Irina Hussainova

19.04.1961
620 3371
58143868
irina.hussainova@ttu.ee
Eesti Vabariigi Teaduspreemia, "Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodile arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks" , Loodusteadused ja tehnika, 2005

Tallinna Tehnikaülikooli aasta teadusartikkel tehnika ja tehnoloogia valdkonnas, 2015

Mehaanikateaduskonna Aasta teadlane - 2015/2016 aasta

Mehaanikateaduskonna Aasta teadlane - 2014/2015 aasta

Mehaanikateaduskonna Aasta teadlane - 2013/2014 aasta

Mehaanikateaduskonna Aasta teadlane - 2012/2013 aasta

Materjalitehnika instituudi Aasta teadlane, 2012

Mehaanikateaduskonna Aasta teadlane, 2010/2011

2016 Baltic – American Freedom Foundation külalisprofessori grant õppe- ja teadustöö teostamiseks USA-s, Illinoisi Ülikool, Urbana-Champaign, USA

2008, Fulbright väljapaistev külalisteaduri grant teadustöö teostamiseks USA-s, Illinoisi Ülikoolis Urbana-Champaignis, USA

2007, Irina Hussainova, Kutsutud Professor, Marie Curie teadusgrant "Transfer of Knowledge", Poola

2004 DAAD Scholar, Saksamaa

Õppetöö
Alates 2015 -...MTM0070 Materjalitehnika, tundide arv semestris - 220 t
Alates 2015 - ... KYF0190 Applications of materials, tundide arv semestris - 36
Alates 2009 - ... KYF0120 Engineering for Natural Scientists (inglise keeles), tundide arv semestris - 112
Alates 2008 - ...MXX9040 Doktoriseminar
Alates Sügis 2007 - .. MTT0060 Nanomaterials and nanotechnoligy (inglise keeles), tundide arv semestris - 48
2006 - 2014 MTM0060 Tribotehnilised materjalid ja pinded, loengud ja harjutused,tundide arv semestris - 36
2010 - ... MTX9010 Kõrgtehnoloogiamaterjalid, tundide arv -7
2011 - 2014 MTX0160 Biomaterjalid, tundide arv semestris - 64
2002 -2012 MTT9130 Kulumine ja kulumiskindlad materjalid, tundide arv semestris - 36
2002 - 2003. Materjalide füüsika ja keemia
1999 - 2004. Defektide teooria

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut , Professor (1,00)
Külalisteadur:
1998, 2000, 2001 Royal Institute of Technology, Stockholm, Rootsi;
1999 Uppsala University, the Angstrom Laboratory, Rootsi;
2003, 2004 Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
2003 New York State University at Buffalo, Buffalo, USA
2003 Austrian Research Center, Vienna, Austria
2004 SIVUS gGmbH, Technical University of Chemnitz, Saksamaa
2005 Saksa Aerokosmiline Keskus, Braunschweig, Saksamaa
02.05.2016–28.02.2017    University of Illinois at Urbana – Champaign, USA; Department of Mechanical and Industrial Engineering, Professor (0,10)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Materjaliõpetuse õppetool, õppetooli juhataja (1,00)
01.01.2014–01.01.2015    Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics, ITMO, Uurija-professor (0,01)
01.01.2012–31.12.2012    AALTO University Foundation, School of Chemical technology, Helsinki, Soome; külalisteadur
01.09.2010–01.09.2015    Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool, Juhtivteadur (1,00)
01.01.2008–31.12.2008    University of Illinois at Urbana - Champaign, Department of Mechanical Science and Engineering, IL, USA; külalisteadur
01.01.2007–31.12.2007    Gdansk University of Technology, Faculty of Ocean Eng. and Ship technology, Gdansk, Poland, Külalisprofessor
01.01.2004–31.12.2004    Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Saksamaa; külalisteadur
2000–31.08.2010    Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool, Vanemteadur (1,00)
1994–2000    Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehhatroonikainstituut, Mehhanosüsteemide komponentide õppetool, Teadur (0,75)
01.01.1992–31.12.1994    ENSV TA Termofüüsika ja elektrofüüsika instituut, teadur, (1.0)
01.01.1985–31.12.1992    ENSV TA Termofüüsika ja elektrofüüsika instituut, insener, (1.0)
 
 
Haridustee
1994–1999    Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, doktori kraad, doktoritöö "Investigation of particle-wall collision and erosion prediction"
1992–1992    Tallinna Tehnikaülikool, magistri kraad, magistritöö " Rekombinatsioonkiirguse registreerimise meetod jõupooljuhtseadistes toimuvate luminestsents protseside uurimiseks"
1978–1985    Leningradi Polütehniline Instituut, füüsikainsener
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas magistritööde kaitsmiskomisjoni liige, TTÜ
2017−...    Ekspert, ekspert komitee liige: the European Commission under scheme of the Horizon 2020 – the work program Industrial Leadership: “Factories of the Future evaluation: Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems”, FoF-09, call H2020-IND-CE-2016-17 (2017)
2017−...    Järeldoktori Sofiya Aydinian juhendamine; Projekt "Combustion synthesized new materials for the additive manufacturing"
2017−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency under scheme of the Horizon 2020 – the work program PILOTS-03-2017 Pilot Lines for Manufacturing of Nano-textured surfaces with mechanically enhanced properties, call H2020-IND-CE-2016-17
2016−...    Ekspert/retsensent - European Commission Research Executive Agency REA/C/04 under scheme of the Horizon 2020 – the work program FETOPEN-1-2016-2017
2016−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency REA/C/04 under scheme of the Horizon 2020 - H2020-MSCA-IF issued on the basis of the work programme Marie Sklodowska-Curie, ENGINEERING panel
2016−...    Liige COST CA15107 - Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp)
2016−...    Liige - the International Association of Advanced Materials IAAM.
2016−...    Projekti juht - PROTOTRON projekt NICAT
2016−...    Projekti juht - Estonian – Polish joint research project, Estonian Academy of Science "Ultra-high pressure – spark plasma sintering of novel high temperature materials"
2015−...    Ekspert-referent, the Research Council of Norway, Norway
2015−...    Ekspert - Sveitsi Teadusfond
2015−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency REA/C/04 under scheme of the Horizon 2020 - the work programme H2020-LEIT-Space 2014-2015: H2020-COMPET-2015; H2020-EO-2015; and H2020-PROTEC-2015
2014−...    Expert/rapporteur for the European Research Council (ERC) under scheme of the Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (since 2014)
2014−...    Rahvisvaheline ekspert - konsultant; Nanoteaduste instituut, ITMO Ülikool, Venemaa
2014−...    ESIS (the European Structural Integrity Society) TC5 "Dynamics of fracture and structural transformations" - liige
2014−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency REA/C/04 under scheme of the Horizon 2020 - H2020-MSCA-IF issued on the basis of the work programme Marie Sklodowska-Curie, PHYCICS panel
2014−...    Projekti juht - Enterprise Estonia (EAS) project, EU46896 "Graphene-based supercapacitors for energy storage"
2013−...    Doktorantide atesteerimiskomisjoni liige - materjalitehnika eriala
2013−...    The American Ceramic Society (ACerS) liige
2013−...    The Engineering Ceramics Division (ECD) liige.
2012−...    "The International Council on Materials Education" Liige (Eesti Vabariik)
2012−...    Norra-Eesti teaduskoostöö programmi juhtkomitee aseesimees
2012−...    Juhtkomitee liige -the Area Coordinator Board of the projects under the COMET K2 XTribology scheme, Austrian Center of Competence for Tribology, Austria
2012−...    Expert/rapporteur for the European Research Council (ERC) under scheme of M.ERA-NET - a European network of public funding organisations and funding programmes on materials science and engineering
2012−...    Projekti juht - Enterprise Estonia (EAS), N.12076 "Ceramic composites reinforced/ toughened by alumina nanofibers"
2011−...    "American Nano Society" liige
2009−...    Mehaanikateaduskonna teadustöötajate ametikohalde ekspertkomisjoni liige
2009−...    Projekti juht - Enterprise Estonia (EAS) "Development of new cermet materials for unlubricated friction"
2002−...    Publikatsioonide refereerimine: Rahvusvahelised ajakirjad Wear, Tribology Int., Materials Science and engineering A, Journal of Materials and Design, Ceramics International, etc.
2001−...    Euroopa Liidu "Naised teaduses" liige.
2001−...    Eesti Mehaanikainseneride Liidu liige.
2000−...    Lääne Euroopa Rahvusvahelise Naiste Liidu juhendaja triboloogia valdkonnas.
2017−2017    Organizatsioonkomitee liige Colloquium on fiber concrete and ceramics, March 20-22, 2017, Tallinn, Estonia
2017−2017    Liige, Program Committee of the International Conference “Polymer Composites and Tribology” – Polycomtrib-2017, June 27 – 30, 2017, Gomel, Belarus
2017−2017    Chair of the session “General IV” at EMN Meeting on Smart and Multifunctional Materials, June 24-29, 2017; Rome, Italy
2017−2017    Organizatsioonkomitee liige XXVII International Conference “Mathematical and Computer Simulations in Mechanics of Solids and Structures. Fundamentals of Static and Dynamic Fracture” - MCM 2017; September 25 - 27, 2017; Saint Petersburg, Russia
2016−2018    Liige - COST MP1301: New Generation Biomimetic and Customized Implants for Bone Engineering (NEWGEN)
2016−2016    Co-chair of Session on Smart Energy Technologies, American Advanced Materials Congress, December 4 – 9, Miami, FL, USA
2016−2017    ViroGAIN- MTÜ PROTOTRONI (SA Tallinna Teaduspark Technopol Start-up Inkubaator) - projekti juht
2015−2015    Välisdoktorantide stazeerimise juhendaja, ESF DoRa programm, tegevus 5. Doktorant - Kh. Kyrakosyan, Armeenia; 6 kuud; projekt "Novel NiO/NiAl2O4 nanofibers and oxide doped NiO/NiAl2O4 nanofibers for NOx reduction"
2015−2016    Mehaanikateaduskonna nõukogu liige, TTÜ
2015−2016    Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu välisliige, TTÜ
2015−2016    Research Potential (REGPOT-2012-2013-1), FP7, EU: SINTERCER Projekt; Projekti juht Eesti poolt
2015−2015    Juhtkomitee liige; Programmi juht - 21th International Conference BALTMATTRIB-2015, November 5-6, 2015, Tallinn, Eesti
2015−2016    Mehaanikateaduskonna õppekavakomisjoni liige
2015−2016    Mehaanikateaduskonna hindamiskomisjoni liige, MAPD õppekava juht
2015−2016    International Advisory Board liige - projekt SINTERCER “Development of a sintering centre and know-how exchange for non-equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials”, Research Potential (REGPOT-2012-2013-1), FP7, EU
2015−2016    Member of the Curriculum Development Committee of the Faculty of Mechanics, TUT
2015−2016    • Member of the Academic Council of the Faculty of Chemistry and Materials Science, Tallinn University of Technology
2014−2015    Juhtkomitee: General Topic “High temperature processes and advanced sintering” on the 14th International ECERS (European Ceramic Society) Conference, June 21-25, 2015, Toledo, Spain.
2014−2016    ULTRINIA - MTÜ PROTOTRONI (SA Tallinna Teaduspark Technopol Start-up Inkubaator) projekt
2014−2015    Välisdoktorantide stazeerimise juhendaja, ESF DoRa programm, tegevus 5. Doktorant - A. Shishkins, Läti; 12 kuud, projekt "Light-weight Metalloceramics Composites”
2014−2015    Guest chief editor for a special issue of the periodical "Key Engineering Materials": Engineering Materials and Tribology; Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
2014−2016    Projekti juht - PROTOTRON scheme for the innovations and Start-Ups establishment "ULTRINIA"
2014−2014    Projekti juht - Enterprise Estonia (EAS) project "Characterization and Catalytic Activity of NiAl2O4 Spinel for chemical-looping combustion"
2013−2013    Liige- the International Advisory Board of the 4th International Conference om Fractography of Advanced Ceramics, September 29 – October 02, 2013; Slovak Republic, Kosice
2013−2014    Reviewer/expert for the Czech Science Foundation for research proposals evaluation
2013−2013    Välisdoktorantide stazeerimise juhendaja, ESF DoRa programm, tegevus 5 Doktorant - L. Nasibulina, Soome; 6 kuud, projekt " Direct Synthesis of Carbon Nanotubes and Nanofibers on Matrix or Filler Microparticles"
2013−2013    Välisdoktorantide stazeerimise juhendaja, ESF DoRa programm, tegevus 5. Doktorant - I. Anoshkin, Soome; 6 kuud, projekt " Hybrid material: alumina nanofibers/carbon nanotubes"
2013−2013    Välisdoktorantide stazeerimise juhendaja, ESF DoRa programm, tegevus 5. Doktorant - M. Ukrainets, Ukraine; 6 kuud, projekt “Development of tribo-composites based on NiAl(Ni3Al)-MeB2 for high temperature applications”.
2012−2012    Välisdoktorantide stazeerimise juhendaja, ESF DoRa programm, tegevus 5. Doktorant - D. Sapunov, Venemaa; 6 kuud, “Nanofibers functionalization for ceramic based composites development”
2012−2012    Juhtkomitee liige - the Scientific Committee of the Symposium “Nanoceramics and Ceramic Based Nanocomposites” in the frame of the E-MRS 2012 Fall Meeting, 17-21 September, 2012, Warsaw, Poland
2012−2012    Organizatsioonkomitee liige BALTMATTRIB 2012 Conference, October 18-19, 2009, Tallinn, Estonia
2012−2012    Välisdoktorantide stazeerimise juhendaja, ESF DoRa programm, tegevus 5. Doktorant - G. Zhao, Hiina; 6 kuud, projekt “Characterization of the thermoplastic polyimide composites for high temperature erosion applications”
2012−2013    Organizatsioonkomitee liige - International Conference on Polymer Composites and Tribology, June 16 – 19, 2013, Gomel, Belorussia
2012−2013    Organizatsioonkomitee liige - the satellite workshops on June 29 – 30, 2013, Tallinn, Estonia, for the NT13: Fourteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Helsinki, Finland, 2013
2012−2013    Juhtkomitee liige - workshop “Nanocomposites”, June 29 – 30, 2013, Tallinn, Estonia.
2012−2012    Guest chief editor for a special issue of periodical "Key Engineering Materials", Trans Tech Publications, 2012
2012−2012    Referent - Reviewer of the proposal for the book “Tribo-Corrosion Maps for Materials Engineers” by Margaret Stack, CRC PRESS
2012−2015    Eesti Teadusagentuuri (ETAGi) loodus- ja tehnikateaduste eksperdigrupi liige
2012−2012    TTÜ, Mehaanikateaduskonna nõukogu liige
2012−2013    EL7 raamprojekti teadusfondi ekspert/nõunik - PEOPLE Calls - Physics panel
2012−2013    Kutsutud co-editor for a special issue “TriboCorrosion” of the periodical "Tribology International", ELSEVIER, 2013
2011−2011    Raamatu "Nanomaterials, Nanotechnologies and Design", Ashby, Fereira ja Schodek, ELSEVIER, refereerimine
2011−2011    Välisdoktorantide stazeerimise juhendaja, ESF DoRa programm, tegevus 5. Doktorant - D. Gutsev, Valgevene; 3 kuud "Characterization of novel coatings for high temperature applications in tribo-conditions"
2011−2011    Refereerimine"The proposal for the book “Microstructure Sensitive Design for Performance Optimization“ by Brent Adams, Surya Kalidindi, David Fullwood, ELSEVIER
2010−2012    Juhtkomitee liige International Conference on Tribo – Corrosion 2012, April 17 – 19, 2012, Atlanta, USA
2010−2010    Juhtkomitee liige 5th Baltic Conference on Silicate Materials, BALTSILICA 2011, Mai 23-25, Riia, Läti
2010−2010    Ekspert "Alberta Innovatates nanoWorks Program", Kanada
2009−2009    Organizatsioonkomitee liige BALTMATTRIB 2009 Conference, October 17-19, 2009, Tallinn, Estonia
2009−2009    R. Tarbe doktoritöö “Abrasive impact wear: tester, wear and grindability studies” oponent
2009−2016    Materjalitehnika instituudi teadusseminaride korraldaja
2009−2012    ETF reaalteaduste ja tehnika ekspertkomisjoni liige
2009−2011    The European Technology Platform for Advanced Materials and Technologies, FP7, liige
2008−2008    Organizatsioonkomitee liige 2008 Word Congress on Powder Metallurgy and Particulate Materials, June 8 – 12, 2008, Washington, USA
2008−2010    Ekspertkomisjoni "Aasta Teadusartikli" liige
2008−2008    E. Kimmari doktoritöö "Exothermically synthesized B4C-Al composites for dry sliding" oponent
2008−2012    European Union Commission ekspertkomisjoni liige "Research Directorate - General"
2007−2008    EU projekti FR6 Human Resources and Mobility (HRM) Activity under Marie Curie Actions for Transfer of Knowledge, project “Bio and Slide Bearings, their Lubrication by Non-Newtonian Oils and application in Non-Conventional Systems” koordinaator
2007−2007    Juhtkomitee liige Int. Conference on Polymer Composites and Tribology, July 16 – 19, 2007, Gomel, Belarus
2006−2008    MEEDE projekti "Välisõppejõu-tippspecialisti kutsumine TÜ ja TTÜnanoteaduste ja tehnoloogiate sööstarendamiseks Eesti teaduslik-majandusliku konkurentsivõime tagamiseks kaasaja tehnoloogilises võtmevaldkonnas" koordinaator
2006−2007    Tehnika ja tehnoloogia valdkonna ekspertkomisjoni liige
2006−2006    BALTMATTRIB 2006 konverentsi juhtkomitee liige
2006−2006    Õppejõudude ja teadustöötajate ametikohtade täitmiseks ekspertkomisjoni liige
2005−2009    Materjalitehnika kaitsmiskomisjoni liige
 
 
Loometöö

Patendi taotlus - Device for abrasive wear testing; Owner: Tallinn University of Technology; Authors: Maksim Antonov, Renno Veinthal, Irina Hussainova; Priority number: P20140022
;
Patendi taotlus - A substrate and a method for purification and analysis of fluids; Owner: Tallinn University of Technology; Authors: Irina Hussainova, Michael Gasik; Priority number: US62/032015; Priority date: 01.08.2014;
Patendi taotlus - Method for producing nanofibers composed of NiO and NiAl2O4 by combustion techniques and product comprising said nickel oxide doped nickel aluminate spinel nanofibers (NiO/NiAl2O4) thereof; Owner: Tallinn University of Technology; Authors: Marina Aghayan, Irina Hussainova ;
Patendi leitis - A composite shielding material and a process of making the same; GB1521183.2; Owner: Tallinn University of Technology; Authors: A. Shishkin, T. Koppel, I. Hussainova; applied December 1, 2015;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
ÕPPEMETOODILINE TÖÖ
1. Sügis 2007. Õpik "Introduction to nanomaterials and nanotechnology", Tartu Press, ISBN: 978-9949-11-741-3
2. Sügis 2008 - kuni Sügis 2009. E-kursuste loomine; aine: MTT0060 Nanomaterjalid ja nanotehnoloogia.
3. Sügis 2007. Õppematerjalide ettevalmistamine (e-loengud Intanetis); aine: MTM0060 Tribotehnilised materjalid ja pinded.
4. Sügis 2011. Õppematerjalide ettevalmistamine (e-loengud Intanetis); aine: MTX9100 Nanomaterjalid
5. Sügis 2012. Õppematerjalide ettevalmistamine (e-loengud Intanetis); aine: MXX9120 Triboloogia ja tribomaterjalid;
Õppetöö välismaal
- Sügis 2007. Biotribology - 72 t. Gdansk University of Technology, Poland
- Kevad 2007. Biobearings - 72 t. Gdansk University of Technology, Poland
- Kevad 2011. Synovial joints and bio-lubrication - 6t. Doctoral course, Swedish Research School in Tribology; Lulea University of Technology, Sweden
- Kevad 2008. Selected lectures on Mechanics of Materials - 6t. University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA;
2016 - ... MTM0120 Materials and Process Selection - 48 t;
2015 - ... KYF 0190 Applications of materials - tundite arv 48 h;
2010 - ... MTX9010 Kõrgtehnoloogiamaterjalid, tundide arv -7;
2015 - ... MTM0070 Materjalitehnika, tundide arv semestris - 220 t;
2010 - ... MXX9040 Ametipraktika;
2009 - ... KYF0120 Engineering for Natural Scientists (inglise keeles), tundide arv semestris - 112
;
2007 - .. MTX9120 Nanomaterials and nanotechnoligy (inglise keeles), tundide arv semestris - 48
;
2011 - 2014 MTX0160 Biomaterjalid, tundide arv semestris - 48
;
2002 - 2012 MTT9130 Kulumine ja kulumiskindlad materjalid, tundide arv semestris - 36
;
2008 - 2016 MXX9030 Doktoriseminar;
2006 - 2012. MTM0060 Tribotehnilised materjalid ja pinded, loengud ja harjutused,tundide arv semestris - 36;
BioBearings and BioFluids Flow (2007, Gdanski TehnikaUlikool; inglise keeles) - 112 t;
Biotriboloogia (2007, Gdanski Ulikool, Poola; inglise keeles)
;
1999 - 2004. Defektide teooria ;
2002 - 2003. Materjalide füüsika ja keemia; tundide arv semestris - 36
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Irina Hussainova, Kutsutud loeng “Multi-functionality of functionalized ceramic nanofibers”, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, January 26, 2017; Urbana, IL, USA
2017, Irina Hussainova, Peaesineja - ENM (Energy, Materials and Nanotechnology) meeting on Smart and Multifunctional Materials, June 24-28, 2017, Rome, Italy. Loeng - “Multifunctional network of graphene-augmented nanofibers: from structural ceramics to scaffolds for cell growth”
2017, Irina Hussainova, Kutsutud loeng “Electroconductive metal oxide ceramics”, ITMO University; Mai 16, 2017; St-Petersburg, Venemaa
2016, Irina Hussainova, Kutsutud loeng “Nanonet of ceramic nanofibers with targeted functionalities”; EMN (Energy, Materials and Nanotechnology) Meeting on Ceramics; January 25 – 28, 2016; Hong-Kong, China
2016, Irina Hussainova, The Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) Research Scholar Program Award for Invited Professors for a research work at the US.
2016, Irina Hussainova, Publication of a review “Nanofiber scaffolds that help direct cell behaviour” on the manuscript “Graphene-augmented nanofiber scaffolds demonstrate new features in cells behaviour” in Materials Today Nanomaterials: News, September 1, 2016: http://www.materialstoday.com/nanomaterials/news/nanofiber-scaffolds-help-direct-cell-behavior/
2016, Irina Hussainova, The best scientific paper of Tallinn University of Technology in technical sciences in year of 2015: “A few-layered graphene on alumina nanofibers for electrochemical energy conversion. Carbon, 2015, 88, 157−164; by Irina Hussainova, Roman Ivanov, Serban N. Stamatin, Ilya V. Anoshkin, Eivind M. Skou, Albert G. Nasibulin
2016, Irina Hussainova, Invited lecture and seminar “Network of graphene-augmented inorganic nanofibers for emerging applications”. The seminar is organized by Modern Functional Materials Chair, Light Technologies and Optoelectronics Chair, International Research Center of Functional Materials and Devices of Optoelectronics and Electronics, ITMO University; September 12, 2016; St-Petersburg, Russian Federation
2016, Irina Hussainova, Invited talk “Electroconductive ceramics”; The institute of Advanced Manufacturing Technology; March 24, 2016; Krakow, Poland
2015, Irina Hussainova, Kutsutud loeng "Aligned nanofibers as scaffolds for different applications”; ITMO University; Oktoober 5, St-Peterburg, Venemaa
2015, Irina Hussainova, TTÜ Mehaanikateaduskonna 2014/2015 aasta teadlane
2015, Irina Hussainova, Peatoimetaja (Trans Tech Publications, Switzeland) "Key Engineering Materials", BALTMATTRIB Konverents
2015, Irina Hussainova, Mehaanika teaduskonna parim artikkel: “A few-layered graphene on alumina nanofibers for electrochemical energy conversion" Carbon, 2015, 88, 157−164, 10.1016/j.carbon.2015.03.004; autorid: Irina Hussainova, Roman Ivanov, Serban N.Stamatin, Ilya V. Anoshkin, Eivind M. Skou, Albert G. Nasibulin.
2014, Irina Hussainova, Materjalitehnika instituudi 2013.a. parim artikkel: Zikin, A.; Badisch, E.; Hussainova, I.; Tomastik, C.; Danninger, H. (2013). "Characterisation of TiC-NiMo reinforced Ni-based hardfacing." Surface & Coatings Technology, 236, 36 - 44.
2014, Irina Hussainova, Kutsutud loeng TTÜ Küberneetika instituudis "Current trends in materials engineering"; Märts 10
2014, Irina Hussainova, Kutsutud loeng "Graphenated nanostructures for energy applications" ITMO Ülikoolis, St-Petersburg, Venemaa, Oktoober 7
2014, Irina Hussainova, TTÜ Mehaanikateaduskonna 2013/2014 aasta teadlane
2014, Irina Hussainova, Materjalitehnika instituudi 2014.a. parim artikkel: “Densification and characterization of spark plasma sintered ZrC-ZrO2 composites”, Materials Science and Engineering A, 597 (2014) 75-81; Hussainova, I.; Voltsihhin, N.; Cura, E.; Hannula, S-P.
2013, Irina Hussainova, 2012/13. aasta Mehaanikateaduskonna "Aasta teadlane"
2013, Irina Hussainova, Kutsutud loeng "Ceramic matrix nanocomposites - is breakthrough possible?"; Venemaa Teaduste Akadeemia, St-Petersburg; Juuli 9
2012, Irina Hussainova, Kutsutud kaas-toimetaja (ELSEVIER, a special issue of "Tribology International")
2012, Irina Hussainova, Chair person on the Int. Symposium on TriboCorrosion 2012, Aprill 17-19, Atlanta, USA
2012, Irina Hussainova, Mobility research Grant ofAcademy of Finland, Soome
2012, Irina Hussainova, Peatoimetaja (Trans Tech Publications) "Key Engineering Materials", Oktoober 2012
2012, Irina Hussainova, Materjalitehnika instituudi 2012.a. parim artikkel „Effect of temperature and load on three-body abrasion of cermets and steel“ Tribology international, 46(1), 261 – 268; Antonov, M.; Hussainova, I.; Veinthal, R.; Pirso, J.
2011, Irina Hussainova, Chair person on the International Conference on Key Engineering of Materials ICKEM 2011, Sanya, Hiina
2011, Irina Hussainova, Kutsutud lektor - doktorikool "Biotribology", Lulea University of Technology, Mai 9 - 13, Rootsi
2011, Irina Hussainova, Review of the book by Ashby, Fereira and Schodek "Nanomaterials, Nanotechnologies and Design", ELSEVIER (2011)
2011, Irina Hussainova, Nominant " TTÜ aasta teadlane 2010" teaduspreemiaks
2011, Irina Hussainova, Materjalitehnika instituudi 2011.a. parim artikkel Antonov, M.; Hussainova, I.; Kübarsepp, J.; Traksmaa, R. (2011). Oxidation-abrasion of TiC-based cermets in SiC medium. Wear, 273(1), 23 - 31.
2010, Irina Hussainova, Kutsutud loeng "Ultrahard while tough composites: dream or reality?" Vene Teadusakadeemias, St-Petersburg, Mai 14
2010, Irina Hussainova, "The Best Poster" tunnustus, 16th International Conference on Mechanics of Composite Materials, May 24 - 28, Riga, Latvia
2010, Irina Hussainova, 2010. aasta Mehaanikateaduskonna parim teadlane
2010, Irina Hussainova, Kutsutud lektor - FMDK doktorikool "Introduction to nanoscience", Pärnu, Eesti
2010, Irina Hussainova, Invited lecture “Introduction to Nanoscience”, an international doctorate school on “Functional materials and technologies”, November 5, 2010, Parnu, Estonia
2009, Irina Hussainova, "The Best Poster" tunnustus, Conference on Wear of Materials, Las Vegas, USA, April 19 - 24
2009, Irina Hussainova, Materjalitehnika instituudi parem teadur, 2009
2008, Irina Hussainova, USA Fulbright teadusgrant "Nanokomposiitide uurimine"
2008, Irina Hussainova, Certificate of the consideration of the paper "Micro-Level Mechanical Properties of Cermets" by I. Hussainova, J. Pirso, I. Jasiuk in the final judging for the 2008 MPIF Outstanding Technical Paper Award.
2007, Irina Hussainova, Kutsutud Professor, Marie Curie teadusgrant "Transfer of Knowledge", Poola
2005, Irina Hussainova, EL teadusgrant "Improving the Human Research Potential", Saksamaa
2005, Irina Hussainova, Eesti Vabariigi Teaduspreemia, "Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodile arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks"
2004, Irina Hussainova, Saksamaa Teaduste Akadeemia Arengufondi stipendium
2004, Irina Hussainova, Reisigrant, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond
2003, Irina Hussainova, Rootsi Teadusfondi Reisigrant (KAMI Research Foundation), Rootsi
2003, Irina Hussainova, EL teadusgrant "Improving the Human Research Potential", Austria
2002, Irina Hussainova, Rootsi Teadusfondi stipendium (KAMI Research Foundation)
2002, Irina Hussainova, "Outstanding poster" tunnustus, PM02 World Congress on Powder Materials, MPIF assosiation, USA
2001, Irina Hussainova, Uurimise reisigrant (tunnustus), Rootsi
2000, Irina Hussainova, Rootsi Teadusfondi stipendium (KAMI Research Foundation)
1999, Irina Hussainova, Rootsi Teadusfondi stipendium (KAMI Research Foundation) - KTH, Stockholm
, Irina Hussainova,
, Irina Hussainova,
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; PÕHISUUND: Protsessid nano-tasemel.
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; PÕHISUUND: Kompositmaterjalid; Kermetid; Mehaanilised omadused; Nanomaterjalid; triboloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS ERIALA: T152 Komposiitmaterjalid
 
 
Lisainfo
Enesetäendamine
1998 Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (wear modeling of composites) – 3 months
1999 Uppsala University, the Angstrom Laboratory, Sweden (wear of composites) – 2 weeks
2000 Royal Institute of Technology, Sweden (wear mapping under different conditions of cermets application) – 3 months
2001 Royal Institute of Technology, Sweden (modeling of stresses produced in composites under loading) – 3 months
2002 Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (modeling of composites properties) – 3 months
2003 Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (nanotribology, wear of multiphase materials) – 1 month
2003 New York State University at Buffalo, Buffalo, USA – 1 week
2003 Austrian Research Center, Vienna, Austria (wear of composites at high temperature; thermodynamics) – 1 month
2004 Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (nanoindentation data analysis) – 1 month
2004 SIVUS gGmbH, Technical University of Chemnitz, Germany (investigation of collision of solid particle onto nanocomposite target materials) – 3 months
2005 German Aerospace Center, Braunschweig, Germany (determination of fracture toughness of composites) – 1 month
2008 University of Illinois at Urbana – Champaign, Dep. Of Mechanical Engineering, USA (Nanocharacterization of ceramic – metal composites) – 6 months
2009 Ioffe Füüsika-Tehniline Instituut, Russian Academy of Science, Sankt-Petersburg, Venemaa (Residual stresses in composites) - 2 nädalat
2010 Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Hispaania (Advanced composites development) - 2 nädalat
2010 Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Science (Komposiitide modeleerimine) - 2 nädalat
2011 Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Science (Komposiitide modeleerimine) - 2 nädalat
2013 Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Science, St-Petersburg; Venemaa (Modeling of nano - fibers reinforced ceramics) - 2 nädalat
2012 Aalto University Foundation, Department of Materials Science and Engineering, School of Chemical Technology; Soome - 4 kuud
2013 V.A. Belyi Metal-Polymer Research Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Gomel; Valgevene (Specially designed electroless coatings reinforced by nanoparticles) - 2 nädalat
2012 Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Science, Venemaa - 2 nädalat
2016 Kutsutud Professor, University of Illinois at Urbana – Champaign, Department of Mechanical and Industrial Engineering, IL, USA - 10 kuud
Alates 2013 - Uurija Professor - Konsultant, Department of Nanoscience, Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and
Optics, Russian Federation

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
2.2.
2007
3.1.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.1.
2006
3.4.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
5.1.
2003
5.2.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.1.
2000
5.1.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
2.3.
1999
3.4.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
5.2.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
3.4.
1996
3.5.
0
5.2.
0
5.2.
0
5.2.
0

Tööstusomand

Tööstusomand

Irina Hussainova

19.04.1961
620 3371
58143868
irina.hussainova@ttu.ee
Laureate of 2005 Yearly Award of National Science Prize of Republic of Estonia in Natural Science and Engineering,for Developement of micro- and nanotechnological methods for elaboration of industrial materials.

The best scientific paper of Tallinn University of Technology in technical sciences in year of 2015.

Researcher of the Year at Faculty of Mechanics 2015/2016

Award for the Best Researcher of Mechanical Faculty, “Researcher of the Year” in 2014/2015 academic year, Tallinn University of Technology

Award for the Best Researcher of Mechanical Faculty, “Researcher of the Year” in 2013/2014 academic year, Tallinn University of Technology

Award for the Best Researcher of Mechanical Faculty, “Researcher of the Year” in 2012/2013 academic year, Tallinn University of Technology

Award for the Best Researcher of the Institute of Materials Engineering, Tallinn University of Technology, Estonia, for the 2012 year

Award for the Best Researcher of Mechanical Faculty, “Researcher of the Year” in 2010, Tallinn University of Technology

Fulbright Scholarship for invited researchers, CIES of the USA, University of Illinois at Urbana – Champaign, USA, 2008

Invited Professor under FP6, EU Program Marie Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge, project MTKD–CT–2004–517226, Gdansk, Poland

Award for the visiting professor’s staff, German Academic Exchange Service (Deutscher Academischer Austausch Dienst – DAAD), Germany


Teaching:
MTM0070 Materials Engineering (2015 - current)
KYF0190 Applications of materials (2015 - current)
MTX9120 Nanomaterials and nanotechnologies (2007 - current)
KYF0120 Engineering for Natural Scientists (2009 - current)
MTX0160 Biomaterials (2011 - 2014)
MTT9130 Wear and wear resistant materials (2002 - 2012 )
MTM0060 Tribological materials and coatings (2006 - 2012 )
MTX9010 High-tech materials (2010- current)
MXX9030 Research seminar for PhD students (2008 - current)
MXX9040 Practice in research and teaching (2010 - current)

Career

Institution and position
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Mechanical and Industrial Engineering , Professor (1,00)
Visiting researcher:
1998, 2000, 2001 Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden;
1999 Uppsala University, the Angstrom Laboratory, Sweden;
2003, 2004 Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
2003 New York State University at Buffalo, Buffalo, USA
2003 Austrian Research Center, Vienna, Austria
2004 SIVUS gGmbH, Technical University of Chemnitz, Germany
2005 German Aerospace Center, Braunschweig, Germany
02.05.2016–28.02.2017    University of Illinois at Urbana – Champaign, USA; Department of Mechanical and Industrial Engineering, Professor (0,10)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering , Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering , Chair of Materials Science, Head of the Chair of Materials Science (1,00)
01.01.2014–01.01.2015    Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics, ITMO, Academy Research Professor (0,01)
01.01.2012–31.12.2012    AALTO University, School of Chemical technology, Helsinki, Finland; Invited Top Researcher
01.09.2010–01.09.2015    Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering , Chair of Metals Processing, Research Professor (1,00)
01.01.2008–31.12.2008    University of Illinois at Urbana - Champaign, Department of Mechanical Science and Engineering, IL, USA; Invited Top Researcher
01.01.2007–31.12.2007    Gdansk University of Technology, Faculty of Ocean Eng. and Ship technology , Gdansk, Poland, Invited Professor
01.01.2004–31.12.2004    Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany; invited seniour researcher
2000–31.08.2010    Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering , Chair of Metals Processing, Senior Researcher (1,00)
1994–2000    Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechatronics , Chair of Mechanosystem Components, Researcher (0,75)
01.01.1992–31.12.1994    Researcher of the Institute of Energy Research, Estonian Academy of Science
01.01.1985–31.12.1992    Researcher of the Institute of Thermo- and Electrophysics, EA of Science
 
 
Education
1994–1999    Tallinn University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering; Dr. Sc. in Technical Science; Thesis title "Investigation of particle-wall collision and erosion prediction"
1992–1992    Tallinn Technical University, Faculty of Applied Physics; MSc in Natural Science; MS thesis title "Registration of recombination radiation as a method of luminescent processes investigation"
1978–1985    Leningrad Polytechnical Institute, Physical-mechanical Faculty, Physicist-Engineer
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of the committee on the Master Theses defense at the Department of Materials and Environmental Engineering, program “Materials and Processes for Sustainable Energetics”, Tallinn University of Technology
2017−...    • Expert/rapporteur for the European Commission under scheme of the Horizon 2020 – the work program Industrial Leadership: “Factories of the Future evaluation: Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems”, FoF-09, call H2020-IND-CE-2016-17 (2017)
2017−...    Supervisor of Post Doctoral researcher Sofyia Aydinian; Project "Combustion synthesized new materials for the additive manufacturing"
2017−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency under scheme of the Horizon 2020 – the work program PILOTS-03-2017 Pilot Lines for Manufacturing of Nano-textured surfaces with mechanically enhanced properties, call H2020-IND-CE-2016-17
2016−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency REA/C/04 under scheme of the Horizon 2020 – the work program FETOPEN-1-2016-2017
2016−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency REA/C/04 under scheme of the Horizon 2020 - H2020-MSCA-IF issued on the basis of the work programme Marie Sklodowska-Curie, ENGINEERING panel
2016−...    COST CA15107 - Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp)
2016−...    Member of the International Association of Advanced Materials IAAM.
2016−...    Executive manager - PROTOTRON scheme for the innovations; Project NICAT - Prototyping of nickel-based catalyst for methane steam reforming and carbon dioxide methanation
2016−...    Project leader -Estonian – Polish joint research project, Estonian Academy of Science, "Ultra-high pressure – spark plasma sintering of novel high temperature materials"
2015−...    Expert-referee for the Research Council of Norway, Norway
2015−...    Expert for the Swiss National Science Foundation
2015−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency REA/C/04 under scheme of the Horizon 2020 - the work programme H2020-LEIT-Space 2014-2015: H2020-COMPET-2015; H2020-EO-2015; and H2020-PROTEC-2015
2014−...    Expert/rapporteur for the European Research Council (ERC) under scheme of the Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (since 2014)
2014−...    Expert – consultant; Department of Nanoscience, Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics
2014−...    Member of ESIS (the European Structural Integrity Society) TC5 "Dynamics of fracture and structural transformations"
2014−...    Expert/rapporteur for the European Commission Research Executive Agency REA/C/04 under scheme of the Horizon 2020 - H2020-MSCA-IF issued on the basis of the work programme Marie Sklodowska-Curie, PHYCICS panel
2014−...    Project leader - Enterprise Estonia (EAS) project, EU46896 "Graphene-based supercapacitors for energy storage"
2013−...    Board member of the expert committee for personal evaluation of the PhD students of Faculty of Mechanics, Materials Engineering, TUT
2013−...    A member of The American Ceramic Society (ACerS)
2013−...    A member of the Engineering Ceramics Division (ECD).
2012−...    Liaison Person of the International Council on Materials Education for Estonia
2012−...    Program Committee vise-chair for the development and evaluation of the Norwegian-Estonian Research Cooperation Programme (in cooperation with the NO/EEA Scholarship Programme)
2012−...    Member of the Area Coordinator Board of the projects under the COMET K2 XTribology scheme, Austrian Center of Competence for Tribology, Austria
2012−...    Expert/rapporteur for the European Research Council (ERC) under scheme of M.ERA-NET - a European network of public funding organisations and funding programmes on materials science and engineering
2012−...    Project leader - Enterprise Estonia (EAS), N.12076 "Ceramic composites reinforced/ toughened by alumina nanofibers"
2011−...    Member of "American Nano Society"
2009−...    Member of the Mechanical Faculty Personal Committee
2009−...    Project leader - Enterprise Estonia (EAS) "Development of new cermet materials for unlubricated friction"
2002−...    Reviewer of the research papers for: Wear, Int. Tribology, Materials Science and Engineering, Surface Technology, Journal of Materials and Design, Ceramics International, etc.
2001−...    Member of European Society of Woman and Science under program “Improving Human Research Potential and the Socio – economic Knowledge Base”.
2001−...    Member of Estonian Society of Mechanical Engineers.
2000−...    Eastern Europe Representative of International Network of Women in Tribology.
2017−2017    Member of the Scientific Committee of the Colloquium on fiber concrete and ceramics, March 20-22, 2017, Tallinn, Estonia
2017−2017    Member of a Program Committee of the International Conference “Polymer Composites and Tribology” – Polycomtrib-2017, June 27 – 30, 2017, Gomel, Belarus
2017−2017    Chair of the session “General IV” at EMN Meeting on Smart and Multifunctional Materials, June 24-29, 2017; Rome, Italy
2017−2017    Member of a Program Committee of the XXVII International Conference “Mathematical and Computer Simulations in Mechanics of Solids and Structures. Fundamentals of Static and Dynamic Fracture” - MCM 2017; September 25 - 27, 2017; Saint Petersburg, Russia
2016−2018    COST MP1301 MP1301: New Generation Biomimetic and Customized Implants for Bone Engineering (NEWGEN)
2016−2016    Co-chair of Session on Smart Energy Technologies, American Advanced Materials Congress, December 4 – 9, Miami, FL, USA
2016−2017    Project leader - PROTOTRON scheme for the innovations, Project ViroGAIN – substrate for virology
2015−2015    Supervisor of the visiting PhD student (Kh. Kyrakosyan, Armenia), Activity 5 of the ESF DoRa Program "Novel NiO/NiAl2O4 nanofibers and oxide doped NiO/NiAl2O4 nanofibers for NOx reduction", 6 months
2015−2016    Member of the Academic Council of the Faculty of Mechanics, Tallinn University of Technology
2015−2016    Member of the Academic Council of the Faculty of Chemistry and Materials Science, TUT
2015−2016    Research Potential (REGPOT-2012-2013-1), FP7, EU: SINTERCER – Development of a sintering centre and know-how exchange for non-equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials; Estonian side Project Leader
2015−2015    Co-organizer, Program Chair and session’s chair of 21th International Conference BALTMATTRIB-2015, November 5-6, 2015, Tallinn, Estonia
2015−2016    Member of the Curriculum development committee of the Faculty of Mechanics, TUT
2015−2016    Head of the MAPD curricula of the Faculty of Mechanics, TUT
2015−2016    Member of the International Advisory Board in SINTERCER project - “Development of a sintering centre and know-how exchange for non-equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials”, Research Potential (REGPOT-2012-2013-1), FP7, EU
2015−2016    Member of the Curriculum Development Committee of the Faculty of Mechanics, TUT
2015−2016    • Member of the Academic Council of the Faculty of Chemistry and Materials Science, Tallinn University of Technology
2014−2015    Co-Chair of the General Topic “High temperature processes and advanced sintering” on the 14th International ECERS (European Ceramic Society) Conference, June 21-25, 2015, Toledo, Spain.
2014−2016    Project ULTRINIA under PROTOTRON scheme for the innovations and Start-Ups establishment
2014−2015    Supervisor of the visiting PhD student (A. Shishkins, Latvia), Activity 5 of the ESF DoRa Program “Facilitating international research cooperation by supporting short-term research projects of visiting doctoral students in Estonia” (2014), 12-months
2014−2015    • Guest chief editor for a special issue of the periodical "Key Engineering Materials": Engineering Materials and Tribology; Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
2014−2016    Project leader - PROTOTRON scheme for the innovations and Start-Ups establishment "ULTRINIA "
2014−2014    Project Leader -Enterprise Estonia (EAS) project "Characterization and Catalytic Activity of NiAl2O4 Spinel for chemical-looping combustion"
2013−2013    Member of the International Advisory Board of the 4th International Conference om Fractography of Advanced Ceramics, September 29 – October 02, 2013; Slovak Republic, Kosice
2013−2014    Reviewer/expert for the Czech Science Foundation for research proposals evaluation
2013−2013    Supervisor of the visiting PhD student (L. Nasibulina, Finland), Activity 5 of the ESF DoRa Program “Facilitating international research cooperation by supporting short-term research projects of visiting doctoral students in Estonia” , 6-mont
2013−2013    Supervisor of the visiting PhD student (I. Anoshkin, Finland), Activity 5 of the ESF DoRa Program “Facilitating international research cooperation by supporting short-term research projects of visiting doctoral students in Estonia” (2013), 6-months
2013−2013    Supervisor of the visiting PhD student (M. Ukrainets, Ukraine), Activity 5 of the ESF DoRa Program “Facilitating international research cooperation by supporting short-term research projects of visiting doctoral students in Estonia” , 6-month
2012−2012    Supervisor of the visiting PhD students, PhD student D. Sapunov, Russian Federation; Activity 5 of the ESF DoRa Program “Facilitating international research cooperation ", 6 months project “Nanofibers functionalization for ceramic based composites"
2012−2012    Member of the Scientific Committee of the Symposium “Nanoceramics and Ceramic Based Nanocomposites” in the frame of the E-MRS 2012 Fall Meeting, 17-21 September, 2012, Warsaw, Poland
2012−2012    Co-organizer, Program Chairperson and session’s chair of 21th International Conference BALTMATTRIB-2012, October 18-19, Tallinn, Estonia
2012−2012    Supervisor of the visiting PhD students, Activity 5 of the ESF DoRa Programme – PhD student G. Zhao, China; 6-months project “Characterization of the thermoplastic polyimide composites for high temperature erosion applications”.
2012−2013    Member of the Organizing Committee of International Conference on Polymer Composites and Tribology, June 16 – 19, 2013, Gomel, Belorussia
2012−2013    Co-organizer of the satellite workshops on June 29 – 30, 2013, Tallinn, Estonia, for the NT13: Fourteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Helsinki, Finland, 2013
2012−2013    Co-organizer, Program Chair and session’s chair of the workshop “Nanocomposites”, June 29 – 30, 2013, Tallinn, Estonia.
2012−2012    Guest chief editor for a special issue of periodical "Key Engineering Materials", Trans Tech Publications, 2012
2012−2012    Reviewer of the proposal for the book “Tribo-Corrosion Maps for Materials Engineers” by Margaret Stack, CRC PRESS
2012−2015    Expert of the Estonian Research Council (ETAG), Board for Natural Sciences and Technology, Panel Member
2012−2012    TUT, Faculty of Mechanical Engineering Council, member
2012−2013    Expert / rapporteur of the FP7 European commission Research Executive agency PEOPLE Calls - Physics panel
2012−2013    Invited co-editor for a special issue “TriboCorrosion” of the periodical "Tribology International", ELSEVIER, 2013
2011−2011    Review of the book by Ashby, Fereira and Schodek "Nanomaterials, Nanotechnologies and Design", ELSEVIER
2011−2011    Supervisor of the visiting PhD students, Activity 5 of the ESF DoRa Programme – PhD student D. Gutsev, Belorassia; 3 months project "Characterization of novel coatings for high temperature applications in tribo-conditions"
2011−2011    Review of the proposal for the book “Microstructure Sensitive Design for Performance Optimization“ by Brent Adams, Surya Kalidindi, David Fullwood, ELSEVIER
2010−2012    Member of the Coordinating Committee of International Conference on Tribo – Corrosion 2012, April 17 – 19, 2012, Atlanta, USA
2010−2010    Member of Organizing Committee of the 5th Baltic Conference on Silicate Materials, BALTSILICA 2011, May 23-25, Riga, Latvia
2010−2010    Expert in Alberta Innovatates nanoWorks Program, Canada
2009−2009    Local Organizing Commettee member, BALTMATTRIB 2009 Conference, October 17-19, 2009, Tallinn, Estonia
2009−2009    Opponent at Doctoral Dissertation “Abrasive impact wear: tester, wear and grindability studies” by R. Tarbe, Tallinn University of Technology
2009−2016    Leading organizer of research seminars of Department of Materials Engineering, Tallinn University of Technology
2009−2012    Expert in the Estonian Science Foundation commission for REsearch Grants evaluation
2009−2011    Member of the European Technology Platform for Advanced Materials and Technologies, FP7
2008−2008    Member of the Int. Liaison Committee for 2008 Word Congress on Powder Metallurgy and Particulate Materials, June 8 – 12, 2008, Washington, USA
2008−2010    Expert in the Commission on Outstanding Research Paper Award in technique and technology of Tallinn University of Technology
2008−2008    Opponent at Doctoral Dissertation “Exothermically synthesized B4C-Al composites for dry sliding" by E. Kimmary, Tallinn University of Technology
2008−2012    Expert of the European Union Commission in Research Directorate, general session
2007−2008    Coordinator of EU project FR6 Human Resources and Mobility (HRM) Activity under Marie Curie Actions for Transfer of Knowledge, project “Bio and Slide Bearings, their Lubrication by Non-Newtonian Oils and application in Non-Conventional Systems”
2007−2007    Member of Organizing Committee of Int. Conference on Polymer Composites and Tribology, July 16 – 19, 2007, Gomel, Belarus
2006−2008    Coordinator of EU project on R&D of Estonian education under INNOVE scheme “Invitation of top-level specialists on nano-science and technology to increase a competitive strength of Estonian economy and education”
2006−2007    Member of Mechanical Faculty Committee on research awards for achievements in technical sciences
2006−2006    BALTMATTRIB 2006 Conference Organizing Commetee member
2006−2006    Member of Mechanical Faculty Personnel Committee
2005−2009    Member of the Examining Commitee of Mechanical Engineering Department on thesis defense
 
 
Creative work

Patent application - Device for abrasive wear testing; Owner: Tallinn University of Technology; Authors: Maksim Antonov, Renno Veinthal, Irina Hussainova; Priority number: P20140022
;
Patent application - A substrate and a method for purification and analysis of fluids; Owner: Tallinn University of Technology; Authors: Irina Hussainova, Michael Gasik; Priority number: US62/032015; Priority date: 01.08.2014;
Patent application - Method for producing nanofibers composed of NiO and NiAl2O4 by combustion techniques and product comprising said nickel oxide doped nickel aluminate spinel nanofibers (NiO/NiAl2O4) thereof; Owner: Tallinn University of Technology; Authors: Marina Aghayan, Irina Hussainova - applied in November 2014;
Patent application - A composite shielding material and a process of making the same; GB1521183.2; Owner: Tallinn University of Technology; Authors: A. Shishkin, T. Koppel, I. Hussainova; applied December 1, 2015;
 
 
Additional career information
1. 2007.Textbook "Introduction to nanomaterials and nanotechnology", Tartu Press, ISBN: 978-9949-11-741-3
2. 2008.MTT0060 Nanomaterjalid ja nanotehnoloogia - e-course WebCT
3. 2007. Course preparation MTM0060 Tribomaterials and coatings (e-course in Intranet)
4. 2011.Course preparation MTX9100 Nanomaterials (e-course in Intranet)
5. 2012. E-course preparation MXX9120 Tribology and Tribomaterials.;
Lecturing abroad:
- Automn 2007. Biotribology - 72 t. Gdansk University of Technology, Poland
- Spring 2007. Biobearings - 72 t. Gdansk University of Technology, Poland
- Spring 2011. Synovial joints and bio-lubrication - 6t. Doctoral course, Swedish Research School in Tribology; Lulea University of Technology, Sweden
- Spring 2008. Selected lectures on Mechanics of Materials - 6t. University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA;
MTM0120 Materials and Process Selection (2016 - current) - 48 h;
KYF0190 Applications of materials (2015 - current) - 48 h;
MTX9010 High-tech materials (2010- current);
MTM0070 Materials engineering (2015 - current) - 220 h;
MXX9040 Practice in research and teaching (2010 - current);
KYF0120 Engineering for Natural Scientists (2009 - current) - 112 hours
;
MTX9120 Nanomaterials and nanotechnologies (2007 - current) - 48 h
;
MTX0160 Biomaterials (2011 - 2014) - 48 h;
MTT9130 Wear and wear resistant materials (2002 - 2012)
;
MXX9030 Research seminar for PhD students (2008 - 2016);
MTM0060 Tribological materials and coatings (2006 - 2012 )
;
BioBearings and BioFluids Flow (2007, Gdansk University of Technology, Poland; in English) - 112 h;
Tribological problems for biological systems (2007, Gdansk University of Technology, Poland; in English)
;
Theory of structural defects (1999 - 2004);
Chemistry and physics of materials (2002 - 2003);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Irina Hussainova, Invited lecture “Multi-functionality of functionalized ceramic nanofibers”, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, January 26, 2017; Urbana, IL, USA
2017, Irina Hussainova, Keynote lecture “Multifunctional network of graphene-augmented nanofibers: from structural ceramics to scaffolds for cell growth”, ENM (Energy, Materials and Nanotechnology) meeting on Smart and Multifunctional Materials, June 24-28, 2017, Rome, Italy.
2017, Irina Hussainova, Invited lecture and seminar “Electroconductive metal oxide ceramics”, ITMO University; May 16, 2017; St-Petersburg, Russian Federation
2016, Irina Hussainova, Invited lecture “Nanonet of ceramic nanofibers with targeted functionalities”; EMN (Energy, Materials and Nanotechnology) Meeting on Ceramics; January 25 – 28, 2016; Hong-Kong, China
2016, Irina Hussainova, The Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) Research Scholar Program Award for Invited Professors for a research work at the US.
2016, Irina Hussainova, Publication of a review “Nanofiber scaffolds that help direct cell behaviour” on the manuscript “Graphene-augmented nanofiber scaffolds demonstrate new features in cells behaviour” in Materials Today Nanomaterials: News, September 1, 2016: http://www.materialstoday.com/nanomaterials/news/nanofiber-scaffolds-help-direct-cell-behavior/
2016, Irina Hussainova, The best scientific paper of Tallinn University of Technology in technical sciences in year of 2015: “A few-layered graphene on alumina nanofibers for electrochemical energy conversion. Carbon, 2015, 88, 157−164; by Irina Hussainova, Roman Ivanov, Serban N. Stamatin, Ilya V. Anoshkin, Eivind M. Skou, Albert G. Nasibulin
2016, Irina Hussainova, Invited lecture and seminar “Network of graphene-augmented inorganic nanofibers for emerging applications”. The seminar is organized by Modern Functional Materials Chair, Light Technologies and Optoelectronics Chair, International Research Center of Functional Materials and Devices of Optoelectronics and Electronics, ITMO University; September 12, 2016; St-Petersburg, Russian Federation
2016, Irina Hussainova, Invited talk “Electroconductive ceramics”; The institute of Advanced Manufacturing Technology; March 24, 2016; Krakow, Poland
2015, Irina Hussainova, Invited talk “ Aligned nanofibers as scaffolds for different applications”; ITMO University; October 5, St-Petersburg, Russian Federation
2015, Irina Hussainova, Award for the Best Researcher of Mechanical Faculty, “Researcher of the Year” in 2014/2015 academic year, Tallinn University of Technology
2015, Irina Hussainova, Guest chief editor for a special issue of periodical "Key Engineering Materials": Engineering Materials and Tribology, Vol. 674; Trans Tech Publications, Switzerland, 2015 (issued in October 2015). ISBN-13:978-3-03785-500-3
2015, Irina Hussainova, The best scientific paper of the Faculty of Mechanical Engineering in 2015: “A few-layered graphene on alumina nanofibers for electrochemical energy conversion. Carbon, 2015, 88, 157−164, 10.1016/j.carbon.2015.03.004; by Irina Hussainova, Roman Ivanov, Serban N.Stamatin, Ilya V. Anoshkin, Eivind M. Skou, Albert G. Nasibulin.
2014, Irina Hussainova, The best scientific paper of the Department of Materials Engineering in 2013: "Characterisation of TiC-NiMo reinforced Ni-based hardfacing", Surface & Coatings Technology, by Zikin, A.; Badisch, E.; Hussainova, I.; Tomastik, C.; Danninger, H.
2014, Irina Hussainova, Invited lecture "Current Trends in Materials Engineering"; Institute of Cybernetics, TUT; March 10
2014, Irina Hussainova, Invited talk "Graphenated nanostructures for energy applications"; ITMO University, St-Petersburg, Russian Federation; October 7
2014, Irina Hussainova, Award for the Best Researcher of Mechanical Faculty, “Researcher of the Year” in 2013/2014 academic year, Tallinn University of Technology
2014, Irina Hussainova, The best scientific paper of the Department of Materials Engineering in 2014: “Densification and characterization of spark plasma sintered ZrC-ZrO2 composites”, Materials Science and Engineering A, 597 (2014) 75-81, by Hussainova, I.; Voltsihhin, N
2013, Irina Hussainova, Award for the Best Researcher of Mechanical Faculty, “Researcher of the Year” in 2012/2013 academic year, Tallinn University of Technology
2013, Irina Hussainova, Invited lecture "Ceramic matrix nanocomposites - is breakthrough possible?"; Russian Academy of Science, St-Petersburg
2012, Irina Hussainova, Invited co-editor of ELSEVIER for a special issue of the periodical "Tribology International"
2012, Irina Hussainova, Chair person on the International Symposium on TriboCorrosion 2012, April 17 - 19, Atlanta, USA
2012, Irina Hussainova, Mobility research Grant of Academy of Finland, Finland
2012, Irina Hussainova, Guest chief editor for a special issue of periodical "Key Engineering Materials": Engineering Materials and Tribology, Vol. 527; Trans Tech Publications, Switzerland, 2012 (issued in October 2012). ISBN-13:978-3-03785-500-3
2012, Irina Hussainova, The best scientific paper of the Department of Materials Engineering in 2012 "„Effect of temperature and load on three-body abrasion of cermets and steel“ Tribology international, 46(1), 261 – 268; Antonov, M.; Hussainova, I.; Veinthal, R.; Pirso, J.
2011, Irina Hussainova, Chair person on the International Conference on Key Engineering of Materials ICKEM 2011, March 24-27, 2011, Sanya, China
2011, Irina Hussainova, Invited lecturer in doctorate course "Biotribology", Lulea University of Technology, May 9 - 13, Sweden
2011, Irina Hussainova, Review of the book by Ashby, Fereira and Schodek "Nanomaterials, Nanotechnologies and Design", ELSEVIER (2011)
2011, Irina Hussainova, Nomination for the “Best Researcher of the Tallinn University of Technology in 2010 year” award
2011, Irina Hussainova, The best scientific paper of the Department of Materials Engineering in 2011 "Oxidation-abrasion of TiC-based cermets in SiC medium." Wear, 273(1), 23 - 31; by Antonov, M.; Hussainova, I.; Kübarsepp, J.; Traksmaa, R
2010, Irina Hussainova, Invited lecture "Ultrahard while tough composites: dream or reality?" Russian Academy of Science, Institute of problems in mechanical engineering, St-Petersburg, May 14
2010, Irina Hussainova, "The Best Poster" award, 16th International Conference on Mechanics of Composite Materials, May 24 - 28, Riga, Latvia
2010, Irina Hussainova, The best researcher of the Faculty of Mechanics, Tallinn University Of Technology, for 2010.
2010, Irina Hussainova, Invited lecturer - doctorate school "Functional materials", lecture "Introduction to nanoscience", Pärnu, Estonia
2010, Irina Hussainova, Invited lecture “Introduction to Nanoscience”, an international doctorate school on “Functional materials and technologies”, November 5, 2010, Parnu, Estonia
2009, Irina Hussainova, "The Best Poster Award", Conference on Wear of Materials, Las Vegas, USA, April 19 - 24
2009, Irina Hussainova, Award for the best researcher of the Institute of Materials Engineering, Tallinn University of Technology, Estonia, for the 2009 year
2008, Irina Hussainova, Fulbright Scholarship, USA, "Nanocomposites design and development"
2008, Irina Hussainova, Certificate of the consideration of the paper "Micro-Level Mechanical Properties of Cermets" by I. Hussainova, J. Pirso, I. Jasiuk in the final judging for the 2008 MPIF Outstanding Technical Paper Award.
2007, Irina Hussainova, Invited professor under the scheme of EU Marie Curie host fellowship for the "Transfer of Knowledge", Poland
2005, Irina Hussainova, EU research grant under the Program "Improving the Research Potential", Germany
2005, Irina Hussainova, Estonian National Science Prize" Developement of micro- and nanotechnological methode for elaboration of industrial materials
2004, Irina Hussainova, Scolarship of the German Academic Exchange Service
2004, Irina Hussainova, Research Travel Grant of the USA Embassy in Estonia
2003, Irina Hussainova, Research Travel scholarship of KAMI Research Foundation, Sweden
2003, Irina Hussainova, EU research grant under the Program "Improving the Research Potential", Austria
2002, Irina Hussainova, Fellowship of KAMI Research Foundation, Sweden
2002, Irina Hussainova, "Outstanding poster" award, PM02 World Congress on Powder Materials, MPIF assosiation, USA
2001, Irina Hussainova, Research travel award of Swedish Institute, Engineering, Sweden
2000, Irina Hussainova, Fellowship of KAMI Research Foundation, Sweden
1999, Irina Hussainova, Fellowship of KAMI Research Foundation, Sweden - KTH, Stockholm
, Irina Hussainova,
, Irina Hussainova,
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIALITY: Nano design of advanced materials - nanocomposites and ceramics.
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; SPECIALITY: Composites; Cermets; Mechanical properties; Nanomaterials; Tribology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS SPECIALTY: T152 Composite materials
 
 
Additional information
Research training
1998 Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (wear modeling of composites) – 3 months
1999 Uppsala University, the Angstrom Laboratory, Sweden (wear of composites) – 2 weeks
2000 Royal Institute of Technology, Sweden (wear mapping under different conditions of cermets application) – 3 months
2001 Royal Institute of Technology, Sweden (modeling of stresses produced in composites under loading) – 3 months
2002 Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (modeling of composites properties) – 3 months
2003 Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (nanotribology, wear of multiphase materials) – 1 month
2003 New York State University at Buffalo, Buffalo, USA – 1 week
2003 Austrian Research Center, Vienna, Austria (wear of composites at high temperature; thermodynamics) – 1 month
2004 Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (nanoindentation data analysis) – 1 month
2004 SIVUS gGmbH, Technical University of Chemnitz, Germany (investigation of collision of solid particle onto nanocomposite target materials) – 3 months
2005 German Aerospace Center, Braunschweig, Germany (determination of fracture toughness of composites) – 1 month
2008 University of Illinois at Urbana – Champaign, Dep. Of Mechanical Engineering, USA (Nanocharacterization of ceramic – metal composites) – 6 months
2009 Ioffe Physico-Technical Institute, Russian Academy of Science, St-Petersburg, Russian Federation (Residual stresses in composites) - 2 weeks
2010 Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Spain (Nanokomposiitid)- 2 weeks
2010 Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Science (Modeling of composites) - 2 weeks
2011 Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Science (Modeling of the residual stresses in composites) - 2 weeks
2013 Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Science, St-Petersburg; Russian federation (Modeling of nano - fibers reinforced ceramics) - 2 weeks
2012 Aalto University Foundation, Department of Materials Science and Engineering, School of Chemical Technology; Finland - 4 months
2013 V.A. Belyi Metal-Polymer Research Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Gomel; Belarus (Specially designed electroless coatings reinforced by nanoparticles) - 2 weeks
2012 Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Science, Russian Federation (Modeling of martencitic toughening in ceramics) - 2 weeks
2016 Invited Professor, University of Illinois at Urbana – Champaign, Department of Mechanical and Industrial Engineering, IL, USA - 10 months
2013 - currently, Leading Research Scientist – consultant, Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Russian Federation

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
2.2.
2007
3.1.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.1.
2006
3.4.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
5.1.
2003
5.2.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.1.
2000
5.1.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
2.3.
1999
3.4.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
5.2.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
3.4.
1996
3.5.
0
5.2.
0
5.2.
0
5.2.
0

Industrial property

Industrial property
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT19-29 Mitmeastmeliselt struktureeritud keraamika-baasil komposiitmaterjalid kasutamiseks ekstreemtingimustes 01.01.201431.12.2019Jakob KübarseppTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut 1 180 000,00 EUR
MUUG6660 (ETF6660)Aineosakeste vaheliste vastasmõjude selgitamine multifunktsionaalsete (tööstus-) materjalide väljatöötamiseks01.01.200631.12.2009Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool4 371,56 EUR
ETFETF6660Aineosakeste vaheliste vastasmõjude selgitamine multifunktsionaalsete (tööstus-) materjalide väljatöötamiseks.01.01.200631.12.2009Ants LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond51 934,09 EUR
MUUVFP371Biolaagrid ja nende kasutamine01.06.200831.12.2009Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool5 432,49 EUR
MUUG5015 (ETF5015)Erinevate materjalide ja kaitsekilede nanotriboloogilised uuringud01.01.200231.12.2005Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool12 071,38 EUR
ETFETF8850Isesobituvad adaptiivsed tribomaterjalid mineraalide baasil01.01.201131.12.2014Maksim AntonovTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond40 800,00 EUR
MUUVE472Kaasaegsed mitmefaasilised tribomaterjalid01.04.201031.03.2014Renno VeinthalTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Materjaliõpetuse õppetool140 000,00 EUR
ETFETF6163Kaasaegsete materjalide nanostruktuuri disain01.01.200531.12.2008Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond40 682,40 EUR
PUT; PUT_OPPUT1063Keraamika kiudude nanovõrgustik sihitute funktsioonidega01.01.201631.12.2019Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut 103 200,00 EUR
MUUBF120Konverentsi Baltmattrib 2009 korraldamine01.01.200931.12.2009Renno VeinthalTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Materjaliõpetuse õppetool4 473,82 EUR
SFSF0142505s03Kulumiskindlad materjalid ja kulumine01.01.200331.12.2007Jakob KübarseppTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond668 100,42 EUR
MUUVE383Kõrgetemperatuursed laagrimaterjalid18.06.200814.11.2008Renno VeinthalTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Materjaliõpetuse õppetool4 154,26 EUR
MUUG4850 (ETF4850)Kõvasulamite töökindluskarakteristikud01.01.200131.12.2003Jakob KübarseppTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool24 222,51 EUR
SFSF0140062s08Mitmefaasiliste tribomaterjalide arendamine ja tehnoloogia01.01.200831.12.2013Jakob KübarseppTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond1 259 299,69 EUR
MUUBF130Moodulkonstruktsiooniga multifunktsionaalne seade hõõrdumis-, adhesioon- ja kulumisprotsesside (s.h. ka määrdeainete mõju) demonstreerimiseks ja uurimistöö läbiviimiseks01.11.200901.05.2010Maksim AntonovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool3 195,58 EUR
MUUAR12133NanoCom – Nanogeomeetria ja struktuurne põimumine kõrgete talitusomadustega keraamika-baasil nanokomposiitide disainimisel ja prototüüpimisel (NanoCom)01.08.201230.06.2015Jakob KübarseppTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool461 841,93 EUR
MOBJDMOBJD166Põlemisega sünteseeritud uued materjalid otsetootmisprotsessi jaoks.01.03.201728.02.2019Sofiya AydinyanTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut75 800,00 EUR
ETFETF8211Suurendatud sitkusega ülikõva keramiliste komposiitmaterjalide disain01.01.201031.12.2013Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond57 518,92 EUR
MUUT234 (0140234s98)Tribomaterjalid ja-süsteemid01.01.199831.12.2002Jakob KübarseppTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool417 151,33 EUR
MOBJDMOBJD254Uudsete tuum-kest-struktuuriga luminestsentsmaterjalide väljatöötamine01.09.201831.08.2020Rocio Rojas HernandezTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut 75 800,00 EUR
MUUF9030Uued komposiitmaterjalid mittemääritavatele tribologiliste rakendustele01.04.200908.07.2009Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool12 077,26 EUR
MUUVFP566Uued tehnoloogiad tunneli- ja kaevandustööde jaoks01.09.201228.02.2017Renno VeinthalTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Materjaliõpetuse õppetool303 088,00 EUR
MUUIN633Välisõppejõu-tippspetsialisti kutsumine TÜ ja TTÜ nanoteaduste ja -tehnoloogiate sööstarendamiseks Eesti teaduslik-majandusliku konkurentsivõime tagamiseks kaasaja tehnoloogilises võtmevaldkonnas01.04.200601.07.2008Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool63 278,92 EUR
MUULep14013Ülevaade superkondensaatorite konstruktsioonidest ja kondensaatorites kasutatavatest materjalidest01.02.201431.03.2014Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool4 000,00 EUR
  • Leitud 262 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Antonov, M.; Yung, D-L.; Goljandin, D.; Mikli, V.; Hussainova, I. (2017). Effect of erodent particle impact energy on wear of cemented carbides. Wear, 1−6.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2016.11.032' target='_blank'>10.1016/j.wear.2016.11.032</a> [ilmumas].1.1.
Rugele, K.; Lehmus, D.; Hussainova, I.; Peculevica, J.; Lisnanskis, M.; Shishkin, A. (2017). Effect of Fly-Ash Cenospheres on Properties of Clay-Ceramic Syntactic Foams. Materials, 10, 828−845.<a href='http://dx.doi.org/10.3390/ma10070828' target='_blank'>10.3390/ma10070828</a>.1.1.
Taleb, M.; Hussainova, I.; Ivanov, R.; Jasiuk, I. (2017). Graphenated ceramic nanofibers for highly sensitive simultaneous detection of dopamine, uric acid and ascorbic acid. Advanced Materials Letters, 8.<a href='http://dx.doi.org/10.5185/amlett.2017.1484' target='_blank'>10.5185/amlett.2017.1484</a> [ilmumas].1.1.
Taleb, M.; Ivanov, R.; Bereznev, S.; Kazemi, S. H.; Hussainova, I. (2017). Graphene-ceramic hybrid nanofibers for ultrasensitive electrochemical determination of ascorbic acid. Microchimica Acta, 184, 897−905.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s00604-017-2085-7' target='_blank'>10.1007/s00604-017-2085-7</a>.1.1.
Antonov, M.; Afshari, H.; Baronins, J.; Adoberg, E.; Hussainova, I. (2017). Mapping the effect of temperature and sliding velocity on friction and wear of Si3N4, Al2O3, and ZrO2 balls tested against AlCrN PVD coating. Tribology International.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2017.05.035' target='_blank'>10.1016/j.triboint.2017.05.035</a> [ilmumas].1.1.
Yung, D.-L.; Maaten, B.; Antonov, M.; Hussainova, I. (2017). Oxidation of spark plasma sintered ZrC-Mo and ZrC-TiC composites. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 66, 244−251.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2017.03.019' target='_blank'>10.1016/j.ijrmhm.2017.03.019</a>.1.1.
Aghayan, M.; Hussainova, I.; Kirakosyan, K.; Rodríguez, Miguel A. (2017). The template-assisted wet-combustion synthesis of copper oxide nanoparticles on mesoporous network of alumina nanofibers. Materials Chemistry and Physics, 192, 138−146.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.01.068' target='_blank'>10.1016/j.matchemphys.2017.01.068</a>.1.1.
Yung, D-L.; Zikin, A.; Hussainova, I.; Danninger, H.; Badish, E.; Gavrilovic, A. (2017). Tribological performances of ZrC-Ni and TiC-Ni cermet reinforced PTA hardfacings at elevated temperatures. Surface and Coatings Technology, 309, 497−505.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.11.099' target='_blank'>10.1016/j.surfcoat.2016.11.099</a>.1.1.
Shishkin, A.; Drozdova, M.; Kozlov, V.; Hussainova, I.; Lehmhus, D. (2017). Vibration-assisted sputter coating of cenospheres: A new approach for realizing Cu-based metal matrix syntactic foams. Metals, 7 (16), 1−10.<a href='http://dx.doi.org/10.3390/met7010016' target='_blank'>10.3390/met7010016</a>.1.1.
Antonov, M.; Asfari, H.; Baronins, J.; Adoberg, E.; Hussainova, I. (2017). Mapping the effect of temperature and sliding velocity on friction of AlCrN PVD coating tested against Al2O3, Si3N4 and ZrO2. Tribology International, 1−5 [ilmumas].1.2.
Baronins, J.; Podgursky, V.; Antonov, M.; Bereznev, S.; Hussainova I. (2017). Electrochemical behaviour of TiCN and TiAlN gradient coatings prepared by lateral rotating cathode arc PVD technology. In: D. Loca (Ed.). Engineering Materials and Tribology XXV (414−418). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd. (Key Engineering Materials; 721).3.1.
Shishkin, A.; Koppel, T.; Mironov, V.; Hussainova, I.; Locs, J.; Haldre, H. (2017). Microwave reflectance and transmittance properties of conductive composite materials. In: S. Valtere, J. Gušča (Ed.). Energy Procedia (354−361). Elsevier.<a href='https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.04.006' target='_blank'>10.1016/j.egypro.2017.04.006</a>.3.1.
Jõgiaas, Taivo; Zabels, Roberts; Tamm, Aile; Hussainova, Irina; Heikkilä, Mikko; Mändar, Hugo; Kozlova, Jekaterina; Kukli, Kaupo; Ritala, Mikko; Leskelä, Markku. (2017). Mechanical properties of aluminium, zirconium, hafnium and tantalum oxides and their nanolaminates grown by atomic layer deposition. <i></i> Baltic ALD 2015, Tartu, Eesti: Tartu Ülikool, x.<a href='http://x' target='_blank'>http://x</a> [ilmumas].5.2.
Drozdova, M.; Hussainova, I.; Pérez-Coll, D.; Aghayan, M.; Ivanov, R.; Rodríguez, M.A. (2016). A novel approach to electroconductive ceramics filled by graphene covered nanofibers. Materials &amp; Design, 90, 291−298.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2015.10.148' target='_blank'>10.1016/j.matdes.2015.10.148</a>.1.1.
Antonov, M.; Pirso, J.; Goljandin, D.; Vallikivi, A.; Hussainova, I. (2016). Effect of fine erodent retained on the surface during erosion of metals, ceramics, plastic, rubber and hardmetal. Wear, 354-355, 53−68.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2016.02.018' target='_blank'>10.1016/j.wear.2016.02.018</a>.1.1.
Umanskyi, O.; Storozhenko, M.; Hussainova, I.; Terentjev, O.; Kovalchenko, A.; Antonov, M. (2016). Effect of TiB2 Additives on Wear Behavior of NiCrBSi-Based Plasma-Sprayed Coatings. Materials Science (Medžiagotyra), 22 (1), 15−19.<a href='http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7307' target='_blank'>10.5755/j01.ms.22.1.7307</a>.1.1.
Koppel, T.; Shiskin, A.; Hussainova, I.; Haldre, H.; Tint, P. (2016). Electromagnetic shielding properties of ceramic spheres coated with paramagnetic metal. Agronomy Research, 14 (I), 1015−1022.1.1.
Baronins, J.; Antonov, M.; Ivanov, R.; Shuliak, V.; Hussainova, I. (2016). Erosive wear resistance of castable ceramics. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 65 (2), 144−151.1.1.
Kazantseva, J.; Ivanov, R.; Gasik, M.; Neuman, T.; Hussainova, I. (2016). Graphene-augmented nanofiber scaffolds demonstrate new features in cells behaviour. Scientific Reports, 30150.1.1.
Kirakosyan, K.; Aghayan, M.; Taleb, M.; Hussainova, I.; Rodríguez, M. A. (2016). Homogeneous deposition of copper oxide on mesoporous 1D alumina nanofibers by combustion approach. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 65 (2), 1−4.<a href='http://dx.doi.org/10.3176/proc.2016.2.06' target='_blank'>10.3176/proc.2016.2.06</a>.1.1.
Yung, D. L.; Hussainova, I.; Rodriguez, M. A.; Traksmaa, R. (2016). Processing of ZrC-TiC Composites by SPS. In: Hussainova, I.; Veinthal, R. (Ed.). Engineering Materials and Tribology (94−99). Trans Tech Publications Ltd. (Key Engineering Materials; 674).<a href='http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.674.94' target='_blank'>10.4028/www.scientific.net/KEM.674.94</a>.1.1.
Stamatin, S. N.; Hussainova, I.; Ivanov, R.; Colavita, P. E. (2016). Quantifying graphitic edge exposure in graphene based materials and its role in oxygen reduction reactions. ACS Catalysis, 6, 5215−5221.<a href='http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.6b00945' target='_blank'>10.1021/acscatal.6b00945</a>.1.1.
Yung, D.-L.; Antonov, M.; Hussainova, I. (2016). Spark plasma sintered ZrC-Mo cermets: Influence of temperature and compaction pressure. Ceramics International, 42 (11), 12907−12913.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.05.059' target='_blank'>10.1016/j.ceramint.2016.05.059</a>.1.1.
Yung, D.-L.; Cygan, S.; Antonov, M.; Jaworska, L.; Hussainova, I. (2016). Ultra high-pressure spark plasma sintered ZrC-Mo and ZrC-TiC composites. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 61, 201−206.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2016.09.014' target='_blank'>10.1016/j.ijrmhm.2016.09.014</a>.1.1.
Yung, D.-L.; Antonov, M.; Veinthal, R.; Hussainova, I. (2016). Wear behaviour of doped WC-Ni based hardmetals tested by four methods. Wear, 352-353, 171−179.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2016.02.015' target='_blank'>10.1016/j.wear.2016.02.015</a>.1.1.
  • Leitud 25 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Advanced composites for high temperature applicationsJanis BaroninsdoktorikraadIrina Hussainova; Maksim AntonovJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Advanced multiphase tribo-functional PTA hardfacings - doktorikraadIrina HussainovaKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Application of sol-gel technology for production of ceramic nanocomposites and functional coatings - doktorikraadIrina Hussainova; Ants Lõhmus; Rünno LõhmusKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Assessement of Cermets performance in aggressive environmentsMaksim AntonovdoktorikraadIrina HussainovaKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
ASSESSMENT OF MULTIPHASE STRUCTURES AS WEAR RESISTANT MATERIALS - magistrikraadIrina Hussainova; Maksim AntonovKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Bi-composites for tribo-applicationsKristjan StrömmagistrikraadIrina Hussainova; Der-Liang YungJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut
Certain metal nanoparticles applicability in ecological building materials as antibacterial and antifungal agentKüünal, SiimdoktorikraadErwan Rauwel; Irina Hussainova; Protima RauwelJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Chemical functionalization of alumina nanofibersNikhil Kumar Kamboj magistrikraadIrina Hussainova; Marina AghayanKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
Design and Technology of Oxide-Containing Ceramic-Based Composites - doktorikraadIrina Hussainova; Maksim AntonovKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Development of ceramic-based composites for high temperature applicationsDer-Lyang YungmagistrikraadIrina Hussainova; Lauri KolloKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
Development of superplastic ceramics - magistrikraadIrina HussainovaKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Development of WC based and ZrO2 doped cermets - magistrikraad (teaduskraad)Irina HussainovaKaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Dynamical behavior of advanced materials - doktorikraadIrina Hussainova; Maksim AntonovJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Effect of temperature and velocity on sliding of ceramic balls tested against AlCrN coatingAfshari, HoseinmagistrikraadIrina Hussainova; Maksim AntonovKaitstud2017Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
Functionalization of alumina nanofibers with metal oxides.Aghayan, MarinadoktorikraadIrina HussainovaKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Graphene reinforced ceramic-based compositesRoman IvanovdoktorikraadIrina HussainovaJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool
Graphene-based materials for energy conversion - doktorikraadIrina HussainovaJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Hierarchically structured tough ceramic compositesMaria DrozdovadoktorikraadIrina HussainovaJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Microstructural aspects of multiphase WC-based composite damage under triboconditions. - magistrikraadIrina HussainovaKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Nanoparticles modified by atomic layer deposition for high performance composites - doktorikraadIrina Hussainova; Kaupo Kukli; Aile TammJuhendamiselTartu Ülikool
Synthesis of composite powders for additive manufacturingTatevik MinasyandoktorikraadIrina Hussainova; Marina AghayanJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
The device for assessment of the fracture mechanisms of materials with scanning electron microscopeNikitin, SergeimagistrikraadIrina Hussainova; Maksim AntonovKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
Wear of chromium carbide based cermets at room and high temperaturesMaksim Antonovmagistrikraad (teaduskraad)Irina HussainovaKaitstud2002Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool
Wet-combustion method for functionalization of ceramic nanofibersKamboj, Nikhil1 KumardoktorikraadIrina Hussainova; Marina AghayanJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
ZrC-based and ZrC-doped Composites for High-Temperature and Wear Applications - doktorikraadIrina Hussainova; Maksim AntonovKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut
  • Leitud 8 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisP2017000267.07.2017A ceramic composite material with funcionally graded propertiesMaria Drozdova; Roman Ivanov; Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisUS62/0320151.08.2014Rahvusvaheline (IPC)A substrate and a method for purification and analysis of fluidsIrina Hussainova; Michael GasikTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisP20140002216.06.2014Rahvusvaheline (IPC)Katseseade materjalide abrasiivkulumise uurimiseksMaksim Antonov; Renno Veinthal; Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisP20160001715.08.2016Meetod romboeedrilise FeAlO3 nanokiudude sünteesimiseks ja nanokiudusid sisaldav toodeMarina Aghayan; Nikhil Kumar Kamboj; Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisGB1504007.410.03.2015Rahvusvaheline (IPC)Method for producing nanofibers composed of NiO and NiAl2O4 by combustion techniques and product comprising said nanofibers thereofMarina Aghayan; Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisPCT/IB2017/05050531.01.2017Method of making a double-structured bimodal tungsten cemented carbide composite materialMarek Tarraste; Der-Liang Yung; Maksim Antonov; Irina Hussainova; Renno Veinthal; Jüri Pirso; Philippe Kapsa; Vincent Fridrici; Ousseini Marou-Alzouma; Alexandre Taboulet; Thomas CamusTallinna Tehnikaülikool;
Ecole Centrale Lyon;
NFM Technologies
Patentne leiutisUS62/361,01512.07.2016Self-aligned fibrous scaffold for highly anisotropic cell culturesIrina Hussainova; Michael Gasik; Roman IvanovTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisEP17174463.45.06.2017Self-functionalizing fibrous networks of Si3N4 with complex geometry and manufacturing thereofLe Liu; Tatevik Minasyan; Sofiya Aydinyan; Marina Aghayan; Irina HussainovaTallinna Tehnikaülikool