18.03.1982
5133217
arro@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.12.2019–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat, hariduspsühholoogia ja didaktika spetsialisti (0,20)
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus, Teadur (1,00)
2010–2015   
Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut, Teadur (1,00)
15.09.2007–31.12.2009   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, erakorraline teadur (1,00)
26.06.2007–14.09.2007   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, laborant (1,00)
01.09.2006–25.06.2007   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2014   
Tallinna Ülikool, psühholoogia eriala doktoriõpe
2005–2007   
Tallinna Ülikool, MSc psühholoogias
2000–2005   
Tallinna Pedagoogikaülikool, BSc psühholoogias ja sotsiaalpedagoogikas

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Grete Arro, Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi II koht uuringu eest „Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes“ (tellija Elering AS)
2013, Grete Arro, Tallinna Ülikooli üleülikooliline üliõpilaste teadustööde konkurss 2013, II koht teaduspublikatsioonide arvestuses, „Peeking into Personality Test Answers: Inter- and Intraindividual Variety in Item Interpretations.“ IPBS, 47 (1), 2013

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.2.
2018
2.5.
2018
6.2.
2018
5.2.
2016
6.6.
2016
2.5.
2015
3.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2010
5.2.
2010
5.1.
2008
26.01.2020
18.03.1982
5133217
arro@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.12.2019–...   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Faculty of Information Technology, Deans Office, Specialist in Educational Psychology and Didactics (0,20)
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Centre for Innovation in Education, Researcher (1,00)
2010–2015   
Tallinn University, Institute of Psychology, Researcher (1,00)
15.09.2007–31.12.2009   
University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Research Fellow extraordinarius (1,00)
26.06.2007–14.09.2007   
University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Laboratory Assistant (1,00)
01.09.2006–25.06.2007   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Laboratory Assistant (1,00)
 
 
Education
2007–2014   
Psychology PhD, Tallinn University
2005–2007   
Psychology MSc, Tallunn University
2000–2005   
Psychology and social pedagogy BSc, Tallinn Pedagogical University

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Grete Arro, The contest of applied scientific and developmental projects, II place for the study „Attitudes of the residents of Risti township towards the potential locations of the 330 kV power line"
2013, Grete Arro, The student contest of scientific writings of Tallinn University 2013, II place in category of scientific publications, „Peeking into Personality Test Answers: Inter- and Intraindividual Variety in Item Interpretations.“ IPBS, 47 (1), 2013
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.2.
2018
2.5.
2018
6.2.
2018
5.2.
2016
6.6.
2016
2.5.
2015
3.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2010
5.2.
2010
5.1.
2008
26.01.2020