Toomas Tiirats

28.09.1964
+372731370
toomas.tiirats@emu.ee

Teenistuskäik

Haridustee
1992–1995    õpingud EPMÜ doktorantuuris
1982–1987    Eesti Põllumajanduse Akadeemia veterinaariateaduskond, veterinaaria eriala kiitusega
1971–1982    lõpetanud Suure-Jaani Keskkooli
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...    reguleeritud kutsete raamnõuete töörühma liige HTM juures;
2009−...    Eesti Loomaarstide Ühingu eetikakomisjoni liige;
2008−...    SIDA projekti „Swedish Support to the Veterinary Policies and Public Goods in Tajikistan” raames seminaride ja koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine;
2005−...    Eesti Maaülikooli nõukogu liige;
2004−...    Euroopa Veterinaarharidusasutuste Assotsiatsiooni EMÜ-poolne esindaja;
2004−...    Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi loomkatse läbiviimise loakomisjoni aseesimees;
2001−...    Eesti veterinaarravimite müügilubade komisjoni liige
2000−...    Member of Scandinavian Society for Laboratory Animal Science
1996−...    Eesti Katseloomateaduse Seltsi juhatuse liige;
2007−2007    ÜRO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsiooni rahvusvaheline konsultant Tadžikistanis veterinaarinstitutsioonide alal;
2006−2007    Ülemaailmse XIII ISAH (International Congress in Animal Hygiene) kongressi (17-21.06.2007, Tartu, Eesti) orgkomitee aseesimees;
2004−2004    EPMÜ ülikoolisiseseid organisatoorseid reforme ettevalmistava komisjoni liige;
2004−2004    Loomaarstiteaduskonna õppeprodekaan
2003−2003    "Eesti Loomaarstliku Ringvaate" peatoimetaja
2002−2004    võrgustiku Envirovet Baltic rahvusvahelise korralduskomitee liige (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, USA);
2002−2002    Rahvusvahelise minisümpoosioni “Workshop on Ecosystem Health” korraldaja võrgustiku Envirovet Baltic raames, 15–19.08.2002, Saaremaa, Estonia (www-cru.slu.se)
2001−2001    Rahvusvahelise minisümpoosioni “Reproductive Failure in Farm Animals” peakorraldaja 14-15.06.2001, Tartu
2001−2003    Koostööprojekti “Farm animal reproduction – reducing infectious diseases and preserving local genetic resources” EPMÜ poolne koordinaator (partnerid Rootsi, Läti, Leedu)
2000−2000    Rahvusvahelise minisümpoosioni "Feeding, metabolism and infections in farm animals with special reference on reproduction" peakorraldaja, 24–25 veebruar 2000, Tartu
1999−1999    Rahvusvahelise minisümpoosioni "Dairy production in Estonia – today and tomorrow" peakorraldaja, 07.juuni 1999, Tartu
1998−1999    Phare projekti „ES96-10-01: Development of food and Veterinary Inspectorate" Eesti poolne juhataja
1998−2001    EPMÜ ja Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli Sigimisbioloogia Keskuse vahelise koostööprojekti „Improvement of reproductive efficiency in farm animals" Eesti poolne koordinaator
1997−2001    Eesti Loomaarstide Ühingu esindaja Euroopa Loomaarstide Föderatsioonis
1997−1999    osalemine Põllumajandusministeeriumi töögruppides veterinaarkorralduse seaduse eelnõu projekti ja tauditõrje seaduseelnõu projekti väljatöötamisel ning riikliku vetteenistuse struktuuri, vetlaboratooriumi reorganiseerimise alastes ekspertkomisjonides
1996−2001    Acta Veterinaria Baltica toimetuse liige
1994−2001    Põhja- ja Baltimaade veterinaarassotsiatsioonide töörühma liige
1994−2001    konverentside “Veterinaarmeditsiin” organiseerimistoimkonna juhataja
1994−2001    Eesti Loomaarstide Ühingu president
1994−2004    loomaarstiteaduskonna nõukogu sekretär

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; PÕHISUUND: Hormoonide ainevahetuslik roll kõrgetoodangulistel lehmadel

Toomas Tiirats

28.09.1964
+372731370
toomas.tiirats@emu.ee

Career

Institution and occupation
2011–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Lecture and Chairman of EMÜ IVMAS (1,00)
2005–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Director (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    Vice dean and lecturer of Faculty of Veterinary Medicine, Estonian Agricultural University (EAU)
01.01.2002–31.12.2004    lecturer at the Department of Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Estonian Agricultural University (EAU)
01.01.1998–31.12.2002    lecturer and chair at the Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Estonian Agricultural University (EAU)
01.01.1996–31.12.1997    assistant at the Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Estonian Agricultural University (EAU)
01.01.1989–31.12.1992    research worker and assistant at the Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Estonian Agricultural University (EAU)
01.01.1987–31.12.1989    practicing veterinarian
 
 
Education
1992–1995    postgraduate studies at the Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine
1982–1987    Estonian Agricultural Academy, Faculty of Veterinary Medicine, veterinarian (DVM), cum laude
1971–1982   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
2009−...    member of ethical committee of Estonian Veterinary Association
2008−...    expert at SIDA project - "Swedish Support to the Veterinary Policies and Public Goods in Tajikistan”
2005−...    university council member (Eesti Maaülikool)
2004−...    representative of university at European Association of Establishments of Veterinary Education (EAEVE)
2004−...    member and vice-chairman of ethical committe of laboratory animal science at Estonian Ministry of Agriculture
2001−...    Member of Committee for Registration of Veterinary Medicinal Products in Estonia
2000−...    Member of Scandinavian Society for Laboratory Animal Science
1996−...    Board member of the Estonian Laboratory Animal Science Association
2007−2007    FAO international expert in Tajikistan on veterinary institutions
2006−2007    Co-chairman of Organizing Committe of XIII International Congress in Animal Hygiene (ISAH) – June 17-21, 2007, Tartu, Estonia
2004−2004    member of the committe to elaborate organizational reforms at Estonian Agricultural University
2004−2004    Vice dean of Faculty of Veterinary Medicine, EAU
2003−2003    chief editor of “Estonian Veterinary Review”
2002−2004    Member of international steering committee of network “Envirovet Baltic” with participants from Sweden, Denmark, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and USA
2002−2002    Organizer of international workshop “Workshop on Ecosystem Health” under the network of Envirovet Baltic, 15–19.08.2002, Saaremaa, Estonia (www-cru.slu.se).
2001−2001    Organizer of international mini-symposium “Reproductive Failure in Farm Animals” 14-15.06.2001, Tartu
2001−2003    Estonian coordinator of the co-operation project (Swedish Institute) “Farm animal reproduction – reducing infectious diseases and preserving local genetic resources” between the EAU, LUA, LVA, CRB-SLU
2000−2000    Organizer of international mini-symposium "Feeding, metabolism and infections in farm animals with special reference on reproduction" 24–25.02.2000, Tartu
1999−1999    Organizer of international mini-symposium "Dairy production in Estonia – today and tomorrow" 07.06.1999, Tartu
1998−1999    Estonian coordinator of the Phare project. "ES96-10-01: Development of Food and Veterinary Inspectorate"
1998−2001    Estonian coordinator of the joint project (funded by Swedish Institute within “Visby Programme”) of Estonian Agricultural University with Centre of Reproductive Biology at SUAS: „Improvement of reproductive efficiency in farm animals"
1997−2001    representative of Estonian Veterinary Association at FVE (Federation of Veterinarians in Europe)
1997−1999    Participation in different working groups at Ministry of Agriculture to prepare veterinary legislation acts and structural changes of veterinary institutions
1996−2001    Member of editorial board of the Acta Veterinaria Baltica
1994−2001    Member of working group of presidents of Nordic and Baltic veterinary associations
1994−2001    Chairman of organizing committee of annual national veterinary conferences in Tartu
1994−2001    President of the Estonian Veterinary Association
1994−2004    Secretary of the Council of the Faculty of Veterinary Medicine, Estonian Agricultural University

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Toomas Tiirats, Honorary president of Estonian Veterinary Association
1987, Toomas Tiirats, First award of national student science competition 1987. Investigation on nutrition, milk yield and metabolic status of cows with endometrities.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine; SPECIALITY: The metabolic role of hormones in highyielding cows. The influence of feeding on secretion of metabolic hormones and their relationship with reproductive efficiency in dairy cows.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2011
3.5.
2009
6.2.
2006
1.3.
2003
1.3.
2003
3.4.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
4.2.
2000
4.2.
1999
1.1.
1997
3.1.
1997
3.1.
1997
5.2.
1996
5.2.
1993
  • Leitud 16 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kurykin, J.; Waldmann, A.; Tiirats, T.; Kaart, T.; Jaakma, Ü. (2011). Morphological Quality of Oocytes and Blood Plasma Metabolites in Repeat Breeding and Early Lactation Dairy Cows. Reproduction in Domestic Animals, 46 (2), 253−260.10.1111/j.1439-0531.2010.01652.x.1.1.
Roasto, Mati; Püssa, Tõnu; Tiirats, Toomas (2009). Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni üksuse tegemistest. Lihafoorum 2009 (6−7).Lihafoorum 2009, Tartu 09.12.2009. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.3.5.
Ernits, Enn; Nahkur, Esta; Tikk, Harald; Piirasalu, Matti; Hämmal, Jaanus; Aland, Andres; Sudakov, Mihhail; Viltrop, Arvo; Lindjärv, Raivo; Põdersoo, Diivi; Saar, Tiiu; Järvis, Toivo; Lepp, Elbi; Järveots, Tõnu; Roasto, Mati (2006). Lindude tervishoid ja haigused. Tartu: Halo Kirjastus.6.2.
Aasmäe, B.; Kalmus, P.; Tiirats, T. (2003). Antimicrobial resistance of pathogens causing clinical mastitis in dairy cows. Lüpsilehmade kliinilist mastiiti põhjustavate mikroobide antibiootikumiresistentsus. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, XIV (3), 139−143.1.3.
Aasmäe, B.; Kalmus, P.; Tiirats, T. (2003). Lüpsilehmade kliinilist mastiiti põhjustavate mikroobide antibiootikumiresistentsus. Agraarteadus, XIV (3), 139−143.1.3.
Samarütel, J.; Ling, K.; Tiirats, T.; Waldmann, A. (2001). Investigations on Body condition scores in Estonian primiparous dairy cows. Reproductive failure in farm animals, 14: Proceedings from a symposium at Estonian Agricultural University, Tartu, June 14-15. Ed. T. Tiirats. Uppsala, 33−36. (Centre for Reproductive Biology in UppsalaReport).3.4.
Samarütel, J.; Ling, K.; Tiirats, T.; Waldmann, A. (2001). Lehmade toitumuse hindamise võrdlus. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised (71−73).. Tartu: Akadeemiline Põllumajanduse Selts.3.5.
(2001). Reproductive Failure in Farm Animals. - Proceedings from a symposium at Estonian Agricultural University, Tartu, June 14-15, 2001. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.4.2.
Ling, K.; Samarütel, J.; Waldmann, A.; Tiirats, T. (2001). On BCS evaluation in Estonian heifers and primiparous cows. Supplementum 98: Proceedings of the 11th International Conference on production diseases in farm animals 12-16 August 2001. 293−294. (Acta Veterinaria Scandinavica).5.2.
(2000). Feeding, metabolism and infections in farm animals with special reference to reproduction. – Proceedings from a symposium at Estonian Agricultural University, Tartu, February 24-25, 2000. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.4.2.
(1999). Dairy production in Estonia-today and tomorrow. Proceedings from a symposium at Estonian Agricultural University, Tartu, June 7, 1999. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.4.2.
Tiirats, T. (1997). Thyroxine, triiodothyronine and reverse-triiodothyronine concentrations in relation to lactational stages, season, milk yield, energy and dietary protein intake in Estonian dairy cows. Acta Veterinaria Scandinavica, 38 (4), 339−348.1.1.
Reintam, E.; Kadarik, K.; Tiirats, T. (1997). Dairy cattle husbandry in Estonia. Acta Veterinaria Scandinavica, Suppl, 37−40.3.1.
Tiirats, T. (1997). Total thyroid hormones and cortisol in plasma of Estonian Black and White and Estonian Red cows. Acta Veterinaria Scandinavica, Suppl, 79−80.3.1.
Tiirats, T. (1996). Thyroxine, triiodothyronine, reverse-triiodothyronine and cortisol at different crude fibre intake in nonlacting nonpregnant dairy cows. In: Problems of digestive physiology and pathology in animals and birds. Proceedings of the scientific conference 25–26 May, 1995. Vilnius (143−145).. Lithuanian Veterinary Academy.5.2.
Tiirats, T. (1993). Comparison of different commercial immunoassey kits for the measurment of total thyroxine (TT4), triiodothyronine (TT3) and cortisol in dairy cattle plasma. Estonian-Finnish meeting on physiology. Nov. 13–14, 1992. Sci. prog. and abstr. Tartu (29−35).. Tartu Ülikool.5.2.