Jelena Kallas

21.10.1976
56915892
jelena.kallas@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2017–...    Eesti Keele Instituut, teadussekretär-arvutileksikograaf (1,00)
01.01.2011–...    Tallinna Ülikooli erakorraline õppejõud
01.03.2016–28.02.2017    Eesti Keele Instituut, Vanemleksikograaf; Teadussekretär (1,00)
01.01.2014–29.02.2016    Eesti Keele Instituut, Vanemleksikograaf (1,00)
05.11.2013–07.12.2014    Eesti Keele Instituut, Vanemleksikograaf (0,50)
07.01.2011–07.12.2014    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,50)
01.04.2010–05.01.2011    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (0,50)
01.04.2010–05.01.2011    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (0,50)
01.09.2000–31.03.2010    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
01.01.1999–31.12.2000    Multilingua Keeltekool
 
 
Haridustee
2003–2013    Tallinna Ülikool, filosoofiadoktori kraad (lingvistika)
2000–2003    Tallinna Pedagoogikaülikool, Magister artium kraad eesti keele erialal
2000–01.05.2000    Jyväskylä Ülikool, Humanitaarteaduste osakond, Soome
1996–2000    Tallinna Pedagoogikaülikool, Baccalaureus artium kraad eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo erialal; lisaeriala - põhikooli inglise keele õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Keeleõppe ja rahvahanke ühendamise Euroopa võrgustiku (EnCollect) juhtkomitee liige
2014−...    Rahvusvahelise leksikograafide ühingu (EURALEX) juhtkomitee liige
2014−...    SA Innove eesti keele B2-keeleoskustaseme töörühma liige
2013−...    Rahvusvahelise elektroonilise leksikograafia konverentside (eLex 2013, 2015) korralduskomitee liige
2012−...    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
2010−...    Rahvusvahelise leksikograafide ühingu (EURALEX) liige
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2013−2017    Euroopa elektroonilise leksikograafia (ENeL) võrgustiku juhtkomitee liige
2012−2013    Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine 2013-2017" koordineerija
2008−2012    Riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008-2012) tegevuse koordineerija
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Rahvusvaheline konverents „EURALEX 2014: The User in Focus“, Bolzano, Itaalia, 15.–19.07.2014. Ettekanne
„The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners’ dictionary of Estonian“ (koos M. Tuuliku, M. Langemetsa ja K. Koppeliga).

COST ENeL töötuba „Workflow of Corpus-based Lexicography“, Bolzano, Itaalia, 19.07.2014. Ettekanne
Estonian Collocations Dictionary: conception and implementation“ (koos M. Tuulikuga).

Konverents „Comprehensive dictionaries in junction of centuries“, Vilnius 11-12.09.2014. Ettekanne „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners dictionary in Estonian“ (koos M. Tuuliku, K. Koppeli, M. Langemetsa ja M. Tiitsiga).

Rahvusvaheline konverents Uralo-indogermanica, Narva 17.10.2014. Ettekanne „Recent trends in Estonian Corpus Lexicography“ (koos K. Koppeli ja M. Tuulikuga).

Emakeele Seltsi kõnekoosolek, Tallinn, 11.12.2014. Ettekanne „"Korpusleksikograafia väljavaateid eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel“.

Rahvusvaheline konverents „The Baltic perspective. Proceedings of the fifth International conference Baltic HLT 2012.“, Tartu, Eesti, 04. 10. – 05.10. 2012. Posterettekanne „ Automatic generation of specialized dictionaries using the dictionary writing system EELex “.

Rahvusvaheline leksikograafia suvekool "Leksikograafia traditsioonide ja keeletehnoloogia ristteel", 23.– 24. 08 2012, Pühajärve puhkekeskus, Otepääl. Ettekanne „Syntagmatic Relations in Corpus and Learner Lexicography”.

Rahvusvaheline seminar „ 2nd International Sketch Engine Workshop (SKEW-2)“, Brighton, Inglismaa, 16.-17.03. 2011. Ettekanne (koos M. Khokhlovaga) „Estonian word sketches: the case of multi-word lexical verbs“.

VIII rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 28.-29. 04. 2011. Ettekanne „Leksikograafiline tarkvara Sketch Engine verbide süntagmaatiliste seoste ja lausemallide tuvastamise vahendina“.

TLÜ EKKI doktorikooli seminar. Tallinn, 3.05.2011. Ettekanne „Leksikograafiline tarkvara Sketch Engine verbide süntagmaatiliste seoste ja lausemallide tuvastamise vahendina (eesti liikumisverbide näitel)“.

Rahvusvaheline konverents „Explorations in Syntactic Government and Subcategorisation“, Cambridge, Inglismaa. 31. 08. – 3. 09. 2011. Posterettekanne „Syntactic government patterns in the Sketch Engine and in syntagmatic dictionaries for Estonian“.

Rahvusvaheline konverents „eLex 2011: e-lexicography in the 21st century“, Bled, Sloveenia, 10.-12.11.2011. Ettekanne (koos M. Jürviste, M. Langemetsa, A. Loopmanni, M. Tuuliku ja Ü.Viksiga) „Extending the functions of the EELex dictionary writing system using the example of the Basic Estonian Dictionary“.

Soome-ugri leksikoloogia ja leksikograafia seminar. Tallinn. 6. 12.2011. Ettekanne „Korpusleksikograafiline tarkvara Sketch Engine ja selle võimalused eesti keele sõnastike koostamisel“.
;
Täiendkoolitus: 8.10.2014 Interaktiivne esinemine. Mis on inter ja kes on aktiivne.;
Täiendkoolitus: 27. 28.01.2011 NVivo kursus (12 ak. tundi);
Täiendkoolitus: 28.-29.09.2007 Projektijuhtide suvekool: ideest eesmärgipärase tulemuseni;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H353 Leksikoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; PÕHISUUND: Leksikograafia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2017
3.4.
2017
4.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
4.2.
2015
3.3.
2014
3.4.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
2.3.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2009
3.3.
2006
1.3.
2004
3.2.
2003
3.3.
2003
6.3.
2003
1.3.
2002

Jelena Kallas

21.10.1976
56915892
jelena.kallas@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.03.2017–...    Institute of the Estonian Language, Scientific Secretary-Computational Lexicographer (1,00)
01.01.2011–...    Tallinn University, Extraordinary Lecturer
01.03.2016–28.02.2017    Institute of the Estonian Language, Senior Lexicographer; Scientific Secretary (1,00)
01.01.2014–29.02.2016    Institute of the Estonian Language, Senior Lexicographer (1,00)
05.11.2013–07.12.2014    Institute of the Estonian Language, Senior Lexicographer (0,50)
07.01.2011–07.12.2014    Institute of the Estonian Language, Researcher (0,50)
01.04.2010–05.01.2011    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (0,50)
01.04.2010–05.01.2011    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (0,50)
01.09.2000–31.03.2010    Institute of the Estonian Language, Assistant (1,00)
01.01.1999–31.12.2000    Multilingua Language Centre
 
 
Education
2003–2013    Taalinn University, PhD degree (Specialisation: Linguistics)
2000–2003    Tallinn Pedagogical University, MA degree (Specialisation: Estonian Philology)
2000–01.05.2000    University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Finland
1996–2000    Tallinna Pedagogical University, BA degree (teacher of Estonian Language as Foreign Language, teacher of English Language)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of the management commitee of European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (COST action)
2014−...    Member of the board of European Association of Lexicography (EURALEX)
2014−...    Foundation Innove, a member of the working group on Estonian level B2
2013−...    Member of the organizing committee of international conferences on e-lexicography (eLex 2013, eLex 2015)
2012−...    member of Scientific Council of the Institute of the Estonian Language
2010−...    member of European Association of Lexicographers
2004−...    member of Estonian Association for Applied Linguistics
2013−2017    Member of the management committee of European Network of e-Lexicography (ENeL)
2012−2013    Coordinator of national programme "Supporting Terminology in Estonian (2013-2017)
2008−2012    Coordinator of national programme "Supporting Terminology in Estonian (2008-2012)"
 
 
Additional career information
;
;
;
;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H353 Lexicology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics ; SPECIALITY: Lexicography
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2017
3.4.
2017
4.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
4.2.
2015
3.3.
2014
3.4.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
2.3.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2009
3.3.
2006
1.3.
2004
3.2.
2003
3.3.
2003
6.3.
2003
1.3.
2002