24.05.1980
lauri.kutt@ttu.ee
Uurimis- ja arendusvaldkonnad:
- Elektrotehnika alused
- Elektromagnetiline ühilduvus ja elektromagnetväljad
- Elektritoite kvaliteet ja varustuskindlus
- Termoelektrilised lahendused

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, Professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrotehnika aluste õppetool, Professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrotehnika aluste õppetool, õppetooli juhataja (1,00)
2013–2015   
Aalto University School of Electrical Engineering (Soome, Espoo), Järeldoktor (1,00)
16.04.2007–31.12.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool, Teadur (1,00)
2000–2010   
Liewenthal Electronics OÜ, elektroonikainsener (1,00)
1999–2002   
EMI-IT OÜ, tehniline spetsialist (0,40)
1999–2001   
Raudteeamet, IT konsultant (0,40)
 
 
Haridustee
2010–2011   
Aalto Ülikooli Elektrotehnika Kool (Soome, Espoo) (Aalto University School of Electrical Engineering), uurimistöö doktoriõppe raames
2004–2012   
Tallinna Tehnikaülikool, energia- ja geotehnika doktoriõpe
2002–2004   
Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika magistriõpe
1998–2002   
Tallinna Tehnikaülikool, arvuti- ja süsteemitehnika eriala bakalaureuseõpe (kõrgharidus)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
IEEE IES - Industrial Electronics Society - liige
2017−...   
IEEE PELS - Power Electronics Society - liige
2017−...   
Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts
2017−...   
TalTech Satelliidiprogrammi komitee liige
2016−...   
TTÜ bakalaureusetaseme õppekava "Elektroenergeetika ja mehhatroonika" programmijuht
2016−...   
TalTech ja ABB Koostöönõukoda - liige
2014−...   
IEEE - Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi - liige
2014−...   
IEEE PES - Power & Energy Society - liige
2018−2019   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi "2019 Electric Power Quality and Supply Reliability & Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics" peakorraldaja
2017−2018   
SA Kutsekoda, Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu, elektriinseneri kutsekomisjoni liige
2016−2016   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi "2016 Electric power quality and supply reliability 2016" (PQ2016) organiseeriva töörühma liige
2014−2014   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi "2014 Electric power quality and supply reliability" (PQ2014) organiseeriva töörühma liige
2012−2012   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi "2012 Electric power quality and supply reliability" (PQ2012) organiseeriva töörühma juht
2010−2010   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi "2010 Electric power quality and supply reliability" (PQ2010) organiseeriva töörühma juht
2008−2008   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi "Electric power quality and supply reliability 2008" (PQ2008) organiseeriva töörühma liige
2006−2006   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi "Electric power quality and supply reliability 2006" (PQ2006) organiseeriva töörühma liige
 
 
Lisainfo
Teadusajakirjade publikatsioonide retsenseerimine
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (ISSN 1557-9662)
International Journal of Electrical Power and Energy Systems (ISSN 0142-0615)
Measurement (ISSN 0263-2241)
IET Generation, Transmission & Distribution (ISSN 1751-8695)
Measurement Science Review (ISSN‎ ‎1335-8871)
IEEE Transactions on Industrial Electronics (ISSN 0278-0046);
Akadeemiline õppetöö:
Õppeained 2018/2019 õppeaastal:
AME9001 – Elektromagnetilise ühilduvuse individuaalõpe (Dok.)
AME0021 – Elektromagnetiline ühilduvus (Mag.)
AME0011 – Elektromagnetilise ühilduvuse alused (Bak.)
ATE3140 – Elektrotehnika ja elektroonika alused (Bak.)
Varem õpetatud:
AME3130 – Elektrotehnika (2017/2018) (Bak., ins.)
ATR0110 – Analoog- ja digitaaltehnika (2017/2018) (Bak.)
MHK0110 – Mikrokontrollerid ja praktiline robootika (2017/2018) (Bak.)
BCU4520 – Elektrotehnika ja elektroonika (2017/2018) (Rak.)
Tulevad õppeained (2019/2020):
EEV5010 – Elektromagnetiline mõjutus, müra ja mõõtmine (Mag.);
Täiendav juhendamine
Bakalaureusetööd:
2017 – Kristian Kajak, „Andmehõive ja energia kogumise elektroonikasüsteemi arendamine eksperimentaalsele termoelektrilisi elemente rakendavale päiksekollektorile“.
2017 – Alan-Skiip Küttim, „Parabool-peegliga päikesekollektori kiirguse vastuvõtja mudeli ehitamine ja soojuskadude uurimine“.
2017 – Karl Leibur, „Kolmefaasilise aksiaalvooga sünkroongeneraatori õppemaketi väljatöötamine“.
2017 – Kimmo Epler, „Alalisvoolumootori õppemaketi väljatöötamine“.
2017 – Aivo Joost, „Tesla kõrgepingegeneraatori modifitseerimine“.
2017 – Roland Engel, „Digitaaljuhtimisega kondensaatorpatarei“.
2018 – Nikolai Grigorjev, „Paraboolpeegliga päikesekollektori kiirguse vastuvõtja mudeli parandamine ja soojuskadude vähendamine“.
2018 – Timmu Tollimägi, „Tark välikontor“.
2019 – Reino Poom, „Gürostabiliseeritud platvormide parendamine“.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Lauri Kütt, Inseneriteaduskonna parim õppejõud, TalTech Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu
2018, Lauri Kütt, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi aasta õppejõud 2018 (TalTech)
2015, Lauri Kütt, Aktiivseim artiklite hindaja Riia Tehnikaülikooli 2015. aasta konverentsil (RTUCON 2015)
2013, Lauri Kütt, Kõrgeimalt hinnatud noor autor elektrotehnika ja elektroenergeetika sektsioonis, Riia Tehnikaülikooli 54. rahvusvahelise teadusliku konverentsi elektrotehnika, automaatika ja elektrimasinate/ajamite teemaosas
2011, Lauri Kütt, Mati Jostovi nimeline TTÜ Arengufondi Doktoriõppe Stipendium
2011, Lauri Kütt, Parim ettekanne "Jõuelektroonika mikro- ja tarkvõrkudes" temaatikal, 10. rahvusvaheline sümpoosium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Pärnu, jaanuar 2011
2011, Lauri Kütt, Parima teadusartikli auhind, CPE 2011 konverentsi Üliõpilasfoorum
2010, Lauri Kütt, Parim ettekanne, 9. rahvusvaheline sümpoosium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Pärnu, juuni 2010.
2010, Lauri Kütt, Eesti Energia TTÜ Arengufondi Doktoriõppe Stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17 Energeetikaalased uuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.8. Elektrotehnika ja elektroonika

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
2.4.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
11.02.2020
24.05.1980
lauri.kutt@ttu.ee
Fields of research and development:
- Fundamentals of electrical engineering
- Electromagentic compatibility and electromagnetic fields
- Electric power quality and supply reliability
- Tehrmoelectric applications

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics, Professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Engineering, Chair of Fundamentals of Electrical Engineering, Professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Engineering, Chair of Fundamentals of Electrical Engineering, Other staff (1,00)
2013–2015   
Aalto University School of Electrical Engineering (Espoo, Finland), Post-Doc (1,00)
16.04.2007–31.12.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Engineering, Chair of Electrical Machines, Researcher (1,00)
2000–2010   
Liewenthal Electronics Ltd, electronics engineer (1,00)
1999–2002   
EMI-IT Ltd., specialist (0,40)
 
 
Education
2010–2011   
Aalto University School of Electrical Engineering (Espoo, Finland), Post-graduate research
2004–2012   
Tallinn University of Technology, Power Engineering and Geotechnology (Post-graduate studies)
2002–2004   
Tallinn University of Technology, Electric Power Engineering (Master studies)
1998–2002   
Tallinn University of Technology, Computer and Systems Engineering Bachelor studies (Bachelor studies)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
IEEE IES - Industrial Electronics Society - member
2017−...   
IEEE PELS - Power Electronics Society - liige
2017−...   
Estonian Moritz Hermann Jacobi Society
2017−...   
TalTech Satellite Programme Committee member
2016−...   
Curriculum Manager of the Bachelor of Science study program "Electric power engineering and mechatronics" in Tallinn UT
2016−...   
TalTech - ABB Cooperation Board - member
2014−...   
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers - member
2014−...   
IEEE PES - Power & Energy Society - member
2018−2019   
Chair of an international scientific conference "2019 Electric Power Quality and Supply Reliability & Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics"
2017−2018   
Estonian Qualifications Association, Power, Chemical and Mining Council, Board of Electrical Engineer Certification
2016−2016   
Member of the organizing committee of an international scientific conference "2016 Electric power quality and supply reliability" (PQ2016)
2014−2014   
Member of the organizing committee of an international scientific conference "2014 Electric power quality and supply reliability" (PQ2014)
2012−2012   
Leading member of the organizing committee of an international scientific conference "2012 Electric power quality and supply reliability" (PQ2012)
2010−2010   
Leading member of the organizing committee of an international scientific conference "2010 Electric power quality and supply reliability" (PQ2010)
2008−2008   
Member of the organizing committee of an international scientific conference "Electric power quality and supply reliability 2008" (PQ2008)
2006−2006   
Member of the organizing committee of an international scientific conference "Electric power quality and supply reliability 2006" (PQ2006)
 
 
Additional information
Peer Reviewing of Scientific Journal Papers
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (ISSN 1557-9662)
International Journal of Electrical Power and Energy Systems (ISSN 0142-0615)
Measurement (ISSN 0263-2241)
IET Generation, Transmission & Distribution (ISSN 1751-8695)
Measurement Science Review (ISSN‎ ‎1335-8871)
IEEE Transactions on Industrial Electronics (ISSN 0278-0046);
Academic teaching:
Subjects of term 2018/2019
AME9001 – Electromagnetic Compatibility Personal Training (PhD)
AME0021 – Electromagnetic Compatibility (MSc)
AME0011 – Principles of Electromagnetic Compatibility (BSc)
ATE3140 – Basics of Electrical and Electronic Engineering (BSc)
Previous subjects:
AME3130 – Electrical Engineering (2017/2018) (BSc, Eng)
ATR0110 – Analogue and Digital Engineering (2017/2018) (BSc)
MHK0110 – Microcontrollers and practical robotics (2017/2018) (BSc)
BCU4530 – Electrical and electronic engineering (2017/2018) (App.S)
Upcoming subjects of term 2019/2020:
EEV5010 – Electromagnetic influence, noise and measurement (MSc);
Additional supervising
Bachelor of Science thesis:
2017 – Kristian Kajak, „Development of a data acquisition and energy collecting system for an experimental thermoelectric solar collector“.
2017 – Alan-Skiip Küttim, „Construction and research of heat losses of solar radiation receiver model for a solar collector with parabolic mirror“.
2017 – Karl Leibur, „Development of Three Phase Synchronous Generator Educational Kit“.
2017 – Kimmo Epler, „Development of Direct Current Motor Educational Kit“.
2017 – Aivo Joost, „Modification of Tesla high voltage generator“.
2017 – Roland Engel, „Digitally controlled capacitor array“.
2018 – Nikolai Grigorjev, „Improvement of a parabolic mirror solar radiator receiver model and reduction of heat loss“.
2018 – Timmu Tollimägi „Smart field office“.
2019 – Reino Poom, „Improvement of gyrostabilized platforms“.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Lauri Kütt, Most active reviewer in Riga Technical University Conference 2015 (RTUCON 2015)
2013, Lauri Kütt, Most Evaluated Young Author in the Section of Power and Eelctrical Engineering Subsections of Electrical Engineering, Control Applications and Electrical Machines/Drives of 54th International Scientific Conference of Riga Technical University
2011, Lauri Kütt, Tallinn University Of Technology Post-Graduate Scholarship from Mati Jostov Foundation
2011, Lauri Kütt, Best Presenter Award in Power Electronics and SmartGrids session, 10th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Pärnu, January 2011
2011, Lauri Kütt, Best Paper Award, CPE 2011 Conference Student Forum
2010, Lauri Kütt, Best Presenter Award, 9th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Pärnu, June 2010.
2010, Lauri Kütt, Tallinn University Of Technology Post-Graduate Scholarship from Estonian Power Company (Eesti Energia)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17 Energetic Research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.8. Electrical Engineering and Electronics
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
2.4.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
11.02.2020
  • Leitud 22 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU290LEeluuring projektile - Ühefaasiliste maalühiste detektor-konditsioneer01.11.200210.12.2002Jaan JärvikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool9 321,39 EUR
MUUGERA1Elektri tarkvõrgu kliendivalduse elektrikvaliteedi ja inimeste ning elektriseadmete ohutusnõuded01.11.201031.10.2013Tõnu LehtlaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Robotitehnika õppetool149 700,00 EUR
2.1.1.LEP17002Elektrivõrgu maketi väljatöötamine ja paigaldus28.12.201631.01.2017Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut5 400,00 EUR
MUUVA17076Elektromagnetväljade mõõtmine ja analüüs tööstus laevadel14.02.201730.06.2017Lauri KüttTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut20 610,00 EUR
MUUAR10126Energiasüsteemi talitluse optimeerimine muutuvkoormuste tasakaalustamiseks01.11.201031.10.2013Toomas Rang; Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Elektroonikadisaini õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool951 405,00 EUR
MUULep7067Eriotstarbeliste seadeldiste väljatöötamine20.06.200730.06.2009Jaan JärvikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrotehnika aluste õppetool456 051,99 EUR
MUUBF139IEEE tehnilise toega korraldatava rahvusvahelise teaduskonverentsi 'Power Quality and Supply Reliability 2010' ettevalmistamine ja läbiviimine01.08.200931.07.2010Lauri KüttTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrotehnika aluste õppetool50 000,00 EUR
2.1.Lep19025Kaugloetavate arvestite andmesidekindluse analüüs Elektrilevi OÜ võrgus08.04.201909.12.2019Lauri KüttTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut53 700,00 EUR
2.1.Lep18007Kondensaatorite rikete uurimine ja analüüs01.01.201701.01.2018Lauri KüttTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut6 000,00 EUR
TAPTAP15-6Kvaliteetne, säästlik ja jätkusuutlik energeetika 01.08.201131.08.2013Lauri KüttTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut193 074,41 EUR
MUULep12092Mittetraditsioonilistel mõõtetrafodel põhineva tehnoloogia analüüs ja hindamine24.05.201230.11.2012Tõnu LehtlaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Robotitehnika õppetool25 000,00 EUR
SFSF0142511s03Muundurite mitteaktiivvõimsuse minimeerimine muutuvate pingenivoode vahelise virtuaaltrafo, kaovaba resistori või kaovaba güraatori realisatsiooni abil01.01.200331.12.2007Jaan JärvikTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond121 879,50 EUR
1.1.5.AR17141Noore Inseneri Programm03.04.201730.09.2020Karin Käär; Riina ArvistoTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut 84 802,75 EUR
MUUB613CNutikate elektrivõrkude (smart grid) uus tehnoloogia ja võimalikud rakendused Eesti elektrisüsteemis01.01.200931.12.2010Kuno JansonTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool47 108,00 EUR
ETFETF5904Parendatud energiakvaliteedi ning kasuteguriga võimsuselektroonmuundurite süntees harmooniliste vahelise energiavahetuse optimeerimise jamitmefunktsionaalsete korrektsioonielementide kasutamisega01.01.200431.12.2006Vello SarvTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond12 477,51 EUR
PSGPSG142Pooljuhtmuundurite väljundvoolukuju süntees taastuvenergiaallikate võrguga liitmisvõimaluse suurendamiseks01.01.201831.12.2021Lauri KüttTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut248 590,00 EUR
MUUVERT16061Strateegiline partnerlus mehhatroonika valdkonnas Euroopa väikeste ja keskmise suurusega tootmisettevõtete innovatiivseks ja nutikaks kasvuks (MechMate)01.11.201631.10.2018Elmo PettaiTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut46 172,00 EUR
SFSF0140009s08Säästev ja jätkusuutlik elektroenergeetika01.01.200831.12.2008Tõnu LehtlaTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond38 346,99 EUR
1.1.3.EITSA18006TTÜ energeetika valdkonna õppekavade IKT kompetentside edendamine01.03.201831.07.2019Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut74 999,40 EUR
MUUF9095Uudse elektroodkeevitusaparaatide toitesüsteemi eeluuring01.09.200930.11.2009Lauri KüttTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool14 179,63 EUR
MUUF10114Uudsed PJV-muunduril põhinevad elektritoiteseadmed - rakendusuuring01.10.201031.03.2012Lauri KüttTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool75 998,43 EUR
MUUF7002Vahelduvresonantsmuunduriga keevitusaparaat01.12.200631.07.2007Kuno JansonTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrotehnika aluste õppetool17 013,47 EUR