Raivo Ruus

14.04.1953
7313833
raivo.ruus@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2005–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
01.01.1993–31.12.2005    Eesti Põllumajandusülikool; Majandus- ja sotsiaalteaduskond; informaatika instituudi lektor
01.01.1992–31.12.1993    Eesti Põllumajandusülikool; Majandus- ja sotsiaalteaduskond; informaatika instituudi dotsent
01.01.1990–31.12.1992    Eesti Põllumajandusülikool; Majandus- ja sotsiaalteaduskond; informaatika õppetooli vanemõpetaja
01.01.1990–31.12.2007    Eesti Põllumajandusülikool/Eesti Maaülikool; õppeosakond, peaspetsialist (osalise koormusega)
01.01.1988–31.12.1990    Eesti Põllumajandusülikool; AJS labori juhataja
01.01.1977–31.12.1988    Eesti Põllumajanduse Akadeemia; Majandusteaduskond; assitent
01.01.1976–31.12.1977    Eesti Põllumajanduse Akadeemia; Arvutuskeskus; programmeerija
 
 
Haridustee
1971–1976    Tartu Riiklik Ülikool
1961–1971    Tartu M. Härma nim. 2. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−2013    Eesti Maaülikool; Majandus- ja Sotsiaalinstituudi nõukogu liige
2000−2004    Eesti Põllumajandusülikool; Majandus- ja Sotsiaalteaduskonna nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Olin kõrgkoolidevahelise vastuvõtusüsteemi SAIS EMÜ-poolne liige
Olin Eesti e-Ülikooli loomise initsiatiivgrupi liige;

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.5. Statistika; PÕHISUUND: Statistika, infotehnoloogia rakendused

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2016
3.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2006
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003

Raivo Ruus

14.04.1953
7313833
raivo.ruus@emu.ee

Career

Institution and occupation
2005–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.1993–31.12.2005    Estonian Agricultural University; Faculty of Economics and Social Sciences; Institute of Informatics; Lecturer
01.01.1992–31.12.1993    Estonian Agricultural University; Faculty of Economics and Social Sciences; Institute of Informatics; Associate Professor
01.01.1990–31.12.1992    Estonian Agricultural University; Faculty of Economics and Social Sciences; Chair of Informatics; Senior Teacher
01.01.1990–31.12.2007    Estonian Agricultural University/Estonian University of Life Sciences; Department of Academic Affairs; main specialist
01.01.1988–31.12.1990    Estonian Agricultural University; Laboratory of MIS; head of the laboratory
01.01.1977–31.12.1988    Estonian Agricultural Academy; Faculty of Economics; Assistant
01.01.1976–31.12.1977    Estonian Agricultural Academy;Computing center; Programmer
 
 
Education
1971–1976    Tartu State University
1961–1971    Tartu M. Härma 2nd Secondary School

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.5. Statistics; SPECIALITY: Statistics, applications of IT

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2016
3.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2006
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003