki.seppel@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, meedia- ja ühiskonnateooriate assistent (1,00)
01.11.2016–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, meediauuringute lektor (1,00)
2011–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, Meediauuringute õppetool, meediauuringute lektor (1,00)
2007–2011   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, Meediauuringute õppetool, Teadur (1,00)
2005–2006   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, Erakorraline teadur (1,00)
2002–2004   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Filosoofia osakond, Erakorraline teadur (0,25)
2000–2001   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Assistent (0,25)
 
 
Haridustee
2000–2001   
MA rahvusluse uuringud, Kesk-Euroopa Ülikool, Ungari
1995–1999   
BA sotsiooloogias, Tartu Ülikool, cum laude
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Kommunikatsioonijuhtimise magistriprogrammi programmijuht
 
 
Lisainfo
2007 - vanemanalüütik riigihanke projektis "Riilkliku Integratsiooniprogrammi 2008-2013 väljatöötamine" (2006/18111.02.01-0001).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, Külliki Seppel, 2002 CIMO uurimisstipendium (Helsingi Ülikool)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.02.2020
kulliki.seppel@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, assistent of media and social theories (1,00)
2011–31.08.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, lecturer of media studies (1,00)
2007–2011   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Research Fellow (1,00)
2005–2006   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Extraordinary Researcher (1,00)
2002–2004   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Department of Philosophy, Extraordinary Researcher (0,25)
2000–2001   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Assistant (0,25)
 
 
Education
2000–2001   
MA in Nationalism Studies, Central European University, Budapest
1995–1999   
BA in Sociology, University of Tartu, cum laude
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Programme manager of MA in Communication Management
 
 
Additional information
2007 - senior analyst in the public procurement project "Development of State Integration Program 2008-2013" (2006/18111.02.01-0001).;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology
 
 

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.02.2020