Ivi Jõudu

16.06.1970
7313430
7313348
ivi.joudu@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2016–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Osakonna juhataja (0,50)
01.09.2015–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Dotsent (0,50)
01.09.2009–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond, vanemteadur; tööleping peatatud alates 01.09.2009 (0,50)
01.09.2008–...    Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ, Vanemteadur (0,50)
01.09.2014–31.08.2015    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Dotsent (0,40)
01.11.2009–31.08.2015    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator (0,10)
01.11.2009–31.08.2014    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond, Dotsent (0,40)
01.09.2009–30.10.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (0,50)
01.01.2009–31.12.2015    Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool, EMÜ koordinaator
01.09.2008–30.08.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Erakorraline dotsent (0,30)
2006–2008    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Erakorraline teadur (1,00)
2000–2006    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vanemlaborant (0,25)
 
 
Haridustee
2002–2008    Eesti Maaülikool, doktorantuur, PhD loomakasvatuse erialal
2000–2002    Eesti Põlumajanduse Ülikool, magistratuur keemilise bioloogia erialal
1988–1992    Tartu Ülikool diplom keemia erialal
1985–1988    Tartu 5. Keskkool, keemia eriklass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...    Euroopa Toiduohutusameti uuendtoidu teaduskoostöö võrgustiku liige
2016−...    "Akadeemilise struktuuri vastavusseviimine akadeemilise tegevuse vastutus- ja fookusvaldkondadega" töörühma liige
2016−...    Õppekavade "Toiduainete tehnoloogia (100984)" ning "liha- ja piimatehnoloogia (455)" komisjoni liige
2016−...    Doktoriõppekava "Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus (80134)" komisjoni liige
2015−...    Magistritööde (lihatehnoloogia ja piimatehnoloogia erialad) kaitsmiskomisjoni esimees
2008−...    ESF DoRa programmi (partnerlusleping nr 30.1-6/863) EMÜ hindamiskomisjoni liige
2002−...    Akadeemilise Põllumeeste Seltsi liige
2009−2015    Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli Eesti Maaülikooli poolne koordinaator

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Ivi Jõudu, DeLavali I taseme uurimistöö stipendiumi laureaat
2003, Ivi Jõudu, De’Lavali II taseme uurimistöö stipendiumi laureaat
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: Piima valguline koostis ja seda mõjutavad tegurid. Piima valgulise koostise mõju piima tehnoloogilistele omadustele. Piima laapumisomadused ja seda mõjutavad tegurid
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B400 Zootehnika, loomakasvatus, aretustegevus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B420 Põllumajandusloomade söötmistehnoloogia ja ainevahetusuuringud
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.7. Toiduteadused; CERCS ERIALA: T430 Toiduainete ja jookide tehnoloogia
 
 
Lisainfo
Enesetäiendus:
2017, 19-20. jaanuar: EKKA kõrghariduse hindamisekspertide koolitus (16 auditoorset tundi);
2016, 10. märts, Hariduse Inforehnoloohia Sihtasutuse (HITSA) koolitus: Võrgustik võrgutab "Kvaliteet pole veel muidugi kõik, kuid ilma kvaliteedita poleks kõik midagi väärt", maht 0,27 EAP (7 akadeemilist tundi);
2015, 12.03-25.04 TÜ kursus: SHHI.TK.354. Üliõpilaste juhendamine akadeemilise teksti koostamisel, 1 EAP;
2013, 03-06.06 EMÜ kursus: VL.5. Andmete haldus ja analüüs MS Excelis. 2 EAP;
2012, 29.10-17.12 EMÜ kursus: AU.357. Inglise keel õppetöös keeleoskustasemel B1, maht 40 akadeemilist tundi kontaktõpet;
2010, 23-27.08 NordForsk PhD kursus: Ripening of Northern European cheeses;
2010, 15-16.03 TTÜ Toiduainete instituudi koolitus: Toidu sensoorne analüüs;
2009, 25-26.11 University of Bradford, The Rheology Workshop;
2009, 24-28.08 NordForsk PhD kursus: From milk to cheese - focused on Northern European types of cheese;
2007, 24–26.01. Talveakadeemia: Õpetamine kõrgkoolis, Tartu Ülikool;
2006, okt-dets. inglise keele intensiivkursus edasijõudnutele, Eesti Maaülikooli avatud ülikool (aine kood AU-113);
2005, 13.12. Esitluse koostamine, õppekeskus N.O.R.T.;
2005, 9–16.06. NOVA kursus: „Genes and environment”, Rootsi Põllumajandusülikool;
2004, 20–24.09. NOVA kursus: „Milk composition  functional genomics”, Rootsi Põllumajandusülikool;
2004, 16–27.08. NOVA kursus: „The design and optimisation of animal breeding strategies”, Kuninglik Veterinaaria ja Põllumajanduse Ülikool (Taani);
2004, 24–28.05. NOVA kursus: „Monitoring of quality parameters in food by non-destructive in-line measurement methods”, Norra Põllumajandusülikool;
2004, aprill Mõõtemääramatuse hindamine keemialaboris: baaskursus. Tartu Ülikool, Katsekoda;
2003, 4–15.08. NOVA kursus: „Quantitative genetics in animal breeding” Helsingi Ülikool;
2003, jaan. Praktiline sissejuhatus instrumentaalanalüüsi meetoditesse. Tartu Ülikool, Katsekoda;
2002, jaan. Kõrgkooli pedagoogika kursus, Tartu Ülikool, Haridusteaduskond;

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.5.
2017
4.2.
2017
3.4.
2015
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
2.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
3.5.
2001

Ivi Jõudu

16.06.1970
7313430
7313348
ivi.joudu@emu.ee

Career

Institution and position
01.10.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Head of Department (0,50)
01.09.2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Associate Professor (0,50)
01.09.2009–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Nutrition, Senior Researcher; Employment freezed from 01.09.2009 (0,50)
01.09.2008–...    Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products, Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products Ltd, Senior Researcher (0,50)
01.09.2014–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Associate Professor (0,40)
01.11.2009–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Coordinator of Graduate School in Biomedicine and Biotechnology (0,10)
01.11.2009–31.08.2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Nutrition, Associate Professor (0,40)
01.09.2009–30.10.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (0,50)
01.01.2009–31.12.2015    Graduate School in Biomedicine and Biotechnology, coordinator
01.09.2008–30.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Extraordinary Associate Professor (0,30)
2006–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Extraordinary Researcher (1,00)
2000–2006    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Other staff (0,25)
 
 
Education
2002–2008    Estonian University of Life Sciences, PhD in Animal Sciences
2000–2002    Estonian University of Life Sciences, MSc in chemical biology
1988–1992    University of Tartu, BcS in chemistry
1985–1988    5. Tartu Secondary School, special-interest class for chemistry
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...    Member of EFSA Scientific Network of Novel Foods
2016−...    Member of working team "Adjustment of academic structure to areas of responsibility and focus of academic activities"
2016−...    Member of curricula Foodstuff Technology (bachelor's) and Meat And Dairy Technology (master's 3+2) committee
2016−...    Member of curriculum Veterinary Medicine and Food Science (PhD) committee
2015−...    Chairman of the defence board of the Master’s thesis (meat and dairy technology)
2008−...    ESF DoRa programme; Member of evaluation comission
2002−...    Member of Estonian Academic Agricultural Society
2009−2015    Graduate School in Biomedicine and Biotechnology, co-ordinator at Estonian University of Life Sciences

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Ivi Jõudu, Laureate of DeLaval research scholarship, I level
2003, Ivi Jõudu, Laureate of De’Laval research scholarship, II level
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B400 Zootechny, animal husbandry, breeding
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B420 Nutrition
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.7. Food Sciences; CERCS SPECIALTY: T430 Food and drink technology
 
 
Additional information

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.5.
2017
4.2.
2017
3.4.
2015
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
2.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
3.5.
2001
  • Leitud 15 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T9099VLVLBiomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool01.09.200930.08.2015Ivi JõuduEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut182 148,20 EUR
MUU8-2/T10201VLVL (FA1001)Innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure22.11.201021.11.2014Merike HennoEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut0,00 EUR
MUUL170069VLTDKartuli kasvatamises ja töötlemises uute innovatiivsete võtete kasutamine 07.03.201720.12.2018Hannes MootseEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond50 083,33 EUR
MUU8F160015VLVS Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge aretusväärtusega piimakarjale 01.03.201629.02.2020Meelis OtsEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut344 800,00 EUR
SFSF0422595s03Lehmade söötmine erinevatel energiabilansi perioodidel01.01.200331.12.2007Olav KärtEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut210 013,68 EUR
MUUP170063VLTDPagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia ning toidu rakendusliku mikrobioloogia alase kompetentsi arendamine01.03.201731.12.2018Ivi JõuduEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut42 000,00 EUR
MUU8-2/T8009VLVLPiima metaboliitidel põhineva rasva ainevahetushaiguste ennetamise süsteemi väljatöötamine ja juurutamine Eestis jõudluskontrolli süsteemis24.01.200801.12.2010Meelis OtsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut95 867,47 EUR
MUU8-2/T5015VLVLPiima valgulise koostise kujundamine16.02.200530.06.2008Elli PärnaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut303 548,37 EUR
IUTIUT8-1Piimalehmade sigimine ja tervis01.01.201331.12.2018Andres ValdmannEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut1 365 000,00 EUR
1.1.5.2.1.2.L170168VLTDSous vide (SV) meetodil valmistavate imiku- ja väikelapsetoitude väljatöötamine ja kvaliteedi hindamine 01.05.201730.06.2018Ivi JõuduEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond22 700,00 EUR
1.1.7.L170071VLTDStudy of new processes and technologies for the development of new environmentally friendly dairy sheep products 21.03.201729.02.2020Hannes MootseEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut45 432,00 EUR
MUU8-2/T11008VLVSSöödaproteiini kasutamise efektiivsuse suurendamine ning lämmastiku ekskretsiooni vähendamise võimalused erinevate tehnoloogiatega (sh lüpsirobotiga) piimatootmise farmides26.01.201101.12.2014Meelis Ots; Ivi JõuduEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut127 823,64 EUR
1.1.5.2.1.7.8-2/L15122VLVS (EU48686)Tervislik toit01.07.201531.12.2022Meelis OtsEesti Maaülikool0,00 EUR
SFSF0170165s08Veiste tervise ja heaolu uurimine täppispidamise aspektist01.01.200831.12.2012Toivo JärvisEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut663 217,11 EUR
MUU8-2/T0125LALT04 (2004-HU-04-B-PP-170001)WELFOOD - Kvaliteedi kindlustamise edendamine, loomade heaolu, keskkonna ja toidu kvaliteedi õpingutes E-õppe kaudu01.11.200431.10.2006Jaan PraksEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut54 727,99 EUR
  • Leitud 53 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ling, Katri; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Püssa, Tõnu; Jaakson, Hanno; Kass, Marko; Anton, Dea; Ots, Meelis (2017). Selenium supplementation of diets of dairy cows to produce Se-enriched cheese. International Dairy Journal, xxx−xxx [ilmumas].1.1.
Jõudu, Ivi; Teder, Liis; Laikoja, Katrin (2017). Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteedi hindamine. Marko Kass (Toim.). Terve loom ja tervislik toit 2017 (39−46). Tartu: Ecoprint.3.5.
Roasto Mati; Elias, Terje; Jõudu, Ivi; Laikoja, Katrin; jt. (2017). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik. Kass, Marko (Toim.). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik.Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi konverents "Terve looma ja tervislik toit 2017", Tartu, 01.-02.03.2017. Tartu.4.2.
Ots, Meelis; Jõudu, Ivi; Kaldmäe, Helgi; Kärt, Olav (2015). Proteiinisöödad lüpsilehmade söödaratsioonis. <i>Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2015, Tartu.</i> Toim. M.Kass. 52−57.3.4.
Kaart, T.; Vallas, M.; Värv, S.; Jõudu, I.; Viinalass, H.; Sabre, D.; Pärna, E. (2014). Markerselektsiooni võimalustest piima kvaliteedi parandamisel. <i>Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2014“ kogumik.</i> Tartu, 48−57.3.5.
Veskioja, Andre; Jõudu, Ivi; Aunapuu, Marina; Järveots, Tõnu; Henno, Merike (2014). Chemical and rheological changes in Edam type cheeses during the 20 weeks storage. <i>Book of Abstracts of the 1st Congress on Food Structure Design: 1st Congress on Food Structure Design, held in Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, Porto, Portugal, 15-17th October, 2014..</i> Ed. A. A. Vicente, C. L. M. Silva, L. Piazza. Braga, Portugal: Universidade do Minho, 223−223.5.2.
Harzia, Hedi; Ilves, Aire; Ots, Meelis; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Kaart, Tanel; Ling, Katri; Kärt, Olav; Kilk, Kalle; Soomets, Ursel (2013). Alterations in milk metabolome and coagulation ability during the lactation of dairy cows. Journal of Dairy Science, 96 (10), 6440−6448.<a href='http://dx.doi.org/10.3168/jds.2013-6808' target='_blank'>10.3168/jds.2013-6808</a>.1.1.
Harzia, Hedi; Kilk, Kalle; Ariko, Tiia; Kass, Marko; Soomets, Ursel; Jõudu, Ivi; Kaart, Tanel; Arney, David; Kärt, Olav; Ots, Meelis (2013). Crude glycerol as a glycogenic precursor in feed: effects on milk coagulation properties and metabolic profiles of dairy cows. Journal of Dairy Research , 80 (2), 190−196.<a href='http://dx.doi.org/10.1017/S0022029913000101' target='_blank'>10.1017/S0022029913000101</a>.1.1.
Kaart, T.; Vallas, M.; Värv, S.; Jõudu, I.; Pärna, E.; Viinalass, H. (2013). Piima laapumisomaduste parandamise võimalusi selektsiooni teel. Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2013“ kogumik (54−59).. Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Harzia, H.; Kilk, K.; Jõudu, I.; Henno, M.; Kärt, O.; Soomets, U. (2012). Comparison of the metabolic profiles of noncoagulating and coagulating bovine milk. Journal of Dairy Science, 95 (2), 533−544.<a href='http://dx.doi.org/10.3168/jds.2011-4468' target='_blank'>10.3168/jds.2011-4468</a>.1.1.
Vallas, M.; Kaart, T.; Värv, S.; Pärna, K.; Jõudu, I.; Viinalass, H.; Pärna, E. (2012). Composite β-κ-casein genotypes and their effect on composition and coagulation of milk from Estonian Holstein cows. Journal of Dairy Science, 95 (11), 6760−6769.<a href='http://dx.doi.org/10.3168/jds.2012-5495' target='_blank'>10.3168/jds.2012-5495</a>.1.1.
Jõudu, Ivi; Jaakson, Hanno; Henno, Merike; Harzia, Hedi; Ots, Meelis. (2012). Effect of dietary cation-anion difference on milk rennet coagulation properties. <i>International Scientific Conference &quot;Physiology of Livestock&quot; Programme and Abstracts: International Scientific Conference &quot;Physiology of Livestock&quot; , Lithuanian University of Health Science Veterinary Academy, Kaunas, 27-28.09.2012.</i> Lithuanian Veterinary Academy, 29−30.5.2.
Harzia, Hedi; Kilk, Kalle; Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Kärt, Olav; Soomets, Ursel (2012). Metabolic profiles of non- and coagulating bovine milk. <i>Dairy production in modern loose housing cowsheds - practical implications and future challenges: NJF seminar 439. Dairy production in modern loose housing cowsheds - practical implications and future challenges. 2-4 May 2012, Tartu, Estonia.</i> Ed. Kaasik, Allan. Tartu, Estonia, 44−45.5.2.
Harzia, Hedi; Kilk, Kalle; Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Kärt, Olav; Soomets, Ursel (2012). Metabolome of non- and coagulating cows milk. <i>Book of abstracts ESR workshop &quot;Feed your knowledge!&quot;, 7-8 June 2012, Barcelona, Spain: Feed your knowledge! workshop, 7-8 June 2012, Barcelona, Spain.</i> Ed. Tres, Alba; Altintzoglou,Themistokilis; Livingstone, Katherine; Frankic, Tamara; Pinotti, Luciano; D. 44.5.2.
Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Ots, Meelis; Harzia, Hedi; Värv, Sirje; Vallas, Mirjam (2012). Review of studies concerning milk rennet coagualtion properties in Estonia during last decade. <i>7th Baltic Conference on Food Science and Technology, Foodbalt-2012, &quot;innovative and Healthy Food for Consumers&quot;, Kaunas, May17-18, 2012.</i> Kaunas Technology University, 77−77.5.2.
Pretto, D.; Kaart, T.; Vallas, M.; Jõudu, I.; Henno, M.; Ancilotto, L.; Cassandro, M.; Pärna, E. (2011). Relationships between milk coagulation property traits analyzed with different methodologies. Journal of Dairy Science, 94 (9), 4336−4346.<a href='http://dx.doi.org/10.3168/jds.2011-4267' target='_blank'>10.3168/jds.2011-4267</a>.1.1.
Jõudu, Ivi (2011). Piima laapumisomadused - ülevaade EMÜs läbiviidud uuringutest. Kärt, Olav (Toim.). Uurimistulemusi ja seisukohti piimalehmade söötmisel (154−169).. Eesti Maaülikool.3.2.
Ots, Meelis; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Püssa, Tõnu; Kärt, Olav (2011). Effect of fat source on cheese fatty acid composition, sensory and rheological characteristics and oxidation parameters. <i>Proceedings of 3rd COST Feed for Health Conference: 3rd COST Feed for Health Conference, Copenhagen, 7th to 9th Nov 2011.</i> 7.3.4.
Värv, S.; Jõudu, I.; Sild, E.; Viinalass, H. (2010). Within-breed distribution of casein haplotypes in Estonian Native Cattle. <i>Baltic Animal Breeding Conference XV: Baltic Animal Breeding Conference XV Riga, 31st May - 1st June 2010.</i> 10−12.3.4.
Veidenberg, Viljar; Jõudu, Ivi; Tamm, Indrek (2010). Juustu jaoks läheb vaja head piima. Mahepõllumajanduse Leht, 53 (3), 4−5.6.3.
Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Värv, Sirje; Viinalass, Haldja; Püssa, Tõnu; Kaart, Tanel; Arney, David; Kärt, Olav (2009). The effect of milk proteins on milk coagulation properties in Estonian dairy breeds. Veterinary Medicine and Zootechnics, 46 (68), 14−19.1.1.
Henno, M.; Ots, M.; Jõudu, I.; Kaart, T.; Kärt, O. (2008). Factors affecting the freezing point stability of milk from individual cows. International Dairy Journal, 18, 210−215.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.idairyj.2007.08.006' target='_blank'>10.1016/j.idairyj.2007.08.006</a>.1.1.
Jõudu, I.; Henno, M.; Kaart, T.; Püssa, T.; Kärt, O. (2008). The effect of milk proteins contents on the rennet coagulation properties of milk from individual dairy cows. International Dairy Journal, 18 (9), 964−967.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.idairyj.2008.02.002' target='_blank'>10.1016/j.idairyj.2008.02.002</a>.1.1.
Jõudu, Ivi (2008). Effect of milk protein composition and genetic polymorphism on milk rennet coagulation properties. (Doktoritöö, Eesti Maaülikool). Tartu: Eesti Maaülikool.2.3.
Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Värv, Sirje; Sabre, Dorel; Viinalass, Haldja; Püssa, Tõnu; Kaart, Tanel; Kärt, Olav. (2008). Milk rennet coagulation properties and factors affecting it. <i>Proceedings of International Scientific Conference: Implication of Different Production Technologies on Animal Health and Food Products Quality Indices, Sigulda, Latvia, December 4-5, 2008.</i> Latvia: Latvia University of Agriculture, 139−148.3.4.
  • Leitud 9 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Edam juustu tootmine ja valmimine erinevat tüüpi juuretiste kasutamiselSirlika TagelmagistrikraadIvi JõuduKaitstud2011Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond
Factors influencing rheological properties of Dutch type cheesesAndre VeskiojadoktorikraadIvi Jõudu; Merike Henno; Epp SongiseppJuhendamiselEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Piima võltsimisest ning Eestis varutava piima külmumistäpp ja antibiootikumide jääkide olemasoluRoman SinitsonmagistrikraadIvi JõuduKaitstud2011Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond
Seleeni lisasöötmine piimalehmadeleUrmas NiklusmagistrikraadKatri Ling; Ivi Jõudu; Meelis OtsKaitstud2015Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteedi hindamine erinevate säilitusrežiimide korral.Liis TedermagistrikraadKatrin Laikoja; Ivi JõuduKaitstud2016Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond
Tava ja mahepiima võrdlus juustutootmise seisukohaltViljar VeidenbergmagistrikraadIvi Jõudu; Indrek TammKaitstud2010Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Tava- ja mahepiima koostis ning tehnoloogilised omadusedHeler LehistemagistrikraadIvi JõuduKaitstud2011Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond
Tehnoloogilisi aspekte karamelliseeritud jogurti väljatöötamiselJevgeni DõhnemagistrikraadIvi JõuduKaitstud2009Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond
Varutava piima koostis ja laapumisomadused: aastaringne dünaamika ning pidamis-tehnoloogiliste tegurite mõjuJelizaveta KaplenkomagistrikraadIvi JõuduKaitstud2007Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut