16.06.1980
737 4534
elmo.tempel@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2018–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, astronoomia professor (1,00)
01.09.2018–30.09.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, vanemteadur (1,00)
01.01.2018–31.08.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, vanemteadur (0,40)
01.11.2016–31.12.2017   
Tartu Observatoorium, Vanemteadur (0,20)
01.10.2016–30.09.2018   
Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP), Järeldoktor (1,00)
22.04.2015–31.10.2016   
Tartu Observatoorium, Vanemteadur (1,00)
01.10.2014–21.04.2015   
Tartu Observatoorium, Teadur (1,00)
2011–2014   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Järeldoktor (1,00)
2011–2014   
Tartu Observatoorium, Teadur (0,25)
2009–2011   
Tartu Observatoorium, Teadur (1,00)
2007–2009   
Tartu Observatoorium, Teadur (0,50)
 
 
Haridustee
2005–2011   
PhD astrofüüsikas
2003–2005   
M.Sc. astrofüüsikas
1999–2003   
B.Sc. astrofüüsikas
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi Galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna juhataja
2018−...   
Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi nõukogu liige
2016−...   
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige
2012−...   
Rahvusvahelise Astronoomiaühingu liige
2009−...   
Iga-aastaste Tartu-Tuorla kosmoloogia seminaride korraldamine (2009, 2011, 2013, 2015, ...)
2017−2018   
Prantsuse-Eesti koostööprogrammi G.F. PARROT reisigrandi "Morphology of the cosmic web" vastutav täitja
2017−2018   
ESA kosmoseteleskoop XMM-Newton taotluste hindamise komisjonis osalemine
2016−2016   
Tartu Observatooriumi Galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna juhataja
2015−2020   
Institutsionaalse uurimistoetuse "Tumeaine filamentide tähtsus suuremastaabilises struktuuris ja galaktikate tekkimises" juht
2011−2014   
ETF Mobilitas järeldoktori grandi "Tumeaine otsing astronoomilistest allikates" grandihoidja
2010−2018   
Tartu Observatooriumi teadusnõukogu liige
 
 
Lisainfo
4MOST (4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope) kollaboratsiooni liige: https://www.4most.eu;
J-PAS (Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey) kollaboratsiooni liige: http://www.j-pas.org;
WAVES (Wide Area Vista Extragalactic Survey) kollaboratsiooni liige: http://www.wavesurvey.org;
CLUES (Constrained Local UniversE Simulations) kollaboratsiooni liige: https://www.clues-project.org/cms/;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Elmo Tempel, Eesti Vabariigi teaduspreemia täppisteaduste alal
2013, Elmo Tempel, Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia
2008, Elmo Tempel, E. Öpiku nimeline stipendium
2005, Elmo Tempel, E. Öpiku nimeline stipendium
1999, Elmo Tempel, Osalemine XXX rahvusvahelisel füüsika olümpiaadil (diplomiga auhinnatud koht)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.3. Kosmoseuuringud ja astronoomia; CERCS KLASSIFIKAATOR: P520 Astronoomia, kosmoseuuringud, kosmosekeemia

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
6.3.
2014
6.9.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.3.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2006
6.7.
2005
15.12.2019
16.06.1980
737 4534
elmo.tempel@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.10.2018–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Professor of Astronomy (1,00)
01.09.2018–30.09.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2018–31.08.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Senior Research Fellow (0,40)
01.11.2016–31.12.2017   
Tartu Observatory, Senior Researcher (0,20)
01.10.2016–30.09.2018   
Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP), Post-Doc (1,00)
22.04.2015–31.10.2016   
Tartu Observatory, Senior Researcher (1,00)
01.10.2014–21.04.2015   
Tartu Observatory, Researcher (1,00)
2011–2014   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Post-Doc (1,00)
2011–2014   
Tartu Observatory, Researcher (0,25)
2009–2011   
Tartu Observatory, Researcher (1,00)
2007–2009   
Tartu Observatory, Researcher (0,50)
 
 
Education
2005–2011   
PhD in astrophysics
2003–2005   
M.SC. in astrophysics
1999–2003   
B.Sc. in astrophysics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Head of the Department of Galaxy Physics and Cosmology of Tartu Observatory, University of Tartu
2018−...   
Member of the Scientific Council of the UT Tartu Observatory
2016−...   
Founding member of the Estonian Young Academy of Sciences
2012−...   
Member of the International Astronomical Union
2009−...   
Organising the Estonian-Finnish cosmology workshops (2009, 2011, 2013, 2015, ...)
2017−2018   
Principal investigator of the G.F. PARROT French-Estonian mobility grant "Morphology of the cosmic web"
2017−2018   
Review panel member of space observatory XMM-Newton Allocation Committee
2016−2016   
Head of the Department of Galaxy Physics and Cosmology of Tartu Observatory
2015−2020   
PI of the institutional target-financing project "The role of dark matter filaments in large-scale structure and assembly of galaxies"
2011−2014   
PI of the Estonian Science Foundation postdoctoral grant "Dark Matter search using astrophysical sources"
2010−2018   
Member of the Scientific Council of Tartu Observatory
 
 
Additional information
Member of 4MOST (4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope) collaboration: https://www.4most.eu;
Member of J-PAS (Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey) collaboration: http://www.j-pas.org;
Member of WAVES (Wide Area Vista Extragalactic Survey) collaboration: http://www.wavesurvey.org;
Member of CLUES (Constrained Local UniversE Simulations) collaboration: https://www.clues-project.org/cms/;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Elmo Tempel, Estonian national science award in the field of exact sciences
2013, Elmo Tempel, Young Scientist Award of the Cultural Foundation of the President (Estonia)
2008, Elmo Tempel, E. Öpik stipend
2005, Elmo Tempel, E. Öpik stipend
1999, Elmo Tempel, Participation in XXX International Physics Olympiad (honorable mention)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.3. Space Research and Astronomy; CERCS CLASSIFICATION: P520 Astronomy, space research, cosmic chemistry
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
6.3.
2014
6.9.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.3.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2006
6.7.
2005
15.12.2019
  • Leitud 15 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
TKTK120 Dark Matter in (Astro)particle Physics and Cosmology01.01.201131.12.2015Antti TammTartu Observatoorium736 634,20 EUR
TKTK120Dark Matter in (Astro)particle Physics and Cosmology01.01.201131.12.2015Martti RaidalKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 473 583,00 EUR
MJDMJD272Dark Matter search using astrophysical sources01.11.201131.10.2014Elmo TempelKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut94 080,00 EUR
IUTIUT26-2Galaktikate areng hierarhilises Universumis01.01.201431.12.2019Gert HütsiTartu Observatoorium; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium1 728 000,00 EUR
ETFETF6106Galaktikate evolutsioon gruppides01.01.200531.12.2008Jaan VennikTartu Observatoorium41 822,29 EUR
ETFETF7146Galaktikate evolutsioon ja tume energia paisuvas Universumis01.01.200731.12.2010Mirt GramannTartu Observatoorium27 658,92 EUR
MOBTPMOBTP86Galaktikate integraalvälja spektroskoopia kosmilises keskkonnas01.10.201830.09.2020Elmo TempelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium81 359,42 EUR
ETFETF9428Galaktiliste ketaste ja sferoidide osakaal Universumis01.01.201231.12.2015Antti TammTartu Observatoorium33 984,00 EUR
IUTIUT23-6Massi päritolu01.01.201431.12.2019Martti RaidalKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 138 200,00 EUR
ETFETF7765Nähtav ja varjatud aine galaktikates01.01.200931.12.2012Urmas HaudTartu Observatoorium44 999,60 EUR
SFSF0062465s03Struktuuride areng Universumis kaugest minevikust tänapäevani01.01.200331.12.2007Jaan EinastoTartu Observatoorium728 081,49 EUR
TKSLTTO16133T (TK133)Tume universum (TK133)01.03.201601.03.2023Elmo TempelTartu Observatoorium; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium1 146 376,00 EUR
IUTIUT40-2Tumeaine filamentide tähtsus suuremastaabilises struktuuris ja galaktikate tekkimises01.01.201531.12.2020Elmo TempelTartu Observatoorium; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium600 000,00 EUR
SFSF0060067s08Tumeenergia, tumeaine ja struktuuri teke Universumis01.01.200831.12.2013Enn SaarTartu Observatoorium1 394 816,94 EUR
MOB7MOB7-27Õppevisiit MOB7-2714.06.201813.03.2019Elmo TempelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium1 500,00 EUR