Kristiina Tõnnisson

15.05.1976
737 6372
5554 4312 (6372)
kristiina.tonnisson@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut, Juhataja (1,00)
01.01.2016–31.12.2018    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut, instituudi juhataja (1,00)
01.01.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, direktor (1,00)
06.06.2011–31.08.2012    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, projektijuht (0,30)
01.01.2009–31.12.2013    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, direktor (1,00)
20.09.2008–31.12.2008    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, direktori kohusetäitja
01.09.2008–31.08.2010    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, asedirektor õppetöö alal (1,00)
01.01.2008–31.12.2010    Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis, tegevjuht
01.01.2008–31.08.2008    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, avaliku halduse lektor (1,00)
06.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, osakonna juhataja
01.01.2006–31.12.2007    Balti Innovatsiooniagentuur, arendusjuht
01.09.2005–31.08.2008    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsiaalteaduskonna dekanaat, haldusjuhtimise ja avaliku halduse magistriõppe programmijuht
01.05.2005–31.12.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, avaliku halduse lektor (1,00)
01.05.2005–05.09.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, osakonna juhataja
06.09.2004–30.04.2005    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, osakonna juhataja
01.01.2003–31.12.2006    Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis, juhatuse esimees
01.06.2002–30.04.2005    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, avaliku halduse teadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2001    SA Eesti Geenivaramu, teabejuht
01.01.2000–31.12.2000    New York University, rahvusvaheline loengukursuste analüütik
01.01.2000–31.12.2001    United Way of New York City, juhtimise toetuste programmi assistent
01.01.1998–31.12.1999    Eesti Haldusjuhtimise Instituut, lektor
01.09.1997–31.12.1998    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, Assistent (1,00)
01.01.1996–31.12.1996    Balti Pressiagentuur, välissuhete juht
01.01.1995–31.12.1996    "Postimees", majandustoimetuse reporter
 
 
Haridustee
2001–2006    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, Ph.D. avalikus halduses ja sotsiaalpoliitikas
1999–2000    New York University, Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, Master of Science in Management
1997–1999    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, Master of Public Administration programm
1994–1997    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, BA avalikus halduses
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu liige
2015−...    COST hindamisnõukogu ekspert
2015−...    Eesti avatud valitsemise partnerlusprogrammi hindaja/ IRM
2012−...    Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis, nõukogu liige
2012−...    Eesti Teadusagentuur, hindamisekspert
2012−...    BA/MA õppekavade rahvusvaheline hindamine Leedus, Kosovos ja Moldovas, komisjoni esimees ja hindamisekspert
2011−...    Journal of Baltic Studies, retsensent
2008−...    Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusefondi asutaja ja nõukogu liige
2015−2015    Tartu Ülikooli valitsuse liige
2015−2015    Tartu Ülikooli socialia valdkonna nõukogu esimees
2015−2015    Tartu Ülikooli strateegiakomisjoni liige
2015−2015    Tartu Ülikooli põhikirja rakendamise komisjoni liige
2014−2015    Tartu Ülikooli socialia valdkonna nõukogu liige
2012−2014    COST erialakomitee hindaja projektile “Local Public Sector Reforms: An International Comparison"
2012−2014    COST erialakomitee hindaja projektile "Disaster Bioethics"
2011−2014    Eesti Idapartnerluse Keskus, akadeemilise nõukogu liige
2011−2016    Kodanikuühiskonna Sihtkapital, nõukogu esimees
2009−2010    Tartu Ülikooli socialia valdkonna nõukogu liige
2009−2012    Eesti kõrgkoolide üleminekuhindamine, õppegrupi "ärindus ja haldus" hindamiskomisjoni esimees
2009−2010    Tartu Ülikooli arengukava A2015 rakenduskava teadus- ja arendusvaldkonna töögrupi liige
2009−2014    COST erialakomitee hindaja projektile “The True European Voter: A Strategy for Analyzing the Prospects of European Electoral Democracy that includes the West, the South and the East of the Continent”
2008−2010    Tartu Ülikooli Narva Kolledzi kohaliku omavalitsuse korralduse programminõukogu liige
2008−2011    Tartu Ülikooli Euroopa Kolledzi Euroopa Liidu ja Venemaa magistriprogrammi ning Euroopa Õpingute magistriprogrammi programmijuht
2008−2014    Eesti esindaja Euroopa teaduslike ja tehniliste uuringute koostööorganisatsioonis COST (DC ISCH)
2008−2011    Tartu Ülikooli õppimise ja õpetamise arenduskeskuse programminõukogu liige
2007−2008    AIESEC Eesti nõuandva kogu liige
2007−2015    Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži nõukogu liige
2006−2012    Ajakirja International Review on Public and Non Profit Marketing toimetuskolleegiumi liige
2006−2008    Balti Ameerika Partnerlusprogrammi nõuandva kogu liige
2006−2008    Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi avaliku halduse magistriprogrammi ning haldusjuhtimise magistriprogrammi programmijuht
2005−2008    Riigikantselei haldussuutlikkuse meetme juhtkomisjoni liige
2004−2008    Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna nõukogu liige
2004−2009    Tartu Ülikooli Narva kolledzi nõukogu liige
2004−2009    Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna nõukogu liige
2004−2008    TTÜ Humanitaar- ja sotsiaalteaduste Instituudi nõukogu liige
2003−2009    MTÜ Ameerika Ühendriikide Teadus-ja Haridusprogrammide Vilistlased Eestis juhatuse liige
2002−2003    Doktorantide esindaja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna nõukogus
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendkoolitused:
2016 Suveakadeemia: magistritööde juhendajate koolitus, Tartu Ülikool, Eesti.
2015 Hindamisekspertide koolitus, EKKA, Eesti.
2015 Argumenteerimise meistriklass, Eesti.
2014 Oma õpetamise arendamine: kollegiaalne tagasiside, Tartu Ülikool, Eesti.
2014 Projektipõhine praktika kõrgkoolis, Tartu Ülikool, Eesti.
2014 Õppekavade kordushindamine, EKKA, Eesti.
2013 EL ja Venemaa dialoog, Konrad Adenauer Fond, Itaalia.
2013 Avalik esinemine, Tartu Ülikool, Eesti.
2012 Kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine, EKKA, Eesti
2010 Eduka juhtimise põhimõtted, Tartu Ülikool, Eesti.
2010 Juhi roll informatsiooni juhtimisel, Tartu Ülikool, Eesti.
2010 Euroopalike väärtuse edendamine ja tugevadamine EK õppekavades, Tartu Ülikool, Eesti.
2010 Efektiivne ajajuhtimine, Selge Pilt, Eesti.
2009 Koolitus võrgustiku liikmetele, UNDP, ITCILO, Itaalia.
2009 Aktiivsed õpetamismeetodid, Tartu Ülikool, Eesti.
2009 Akadeemiliste programmide hindamine, Vita Longa, Eesti.
2009 Kas õpetamine võib olla ainespetsiifiline?, Tartu Ülikool, Eesti.
2009 The Symposium of the Leaders for the Next Generation, Stein am Rhein, Sveits.
2009 Õppimine ja õpetamine kõrgkoolides, Tartu Ülikool, Eesti.
2007 Stsenaariumite koostamine tulevikuseireks, PREST, University of Manchester, Suurbritannia.
2007 Tulevikuseire koolitus praktikutele, PREST, University of Manchester, Suurbritannia.
2005 Juhtide koolitus, Invicta, Eesti.
2004 Koostöömudelid avalike organisatsioonide vahel, Leideni Ülikool, Holland.
2002 Avaliku sektori marketing, Catholic University Leuven, Belgia.
2000 Organisatsiooni nõukogu töökorraldus kolmandas sektoris, Linkages Program, United Way of New York City, USA.
1998 Avaliku sektori kodanikukesksus, University of Loughborough, Suurbritannia.
1998 Haldusjuhtimine Ida-Euroopas, 5th Summer School of
NISPAcee, Bulgaaria.
1998 Tänane Euroopa: riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, Transatlantic Summer Academy, Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität Bonn, Saksamaa.
1997 Koolitajate koolitus, Public Service Training Programme, Insitute of Public Administration, Iirimaa.
;
Õpetatud kursused:
1. Avaliku halduse alused – 4 AP, loetud 2 korda, kokku: 310 üliõpilast.
2. Avalik haldus ja mitmetasandiline valitsemine – 3AP, loetud 1 kord, kokku: 10 üliõpilast.
3. Avaliku sektori marketing – 2 AP, loetud 2 korda, kokku: 160 üliõpilast. Uus loengukursus.
4. Eesti avalik haldus – 4 AP, loetud 6 korda, kokku: 420 üliõpilast.
5. Haldusjuhtimine – 4 AP, loetud 1 kord, kokku: 80 üliõpilast.
6. Juhtimisoskused ja –teooriad - 4 AP, loetud 2 korda, kokku: 110 üliõpilast. Uus loengukursus.
7. Keskastme uurimistöö – 3 AP, loetud 1 kord, kokku: 50 üliõpilast.
8. Konflikti juhtimine ja läbirääkimised – 3 AP, loetud 2 korda, kokku 160 üliõpilast.
9. Liidrid avalikes organisatsioonides – 2 AP, loetud 1 kord, kokku: 80 üliõpilast. Uus loengukursus.
10. Organisatsioonikäitumine – 2 AP, loetud 1 kord, kokku: 70 üliõpilast. Uus loengukursus.
11. Organisatsiooniteooria – 4 AP, loetud 1 kord, kokku 60 üliõpilast.
12. Projektide arendus ja juhtimine Euroopa Liidus – 2 AP, loetud 1 korda, kokku: 100 üliõpilast. Uus loengukursus.
13. Projektijuhtimine – 2 AP, loetud 2 korda, kokku: 110 üliõpilast. Uus loengukursus.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli aumärk
2004, Kristiina Tõnnisson, SCOUT stipendium
2003, Kristiina Tõnnisson, Kristjan Jaagu stipendium
2002, Kristiina Tõnnisson, EuroFaculty Mobility Grant
2002, Kristiina Tõnnisson, Volkswagen Foundation stipendium
1999, Kristiina Tõnnisson, Edmund S. Muskie/Freedom Support Act Graduate Fellowship
1998, Kristiina Tõnnisson, Avatud Eesti Fondi stipendium
1998, Kristiina Tõnnisson, EuroFaculty Masters Fellowship for Public Administration
1997, Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli Raefondi Preemia laureaat
1994, Kristiina Tõnnisson, Rein Taagepera nimelise fondi stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; PÕHISUUND: Avalike organisatsioonide juhtimine, kohalikud omavalitsused, NPM põhimõtted, avaliku sektori marketing

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2016
1.2.
2010
3.1.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
2.3.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2005
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004

Kristiina Tõnnisson

15.05.1976
737 6372
5554 4312 (6372)
kristiina.tonnisson@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies, Head of the Institute (1,00)
01.01.2016–31.12.2018    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies, Head of Institute (1,00)
01.01.2014–31.12.2015    University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Director (1,00)
06.06.2011–31.08.2012    University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Project Manager (0,30)
01.01.2009–31.12.2013    University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Director (1,00)
20.09.2008–31.12.2008    University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Acting Director
01.09.2008–31.08.2010    University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Other staff (1,00)
01.01.2008–31.12.2010    Foundation for Science and Liberal Arts – Domus Dorpatensis, Managing Director
01.01.2008–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Lecturer (1,00)
06.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Head of Office
01.01.2006–31.12.2007    Baltic Innovation Agency LLC, Development Director
01.09.2005–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Dean's Office, Programme Director
01.05.2005–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Lecturer (1,00)
01.05.2005–05.09.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Head of Office
06.09.2004–30.04.2005    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Head of Office
01.01.2003–31.12.2006    Foundation for Science and Liberal Arts – Domus Dorpatensis, Managing Director
01.06.2002–30.04.2005    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Research Fellow (1,00)
01.01.2001–31.12.2001    Estonian Genome Project Foundation, Head of Information
01.01.2000–31.12.2000    New York University, International MSc. Program Ethnographer
01.01.2000–31.12.2001    United Way of New York City, Management Assistance Program Assistant
01.01.1998–31.12.1999    Estonian Institute of Public Administration, Lecturer
01.09.1997–31.12.1998    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Assistant (1,00)
01.01.1996–31.12.1996    Baltic Press Agency, International and Public Relations Assistant
01.01.1995–31.12.1996    Newspaper "Postimees", Economics reporter
 
 
Education
2001–2006    University of Tartu, Department of Public Administration, Doctor of Philosophy in Public Administration and Social Policy
1999–2000    New York University, Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, Master of Science in Public and Nonprofit Management.
1997–1999    University of Tartu, Department of Public Administration, Master of Public Administration program
1994–1997    University of Tartu, Department of Public Administration, Bachelor of Arts, Public Administration
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Council of the Faculty of Social Sciences
2015−...    Review Panel expert in the COST Action Proposal Submission, Evaluation, Selection and Approval
2015−...    Independent Reporting Mechanism for Open Government Partnership in Estonia
2012−...    Science and Liberal Arts Foundation Domus Doraptensis, Member of the Board
2012−...    Estonian Research Council, Evaluator
2012−...    International Evaluation of BA/MA Programmes in Lithuania, Kosovo and Moldova, Head of the Team and Member of the Team
2011−...    Journal of Baltic Studies, Reviewer
2008−...    Tartu Raatuse Gymnasium Foundation, Founder and Member of the Board
2015−2015    Board of the University of Tartu, Member of the Board
2015−2015    Council of the teaching and research area Socialia at University of Tartu, Chair of the Council
2015−2015    Committee for Implementing Strategic Choices at University of Tartu, Member of the Committee
2015−2015    Committee for implementing the Statutes of the University of Tartu, Member of the Committee
2014−2015    Council of the teaching and research area Socialia at University of Tartu, Member of the Council
2012−2014    DC ISCH Rapporteur for COST Action IS1207 “Local Public Sector Reforms: An International Comparison"
2012−2014    DC ISCH Rapporteur for COST Action IS1201 "Disaster Bioethics"
2011−2014    Estonian Center of Eastern Partnership, Member of the Academic Advisory Board
2011−2016    National Foundation of Civil Society, Chair of the Board
2009−2010    Disciplines’ area Socialia at University of Tartu, Member of the Board
2009−2012    Transitional evaluation of the Estonian higher education institutions in the study program group “Business and Administration”, Chairman of the Assessment Committee
2009−2010    Working Group for Research and Development for Strategic Development Plan of University of Tartu A2015, Member of the Working Group
2009−2014    DC ISCH Rapporteur for COST Action ISO806 “The True European Voter: A Strategy for Analyzing the Prospects of European Electoral Democracy that includes the West, the South and the East of the Continent”
2008−2010    Narva College of University of Tartu, Program for Local Government’s Administration, Member of the Program Council
2008−2011    EuroCollege at University of Tartu, Head of the Program for European Union Studies and Head of the Program for European Union Russian Studies
2008−2014    COST (European Cooperation for Science and Research), ISCH Domain, Estonian representative
2008−2011    Center for Developing Teaching and Studying at University of Tartu, Member of the Program Committee
2007−2008    AIESEC Estonia, Advisory Board, Member of the Board
2007−2015    EuroCollege of University of Tartu, Member of the Board
2006−2012    Journal of International Review on Public and Non Profit Marketing, Member of Editorial Board
2006−2008    Baltic-American Partnership Program, Local Expert Committee, Member of the Committee
2006−2008    Institute of Government and Politics at University of Tartu, Head of the Program for Public Administration and Head of the Program for Public Management
2005−2008    State Chancellery, Measure Working Group on Administrative Efficiency, Member of the Working Group
2004−2008    Department of Public Administration at University of Tartu, Member of the Board
2004−2009    Narva College of University of Tartu, Member of the Board
2004−2009    Faculty of Social Sciences at University of Tartu, Member of the Board
2004−2008    Institute of Humanities and Social Sciences at the Tallinn Technical University, Member of the Board
2003−2009    Estonian Organization of the United States Scientific and Educational Programs’ Alumni, Member of the Board
2002−2003    Elected representative of the Ph.D. students on the Board of Social Sciences Faculty
 
 
Additional career information
Received/followed trainings:
• Supervision of MA Theses, Estonia, 2016.
• Training of Evaluators, Estonia, 2015.
• Mastering in Argumentation, Estonia, 2015.
• Enhancing Teaching: Colleague Feedback, Estonia, 2014.
• Project Based Internship in Higher Education Institutions, Estonia, 2014.
• Re-evaluations of Curricula, Estonia, 2015
• EU - Russia Dialogue, Konrad Adenauer Stiftung, Italy, 2013.
• Public Presentation, University of Tartu, Estonia, 2013.
• Institutional Evaluation of Higher Education, EKKA, Estonia, 2012.
• Principles of Effective Management, University of Tartu, Estonia, 2010.
• Role of the Manager in Information Management, University of Tartu, Estonia, 2010.
• Promoting European values and extending European dimension in EuroCollege MA studies programs, University of Tartu, Estonia, 2010.
• Effective Time Management, Selge Pilt, Estonia, 2010.
• Training for Network Members, UNDP, ITCILO, Italy, 2009.
• Active Teaching Methods, University of Tartu, Estonia, 2009.
• Evaluation of the Academic Programs, Vita Longa, Estonia, 2009.
• Can Teaching be Subject Specific?, University of Tartu, Estonia, 2009.
• The Symposium of the Leaders for the Next Generation, Stein am Rhein, Sveits, 2009.
• Studying and Teaching in Higher Educational Institutions, University of Tartu, Estonia, 2009.
• Foresight for Practitioners, PREST, University of Manchester, Great Britain, 2007.
• Foresight Training Course, PREST, University of Manchester, Great Britain, 2007.
• Training of the Managers, Invicta, 2005
• Models of Cooperation for Public Organizations, Leiden University, 2004
• Assessing the Quality of Governance: Developing the Common Assessment Framework for CEE Countries, Volkswagen Foundation Summer School, Potsdam, Germany, 2002.
• Training for Prospective Board Members, Linkages Program, United Way of New York City, USA, 2000.
• Teaching Public Management in Eastern Europe, 5th Summer School of NISPAcee, Bulgaria, 1998.
• Europe Today: Its Institutions and Peoples, Transatlantic Summer Academy, Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität Bonn, Germany, 1998.
• Training of Trainers, Public Service Training Program, Institute of Public Administration, Ireland, 1997.
;
Taught/delivered academic courses:
1. “Introduction to Public Administration”, 2 times, 310 students
2. "Public Administration and Multi-Level Governance", 1 time, 10 students
3. “Public Sector Marketing”, 2 times, 160 students
4. “Estonian Public Administration”, 6 times, 420 students
5. "Public Management", 1 time, 80 students
6. “Myths and Reality from Management Skills to Management”, 2 times, 110 students
7. “Research Methods”., 1 time, 50 students
8. “Conflict Management and Negotiations”, 2 times, 160 students
9. “Leadership in Public Organizations”, 1 time, 80 students
10. "Organizational Behavior", 1 time, 70 students
11. “Organizational Theory”, 1 time, 60 students
12. “Project Management and Development in EU”, 1 time, 100 students
13. “Project Management”, 2 times, 110 students ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Kristiina Tõnnisson, Badge of the Merit of the University of Tartu
2004, Kristiina Tõnnisson, SCOUT Special Project Grant
2003, Kristiina Tõnnisson, Kristjan Jaak Fellowship
2002, Kristiina Tõnnisson, EuroFaculty Mobility Grant
2002, Kristiina Tõnnisson, Volkswagen Foundation Grant
1999, Kristiina Tõnnisson, Edmund S. Muskie/Freedom Support Act Graduate Fellowship
1998, Kristiina Tõnnisson, Open Estonia Foundation Grant
1998, Kristiina Tõnnisson, EuroFaculty Masters Fellowship for Public Administration
1997, Kristiina Tõnnisson, Laureate of Rae Foundation of University of Tartu
1994, Kristiina Tõnnisson, Rein Taagepera Foundation Award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; SPECIALITY: Management of public sector organization, local governments, New Public Management, public sector marketing
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2016
1.2.
2010
3.1.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
2.3.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2005
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004