Ivi Jõudu

16.06.1970
7313430
7313348
ivi.joudu@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2016–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Osakonna juhataja (0,50)
01.09.2015–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Dotsent (0,50)
01.09.2009–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond, vanemteadur; tööleping peatatud alates 01.09.2009 (0,50)
01.09.2008–...    Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ, Vanemteadur (0,50)
01.09.2014–31.08.2015    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Dotsent (0,40)
01.11.2009–31.08.2015    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator (0,10)
01.11.2009–31.08.2014    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond, Dotsent (0,40)
01.09.2009–30.10.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (0,50)
01.01.2009–31.12.2015    Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool, EMÜ koordinaator
01.09.2008–30.08.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Erakorraline dotsent (0,30)
2006–2008    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Erakorraline teadur (1,00)
2000–2006    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vanemlaborant (0,25)
 
 
Haridustee
2002–2008    Eesti Maaülikool, doktorantuur, PhD loomakasvatuse erialal
2000–2002    Eesti Põlumajanduse Ülikool, magistratuur keemilise bioloogia erialal
1988–1992    Tartu Ülikool diplom keemia erialal
1985–1988    Tartu 5. Keskkool, keemia eriklass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...    Euroopa Toiduohutusameti uuendtoidu teaduskoostöö võrgustiku liige
2016−...    "Akadeemilise struktuuri vastavusseviimine akadeemilise tegevuse vastutus- ja fookusvaldkondadega" töörühma liige
2016−...    Õppekavade "Toiduainete tehnoloogia (100984)" ning "liha- ja piimatehnoloogia (455)" komisjoni liige
2016−...    Doktoriõppekava "Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus (80134)" komisjoni liige
2015−...    Magistritööde (lihatehnoloogia ja piimatehnoloogia erialad) kaitsmiskomisjoni esimees
2008−...    ESF DoRa programmi (partnerlusleping nr 30.1-6/863) EMÜ hindamiskomisjoni liige
2002−...    Akadeemilise Põllumeeste Seltsi liige
2009−2015    Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli Eesti Maaülikooli poolne koordinaator

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Ivi Jõudu, DeLavali I taseme uurimistöö stipendiumi laureaat
2003, Ivi Jõudu, De’Lavali II taseme uurimistöö stipendiumi laureaat
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: Piima valguline koostis ja seda mõjutavad tegurid. Piima valgulise koostise mõju piima tehnoloogilistele omadustele. Piima laapumisomadused ja seda mõjutavad tegurid
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B400 Zootehnika, loomakasvatus, aretustegevus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B420 Põllumajandusloomade söötmistehnoloogia ja ainevahetusuuringud
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.7. Toiduteadused; CERCS ERIALA: T430 Toiduainete ja jookide tehnoloogia
 
 
Lisainfo
Enesetäiendus:
2017, 19-20. jaanuar: EKKA kõrghariduse hindamisekspertide koolitus (16 auditoorset tundi);
2016, 10. märts, Hariduse Inforehnoloohia Sihtasutuse (HITSA) koolitus: Võrgustik võrgutab "Kvaliteet pole veel muidugi kõik, kuid ilma kvaliteedita poleks kõik midagi väärt", maht 0,27 EAP (7 akadeemilist tundi);
2015, 12.03-25.04 TÜ kursus: SHHI.TK.354. Üliõpilaste juhendamine akadeemilise teksti koostamisel, 1 EAP;
2013, 03-06.06 EMÜ kursus: VL.5. Andmete haldus ja analüüs MS Excelis. 2 EAP;
2012, 29.10-17.12 EMÜ kursus: AU.357. Inglise keel õppetöös keeleoskustasemel B1, maht 40 akadeemilist tundi kontaktõpet;
2010, 23-27.08 NordForsk PhD kursus: Ripening of Northern European cheeses;
2010, 15-16.03 TTÜ Toiduainete instituudi koolitus: Toidu sensoorne analüüs;
2009, 25-26.11 University of Bradford, The Rheology Workshop;
2009, 24-28.08 NordForsk PhD kursus: From milk to cheese - focused on Northern European types of cheese;
2007, 24–26.01. Talveakadeemia: Õpetamine kõrgkoolis, Tartu Ülikool;
2006, okt-dets. inglise keele intensiivkursus edasijõudnutele, Eesti Maaülikooli avatud ülikool (aine kood AU-113);
2005, 13.12. Esitluse koostamine, õppekeskus N.O.R.T.;
2005, 9–16.06. NOVA kursus: „Genes and environment”, Rootsi Põllumajandusülikool;
2004, 20–24.09. NOVA kursus: „Milk composition  functional genomics”, Rootsi Põllumajandusülikool;
2004, 16–27.08. NOVA kursus: „The design and optimisation of animal breeding strategies”, Kuninglik Veterinaaria ja Põllumajanduse Ülikool (Taani);
2004, 24–28.05. NOVA kursus: „Monitoring of quality parameters in food by non-destructive in-line measurement methods”, Norra Põllumajandusülikool;
2004, aprill Mõõtemääramatuse hindamine keemialaboris: baaskursus. Tartu Ülikool, Katsekoda;
2003, 4–15.08. NOVA kursus: „Quantitative genetics in animal breeding” Helsingi Ülikool;
2003, jaan. Praktiline sissejuhatus instrumentaalanalüüsi meetoditesse. Tartu Ülikool, Katsekoda;
2002, jaan. Kõrgkooli pedagoogika kursus, Tartu Ülikool, Haridusteaduskond;

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.5.
2017
4.2.
2017
3.4.
2015
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
2.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
3.5.
2001

Ivi Jõudu

16.06.1970
7313430
7313348
ivi.joudu@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.10.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Head of Department (0,50)
01.09.2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Associate Professor (0,50)
01.09.2009–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Nutrition, Senior Researcher; Employment freezed from 01.09.2009 (0,50)
01.09.2008–...    Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products, Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products Ltd, Senior Researcher (0,50)
01.09.2014–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Associate Professor (0,40)
01.11.2009–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Coordinator of Graduate School in Biomedicine and Biotechnology (0,10)
01.11.2009–31.08.2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Nutrition, Associate Professor (0,40)
01.09.2009–30.10.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (0,50)
01.01.2009–31.12.2015    Graduate School in Biomedicine and Biotechnology, coordinator
01.09.2008–30.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Extraordinary Associate Professor (0,30)
2006–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Extraordinary Researcher (1,00)
2000–2006    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Other staff (0,25)
 
 
Education
2002–2008    Estonian University of Life Sciences, PhD in Animal Sciences
2000–2002    Estonian University of Life Sciences, MSc in chemical biology
1988–1992    University of Tartu, BcS in chemistry
1985–1988    5. Tartu Secondary School, special-interest class for chemistry
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...    Member of EFSA Scientific Network of Novel Foods
2016−...    Member of working team "Adjustment of academic structure to areas of responsibility and focus of academic activities"
2016−...    Member of curricula Foodstuff Technology (bachelor's) and Meat And Dairy Technology (master's 3+2) committee
2016−...    Member of curriculum Veterinary Medicine and Food Science (PhD) committee
2015−...    Chairman of the defence board of the Master’s thesis (meat and dairy technology)
2008−...    ESF DoRa programme; Member of evaluation comission
2002−...    Member of Estonian Academic Agricultural Society
2009−2015    Graduate School in Biomedicine and Biotechnology, co-ordinator at Estonian University of Life Sciences

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Ivi Jõudu, Laureate of DeLaval research scholarship, I level
2003, Ivi Jõudu, Laureate of De’Laval research scholarship, II level
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B400 Zootechny, animal husbandry, breeding
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B420 Nutrition
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.7. Food Sciences; CERCS SPECIALTY: T430 Food and drink technology
 
 
Additional information

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.5.
2017
4.2.
2017
3.4.
2015
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
2.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
3.5.
2001