22.07.1953
5652554
margitmaran@hot.ee
Margit Maran, magistrikraad, 2007, (juh) Arvi Tavast, Filmiterminid ajakirjas Teater. Muusika. Kino, Tallinna Ülikool

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2009–2016   
Tallinna Ülikool, lepinguline õppejõud (0,10)
2008–2016   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, doktorant (1,00)
 
 
Haridustee
2008–2016   
Tallinna Ülikool, doktoriõpe, lingvistika
2004–2007   
Tallinna Ülikool, magistriõpe, keeletoimetaja
1972–1979   
Tartu (Riiklik) Ülikool, filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Emakeele Selts, liige
2010−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, liige
2010−...   
Eesti Terminoloogia Ühing, liige
1993−...   
Eesti Kinoliit, liige

Kvalifikatsioon

18.04.2018
22.07.1953
5652554
margitmaran@hot.ee
Margit Maran, Master's Degree, 2007, (sup) Arvi Tavast, Filmiterminid ajakirjas Teater. Muusika. Kino (Film Terms in the Journal Teater. Muusika. Kino), Tallinn University, Faculty of Philology

Career

Institutions and positions
2009–2016   
Tallinn University, contractual lecturer (0,10)
2008–2016   
Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, doctoral student (1,00)
 
 
Education
2008–2016   
Tallinn University, doctoral studies
2004–2007   
Tallinn University, master studies, estonian language editor
1972–1979   
Tartu (State) University, Philologist, Teacher of the Estonian Language and Literature
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Estonian Mother Tongue Society, member
2010−...   
Estonian Association for Applied Linguistics, member
2010−...   
Estonian Terminology Society, member
1993−...   
Estonian Filmmakers' Union, member
18.04.2018