Mirjam Hinrikus

53744743
mirjam.hinrikus@gmail.com
Mirjam Hinrikus on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur ja Tallinna Ülikooli eesti kirjanduse dotsent. Ta on olnud vahetusüliõpilane Tampere ja Toronto Ülikoolis ning töötanud külalisteadlasena Berliini Vabaülikoolis ja olnud postdoktorantuuris Göteborgi Ülikoolis. Tema doktoritöö teemaks oli „Dekadentlik modernsuskogemus A. H. Tammsaare ja nooreestlaste loomingus (Tartu Ülikool, 2011). Ta on koostanud ja toimetanud (koos A. Mattheusega) EKKI Toimetiste (nr 17) teemanumbri „Esimene maailmasõda eesti kultuuris“ (Tallinn 2015), samuti kaks kogumikku sarjast „Moodsa eesti kirjanduse seminar“ (UTKK 2006, 2013). Lisaks oli ta nais-ja meesuuringute ajakirja kaastoimetaja (2001̶2006).
Hinrikuse peamised uurimisvaldkonnad on modernsuse teooriad, kirjanduslik naturalism ja kirjanduslik dekadents, modernse kirjanduse ja kunsti kokkupuutepunktid 20. saj esimesel poolel. Lisaks huvitavad teda diskursuse analüüs, erinevad teooriad autorist, rahvusülesuse teooriad, kultuuriülekanded (iseäranis soome ja eesti kirjanduses 20. saj esimesel poolel) ja intertekstuaalsus.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.04.2011–30.09.2013    Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    A. H. Tammsaare memoriaalmuuseum, teadur
2003–31.03.2011    Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Teadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2005    Tallinna Ülikool, soouuringute lisaeriala lektor
01.01.2001–31.12.2006    Eesti akadeemilise nais- ja meesuuringute ajakirja "Ariadne lõng" tegevtoimetaja
01.01.1999–31.12.2002    K. Ristikivi muuseum, teadur
 
 
Haridustee
2016–2016    Gothenburgi Ülikool, postdoktorantuur (6 kuud)
2006–2007    Freie Universität Berlin, uurimisstipendium
2005–2005    Konstanzi Ülikooli stipendiaat, 1 kuu
2005–2005    Helsingi Ülikool, Kristiina Instituut, CIMO stipendiaat, 4 kuud
2004–2011    Tartu Ülikool, doktorantuur, eesti kirjandus
2001–2002    Toronto Ülikool; vahetusüliõpilane
2000–2003    Tartu ülikool, magistrantuur, eesti kirjandus
1996–1997    Tampere Ülikool; vahetusüliõpilane
1992–2000    Tartu Ülikool, eesti kirjandus (ülemaste); filosoofia, soome keel ja kirjandus (keskaste)
1988–1992    H. Elleri nim. Muusikakool, tsello erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni liige
2016−...    Võrgustiku "Feminist Philosophy: Time, History and the Transformation of Thought" liige
2015−...    Kahepäevase seminari "I maailmasõda eesti kultuuris" peakorraldaja
2014−...    Euroopa avant-garde´i ja modernismi uuringute võrgustiku liige
2012−...    The International Association of Philosophy and Literature, liige
2012−...    Association for the Advancement of Baltic Studies, liige
2005−...    Eesti Naisuurimus - ja Teabekeskuse (ENUT) juhatuse liige
2004−...    Moodsa eesti kirjanduse seminaride peakorraldaja
2000−...    Eesti Kirjanduse Seltsi liige
2000−...    Elias Lönnroti Seltsi liige
2000−...    Karl Ristikivi Seltsi liige
2017−2017    Rahvusvahelise konverentsi "End Games and Emotions. The sense of Ending in Modern Literature and Arts" peakorraldaja (15.08-18.08 Tallinn, Helsingi)
2017−2018    KUMU näituse "Kurja lillede lapsed" kaasorganiseerija
2013−2013    Rahvusvahelise konverentsi "Ways of Experiencing Modernity in Estonian and Finnish Literature and Culture at the Beginning of 20th century: Similarities and Differences" peakorraldaja
2011−2011    Nn ühe-teksti seminari peakorraldaja: A.H.Tammsaare "Juudit" 1921
2005−2005    Näituse ja seminari "Reaalne ja ideaalne. Naine 20. saj alguse Eestis" peakorraldaja Vilde memoriaalmuuseumis
2003−2005    Soouuringute lisaeriala programmi väljatöötaja Tallinna Ülikoolis
2001−2006    Eesti akadeemilise nais-ja meesuuringute ajakirja "Ariadne lõng" tegevtoimetaja ja toimetuskolleegiumi liige
 
 
Loometöö
Tõlkinud kaks ptk-i rmt-st Koivunen &. Liljeström 1996, Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. (2003, Võtmesõnad. 10 sammu feministliku uurimiseni, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus);
Tõlkinud Evelyn Fox Kelleri rmt "Mõtisklusi soost ja teadusest" 2001;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Mirjam Hinrikus, Rootsi Instituudi Visby programmi järeldoktor
2013, Mirjam Hinrikus, Eesti Kultuurkapital, kirjandus, Gustav Suitsu nimelise kirjandusuurija stipendium
2007, Mirjam Hinrikus, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali artiklipreemia nominent "J. Randvere "Ruth" ja Otto Weiningeri "Geschlecht und Charakter"
2006, Mirjam Hinrikus, Berliini Linnavolikogu Õppefond
2004, Mirjam Hinrikus, Avatud Eesti Fond, stipendium
2001, Mirjam Hinrikus, Eesti Üliõpilaste toetusfond USAs, Jüri Lellepi nimeline mälestusstipendium
2000, Mirjam Hinrikus, Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, stipendium
1996, Mirjam Hinrikus, Tampere Ülikooli vahetusüliõpilase stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Modernsuse diskursused 19.-20.sajandi vahetusel: A. H. Tammsaare ja Noor-Eesti
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia ; PÕHISUUND: eesti kirjanduse moderniseerumine 20. saj esimesel poolel, A. H. Tammsaare, Noor-Eesti autorid, kultuuri analüüs, diskursuse analüüs, modernsuse ja modernismi uuringud, feministlik teooria, soouuringud, maskuliinsuse uuringud

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.4.
2017
6.9.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.8.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.3.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
6.6.
2005
1.2.
2004
4.2.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
1.2.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
1.3.
1999

Mirjam Hinrikus

53744743
mirjam.hinrikus@gmail.com
Mirjam Hinrikus is a Senior Researcher at the Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences and Associate Professor of Estonian literature. She has been an Exchange student at the University of Tampere and Toronto and visiting scholar at the Free University of Berlin (2006–2007), and a postdoctoral researcher at the University of Gothenburg (2016, 6 month). The title of his doctoral theses was “The experience of decadent modernity in the texts of A. H. Tammsaare and Young Estonia.” (University of Tartu 2011) In addition she has co-edited a special issue of “World War I in Estonian culture” (Tallinn University 2015), two collections of articles from so called “Seminars on Modern Estonian Literature” (2006; 2013) and co-edited Estonian gender studies journal Ariadne´s Clew (2001-2006).
Hinrikus´ research interests include literary naturalism and literary decadence, feminist studies, masculinity studies, theories of modernity and modernism, theories of an author, transnational theory, discourse analyses, cultural transfer (especially between Estonian and Finnish culture during the first half of the 20th century), intertextuality, intermediality. The purpose of her current project “A. H.Tammsaare, gender and modernity” is to situate Tammsaare´s texts (mostly from 1908-1922) into the context of gendered modernity.

Career

Institution and occupation
01.04.2011–30.09.2013    Under and Tuglas Literature Centre, Under and Tuglas Literature Centre, Researcher (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    A. H. Tammsaare's Memorial Museum; Researcher
2003–31.03.2011    Under and Tuglas Literature Centre, Researcher (1,00)
01.01.2003–31.12.2005    Tallinn University; Lecturer
01.01.2001–31.12.2006    Editor of Estonian Journal of Gender Studies "Ariadne's Clew"
01.01.1999–31.12.2002    K. Ristikivi's Memorial Museum; Researcher
 
 
Education
2016–2016    Univerity of Gothenburg (6 month)
2006–2007    Freie Universität Berlin, scholarship
2005–2005    Konstanz University, scholar (1 month)
2005–2005    University of Helsinki, Christina Institute, CIMO scholar (4 month)
2004–2011    University of Tartu; PhD student in Estonian literature
2001–2002    University of Toronto, exchange student
2000–2003    University of Tartu; MA student in Estonian literature
1996–1997    University of Tampere, exchange student
1992–2000    University of Tartu, graduate student in Estonian literature (major); philosophy, Finnish culture and language (minor); BA 2000 (cum laude)
1988–1992    H. Heller's Music School, cello
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of Estonian Association of Comparative Literature
2016−...    Member of the Network: Feminist Philosophy: Time, History and the Transformation of Thought
2015−...    Main Organizer of two-day seminar, First World War in Estonian Culture
2014−...    Member of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies
2012−...    Member of the International Association of Philosophy and Literature
2012−...    Member of the Association for the Advancement of Baltic Studies
2005−...    The Estonian Women's Studies and Resource Centre, staff member
2004−...    Main organizer of the so called one-text seminars about modern estonian literature
2000−...    Member of Estonian Literary Society
2000−...    Member of E. Lönnrot's Society
2000−...    Member of Karl Ristikivi Society
2017−2017    Main organizer of the international conference: End Games and Emotions. The sense of Ending in Modern Literature and Arts, 15.08-18.08 in Tallinn and Helsinki
2017−2018    Co-organizer of KUMU exhibition "Children of "Fleurs du mal""
2013−2013    Main organizer of the conference "Ways of Experiencing Modernity in Estonian and Finnish Literature and Culture at the Beginning of 20th century: Similarities and Differences"
2011−2011    Main organizer of the so called one-text seminar: A.H.Tammsaare´"Judith" 1921 "
2005−2005    Main Organizer of an exhibition and seminar: Real and Ideal. Woman at the beginning of the 20th Century Estonia, in E. Vilde Memorial Museum
2003−2005    Coordinator of the Gender Studies minor program at Tallinn University
2001−2006    Editor of Estonian Journal of Gender Studies "Ariadne's Clew" and member of its Editorial Board.
 
 
Creative work
Translated two chapters of the book: A. Koivunen; M. Liljeström (Eds) (1996) Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (2003, Võtmesõnad. 10 sammu feministliku uurimiseni, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus) ;
Translated Evelyn Fox Keller's "Reflections on Gender and Science" into Estonian 2001;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Mirjam Hinrikus, Swedish Institute, Visby program, postdoctoral studient
2013, Mirjam Hinrikus, Estonian Cultural Endowment, Gustav Suits’ scholarship for young literary scholar
2007, Mirjam Hinrikus, Estonian Cultural Endowment's Literary Endowment Nominee for best article "J. Randvere "Ruth" ja Otto Weiningeri "Geschlecht und Charakter"
2006, Mirjam Hinrikus, Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin, scholarship
2004, Mirjam Hinrikus, Open Estonia Foundation, scholarship
2001, Mirjam Hinrikus, Estonian Students’ Fund in USA, Jüri Lellep’s grant
2000, Mirjam Hinrikus, Estonian National Culture Foundation, scholarship
1996, Mirjam Hinrikus, Tampere University scholarship for exchange students of Tartu University
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIALITY: Discourses of modernity at the end of 19th century and the beginning of 20th century: A. H. Tammsaare and Young-Estonia movement
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology ; SPECIALITY: modernization of Estonian literature at the beginning of 20th century, A.H.Tammsaare, the writers of Young Estonia, Cultural Studies,Discourse analyses, Modernism and Modernity studies, Feminist Theory, gender studies, masculinity studies
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
2.4.
2017
6.9.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.8.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.3.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
6.6.
2005
1.2.
2004
4.2.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
1.2.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
1.3.
1999