Mati Roasto

5.02.1973
7313 433
5083710
mati.roasto@emu.ee
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Kreutzwaldi 58A, Tartu, 51014

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2013–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduhügieeni professor (1,00)
01.01.2010–31.08.2013    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (1,00)
01.10.2006–31.12.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduteaduse ja -hügieeni osakonna juhataja, Eesti Maaülikool (1,00)
01.09.2002–01.10.2006    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Lektor (1,00)
01.09.2000–31.08.2002    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
1993–1998    Eesti Põllumajandusülikool, veterinaarmeditsiini teaduskond, loomaarst
1991–1992    Arkna Katsesohvoos-kool, veterinaarvelsker
1988–1991    Kärdla Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) BIOHAZ mikrobioloogilise riskihindamise võrgustiku liige Eesti esindajana
2014−...    Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu esimees
2013−...    Eesti Loomaarstliku Ringvaate ajakirja toimetuse liige
2011−...    Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorõppe vastuvõtukomisjoni liige
2008−...    Eesti Mikrobioloogide Ühenduse liige
2007−...    Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu liige
2004−...    Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige
2002−...    Eesti Loomaarstide Ühingu liige
2005−2013    Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu liige
 
 
Loometöö
Eriala õpikute koostamine; Veterinaarmeditsiini õppekava toiduhügieeni mooduli koostamine; toiduhügieeni ja -ohutuse täiendõppeprogrammide loomine; Eriala konverentside organiseerimine ja moderereerimine nt Veterinaarmeditsiini konverentsi toiduhügieeni ja -ohutuse sektsiooni töö korraldamine ning modereerimine.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Lisainfo puudub;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Mati Roasto, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse poolt auhind 2015. aastal avaldatud teaduspublikatsiooni eest autorite kollektiivile koosseisus: Dea Anton, Darja Matt, Priit Pedastsaar, Ingrid Bender, Renata Kazimierczak, Mati Roasto, Tanel Kaart, Anne Luik ja Tõnu Püssa.
2015, Mati Roasto, Rakendusteaduse auhind 2015, projekt "Campylobacter spp., Listeria monocytogenes ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis", Eesti Maaülikool, projektijuht prof. Mati Roasto, põhitäitjad Kadrin Meremäe, Toomas Kramarenko ja Mihkel Mäesaar.
2011, Mati Roasto, Teaduse populariseerimise auhind 2011 teine preemia, Eesti Maaülikool
2010, Mati Roasto, Aasta Täienduskoolitaja 2010 nimetus ja preemia, Eesti Maaülikool
2008, Mati Roasto, Raefondi preemia laureaat 2008
2008, Mati Roasto, I preemia, Üliõpilaste teadustööde 2008. aasta riiklik konkurss, Terviseuuringute valdkond, Doktoriõppe üliõpilaste aste
2006, Mati Roasto, DeLaval’i nimelise stipendiumi laureaat (III taseme uurimistöö stipendium)
2000, Mati Roasto, Prof. Esko Nurmi nimeline stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS ERIALA: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia; PÕHISUUND: Veterinaarne rahvatervishoid, Toidupatogeenide uuringud põllult toidulauale, Veterinaarne rahvatervishoid, Toiduteadus, Toidupatogeenid, Põllumajandusteadus
 
 
Lisainfo
Õppetöö:
VL.0404 Toiduhügieeni üldkursus (6,0 EAP);
VL.0325 Toiduhügieen ja veterinaarne rahvatervishoid (3,0 EAP), Mati Roasto poolne maht 1,5 EAP-d;
VL.0700 Hügieen ja veterinaarkontroll lihatööstuses (4,0 EAP);
VL.1135 Veehügieen (2,0 EAP);
VL.0484 Toiduhügieeni ja –inspektsiooni menetluspraktika (6,0 EAP) - EMÜ poolne juhendamine;
VL.1159 Toiduga seonduvad müüdid ja tegelikkus, Mati Roasto loeb kahte seminari (6 tundi).

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mati Roasto

5.02.1973
7313 433
5083710
mati.roasto@emu.ee
Eesti Maaülikool, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene, Kreutzwaldi 58A, 51014, ESTONIA

Career

Institution and position
01.09.2013–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Food Hygiene professor (1,00)
01.01.2010–31.08.2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (1,00)
01.10.2006–31.12.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Head of the Department of Food Science and Hygiene, Eesti Maaülikool (1,00)
01.09.2002–01.10.2006    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene and Control, Lecturer (1,00)
01.09.2000–31.08.2002    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Assistant (1,00)
 
 
Education
1993–1998    Estonian Agricultural University, Faculty of Veterinary Medicine, DVM
1991–1992    Arkna Agricultural School
1988–1991    Kärdla Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    A member of the EFSA scientific network BIOHAZ MRA (biological hazards, microbial risk assessment), Estonian state representative
2014−...    Head of the Scientific Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences
2013−...    Editorial member of the Journal of Eesti Loomaarstlik Ringvaade
2011−...    A member of the doctoral admission commission of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
2008−...    A member of the Association of the Estonian microbiologists
2007−...    A member of the International Society of Animal Hygiene
2004−...    A member of the Academic Agricultural Society of Estonia
2002−...    A member of the Estonian Veterinary Association
2005−2013    Member of the Scientific Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences
 
 
Creative work
;
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Mati Roasto, Research Centre of Organic Farming, scientific publication award for authors collective.
2015, Mati Roasto, Applied Science award for the project Food safety risk assessment of Campylobacter spp., Listeria monocytogenes and Shiga-toxin producing Escherichia coli in Estonia. Project leader prof. Mati Roasto.
2011, Mati Roasto, Popularization of the Science in 2011, second premium, Estonian University of Life Sciences
2010, Mati Roasto, Year 2010 Retraining Person of the Estonian University of Life Sciences, nomination and premium
2008, Mati Roasto, Tartu town Rae foundation premium, 2008
2008, Mati Roasto, State contest of the students scientific works in 2008, category of health investigations, level of PhD. works, I prize
2006, Mati Roasto, Scholarship of DeLaval
2000, Mati Roasto, Scholarship of prof. Esko Nurmi
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS SPECIALTY: B680 Public health, epidemiology ; SPECIALITY: Veterinary Public Health, Food-borne Pathogens from Field to Fork, Veterinary Public Health, Food Science, Food Pathogens, Agricultural Science
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Leitud 21 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T15087VLTHAkrüülamiid toidus01.08.201501.12.2015Mati RoastoEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut17 000,00 EUR
MUU8-2/T7163VLVLBiocillin-200 WS ravimijääkide (ooteaja) määramine manustamise järgselt nuumsigadel ja broileritel17.09.200731.12.2007Tõnu PüssaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut22 834,23 EUR
MUU8-2/T5081VLVL05Bioloogilised ja keemilised ohud toidu tootmise ahelas ja nende minimeerimise võimalused01.07.200531.12.2008Arvo ViltropEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut311 888,84 EUR
MUU8-2/T13057VLTHCampylobacter spp., Listeria monocytogenes ja verotoksilise Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis01.01.201331.12.2014Mati RoastoEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut54 877,00 EUR
MUU8-2/T15144VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine14.12.201513.12.2017Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut18 711,60 EUR
MUU8-2/T12150VLBSKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine15.08.201214.08.2014Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 540,00 EUR
MUU8-2/T14037VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine19.07.201318.07.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 540,00 EUR
ETFETF9315Listeria monocytogenes ja Campylobacter spp. molekulaarepidemioloogilised uuringud Eesti toiduahelas01.01.201231.12.2015Mati RoastoEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut46 440,00 EUR
MUU8-2/T13001PKTMMullast saagini: mulla, taimekasvu ja saagi kvaliteedi hindamise indikaatorid erinevates viljelusviisides01.01.201331.12.2016Evelin LoitEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut256 000,00 EUR
MUU8-2/T10078PKPK (21-I4W)Platform for International Collaborative Knowledge on Food Improvement, Based on Ecological Resources01.05.201031.10.2011Darja MattEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut97 750,05 EUR
MUU8-2/T11056PKKSPõllumajanduses loodud avalike hüvede hindamise uuringu läbiviimine10.05.201101.12.2011Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut34 568,00 EUR
MUU8-2/T15024VLTHSäästvad taimsed lisandid tervislikumate lihatoodete saamiseks - ideede tõestamine02.03.201502.02.2018Tõnu PüssaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut99 559,00 EUR
MUU8-2/T8153VLVL (205079)Teadusliku Uurimise Instituudi „Sigra“ teadusliku ja tehnilise võimekuse suurendamine loomasööda kvaliteedi uurimise potentsiaali suurendamiseks Balti regioonis12.09.200831.01.2011Haldja ViinalassEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut2 134,97 EUR
MUUP170054VLTHTeadusteema „Toidutaimede metaboloomika ning sekundaarsete metaboliitide antioksüdantse ja antibakteriaalse toime intensiivsuse ja mehhanismide uurimine“ 01.01.201731.12.2018Mati RoastoEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut90 000,00 EUR
MUU8-2/T5138VLVL (371-05-1.0101-0240)Tippspetsialisti rakendamine toiduhügieeni alase õppe- ja teadustöö kvaliteedi tõstmiseks Eesti Põllumajandusülikoolis01.10.200530.06.2008Mati RoastoEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut110 509,95 EUR
1.1.7.4.1.PM170159VLTHToidu keemilise ohutuse uurimissuuna ning töögrupi arendamine Eesti Maaülikoolis. Inimorganismile mutageensete, teratogeensete ja kantserogeensete ühendite uurimine toidus ning saadavuse hinnangud lastele01.05.201731.12.2018Mati RoastoEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond22 000,00 EUR
MUU8-2/T15088VLTHToidu lisaainetena kasutatavate nitritite (E 249-250) kvantitatiivne riskihinnang01.08.201502.05.2016Terje EliasEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut29 750,00 EUR
ETFG4979LAPT (4979)Toiduainete saastatus termofiilsete kampülobakteritega, probleemi tõsidus ja tõrje võimalused01.01.200231.12.2004Priit EliasEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut7 669,40 EUR
1.1.7.4.1.8M160198VLTHToidupatogeenide molekulaarepidemioloogia alase teadus- ja arendustöö edendamine Eesti Maaülikoolis01.11.201628.02.2017Mati RoastoEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut22 000,00 EUR
MUU8-2/T13091VLTOToorpiima ohutuse alane pilootuuring Eestis13.06.201310.12.2013Piret KalmusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 907,17 EUR
MUU8-2/T14085VLVMToorpiima ohutuse alane uuring Eestis18.06.201410.12.2014Piret KalmusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 890,10 EUR
  • Leitud 135 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Elias, A.; Roasto, M.; Reinik, M.; Nelis, K.; Nurk, E.; Elias, T. (2017). Acrylamide in commercial foods and intake by infants in Estonia. Food Additives and Contaminants, 1−10.<a href='http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2017.1347283' target='_blank'>10.1080/19440049.2017.1347283</a>.1.1.
Anton, Dea; Bender, Ingrid; Kaart, Tanel; Roasto, Mati; Heinonen, Marina; Luik, Anne; Püssa, Tõnu (2017). Changes in Polyphenols Contents and Antioxidant Capacities of Organically and Conventionally Cultivated Tomato (Solanum lycopersicum L.) Fruits during Ripening. International Journal of Analytical Chemistry, 2017, 1−10.<a href='https://doi.org/10.1155/2017/2367453' target='_blank'>10.1155/2017/2367453</a>.1.1.
Roasto, M.; Meremäe, K.; Kramarenko, T.; Mäesaar, M.; Kuningas, M. (2017). Listeria monocytogenes&#39;e levimus valmistoidus. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, 28 (1), 25−31.1.2.
Elias, Andres; Elias, Terje; Roasto, Mati; Reinik, Mari; Meremäe, Kadrin (2017). Nitraadid ja nitritid lihatoodetes. Terve Loom ja Tervislik Toit 2017 (13−23). Eesti Maaülikool: publicon oü.3.5.
Mäesaar, Mihkel; Roasto, Mati (2017). Rekombinatsioon kui evolutsiooniline mehhanism Campylobacter jejuni geneetilise mitmekesisuse kujunemisel. Terve Loom ja Tervislik Toit 2017 (51−53). Eesti Maaülikool: publicon oü.3.5.
Roasto, Mati (2017). Toiduohutuse riskid putukate kasutamisel toidu ja söödana. Terve Loom ja Tervislik Toit 2017 (67−76). Eesti Maaülikool: publicon oü.3.5.
Roasto, Mati; Meremäe, Kadrin; Kramarenko, Toomas (2017). Kala ja kalatoodetega seonduvad mikrobioloogilised ohud. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 1, 23−29.6.3.
Roasto, Mati (2017). ListexTM P100 kasutamine valmistoodetes. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 2, 14−16.6.3.
Mäesaar, Mihkel; Kramarenko, Toomas; Meremäe, Kadrin; Sõgel, Jelena; Lillenberg, Merike; Häkkinen, Liidia; Ivanova, Marina; Kovalenko, Kaspars; Hörman, Ari; Hänninen, Marja-Liisa; Roasto, Mati (2016). Antimicrobial resistance profiles of Campylobacter spp. isolated from broiler chicken meat of Estonian, Latvian and Lithuanian origin at Estonian retail level and from patients with severe enteric infections in Estonia. Zoonoses and Public Health, 63 (2), 89−96.<a href='http://dx.doi.org/10.1111/zph.12208' target='_blank'>10.1111/zph.12208</a>.1.1.
Anton, D.; Raudsepp, P.; Roasto, M.; Meremäe, K.; Kuusik, S.; Toomik, P.; Elias, P.; Laikoja, K.; Kaart, T.; Lepiku, M.; Püssa, T. (2016). Comparative study of microbiological, chemical and sensory properties of kefirs produced in Estonia, Latvia and Lithuania. Journal of Dairy Research , 83 (1), 89−95.<a href='http://dx.doi.org/10.1017/S0022029915000710' target='_blank'>10.1017/S0022029915000710</a>.1.1.
Kramarenko, Toomas; Roasto, Mati; Keto-Timonen, Riikka; Mäesaar, Mihkel; Meremäe, Kadrin; Kuningas, Maiu; Hörman, Ari; Korkeala, Hannu (2016). Listeria monocytogenes in ready-to-eat vacuum and modified atmosphere packaged meat and fish products of Estonian origin at retail level. Food Control, 67, 48−52.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.02.034' target='_blank'>10.1016/j.foodcont.2016.02.034</a>.1.1.
Llarena, Ann-Katrin; Zhang, Ji; Vehkala, Minna; Välimäki, Niko; Hakkinen, Marjaana; Hänninen, Marja-Liisa; Roasto, Mati; Mäesaar, Mihkel; Taboada, Eduardo; Barker, Dillon; Garofolo, Giuliano; Camma, Cesare; Di Giannatale, Elisabetta; Corander, Jukka; Rossi, Mirko (2016). Monomorphic genotypes within a generalist lineage of Campylobacter jejuni show signs of global dispersion. Microbial Genomics, 1−33.<a href='http://dx.doi.org/10.1101/054932' target='_blank'>10.1101/054932</a>.1.1.
Kramarenko, Toomas; Roasto, Mati; Mäesaar, Mihkel; Maugliani, Antonella; Tozzoli, Rosangela; Meremäe, Kadrin; Elias, Terje; Kuningas, Maiu (2016). Pheno-genotypic characterization of Escherichia coli O157:H7 strains isolated from cattle at slaughter. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 1−6.<a href='http://dx.doi.org/10.1089/vbz.2016.1961' target='_blank'>10.1089/vbz.2016.1961</a>.1.1.
Roasto, M. (2016). Ohutu toit. <i>Konverentsi &quot;Terve loom ja tervislik toit 2016&quot; artiklite kogumik: Terve Loom ja Tervislik Toit, Eesti Maaülikool, Tartu, 03.03.2016-04.03.2016.</i> Publicon OÜ, 90−95.3.5.
Raudsepp, Piret; Roasto, Mati; Anton, Dea; Bleive, Uko; Kaldmäe, Hedi; Meremäe, Kadrin; Kapp, Karmen; Püssa, Tõnu (2016). Ülevaade ERA-NET SUSFOOD rahvusvahelise projekti, &quot;SUSMEATPRO&quot;: Sustainable plant ingredients for healthier meat products, eesmärkidest. Terve Loom ja Tervislik Toit 2016 (97−100). Ecoprint.3.5.
Roasto, Mati; Meremäe, Kadrin; Jevhuta, Anna; Püssa, Tõnu (2016). Lihatoitude väärindamine taimsete ekstraktidega. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 17−21.6.3.
Meremäe, Kadrin; Roasto, Mati; Dontšenko, Irina; Sõgel, Jelena; Männisalu, Elle (2016). Lühiülevaade toiduohutusega seonduvatest kiirhoiatussüsteemidest. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 4, 17−21.6.3.
Elias, Terje; Elias, Andres; Roasto, Mati; Meremäe, Kadrin; Reinik, Mari (2016). Nitraadid ja nitritid lihatoodetes. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 2, 10−14.6.3.
Roasto, Mati; Kramarenko, Toomas; Mäesaar, Mihkel (2016). Toiduohutuse riskihindamise põhimõtted. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 1, 12−15.6.3.
Kalmus, Piret; Kramarenko, Toomas; Roasto, Mati; Meremäe, Kadrin; Viltrop, Arvo (2015). Quality of raw milk intended for direct consumption in Estonia. Food Control, 51, 135−139.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.11.018' target='_blank'>10.1016/j.foodcont.2014.11.018</a>.1.1.
Meremäe, Kadrin; Mäesaar, Mihkel; Kramarenko, Toomas; Häkkinen, Liidia; Roasto, Mati. (2015). Termofiilsete kampülobakterite levimus, arvukus ja ravimtundlikkus värskes kanalihas Eesti jameüügi tasandil. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, 26, 2, 68−75.1.2.
Lindenberg, Kristiina; Roasto, Mati; Kramarenko, Toomas; Elias, Priit (2015). Shiga-toksiini produtseeriv E. coli, Salmonella ning termofiilsete kampülobakterite esinemus suurulukite rümpadel Eestis. Terve Loom ja Tervislik Toit 2015 (116−121).. Eesti Maaülikool, Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Roasto, Mati. (2015). Toidu säilimisajad ja nende määramine. <i>Terve Loom ja Tervislik Toit 2015, Tartu, 4-5 märts 2015.</i> Eesti Maaülikool, 90−98.3.5.
Kapp, K.; Orav, A.; Raal, A.; Püssa, T.; Roasto, M.; Vuorela, H. (2015). The antimicrobial activity of mint flavour in candies, chocolates and food supplements. <i>Planta Medica, 81: 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society-for-Medicinal-Plant-and-Natural-Product-Research (GA), Budapest, Hungary, Aug 23-27, 2015.</i> Georg Thieme Verlag KG, 1485−1485.<a href='http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1565594' target='_blank'>10.1055/s-0035-1565594</a>.5.1.
Mäesaar, Mihkel; Roasto, Mati (2015). Campylobacter prevalence, counts and resistance profles in poultry meat of Estonian, Latvian and Lithuanian origin at Estonian retail level and from patients with severe enteric infections in Estonia. <i>EFSA Journal, 13: Shaping the Future of Food Safety, Together: Proceedings of the 2nd EFSA Scientific Conference. Milan, Italy, 14–16 October 2015.</i> Wiley Online Library, 109−109. (10:s1310).5.2.
  • Leitud 16 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eestis aastatel 2009-2011 teostatud põllumajandusloomade pidamise, tapmise ja transpordi heaolu kontrolli tulemuste analüüs - magistrikraad (teaduskraad)Terje Elias; Mati RoastoKaitstud2011Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
Akrüülamiidi ja nitritite (E249-E250) esinemine valitud toitudes ning Eesti laste poolt saadavad päevased kogusedElias, AndresdoktorikraadTerje Elias; Mati RoastoJuhendamiselEesti Maaülikool
Campylobacter spp. and Listeria monocytogenes in poultry products in EstoniaPraakle, KristidoktorikraadMati Roasto; Hannu Korkeala; Marja-Liisa HänninenKaitstud2016Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Campylobacter spp. and Listeria monocytogenes in poultry products in EstoniaPraakle, KristidoktorikraadMati RoastoKaitstud2016Eesti Maaülikool
Campylobacter spp. in Estonian broiler chicken production chain and the co-effect of pro- and prebiotics on the Campylobacter spp. strains in vitro - doktorikraadPriit Elias; Mati RoastoKaitstud2010Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Eestis isoleeritud Campylobacter spp. tüvede antibiootikumi tundlikkuse hindamineKristiina Kuik-Tõnissoomagistrikraad (teaduskraad)Mati Roasto; Kadrin MeremäeKaitstud2006Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Listeria monocytogenes ja Campylobacter jejuni molekulaarepidemioloogia ja kontroll Eesti toiduahelasMihkel MäesaardoktorikraadMati Roasto; Marja-Liisa HänninenJuhendamiselEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Listeria monocytogenes ja Campylobacter spp. levimus ning arvukus liha- ja kalatoodetes EestisKaisa MuutramagistrikraadMati Roasto; Priit EliasKaitstud2013Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
NITRATE AND NITRITE CONTENTS IN VEGETABLES AND VEGETABLE BASED FOODS, TRANSFORMATION DYNAMICS AND DIETARY INTAKE - doktorikraadAlida Kiis; Tõnu Püssa; Mati RoastoKaitstud2010Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
Sanitatsioon ja tootmispindade hügieenitaseme kontroll kasutades adenosiintrifosfaadi, kontaktplaadi ja uhteproovi meetoditmagistrikraad (teaduskraad)Mati RoastoKaitstud2008Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Shiga-toksiine tootva Escherichia coli levimus suurulukite ning veiste rümpadel EestisKristiina LindenbergmagistrikraadToomas Kramarenko; Priit Elias; Mati RoastoKaitstud2015Eesti Maaülikool
Siidrite keemiliste ja mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate hindamine Eesti joogitööstuse näitelmagistrikraad (teaduskraad)Kadrin Meremäe; Mati RoastoKaitstud2009Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Taimsete lisandite antibakteriaalne toime valitud bakteriteleAnna JevhutamagistrikraadMati Roasto; Kadrin MeremäeKaitstud2016Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
TERMOFĪLĀS KAMPILOBAKTĒRIJAS BROILERCĀĻU GAĻAS RAŽOŠANAS ĶĒDĒ LATVIJĀKaspars KovalenkodoktorikraadMati Roasto; Edgars LiepinšKaitstud2013Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tootmishügieeni hindamine lihatööstusettevõttesMarko Breivelmagistrikraad (teaduskraad)Mati Roasto; Kadrin MeremäeKaitstud2006Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Verotoksiline E. coli, Salmonella enterica ja Listeria monocytogenes Eesti toiduahelas - doktorikraadMati Roasto; Ari Jukka Antero Hörman; Kadrin MeremäeJuhendamiselEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut