18.03.1982
5133217
arro@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus, Teadur (1,00)
2010–2015   
Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut, Teadur (1,00)
15.09.2007–31.12.2009   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, erakorraline teadur (1,00)
26.06.2007–14.09.2007   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, laborant (1,00)
01.09.2006–25.06.2007   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2014   
Tallinna Ülikool, psühholoogia eriala doktoriõpe
2005–2007   
Tallinna Ülikool, MSc psühholoogias
2000–2005   
Tallinna Pedagoogikaülikool, BSc psühholoogias ja sotsiaalpedagoogikas

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Grete Arro, Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi II koht uuringu eest „Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes“ (tellija Elering AS)
2013, Grete Arro, Tallinna Ülikooli üleülikooliline üliõpilaste teadustööde konkurss 2013, II koht teaduspublikatsioonide arvestuses, „Peeking into Personality Test Answers: Inter- and Intraindividual Variety in Item Interpretations.“ IPBS, 47 (1), 2013

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.2.
2018
2.5.
2018
6.2.
2018
5.2.
2016
6.6.
2016
2.5.
2015
3.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2010
5.2.
2010
5.1.
2008
13.09.2019
18.03.1982
5133217
arro@tlu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Centre for Innovation in Education, Researcher (1,00)
2010–2015   
Tallinn University, Institute of Psychology, Researcher (1,00)
15.09.2007–31.12.2009   
University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Research Fellow extraordinarius (1,00)
26.06.2007–14.09.2007   
University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Laboratory Assistant (1,00)
01.09.2006–25.06.2007   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Laboratory Assistant (1,00)
 
 
Education
2007–2014   
Psychology PhD, Tallinn University
2005–2007   
Psychology MSc, Tallunn University
2000–2005   
Psychology and social pedagogy BSc, Tallinn Pedagogical University

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Grete Arro, The contest of applied scientific and developmental projects, II place for the study „Attitudes of the residents of Risti township towards the potential locations of the 330 kV power line"
2013, Grete Arro, The student contest of scientific writings of Tallinn University 2013, II place in category of scientific publications, „Peeking into Personality Test Answers: Inter- and Intraindividual Variety in Item Interpretations.“ IPBS, 47 (1), 2013
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.2.
2018
2.5.
2018
6.2.
2018
5.2.
2016
6.6.
2016
2.5.
2015
3.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2010
5.2.
2010
5.1.
2008
13.09.2019
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU; 1.1.5.TÕA16010 EETA - „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ 01.12.201531.12.2020Külliki Tafel-ViiaTallinna Ülikool, Avatud Akadeemia247 228,25 EUR
MUUTRU18137A (4.1-14/18/846)Eksperthinnangute koostamine põhikooli ja gümnaasiumi ainevaldkondade õpitulemuste ajakohastamise kohta 01.10.201820.10.2018Grete ArroTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut4 236,00 EUR
MUUTT/3613Fookusgrupi uuring: Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes08.04.201303.05.2013Grete ArroTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut5 760,00 EUR
MUUMTK19028 Formaal- ja mitteformaalhariduse asutuste ja ülikoolide koostöö säästva arengu hariduse õppeprogrammide ettevalmistamiseks ja kvaliteedi monitoorimiseks - pilootprojekt 01.01.201930.09.2019Liisa PuuseppTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus27 321,00 EUR
MUUTÕA18130Haridusuuenduse kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis (jätkuprojekt) 01.10.201831.03.2021Kätlin VanariTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus1 200 000,00 EUR
IUTIUT3-3Indiviidi akadeemiline ja isiksuslik areng formaalharidussüsteemis01.01.201331.12.2018Aaro ToomelaTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut639 000,00 EUR
ETFETF5388Inimese isiksuse ja seisundiomaduste semiootilise vahendatuse mehhanismid01.01.200331.12.2006Aaro ToomelaTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut32 093,42 EUR
ETFETF7490Inimese kognitiivsete protsesside, isiksuse ja seisundiomaduste semiootiliselt vahendatud mehhanismide kultuuriti võrdlev uurimine.01.01.200831.12.2011Aaro ToomelaTallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut52 075,03 EUR
MUUTRU18095A (e-mail 19/06/2018 )Keskkonnateadlikkuse uuring 25.06.201828.10.2018Mihkel KangurTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus3 500,00 EUR
1.1.7.2.TÕA16077 Kõrgkooliõpik "Õppimise psühholoogia" 06.06.201601.05.2019Kati AusTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut14 760,00 EUR
MUUAU/6709 (Nr. 30.2-10.2/1247)Laste arengu süsteemne uuring: Subjektiivne heaolu seoses akadeemiliste, kognitiivsete ja keskkonnateguritega. EDUKO projekti alamprojekt01.09.200931.08.2014Aaro ToomelaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut145 718,56 EUR
1.1.7.4.1.TF1119Mitteformaalse keskkonnahariduse arendamise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine ja pilootuuringu läbiviimine01.05.201930.04.2020Grete ArroTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut; Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut5 000,00 EUR
MUUTRU18106A MotiWise: Motivatsiooni teadlikkuse programm27.10.201719.08.2018Kati AusTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut2 070,00 EUR
MUURU/12413 (10.1-8.1/13/1126; 10.1-8.1/14/1044; 10.1-8.1/15/707)Mõõtmisinstrumentide väljatöötamine Eesti põhikooliõpilaste koolivälise õpikoormuse hindamiseks02.12.201325.08.2015Grete ArroTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haridusinnovatsiooni Keskus33 230,00 EUR
MUURU/5114 (10.1-8.1/14/579; 10.1-8.1/14/835)Nutilahenduse loomine õpioskuste kujunemise seire jaoks (Eesti põhikooliõpilaste kooliväline õpikoormus)19.05.201430.01.2015Grete ArroTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haridusinnovatsiooni Keskus17 900,00 EUR
MUUTT/7113Populatsiooniuuring: Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes17.06.201331.07.2013Grete ArroTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut10 495,80 EUR
MUUF/814 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr.11 14.04.2014 )Projekti "Euroopa Teadusruumi Õppetool - Digipööre Hariduses" ettevalmistustoetus 19.02.201431.10.2014Katrin NiglasTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut7 000,00 EUR
MUUTKA8914Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine01.07.201430.04.2016Eve KikasTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut253 624,00 EUR
MUUTRU15136 Rounder Sense of Purpose 01.11.201531.07.2018Mihkel KangurTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut40 566,00 EUR
MUUTRU15051A (18-2A/252)URBACT Creative Spin ruumilise sekkumise analüüsi projekt20.04.201530.04.2015Grete ArroTallinna Ülikool, Juhtimine ja tugistruktuur, Teadusprorektori vastutusala, Teadusosakond3 024,00 EUR
MUUTRU16113A Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele 01.08.201631.12.2018Eve KikasTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut266 400,00 EUR
1.1.7.1.TKA19127A Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektroonse hindamislahenduse väljatöötamine põhikooli III kooliastmele 01.08.201928.02.2021Eve KikasTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut100 000,00 EUR
MUUS10012 / RU/12311 (nr 933)Üldpädevused ja nende hindamine01.01.201131.12.2014Eve KikasTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut339 360,00 EUR
MUUTRU18075A (HTM 4-9/18/491 )“Kiusamisest vabaks!“ metoodika pilootuuringu läbiviimine 01.06.201815.08.2019Pirko TõuguTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut35 000,00 EUR