10.03.1965
737 5256
vahur.maemets@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1990-1995 keemik Tartu Ülikooli analüütilise keemia kateedris
1991-1996 doktoriõpe Tartu Ülikoolis
1995-1997 Tartu Ülikooli Keemilise füüsika instituudi teadur
1997-2002 Tartu Ülikooli Tehnoloogiakeskuse teadur
2003 - Tartu Ülikooli Keemilise füüsika instituudi teadur
01.01.2008–31.08.2009   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, keemilise füüsika teadur (1,00)
01.09.2003–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur (1,00)
 
 
Haridustee
Kõrgem, 1990. a. Tartu Ülikool, analüütiline keemia.
PhD Analüütilises keemias, 1997.
18.04.2019
10.03.1965
737 5256
vahur.maemets@ut.ee

Career

Institutions and positions
1990-1995 chemist, University of Tartu
1991-1996 graduate student at University of Tartu
1995-1997 research associate, ICP at University of Tartu
1997-2002 researcher at Centre of Strategic Competence of University of Tartu
2003-researcher at Institute of chemical physics of University of Tartu
01.01.2008–31.08.2009   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.09.2003–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Research Fellow (1,00)
 
 
Education
Higher, 1990. y. Analytical chemistry, University of Tartu.
PhD in Analytical chemistry, 1997.
18.04.2019