Tiiu Aareleid

6593946
tiiu.aareleid@tai.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2003–...    Tervise Arengu Instituut, Vanemteadur (0,75)
01.01.1996–31.12.2006    Eesti Onkoloogiakeskus, alates 2001 Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskus; Eesti Vähiregistri juhataja
01.01.1996–31.12.2003    Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; vanemteadur kohakaasluse alusel
01.01.1990–31.12.1996    Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; vanemteadur
01.01.1978–31.12.1990    Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; nooremteadur
01.01.1974–31.12.1978    Tervishoiu Ministeeriumi Arvutuskeskus; töörühma juht; juhataja asetäitja
01.01.1971–31.12.1974    Tartu Vabariiklik Kliiniline Haigla; arst-intern; arst
 
 
Haridustee
1965–1971    kõrgem, Tartu Riiklik Ülikool, arstiteaduskond (ravi), cum laude
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−2012    TAI Teadusnõukogu, liige
2003−2003    IACR Calum Muir'i stipendiumikomitee, liige
2000−2003    Rahvusvaheline Vähiregistrite Assotsiatsioon (IACR), juhatuse liige, Euroopa regionaalne esindaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Tiiu Aareleid, Rahvusvaheline Vähiregistrite Assotsiatsioon (IACR), auliige
2004, Tiiu Aareleid, TAI teaduspreemia
2003, Tiiu Aareleid, TAI diplom teadustöö eest
2001, Tiiu Aareleid, EKMI teaduspreemia
1997, Tiiu Aareleid, Eesti Vabariigi teaduspreemia meditsiini alal
1995, Tiiu Aareleid, EKMI teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; PÕHISUUND: vähi registreerimine ja statistika; kirjeldav vähiepidemioloogia; elulemuse hindamine
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS ERIALA: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia
 
 
Lisainfo
med. kand. (onkoloogia)
NSVL Meditsiiniteaduste Akadeemia Onkoloogiakeskus, Moskva, 1988

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.3.
2017
1.1.
2016
1.3.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.3.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.3.
2012
5.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.3.
2009
1.1.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.3.
2001
1.3.
2000
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
2.2.
1996
1.1.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1991
1.3.
1991
1.1.
1990
3.3.
1990
3.2.
1989
1.1.
1987
1.3.
1987
1.3.
1987
1.1.
1985
1.3.
1983
1.1.
1982

Tiiu Aareleid

6593946
tiiu.aareleid@tai.ee

Career

Institution and occupation
2003–...    National Institute for Health Development, Senior Researcher (0,75)
01.01.1996–31.12.2006    Estonian Cancer Centre (ECC), since 2001 North-Estonian Regional Hospital Foundation's (NERH) Cancer Centre;. Director of Estonian Cancer Registry
01.01.1996–31.12.2003    Institute of Experimental and Clinical Medicine; Senior Researcher (similtaneously affiliated with ECC and NERH)
01.01.1990–31.12.1996    Institute of Experimental and Clinical Medicine; Senior Researcher
01.01.1978–31.12.1990    Institute of Experimental and Clinical Medicine; Junior Researcher
01.01.1974–31.12.1978    Data Processing Centre of Ministry of Health; Head of Unit; Deputy Director
01.01.1971–31.12.1974    Tartu University Hospital; Internist; Physician
 
 
Education
1965–1971    higher, University of Tartu, medicine, cum laude
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−2012    Scientific Council of NIHD, Member
2003−2003    IACR Calum Muir Fellowship Committee, Member
2000−2003    International Association of Cancer Registries (IACR), Member of Executive Committee, Regional Representative for Europe

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Tiiu Aareleid, International Association of Cancer Registries (IACR), Honorary Member
2004, Tiiu Aareleid, NIHD Annual Research Award
2003, Tiiu Aareleid, NIHD Diploma for Research
2001, Tiiu Aareleid, IECM Annual Research Award
1997, Tiiu Aareleid, Annual National Science Award in Medicine
1995, Tiiu Aareleid, IECM Annual Research Award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; SPECIALITY: Cancer Registration and Statistics; Descriptive Epidemiology; Survival Analysis
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS SPECIALTY: B680 Public health, epidemiology
 
 
Additional information
Ph.D. (Cand. Med. in Oncology)
Academy of Medical Sciences of the USSR, Cancer Research Centre, Moscow, 1988

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.3.
2017
1.1.
2016
1.3.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.3.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.3.
2012
5.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.3.
2009
1.1.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.3.
2001
1.3.
2000
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
2.2.
1996
1.1.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1991
1.3.
1991
1.1.
1990
3.3.
1990
3.2.
1989
1.1.
1987
1.3.
1987
1.3.
1987
1.1.
1985
1.3.
1983
1.1.
1982