Mati Roasto

5.02.1973
7313 433
5083710
mati.roasto@emu.ee
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Kreutzwaldi 58A, Tartu, 51014

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2013–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduhügieeni professor (1,00)
01.01.2010–31.08.2013    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (1,00)
01.10.2006–31.12.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduteaduse ja -hügieeni osakonna juhataja, Eesti Maaülikool (1,00)
01.09.2002–01.10.2006    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Lektor (1,00)
01.09.2000–31.08.2002    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
1993–1998    Eesti Põllumajandusülikool, veterinaarmeditsiini teaduskond, loomaarst
1991–1992    Arkna Katsesohvoos-kool, veterinaarvelsker
1988–1991    Kärdla Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) BIOHAZ mikrobioloogilise riskihindamise võrgustiku liige Eesti esindajana
2014−...    Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu esimees
2013−...    Eesti Loomaarstliku Ringvaate ajakirja toimetuse liige
2011−...    Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorõppe vastuvõtukomisjoni liige
2008−...    Eesti Mikrobioloogide Ühenduse liige
2007−...    Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu liige
2004−...    Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige
2002−...    Eesti Loomaarstide Ühingu liige
2005−2013    Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu liige
 
 
Loometöö
Eriala õpikute koostamine; Veterinaarmeditsiini õppekava toiduhügieeni mooduli koostamine; toiduhügieeni ja -ohutuse täiendõppeprogrammide loomine; Eriala konverentside organiseerimine ja moderereerimine nt Veterinaarmeditsiini konverentsi toiduhügieeni ja -ohutuse sektsiooni töö korraldamine ning modereerimine.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Lisainfo puudub;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Mati Roasto, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse poolt auhind 2015. aastal avaldatud teaduspublikatsiooni eest autorite kollektiivile koosseisus: Dea Anton, Darja Matt, Priit Pedastsaar, Ingrid Bender, Renata Kazimierczak, Mati Roasto, Tanel Kaart, Anne Luik ja Tõnu Püssa.
2015, Mati Roasto, Rakendusteaduse auhind 2015, projekt "Campylobacter spp., Listeria monocytogenes ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis", Eesti Maaülikool, projektijuht prof. Mati Roasto, põhitäitjad Kadrin Meremäe, Toomas Kramarenko ja Mihkel Mäesaar.
2011, Mati Roasto, Teaduse populariseerimise auhind 2011 teine preemia, Eesti Maaülikool
2010, Mati Roasto, Aasta Täienduskoolitaja 2010 nimetus ja preemia, Eesti Maaülikool
2008, Mati Roasto, Raefondi preemia laureaat 2008
2008, Mati Roasto, I preemia, Üliõpilaste teadustööde 2008. aasta riiklik konkurss, Terviseuuringute valdkond, Doktoriõppe üliõpilaste aste
2006, Mati Roasto, DeLaval’i nimelise stipendiumi laureaat (III taseme uurimistöö stipendium)
2000, Mati Roasto, Prof. Esko Nurmi nimeline stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS ERIALA: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia; PÕHISUUND: Veterinaarne rahvatervishoid, Toidupatogeenide uuringud põllult toidulauale, Veterinaarne rahvatervishoid, Toiduteadus, Toidupatogeenid, Põllumajandusteadus
 
 
Lisainfo
Õppetöö:
VL.0404 Toiduhügieeni üldkursus (6,0 EAP);
VL.0325 Toiduhügieen ja veterinaarne rahvatervishoid (3,0 EAP), Mati Roasto poolne maht 1,5 EAP-d;
VL.0700 Hügieen ja veterinaarkontroll lihatööstuses (4,0 EAP);
VL.1135 Veehügieen (2,0 EAP);
VL.0484 Toiduhügieeni ja –inspektsiooni menetluspraktika (6,0 EAP) - EMÜ poolne juhendamine;
VL.1159 Toiduga seonduvad müüdid ja tegelikkus, Mati Roasto loeb kahte seminari (6 tundi).

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mati Roasto

5.02.1973
7313 433
5083710
mati.roasto@emu.ee
Eesti Maaülikool, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene, Kreutzwaldi 58A, 51014, ESTONIA

Career

Institution and occupation
01.09.2013–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Food Hygiene professor (1,00)
01.01.2010–31.08.2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (1,00)
01.10.2006–31.12.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Head of the Department of Food Science and Hygiene, Eesti Maaülikool (1,00)
01.09.2002–01.10.2006    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene and Control, Lecturer (1,00)
01.09.2000–31.08.2002    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Assistant (1,00)
 
 
Education
1993–1998    Estonian Agricultural University, Faculty of Veterinary Medicine, DVM
1991–1992    Arkna Agricultural School
1988–1991    Kärdla Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    A member of the EFSA scientific network BIOHAZ MRA (biological hazards, microbial risk assessment), Estonian state representative
2014−...    Head of the Scientific Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences
2013−...    Editorial member of the Journal of Eesti Loomaarstlik Ringvaade
2011−...    A member of the doctoral admission commission of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
2008−...    A member of the Association of the Estonian microbiologists
2007−...    A member of the International Society of Animal Hygiene
2004−...    A member of the Academic Agricultural Society of Estonia
2002−...    A member of the Estonian Veterinary Association
2005−2013    Member of the Scientific Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences
 
 
Creative work
;
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Mati Roasto, Research Centre of Organic Farming, scientific publication award for authors collective.
2015, Mati Roasto, Applied Science award for the project Food safety risk assessment of Campylobacter spp., Listeria monocytogenes and Shiga-toxin producing Escherichia coli in Estonia. Project leader prof. Mati Roasto.
2011, Mati Roasto, Popularization of the Science in 2011, second premium, Estonian University of Life Sciences
2010, Mati Roasto, Year 2010 Retraining Person of the Estonian University of Life Sciences, nomination and premium
2008, Mati Roasto, Tartu town Rae foundation premium, 2008
2008, Mati Roasto, State contest of the students scientific works in 2008, category of health investigations, level of PhD. works, I prize
2006, Mati Roasto, Scholarship of DeLaval
2000, Mati Roasto, Scholarship of prof. Esko Nurmi
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS SPECIALTY: B680 Public health, epidemiology ; SPECIALITY: Veterinary Public Health, Food-borne Pathogens from Field to Fork, Veterinary Public Health, Food Science, Food Pathogens, Agricultural Science
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications