See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
29.01.1942
7313508
rein.viiralt@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2012–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Emeriitprofessor (1,00)
2009–...   
Eesti Maaülikool, spetsialist (1,00)
1994 …2004 EPMÜ rohumaateaduse ja botaanika instituudi juhataja,
professor
1992…1994 EPMÜ rohumaateaduse ja botaanika õppetooli juhataja, professor
1987…1992 EPA rohumaaviljeluse ja botaanika kateedri juhataja, dotsent
1977…1987 EPA rohumaaviljeluse ja botaanika kateedri vanemõpetaja
1976…1977 EPA rohumaaviljeluse kateedri assistent
1970…1976 EPA rohumaaviljeluse kateedri vanemteadur
1974…1976 EPA rohumaaviljeluse kateedri juhataja kt.
1967…1970 EPA rohumaaviljeluse kateedri aspirant
1966…1967 EPA taimekasvatuse kateedri assistent
1965…1966 EPA taimekasvatuse kateedri vanemlaborant ja katsetööde insener
2009–2012   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Emeriitprofessor
2005–2008   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Professor (1,00)
 
 
Haridustee
6.1. Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) lõpetamine diplomitööga 1965.a. õpetatud agronoomi kvalifikatsiooniga
6.2. Olustvere Põllumajandustehnikumi lõpetamine 1960.a. nooremagronoomi kvalifikatsiooniga
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2002−...   
11.1.2. EV Põllumajandusministeeriumi põllumajandusteaduste õukogu liige (2002-2005)
2000−...   
11.1.3. Eesti Maaviljeluse Instituudi teadusnõukogu liige (2000-2007)
1995−...   
11.1.6. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi eestseisuse liige (1995-2007) ja asepresident (2001-2007).
1993−...   
11.1. Osalemine erialastes otsustuskogudes
1993−...   
11.1.1. EPMÜ agronoomiateaduskonna (AG) magistrinõukogu liige (1993-2004) ja PKI põllumajanduse valdkonna magistritööde kaitsmise komisjoni liige (2005-2007)
11.1.4. EPMÜ agronoomiateaduskonna teadusprodekaan (1998…2004.a.)
11.1.5. EV Põllumajandusministeeriumi katseasjanduse nõukogu liige (alates 2002.a.)
11.1.7. Eesti Rohumaade Ühingu juhatuse liige (1993-2001).
11.1.8. Läti Põllumajandusülikooli agronoomiateaduskonna bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme õppekavade akrediteerimise ekspertkomisjoni liige märtsis 2000.a. ja novembris 2003.a.
11.1.9. Teadusajakirja "Agronomy Research" toimetuskolleegiumi liige (2003-2004 ja kaastoimetaja (alates 2005.a.).
11. 2. Konverentside korraldamine
11.2.1. Rahvusvahelise FAO konverentsi "Recent white clover research and development in Europe" (28-31 August 1995., Tartu) korralduskomisjoni esimees ja ettekannete kogumiku (55 lk) toimetaja.
11.2.2. Rahvusvahelise konverentsi "Conventional and ecological grassland management: comparative research and development" (4-6 July, 2000, Tartu) korralduskomisjoni liige ja ettekannete kogumiku (184 lk.) toimetaja.
11.2.3.The 13th International Symposium of the European Grassland Federation (EGF) "Integrating efficient grassland farming and biodiversity" (29-31 August 2005, Tartu) teaduskomitee aseesimees ja ettekannete kogumiku (Grassland Science in Europe, Volume 10, 666 lk.) kaastoimetaja.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Rein Viiralt, 10.1. Stipendium Jaapani Teaduse ja Tehnoloogia Agentuuri (STA) konkursilt 1995.a. novembris uurimistööks (research fellow) Tohoku Riiklikus Põllumajanduse Katsejaamas veebr.-aprill 1996.a.10.2. EPMÜ teenetemedal 23. sept. 2004.a.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; TÄPSUSTUS: 13.1. Erineva koosseisuga rohumaakoosluste produktiivsus, kasutuskestus ja majanduslik tasuvus sõltuvalt keskkonnatingimustest, seemnesegust rajamisel ja taimiku kasutusrežiimist. 13.2. Väetiste mõju eritüübiliste rohumaade saagile ja selle kvaliteedile, aineringed ja –bilansid rohumaal, liblikõieliste ja kõrreliste rohumaataimede mõju mullaviljakusele., Jooksvad projektid 1) Vedelsõnniku (läga) kasutamine rohumaade ja põllukultuuride väetisena ning mõju keskkonnale ja saagi kvaliteedile, 2008-2010.a. 2) Eesti ja Hollandi heintaimesortide ja seemnesegude saagivõime võrdlus, 2008-2010.a.
 
 
Lisainfo
põllumajandusteaduste kandidaat (rohumaaviljelus)
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 11. juuli 1986.a.
Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) põllumajandusteaduste erialanõukogus 11.07.1986.a. kaitstud kandidaadiväitekiri teemal „Rohumaade produktiivsuse sõltuvus varustatusest veega ja lämmastikuga Lõuna-Eesti automorfsetel muldadel” (vene k.), omistati põllumajandusteaduse kandidaadi kraad rohumaaviljeluse erialal

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.7.
2012
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
6.4.
2011
3.4.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.4.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
1.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.4.
2001
6.4.
2001
6.4.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
26.06.2019
29.01.1942
7313508
rein.viiralt@emu.ee

Career

Institutions and positions
2012–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Field Crop Husbandry, Professor emeritus (1,00)
2009–...   
Estonian University of Life Sciences, specialist (1,00)
1994…2004 Head, Professor, Institute of Grassland Science and Botany, Faculty of Agronomy of EAU
1992…1994 Head, Professor, Chair of Grassland Husbandry and Botany, Faculty of Agronomy of EAU
1987-1992 Head, Ass. Professor of the Department of Grassland Husbandry and Botany, EAA/EAU
1977-1987 Lecturer and researcher of the Department of Grassland Husbandry and Botany, EAA
1976-1977 Assistant of the Department of Grassland Husbandry, EAA
1970-1976 Researcher of the Department of Grassland Husbandry, EAA
1974-1976 Acting head of the Department of Grassland Husbandry, EAA
1967-1970 Post-graduate researcher of the Department of Grassland Husbandry, EAA
1966-1967 Assistant of the Department of Crop Production, EAA
1965-1966 Research assistant of the Department of Crop Production, EAA
2009–2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Field Crop Husbandry, Department of Grassland Science, Professor emeritus
2005–2008   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Field Crop Husbandry, Department of Grassland Science, Professor (1,00)
 
 
Education
6.1. Estonian Agricultural Academy (EAA), Faculty of Agronomy (1965), learned agronomist
6.2. Olustvere Agricultural School (1960), agronomist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2002−...   
11.1.2.Member of the Council of Agricultural Sciences at the Estonian Ministry of Agriculture (2002-2005)
2000−...   
11.1.3. Member of the council of the Estonian Research Institute of Agriculture (2000-2007)
1995−...   
11.1.6. Member of the Governing Body of the Estonian Academic Agricultural Society (1995-2007) and Vice-President (2001-2007)
1993−...   
11.1.Responsibilities in professional Boards
1993−...   
11.1.1. Member of the M.Sc. Graduation Committee of the Faculty of Agronomy, EAU (1993-2004) and M.Sc. GraduationCommittee in Agriculture, EULS (2005-2007)
11.1.4. Vice-Dean (Research) of the Faculty of Agronomy of EAU (1998-2004)
11.1.5. Member of the Council on Plant Production Research at the Estonian Ministry of Agriculture (since 2002)
11.1.7. Member of the Board of the Estonian Grassland Society (1993-2001)
11.1.8. Member of the international expert team for the Accreditation of BSc., MSc and PhD study programs at the Latvian Agricultural University, March 2000 and November 2003.
11.1.9. Member of the Editorial Board of the scientific journal “Agronomy Research" (2003-2004) and associate editor (since 2005)
11.2.
11.2.1. FAO International Meeting “Recent white clover research and development in Europe” 28-31 August 1995, Tartu, Estonia; Chairman of the Organizing Committee and the editor of Proceedings (55 pp.)
11.2.2. International Scientific Conference “Conventional and ecological grassland management: comparative research and development”, 4-6 July 2000, Tartu, Estonia; Member of Organizing Committee and the editor of Proceedings (184 pp.)
11.2.3. The 13th International Occasional Symposium of the European Grassland Federation (EGF) “Integrating efficient grassland farming and biodiversity”, 29-31 August 2005, Tartu, Estonia; Vice-Chairman of the Scientific Committee and co-editor of the Proceedings (Grassland Science in Europe, Volume 10; 666 pp.)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Rein Viiralt, 10.1. Fellowship of the Japan Science and Technology Agency for research in Japan, Tohoku Experimental Agricultural Station (15 February-15 April, 1996)10.2. Medal of Merit from Estonian Agricultural University, 23 September 2004
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; SPECIFICATION: 13.1. The productivity, durability, ecnomic efficiency and profitability of sown species-diverse grasslands depending on environmental conditions, seed mixture and sward managementsystem. 13.2. Effect of fertilizers on the yield and its quality of type-diverse grasslands nutrient cycling in grassland communities, impact of forage legumes and grasses on soil fertility., Ongoing projects 1) The use of liquid manure (slurry) as fertilizer for grassland and field crops and yield quality; 208-2010 2) Mixture and variety evaluation trial: Dutch and Estonian forage legumes and grasses genotypes; 2008-2010.
 
 
Additional information
Cand. Agr (Candidate in agricultural sciences – grassland management; approx. PhD)
Estonian Agricultural Academy, 11 July 1986. Title of dissertation: “Dependence of the productivity of grass swards on the availability of water and nitrogen in automorphic soils in Southern Estonia”.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.7.
2012
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
6.4.
2011
3.4.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.4.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
1.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.4.
2001
6.4.
2001
6.4.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
26.06.2019

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T8105PKPKEesti ja Hollandi heintaimesortide ja seemnesegude saagivõime võrdlus01.02.200830.11.2008Rein ViiraltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 099,97 EUR
MUU8-2/T9023PKPK (84)Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia laboratooriumi võimekuse täiustamine01.11.200801.03.2010Merrit ShanskiyEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut83 917,98 EUR
MUU8-2/T11028PKTMKohalike väetiste efektiivsem kasutamine ja rohusöötade tootmise majanduslik hinnang kohapealse söödatootmise arendamisel26.01.201101.12.2014Rein ViiraltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut129 952,30 EUR
MUU8-2/T7059PKPKRohtsed energiakultuurid Eestis20.04.200701.12.2007Merrit ShanskiyEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut13 741,00 EUR
ETFETF5751Rohumaa aineringete seosed fütoproduktiivsusega olenevalt taimiku koosseisust, kasutusviisist ja väetamisest01.01.200431.12.2007Rein ViiraltEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut37 337,64 EUR
SFSF0172615s03Rohumaakoosluste funktsioneerimine, liigiline mitmekesisus, produktiivsus ja efektiivne majandamine erinevates keskkonnatingimustes01.01.200331.12.2007Rein ViiraltEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut149 936,71 EUR
MUU8-2/T11132PKML (Otsus nr 22)Teaduslik-praktilise konverentsi "Agronoomia 2012" korraldamine ja konverentsi kogumiku väljaandmine15.09.201115.09.2013Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 746,00 EUR
ETFETF5737Tolmeldajate korjekäitumine põllumajandusmaastikes: kimalasperede kasutamine entomofiilsete kultuurtaimede seemnesaagi tõstmiseks01.01.200431.12.2007Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut47 178,52 EUR
MUU8-2/T8015PKPKVedelsõnniku (läga) kasutamine rohumaade ja põllukultuuride väetisena ning mõju keskkonnale ja saagi kvaliteedile24.01.200801.12.2010Rein ViiraltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut91 300,99 EUR
MUU8-2/T9066PKPKÜhepäevase üleriigilise konverentsi "Agronoomia 2008. Teadusasutuselt põllumehele" läbiviimine. Trükise koostamine ja konverentsikogumiku väljaandmine.09.01.200909.01.2011Merrit ShanskiyEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut16 980,17 EUR