Hendrik Voll

2.05.1980
+3726202510
+37256922322
hendrik.voll@ttu.ee
Õpetamine TTÜs I ja II astmel:
EKK0051 Hoonete sisekliima
EKK0130 Küte ja ventilatsioon
EKK0320 Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel
EKK0240 Hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine
EKK0310 Tööpraktika
EKV3103 Tootmispraktika
EKV3104 Ehituspraktika
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika (2009-2015)
EKK0120 Tehnosüsteemide materjalid (2009 - 2011)

Õpetamine TTÜs III astmel:
EMX9035 Rannikutehnika I
EMX9034 Keskkonna- ja Rannikutehnika eriõpe II
EXX9010 Doktoriseminar

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, õppeprorektor (1,00)
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Sisekliima ja veeinseneeria programmijuht (1,00)
01.07.2017–31.08.2017    Tallinna Tehnikaülikool, õppeprorektor (0,10)
01.01.2017–31.08.2017    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Õppeprodekaan (1,00)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Hoonete energiatõhusus õppekavajuht (1,00)
01.09.2015–01.06.2017    Tallinna Tehnikaülikool, Hooned ja rajatised õppekavajuht (1,00)
01.09.2013–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool, Professor (1,00)
01.09.2013–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetooli juhataja (1,00)
01.09.2009–31.08.2013    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool, Dotsent (1,00)
18.03.2009–31.08.2009    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool, Teadur (1,00)
15.11.2008–15.01.2009    Waterman International, LEED ehitusnormide konsultant Waterman international (1,00)
05.09.2005–31.08.2007    Seattle Integrated Desing Laboratory, Fassaadi ja päevavalguse konsultant Seattle Integrated design labor (1,00)
 
 
Haridustee
2011–2013    Järeldoktor Portland State University, Mobilitas grant MJD 107
2007–2008    Chalmersi Tehnikaülikool
2005–2007    Washingtoni Ülikool
2002–2005    Chalmersi Tehnikaülikool
1998–2002    Tallinna Tehnikaülikool
1992–1998    Tallinna Reaalkool
1986–1992    Tallinna 21 keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Tallinna Tehnikaülikooli spordinõukogu esimees
2017−...    Eesti Noorte Teaduste akadeemia liige
2017−...    Hoonete energiatõhususe eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni liige
2016−...    Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse energiatõhususe kutseala kutsekomisjoni aseesimees
2015−...    Tallinna Tehnikaülikooli õppekomisjoni liige
2014−...    Kütte ja ventilatsiooni eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees
2013−...    Eesti Standardikeskuse kütte ja ventilatsiooni komitee liige
2012−...    REHVA fellow - Euroopa kütte, ventilatsiooni ja õhu konditsioneerimise autasu silmapaistva töö eest hoonete energiatõhususe ja sisekliima alal
2010−...    Eestseisuse liige Eesti kütte ja ventilatsiooniinseneride ühendus
2014−2016    Hoonete energiatõhususe eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees
2013−2016    Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse energiatõhususe kutseala kutsekomisjon
2011−2013    Hoonete energiatõhususe eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni liige
2009−2013    Kütte ja ventilatsiooni eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
4 th Põhjamaada passiivmajade konverents teaduskomitee liige. 17-21 oktoober, Helsingi.;
Riia tehnikaülikooli 53 da rahvusvahelise teaduskonverentsi teaduskomitee liige;
SBE16 Build Green and Renovate Deep. 5-7 Oktoober 2016, Tallinnas ja Helsingis. Teaduskonvernetsi teaduskomitee liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Hendrik Voll, Merko Ehitus Eesti noore teadlase/õppejõu stipendium
2014, Hendrik Voll, Eesti riikliku teaduse populariseerimise auhind
2014, Hendrik Voll, Tallinna Tehnikaülikooli aasta noorteadlane
2013, Hendrik Voll, 2013, Hendrik Voll; TTÜ aasta teadusartikli kaasautor tehnika ja tehnoloogia valdkonnas
2009, Hendrik Voll, Heinrich Laulu stipendium
2007, Hendrik Voll, Stifelsen J.Gust stipendium
2007, Hendrik Voll, Ulemaailmse Eesti kesknoukogu stipendium
2006, Hendrik Voll, Kristjan Jaak sihtasutus Archimedes
2006, Hendrik Voll, Estonia Revalia stipendium
2006, Hendrik Voll, Eesti Üliõpilaste stipendium
2005, Hendrik Voll, Henrik Valle stipendium
2005, Hendrik Voll, Kristjan Jaak sihtasutus Archimedes
2005, Hendrik Voll, Rahvuskultuuri fond
2002, Hendrik Voll, Alfred Ots stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; PÕHISUUND: Energiasimulatsioonid, hoone sisekliima
 
 
Lisainfo
Aastal 2005-2007 külalisdoktorant Washingtoni ülikoolis
Aastatel 1998-2002 Bakalaureuse õppes Tallinna Tehnikaülikoolis

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2015
3.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
2.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
2.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.3.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
2.2.
2008
1.1.
2006
2.2.
2005
3.1.
2004

Hendrik Voll

2.05.1980
+3726202510
+37256922322
hendrik.voll@ttu.ee
Courses:
EKK0051 Indoor Climate of Buildings
EKK0130 Heating and Ventilation
EKK0320 Energy Efficiency and Indoor Climate in Buildings
EKK0240 High Performance City District and Buildings Facade Design
EKK0310 Field Practice
EKV3103 Practical Training
EKV3104 Building Technology - Practical Training
EKK0090 Sustainable Energy Sources (2009 - 2015)
EKK0120 Pipe materials (2009 - 2011)
EMX9035 Environmental Engineering Special Study I
EMX9034 Environmental and Coastal Engineering Special Study II
EXX9010 Doctor's Seminar
EKK0090 Sustainable Energy Sources (2009 - 2015)

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    Tallinn University of Technology , Vice-Rector for Academic Affairs (1,00)
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , Indoor Climate and Water Engineering program director (1,00)
01.07.2017–31.08.2017    Tallinn University of Technology , Vice-Rector for Academic Affairs (0,10)
01.01.2017–31.08.2017    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Vice-Dean (1,00)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Energy Efficiency of Buildings programme director (1,00)
01.09.2015–01.06.2017    Tallinn University of Technology , Building and Infrastructure Engineering programme director (1,00)
01.09.2013–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation, Professor (1,00)
01.09.2013–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Head of the Chair of Heating and Ventilation (1,00)
01.09.2009–31.08.2013    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation, Associate Professor (1,00)
18.03.2009–31.08.2009    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation, Researcher (1,00)
15.11.2008–15.01.2009    Waterman International, LEED certificate consultant Waterman International (1,00)
05.09.2005–31.08.2007    Seattle Integrated Desing Laboratory, Facade and daylight consultant at Seattle Daylighting lab (1,00)
 
 
Education
2011–2013    Post Doc at Portland State University, Mobilitas grant MJD 107
2007–2008    Chalmers University of Technology
2005–2007    University of Washington
2002–2005    Chalmers University of Technology
1998–2002    Tallinn University of Technology
1992–1998    Tallinn Secondary Science School
1986–1992    Tallinn School No 21
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Tallinn University of Technology Sport Council
2017−...    Estonian Young Academy of Sciences member
2017−...    Energy Efficiency of Buildings programme defence committee member
2016−...    Occupational Qualifications Committee for specialists in energy performance of buildings Vice-Chairman
2015−...    Member of the Educational Committee at Tallinn University of Technology
2014−...    Chairman of the Heating and Ventilation defence committee
2013−...    Estonian centre for standardisation member of the heating and ventilation committee
2012−...    REHVA Fellow - in recognition of the outstanding services to REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Association) and the work for the improvements of energy efficiency and the indoor environment of buildings
2010−...    Member of Board Estonian Heating and Ventilation Association
2014−2016    Chairman of the Energy Efficiency of Buildings programme defence committee
2013−2016    Occupational Qualifications Committee for specialists in energy performance of buildings
2011−2013    Energy Efficiency of Buildings programme defence committee member
2009−2013    Heating and Ventilation defense committee member
 
 
Additional career information
4 th Nordic Passive House Conference member of the scientific committee. 17-21 October.2011 Helsinki;
Riga Technical University 53 rd International Scientific Conference Dedicated to the 150 th Anniversary and The 1 st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute/RTU Alumni member of the scientific committee;
SBE16 Build Green and Renovate Deep. 5-7 October 2016, in Tallinn and Helsinki. member of the scientific committee;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Hendrik Voll, Construction company Merko researcher award
2014, Hendrik Voll, Estonian Science Communication Award
2014, Hendrik Voll, Tallinn University of Technology young scientist of the year
2013, Hendrik Voll, 2013, Hendrik Voll; TUT scientific publication of the year 2013 coauthor
2009, Hendrik Voll, Heinrich Laul scholarship
2007, Hendrik Voll, Stifelsen J.Gust. Richter foundation
2007, Hendrik Voll, Ülemaailmse Eesti kesknoukogu fund
2006, Hendrik Voll, Kristjan Jaak Scholarship
2006, Hendrik Voll, Estonia Revalia academis fund
2006, Hendrik Voll, Eesti Üliopilaste fund
2005, Hendrik Voll, Henrik Valle Scholarship
2005, Hendrik Voll, Kristjan Jaak scholarship
2005, Hendrik Voll, Rahvuskultuuri fund
2002, Hendrik Voll, Alfred Ots Scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; SPECIALITY: Building services engineering, indoor climate
 
 
Additional information
In 2005- 2007 Visiting Ph.d at University of Washinton
In 1998-2002 Tallinn Technical University

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2015
3.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
2.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
2.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.3.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
2.2.
2008
1.1.
2006
2.2.
2005
3.1.
2004
  • Leitud 26 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULep13066Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia peahoone ja sisekliima uuringu - etapp 101.05.201301.07.2013Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool6 200,00 EUR
MUULep14002Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia peahoone ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimise lähteülesande koostamine - etapp 206.01.201427.01.2014Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool1 200,00 EUR
MUUAR12045Efektiivsete ja paindlike õhupuhastus- ja ventilatsioonitehnoloogiate kompleksne arendamine hoonete energiatõhususe tõstmiseks01.04.201231.03.2014Teet-Andrus KõivTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool130 000,00 EUR
MUULep10003Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamise ja selle kontrolli võimekuse tõstmine.04.01.201015.06.2010Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool39 113,93 EUR
MUUV649Energiatõhususe renoveerimise majanduslikud ja tehnilised lahendused avalikele hoonetele14.06.201331.12.2016Targo KalameesTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool1,00 EUR
MUUVNP15038Environmental Computational Design and Planning Workshop15.06.201501.10.2016Francesco De LucaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool19 716,00 EUR
MUUVE682Funktsionaalsed hooned01.03.201430.06.2016Jarek KurnitskiTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool176 000,00 EUR
MJDMJD107Hallveeniisutus ja rohekatuse energiavajadus 01.01.201131.12.2013Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond100 341,29 EUR
MUUBF112Hoonete energiatõhususe parandamine01.07.200901.09.2009Teet-Andrus KõivTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool9 586,75 EUR
MUULep13144Hoonete keskkondlikud, sotsiaalsed ja majanduslikud kvaliteedikriteeriumid01.01.201431.12.2014Jarek KurnitskiTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool36 000,00 EUR
MUULep12153Hoonete keskkonnamõju arvestamine, nn. „roheline märk".01.09.201231.12.2012Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool9 997,00 EUR
MUUVIR488Kesk-Balti regiooni koostöö energiaefektiivsuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks linnaplaneerimises (ENEF)01.01.201131.12.2013Teet-Andrus KõivTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool258 247,00 EUR
MUULEP16088Liginullenergiahoonete ehitusprojektide tellimine25.07.201631.10.2017Jarek Kurnitski; Targo Kalamees; Endrik ArumägiTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool220 000,00 EUR
MTTMTT74Liginullenergiamajad (nZEB) Eestis: tehnilised lahendused transformatsiooniks ja kuluoptimaalsuse analüüsid01.04.201231.07.2015Jarek KurnitskiTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond426 668,00 EUR
MUULep14020Linnakantselei haldushoone juurdeehituse akende varjestamise võimaluste analüüs01.02.201428.03.2014Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool5 832,00 EUR
MUUVERT15056Magistriprogrammid hoonete sisekliimast Nepaalis ja Bhutanis01.01.201631.12.2018Targo KalameesTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool49 370,00 EUR
MUUVY577Magistriprogrammid taastuvenergiast ja hoonete energiatõhususest Kesk-Aasias ja Venemaal (Mapree).15.10.201214.10.2015Targo KalameesTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool37 666,96 EUR
MUULMIN8136Määruse 'Energiatõhususe miinimumnõuded ' täiendav analüüs16.12.200815.12.2009Teet-Andrus KõivTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool16 431,68 EUR
MUUVFP536OPEN HOUSE "EL ühtse hoonete kvaliteedi hindamise metoodika välja töötamine"12.12.201112.06.2012Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool8 000,00 EUR
MUUVA540OPEN HOUSE "EL ühtse hoonete kvaliteedi hindamise metoodika väljatöötamine"01.12.201101.06.2012Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool4 000,00 EUR
MUUVA542OPEN HOUSE "EL ühtse hoonete kvaliteedi hindamise metoodika väljatöötamine"12.12.201112.06.2012Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool8 000,00 EUR
PUT; PUT_SPPUT652Päevavalguse ja päikesekaitse lahenduste põhimõtted liginullenergia hoonetes külmas kliimas 01.01.201531.12.2017Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut140 400,00 EUR
MUUAR9083Rahvusvaheline magistriõppekava HOONETE EHERGIATÕHUSUS01.09.200931.07.2015Teet-Andrus KõivTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool318 288,83 EUR
MUULep14034Sisekliima monitooring ja analüüs Metro Plaza büroohoones20.02.201410.06.2014Hendrik VollTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool7 120,00 EUR
MUULep12012Suur-Ameerika tn 1 büroohoone projekteerimisalane konsultatsioon ja tehnilise toe tagamine13.01.201230.09.2012Targo KalameesTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool25 500,00 EUR
  • Leitud 78 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Thalfeldt, M.; Pikas, E.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2017). Window model and 5 year price data sensitivity to cost-effective façade solutions for office buildings in Estonia. Energy, 135, 685−697.10.1016/j.energy.2017.06.160.1.1.
De Luca, F.; Voll, H. (2017). Computational method for variable objectives and context aware solar envelopes generation. 2017 Proceedings of the Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design: Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design, University of Toronto, Canada, 22-24 May 2017. Ed. M. Turrin, B. Peters, W. O'Brien, R. Stouffs, T. Dogan. The Society for Modeling & Simulation International, 335−342.3.1.
De Luca, F.; Voll, H. (2017). Solar Collection Multi-isosurface Method - Computational Design Advanced Method for the Prediction of Direct Solar Access in Urban Environments. Computer-Aided Architectural Design - Future Trajectories of Computation in Design: CAADFutures 2017, Istanbul Technical University, 12-14 July 2017. Ed. Çağdaş, G., Özkar, M., Gül, L.F., Gürer, E. Springer, 170−187. (Communications in Computer and Information Science; 724).3.1.
Palmiste, Ü.; Voll, H.; Tang, W. (2017). Applications of gas-phase ultraviolet photocatalytic oxidation technology in indoor environments. In: Proceedings of Healthy Buildings Europe 2017 (1−6).Healthy Buildings Europe 2017. Lublin University of Technology.3.2.
Savchenko, O.; Zhelykh, V.; Voll, H. (2017). Olena Savchenko 1, Vasyl Zhelykh 1, Hendrik Voll 2. Book of Extended Abstracts, 1: XVI International Scientific Conference in Košice-Lviv-Rzeszow "Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Košice-Lviv-Rzeszów", 6 - 8 September 2017. Ed. P. Platko. Technical University of Košice, Slovakia: Technical University of Košice, 1−4.3.4.
De Luca, F.; Voll, H. (2017). Solar Collection Multi-isosurface Method - Computational Design Advanced Method for the Prediction of Direct Solar Access in Urban Environments. Proceeding of 17th International Conference CAADFutures 2017: CAADFutures 2017, Istanbul Technical University, 12-14 July 2017. Istanbul Technical University, 225.5.2.
Voll, H.; De Luca, F.; Pavlovas, V. (2016). Analysis of the Insolation criteria for nearly-Zero Energy Buildings in Estonia. Science and Technology for the Built Environment, 47, 1−12.10.1080/23744731.2016.1195657.1.1.
Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2016). Detailed and simplified window model and opening effects on optimal window size and heating need. Energy and Buildings, 127, 242−251.10.1016/j.enbuild.2016.06.002.1.1.
Palmiste, Ü.; Voll, H. (2016). Free cooling potential of airside economizer in Estonia. Science and Technology for the Built Environment, 5−20.10.1080/23744731.2016.1195661.1.1.
De Luca, F.; Voll, H.; Thalfeldt, M. (2016). Horizontal or Vertical? Windows’ layout selection for shading devices optimization. Management of Environmental Quality: An International Journal, 27 (6), 623−633.10.1108/MEQ-05-2015-0102.1.1.
Voll, H.; Thalfeldt, M.; De Luca, F.; Kurnitski, J.; Olesk, T. (2016). Urban planning principles of nearly zero-energy residential buildings in Estonia. Management of Environmental Quality: An International Journal, 27 (6), 634−648.10.1108/MEQ-05-2015-0101.1.1.
Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2015). Comparison of simplified and detailed window models in office building simulations. Energy Procedia, 78: 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015; Turin, Italy; 14-17 June 2015. Elsevier, 2076−2081.10.1016/j.egypro.2015.11.235.3.1.
Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2015). Comparison of Simplified and Detailed Window Models ja Energy Simulations. Proceedings of REHVA Annual Conference 2015: Riga, 6-9 May 2015. RTU Press,.3.2.
Voll, H. (2015). Kütte-ja ventilatsiooniinseneriks on tulus ja perspektiivikas õppida. Linnaleht, 10−11.6.6.
Voll, H; Seinre, E. (2014). A Method of Optimizing Fenestration Design for Daylighting to Reduce Heating and Cooling Loads in Offices. Journal of Civil Engineering and Management, 1−10.10.3846/13923730.2013.801920.1.1.
Seinre, E.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2014). Building sustainability objective assessment in Estonian context and a comparative evaluation with LEED and BREEAM. Building and Environment, 82, 110−120.10.1016/j.buildenv.2014.08.005.1.1.
Seinre, E.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2014). Quantification of environmental and economic impacts for main categories of building labeling schemes. Energy and Buildings, 70, 145−158.1.1.
Tomson, T.; Voll, H. (2014). Disrtibution of Solar Irradiance on Inclined Surfaces Due to the Plane of the Ground. Journal of Power and Energy Engineering, 2 (7), 1−10.10.4236/jpee.2014.27001.1.2.
Mikola, A.; Koiv, T.-A.; Voll, H. (2014). Ventilation of apartment buildings and nursing homes. Smart Grid and Renewable Energy, 5 (5), 107−119.1.2.
Abel, E; Voll, H; Tark, T. (2014). Hoonete energiatarve ja sisekliima. Tallinn: Presshouse.2.1.
Abel, E.; Voll, H.; Tark, T. (2014). Hoonete energiatarve ja sisekliima. Presshouse.2.4.
Thalfeldt, M.; Pikas, E.; Kurnitski, J.;Voll, H. (2014). Total economy of windows and facades in low energy office buildings. The REHVA European HVAC Journal, 19−24.6.3.
Thalfeldt, M.; Pikas, E.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2013). Facade design principles for nearly zero energy buildings in a cold climate. Energy and Buildings, 67, 309−321.10.1016/j.enbuild.2013.08.027.1.1.
Borodinecs, A; Voll, H; Thalfeldt, m; Petrova, O; Klaas, T; Zemitis, J; Rodriguez, A; Nuorkivi, A; Bandi, V. (2013). Handbook on Buildings Renovation in Central Baltic Region. Riga Technical University.2.2.
Kurnitski, J.; Thalfeldt, M.; Kalamees, T.; Voll, H.; Uutar, A.; Rosin, A. (2013). Madal- ja liginullenergiahooned : büroohoonete põhilahendused eskiis- ja eelprojektis (Low and nearly zero energy buildings, basic solutions for office buildings in conceptual design). Tallinn: Presshouse.2.2.
  • Leitud 23 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Akende kasutamisest tulenevate energiakulu muutuste võrdlemine Rautaruukki tehasehoone näitelSven RajamagistrikraadHendrik Voll; Francesco De LucaKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamise analüüs Kivimurru tn 34 büroohoone aluselKislenkova, ViktoriamagistrikraadHendrik VollKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut
Indoor air purification with photocatalytic oxidationPalmiste, ÜlardoktorikraadHendrik VollJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut
Insolatsiooninõude mõju uurimine liginullenergiahooneteleEller, EndrikmagistrikraadHendrik Voll; Francesco De LucaKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
KÜTTEKEHA SOOJUSVÄLJASTUSE MÕJU RUUMI SOOJUSOLUKORRALE JA KÜTTESÜSTEEMI EFEKTIIVSUSELELahesoo, KaarelmagistrikraadHendrik Voll; Jarek KurnitskiKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Laulupeo 2 korterite ülekuumenemise ja energiatõhususe analüüsJevgeni TurinmagistrikraadHendrik VollKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Liginullenergia hoonete võimalikkusest tiheasustusega aladelOlesk, TimomagistrikraadHendrik VollKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Lumega jahutamise potentsiaal TallinnasEveli TõnistemagistrikraadHendrik VollKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Metro Plaza soojusliku sisekliima uurimine 5. korruse näitelTaavi LeppmagistrikraadHendrik Voll; Alo Mikola; Francesco De LucaKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Nõukoguaegsete maa-aluste garaazide õhukvaliteedi ja niiskuse probleemidReijo SippmagistrikraadHendrik VollKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Pärnu mnt 139A büroohoone sisekliima ja energiatarbe analüüsEgert-Ronald PArtsmagistrikraadHendrik VollKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Quantification of environmental and economic impacts for building sustainability assessment.Seinre, ErkkidoktorikraadHendrik Voll; Jarek KurnitskiKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut
Silindrilise reguleerosa kasutamine VAV klapisJoonas KoskmagistrikraadHendrik VollKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Sisekliima ja selle tagamine keskaegsetes kirikutesMargus NappmagistrikraadHendrik Voll; Targo KalameesKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Soojusenergia salvestamine: Varjatud termokeemilise/sorptsioon soojuse salvestamise teostatavusanalüüs projektis "Kängurun 21"Kaia EiclermagistrikraadHendrik VollKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Staatilise ja dünaamilise varjestuse võrdlus energiatõhususe ja jahutuskoormuse järgi büroohoonete näitelEeva RassmagistrikraadHendrik Voll; Martin ThalfeldtKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut
Tallink büroohoone päevavalguse ja energiatõhususe analüüsVaher, KevinmagistrikraadHendrik VollKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
TALLINNA LOOMAAIA KESKKONNAHARIDUSKESKUSE KAUGKÜTTEGA ÜHENDAMISE TEHNILISTE LAHENDUSTE ANALÜÜS JA LIITUMISE LÕPPLAHENDUSTE VÄLJATÖÖTAMINETanel RatnikmagistrikraadHendrik VollKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut
Tallinna sadama piirkonna kaugjahutuse pilootprojektIgor BritikovskimagistrikraadTeet-Andrus Kõiv; Hendrik VollKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Keskkonnatehnika instituut kütte ja ventilatsiooni õppetool
Vabaduse väljak 7 linnakantselei hoone fassaadi kavandamise mõju energiatõhususeleRohula, TõnismagistrikraadHendrik Voll; Francesco De LucaKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Kütte ja ventilatsiooni õppetool
Vabajahutuse potentsiaal Eesti kliimatingimustesPalmiste, ÜlarmagistrikraadHendrik VollKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut
“Tallinna Rahumäe Põhikooli energiatarbe analüüs”Gert RahnmagistrikraadHendrik VollKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut
„Hoonete kvaliteedi hindamise LEED standardi analüüs Eesti tingimustes“Andres LooritsmagistrikraadHendrik VollKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut